Sette inn en datovelger

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En datovelger er en kontroll som brukerne kan bruke til å angi datoer raskt i et Microsoft Office InfoPath-skjema ved å klikke en liten popup-kalender. Du kan for eksempel bruke en datovelger til å samle inn fødselsdatoer fra personer i et forsikringsskjema. Du kan også bruke en datovelger til å vise forhåndsdefinerte datoer, for eksempel dagens dato.

I denne artikkelen

Når bruker jeg en datovelger?

Brukeropplevelsen

Kompatibilitetshensyn

Sette inn en datovelger

Vise dagens dato i en datovelger

Vise gjeldende dato og klokkeslett i en datovelger

Tips om oppsett

Når bruker jeg en datovelger?

Bruk en datovelger når du vil:

 • Gjøre det mulig for brukerne å angi egendefinerte datoer i et skjema, for eksempel start- og sluttdatoer for et bestemt prosjekt.

 • Bruke Idag- og -funksjonen til å vise dagens dato og klokkeslett i et skjema.

 • Vise datoer fra en ekstern datakilde, for eksempel fakturerings- og forsendelsesdatoer fra en database med kundebestillinger.

I illustrasjonen nedenfor brukes en datovelger i en skjemamal for reiseforespørsel for å innhente avreisedatoen for en flyreise.

Avreisedato angitt i datovelgerkontroll i skjema

Du kan tilpasse datovelgeren etter egne behov ved å dobbeltklikke kontrollen i skjemamalen og deretter endre egenskapene for den. Du kan for eksempel angi en standarddato eller endre måten datoen vises på i skjemaet.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Datovelgere ser ut som tekstbokser, med unntak av at det vises et lite kalenderikon til høyre i boksen. Brukerne åpner popup-kalenderen ved å klikke kalenderikonet. Når kalenderen vises, kan brukerne klikke ønsket dato i kalenderen eller bruke pil høyre og pil venstre til å rulle gjennom månedene. Hvis brukerne vil sette inn dagens dato, kan de klikke I dag-knappen nederst i kalenderen.

Popup-kalender

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge en bestemt kompatibilitetsmodus for å utforme en webleserkompatibel skjemamal. Når en webleserkompatibel skjemamal er publisert til en server som kjører InfoPath Forms Services, og deretter leseraktiverte, kan skjemaer som er basert på skjemamalen vises i en nettleser. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, vil enkelte kontroller er tilgjengelige i oppgaveruten Kontroller for de ikke kan vises i en nettleser.

Selv om datovelgere er tilgjengelige når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, må du være klar over følgende begrensninger:

 • Datovelgere støttes fullstendig bare i Windows Internet Explorer-lesere. I andre weblesere vises datovelgeren som en tekstboks, selv om datoformateringsalternativer støttes i tekstboksen.

 • Plassholdertekst er teksten som vises i en kontroll i en skjemamal. Et eksempel på plassholdertekst er "Klikk her, og Skriv inn". Selv om du kan la plassholder tekstinnstillingene for leserkompatible skjemamaler, vises ikke teksten i nettlesere.

Til toppen av siden

Sette inn en datovelger

Fremgangsmåten for å sette inn en datovelger varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en datovelger ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Datovelger valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Datovelgere er alltid bundet til feltene. I eksemplet nedenfor er Avreisedato datovelger i skjemamalen bundet til feltet Avreisedato i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom datovelger i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Sette inn en datovelger i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Datovelger under Sett inn kontroller.

 4. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

 5. Dobbeltklikk datovelgeren som ble satt inn i skjemamalen, for å angi måten datoen vises på i skjemaet.

 6. Klikk kategorien Data og deretter Format.

 7. Klikk visningsformatet du vil bruke, i listen Vis datoen slik i dialogboksen Datoformat.

  Merknad: Du kan bare endre visningsformatet for datoen hvis datatype er tekst, dato eller dato og klokkeslett.

Sette inn en datovelger som er basert på en eksisterende datakilde, i en skjemamal

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du legge til en datovelger ved å dra et datofelt picker fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn datovelgeren ved hjelp av oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Datovelger under Sett inn kontroller.

 4. Merk feltet du vil lagre datovelgerdataene i, i dialogboksen Binding for datovelger, og klikk deretter OK.

 5. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

 6. Dobbeltklikk datovelgeren som ble satt inn i skjemamalen, for å angi måten datoen vises på i skjemaet.

 7. Klikk Format i kategorien Data.

 8. Klikk visningsformatet du vil bruke, i listen Vis datoen slik i dialogboksen Datoformat.

  Merknad: Du kan bare endre visningsformatet for datoen hvis datatypen er tekst, dato eller dato og klokkeslett.

Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde til å sette inn kontroller. Høyreklikk feltet du vil binde datovelgeren til, i oppgaveruten Datakilde, og klikk deretter Datovelger på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Vise dagens dato i en datovelger

Hvis du vil sette inn dagens dato automatisk i et skjema når brukerne åpner det, kan du bruke funksjoneni_dag med en datovelger.

 1. Sett inn en datovelger i skjemamalen.

 2. Dobbeltklikk datovelgeren du satte inn i skjemamalen.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Sett inn formel Knappesymbol under Standardverdi.

