Sette inn en gjentatt tabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil at brukere skal kunne registrere informasjon i en tabell, kan du legge til en gjentatt tabell i Microsoft Office InfoPath-skjemamal. Gjentatte tabeller vises vanligvis én rad som standard. Når du fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, kan brukere sette inn flere rader i tabellen etter behov. Hvis skjemamalen inneholder en datatilkobling til en ekstern datakilde, for eksempel en database, kan du bruke en gjentatt tabell for å automatisk vise flere oppføringer i skjemaet.

I denne artikkelen

Når du bruker en gjentatt tabell

Brukeropplevelsen

Sette inn en gjentatt tabell

Oppsettips

Når du bruker en gjentatt tabell

Bruke en gjentatt tabell når du vil:

 • Mulig for brukere å skrive inn data i en strukturert tabellformat.

 • Samle linjeelementer, numeriske data og andre typer data som vises best i en tabell.

 • Spare plass i skjemamalen ved å vise bare så mange rader som inneholder faktiske data.

 • Vise eller arbeide med poster fra en database, webtjeneste eller annen datakilde i en tabell på skjemamalen.

En gjentatt tabell brukes på bildet nedenfor til å samle linjeelementer i et utgiftsrapportskjema.

Gjentatt tabell som brukes til å samle linjeelementer i en utgiftsrapport

En gjentatt tabell består av tre deler:

 • Overskriftsrad    Når du setter inn en gjentatt tabell i en ny, tom skjemamal, vises overskriftsraden som standard. Bruker du vanligvis overskriftsraden for kolonneoverskrifter. Hvis du ikke trenger kolonneoverskrifter, fjerner du merket for Inkluder topptekst i dialogboksen Egenskaper for gjentatt tabell.

 • Datarad    Dataraden er raden som kan "gjentas" i skjemaet så mange ganger etter behov. Som mal skjemautformeren, vil du se én enkelt rad i utformingsmodus når du setter inn en gjentatt tabell. Personen som fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, men kan legge til flere rader i skjemaet ved å trykke CTRL + ENTER, ved å klikke kommandoer på en hurtigmeny eller ved å klikke Sett inn element under den siste raden i tabellen.

 • Bunntekstraden    Du kan bruke bunntekstraden til å legge til tekstbokser eller uttrykket boksene som summerer verdiene i en kolonne. Bunntekstraden vises ikke i den gjentatte tabellen som standard. Hvis du vil aktivere bunntekstraden, velger du avmerkingsboksen Inkluder bunntekst i dialogboksen Egenskaper for gjentatt tabell.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på gjentatte tabeller, men som brukes til andre formål. Se listen nedenfor for å avgjøre hvilken av disse kontrollene fungerer best i skjemamalen:

Gjentatt inndeling    Hvis du vil opprette en mindre strukturert inndeling som brukere kan sette inn i et skjema med flere ganger (for eksempel en post i en database), kan du bruke en gjentatt inndeling i stedet for en gjentatt tabell.

Vannrett, gjentatt tabell    Når du vil at brukere skal kunne legge til ekstra kolonner i en tabell i stedet for ekstra rader, kan du bruke en vannrett, gjentatt tabell i stedet for en vanlig gjentatt tabell.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

En hurtigmenyknappen vises når brukeren flytter musepekeren over en rad i en gjentatt tabell. Brukerne klikker knappen for å vise en hurtigmeny med kommandoer for å sette inn eller fjerne en rad.

Hurtigmeny for gjentatt tabell

Brukere kan også sette inn en ny rad ved å klikke Sett inn element teksten som vises under den gjentatte tabellen i skjemaet. Du kan tilpasse eller fjerne denne teksten når utformingen av skjemamalen.

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt tabell

Fremgangsmåten for å sette inn en gjentatt tabell varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en gjentatt tabell ser ut i utformingsmodus.

Gjentatt tabell i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Gjentatte tabeller er vanligvis bundet til gjentatte grupper i skjemamalens datakilde, selv om de kan også være bundet til gjentagende felt.

I eksemplet nedenfor er tabellen Spesifiserte utgifter i skjemaet bundet til elementet gjentatt gruppe i oppgaveruten Datakilde. Tekstbokskontroller i tabellen, dato, Beskrivelse, kategori og kostnader – er bundet til felt som er en del av elementet gjentagende gruppe.

Relasjon mellom gjentatt tabell i skjemamal og gjentatt gruppe i datakilde

Sette inn en gjentatt tabell i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Skriv inn antallet kolonner som tabellen skal ha, i boksen antall kolonner.

 5. Gjentatt tabell opprettes med en tekstboks i hver kolonne. Hvis du vil konvertere en tekstboks til en annen type kontroll, høyreklikker du tekstboksen, pek på Endre til på hurtigmenyen, og klikk deretter kontrollen du vil bruke.

Sette inn en gjentatt tabell i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en gjentatt tabell ved å dra en gjentatt gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen, eller ved å sette inn en gjentatt tabell fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i datakilde-listen på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter den gjentakende gruppen- Ikon som du vil binde tabellradene til.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe, høyreklikker du gruppen du vil legge til en gjentatt gruppe, klikker du Legg til på hurtigmenyen, og angi egenskaper for gjentatt gruppe i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

 5. Klikk Neste.

 6. I den andre siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, dobbeltklikker du feltene i listen databinding du vil legge til som kolonner i tabellen.

  Tips!: Hvis du vil opprette et nytt felt i databinding-listen, høyreklikker du gruppen som gjentatt tabell bundet, velger du Legg til på hurtigmenyen, og deretter angir du egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

 7. Hvis du vil omorganisere kolonnene, velg en kolonne i listen kolonner i tabellen, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

Til toppen av siden

Oppsettips

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved kontrollene i en gjentatt tabell:

 • Slik endrer du størrelsen på flere boksene samtidig, velg tekstboksene du vil endre, på Format-menyen, og gjør deretter de nødvendige justeringene i kategorien Størrelse.

 • Endre størrelsen på tekstboksene i skjemamalen som passer til lengden på tekst som du forventer at brukerne kan skrive inn i boksene.

 • Endre kantlinjen eller fargen på kontrollene i den gjentatte tabellen, velg tekstboksene som du vil endre, på Format-menyen, klikk Kantlinjer og skyggelegging, klikk kategorien kantlinjer og foreta deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vil tilpasse teksten som vises i en tekstboks i en gjentatt tabell, kan du bruke boksene Skrift og Skriftstørrelseformateringsverktøylinjen. Hvis du vil endre skriften og skriftstørrelsen for alle tekstboksene i skjemamalen samtidig, merker du tekstboksen som inneholder formateringen du vil bruke, og klikk deretter Bruk skrift på alle tekstbokskontrollerFormat-menyen.

 • Hvis du vil se hvordan tekstboksene vil se ut med tekst i dem, kan du klikke EksempeldataVis-menyen. Det gir deg et inntrykk av hvordan et skjema som er basert på skjemamalen vil se ut når brukere fyller ut.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×