 5. Klikk Sett inn funksjon i dialogboksen Sett inn formel.

 6. Klikk Dato og klokkeslett i Kategorier-listen i dialogboksen Sett inn funksjon.

 7. Klikk i_dag i Funksjoner-listen, og klikk deretter OK to ganger for å gå tilbake til dialogboksen Egenskaper for datovelger.

  Legg merke til at i_dag() vises i Verdi-boksen.

 8. Fjern merket for Oppdater denne verdien når resultatet i formelen blir beregnet på nytt under Standardverdi.

  Merknad: Hvis du fjerner merket for dette alternativet, oppdateres ikke datoen automatisk hver gang en bruker åpner et skjema som er basert på denne skjemamalen. Dette er ideelt i situasjoner der du vil at brukerne skal se datoen skjemaet ble opprettet. Du kan la det være merket av for alternativet i situasjoner der du har et felt av typen Sist oppdatert eller Sist åpnet, der du vil at datoen skal endres hver gang skjemaet åpnes.

 9. Klikk OK for å gå tilbake til skjemamalen.

 10. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

 11. Kontroller at datoen som vises i datovelgeren, ser ut slik du vil at den skal se ut. Hvis den ikke gjør det, kan du endre måten datoen eller klokkeslettet vises på, ved å klikke Format-knappen i dialogboksen Egenskaper for datovelger.

Til toppen av siden

Vise gjeldende dato og klokkeslett i en datovelger

Hvis du vil sette inn gjeldende dato og klokkeslett automatisk i et skjema når brukerne åpner det, kan du bruke funksjonen med en datovelger.

 1. Sett inn en datovelger i skjemamalen.

 2. Dobbeltklikk datovelgeren du satte inn i skjemamalen.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Dato og klokkeslett (dateTime) i Datatype-boksen.

 5. Klikk Format.

 6. Klikk ønsket alternativ i listen Vis klokkeslettet slik i dialogboksen Format for dato og klokkeslett, og klikk deretter OK.

 7. Klikk Sett inn formel Knappesymbol under Standardverdi i dialogboksen Egenskaper for datovelger.

 8. Klikk Sett inn funksjon i dialogboksen Sett inn formel.

 9. Klikk Dato og klokkeslett i Kategorier-listen i dialogboksen Sett inn funksjon.

 10. Klikk i Funksjoner-listen, og klikk deretter OK to ganger for å gå tilbake til dialogboksen Egenskaper for datovelger.

  Legg merke til at nå() vises i Verdi-boksen.

 11. Fjern merket for Oppdater denne verdien når resultatet i formelen blir beregnet på nytt under Standardverdi.

  Merknad: Hvis du fjerner merket for dette alternativet, oppdateres ikke datoen automatisk hver gang en bruker åpner et skjema som er basert på denne skjemamalen. Dette er ideelt i situasjoner der du vil at brukerne skal se datoen skjemaet ble opprettet. Du kan la det være merket av for alternativet i situasjoner der du har et felt av typen Sist oppdatert eller Sist åpnet, der du vil at datoen skal endres hver gang skjemaet åpnes.

 12. Klikk OK for å gå tilbake til skjemamalen.

 13. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

 14. Kontroller at datoen som vises i datovelgeren, ser ut slik du vil at den skal se ut. Hvis den ikke gjør det, kan du endre måten datoen eller klokkeslettet vises på, ved å klikke Format-knappen i dialogboksen Egenskaper for datovelger.

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips som hjelp til å justere utseendet, størrelsen og andre aspekter for en datovelger:

 • Du kan endre størrelse på flere datovelgere samtidig ved å merke datovelgerne du vil endre størrelse på. Klikk EgenskaperFormat-menyen, og foreta de nødvendige justeringene i kategorien Størrelse.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen på en datovelger ved å merke datovelgeren, klikke Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen og deretter foreta de nødvendige justeringene.

 • Du kan tilpasse teksten som vises i en datovelger, ved hjelp av boksene Skrift og Skriftstørrelse på formateringsverktøylinjen. Du kan endre skriften og skriftstørrelsen for alle datovelgerne i skjemamalen samtidig ved å høyreklikke datovelgeren som inneholder formateringen du vil bruke, og deretter klikke Bruk skrift på alle datovelger-kontroller på hurtigmenyen.

 • Du kan se hvordan datovelgeren kommer til å se ut med tekst i ved å klikke EksempeldataVis-menyen. Dermed får du et inntrykk av hvordan skjemaet vil se ut når brukerne fyller det ut.

 • Noen ganger er ikke teksten i en datovelger og på etiketten til venstre for datovelgeren helt justert. Du kan raskt justere dem ved å dobbeltklikke datovelgeren, klikke Juster i kategorien Størrelse og deretter klikke Bruk. Hvis etiketten og datovelgeren befinner seg i ulike celler i en oppsettstabell, høyreklikker du cellen som inneholder etiketten, klikker Egenskaper for tabell på hurtigmenyen og klikker deretter Midtstill under Loddrett justering i kategorien Celle.

 • Du kan endre måten datoen vises på, ved å dobbeltklikke datovelgeren, klikke kategorien Data og deretter klikke Format-knappen. Velg et visningsformat i dialogboksen Datoformat.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×