Sette inn en datavisning som et skjema

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Skjemaer utgjør en viktig del av alle Microsoft SharePoint-webprogrammer der du ønsker å samle inn data fra brukere. Datavisninger bygger på ASP.NET-skjemateknologi slik at du kan sette dem inn enten som skrivebeskyttede visninger av data, eller som skjemaer der brukere kan skrive til datakilden ved hjelp av leseren. Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du raskt sette inn en datavisning som et skjema slik at brukere kan gjøre og lagre endringer i alle disse datakildetypene: lister og biblioteker, databasetilkoblinger og lokale XML-filer. Vær oppmerksom på at en datavisning som settes inn som et skjema, bare kan brukes med disse datakildetypene.

I denne artikkelen får du vite hvordan du setter inn en datavisning som et skjema. I tillegg får du vite hvordan du oppretter en eksempel-fil i XML-format som skal brukes som en datakilde, slik at du kan følge eksemplet.

Viktig!: Du får også informasjon om hvordan du oppretter en datavisning på et SharePoint-område som er plassert på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0. Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig hvis området ditt ikke ligger på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0.

I denne artikkelen

Før du begynner

Hvorfor sette inn en datavisning som et skjema?

Opprette en XML-fil som en datakilde for eksempel

Sette inn en datavisning som et skjema

Redigere data ved hjelp av leseren

Foreslåtte neste trinn

Før du starter

Office SharePoint Designer 2007 har disse to funksjonene som brukere kan benytte til å redigere dataene i en datavisning ved hjelp av leseren:

 • Sette inn en datavisning som et skjema     Når du oppretter en datavisning, kan du velge å sette den inn som et skjema med ett element eller et skjema med flere elementer. Skjemaet er alltid i redigeringsmodus og inneholder enten én eller flere poster. Brukere kan endre data og sette inn nye poster via leseren, men de kan ikke slette poster. Det kan være at du ønsker et skjema med flere elementer når brukere raskt trenger å redigere dataene i mange poster om gangen.

 • Legg til koblinger til en eksisterende datavisning     Du kan legge til koblinger til en eksisterende datavisning slik at brukere kan redigere, slette eller sette inn poster i datakilden. Brukerne klikker redigeringskoblingen for en oppføring å plassere elementet i redigeringsmodus. Hvis du legger til koblinger i en datavisning som ble satt inn som et skjema, erstatte koblingene skjemaknappene. I tillegg hvis du legger til koblinger i en datavisning som ble satt inn som et skjema, vises datavisningen ikke lenger skjemafelt som standard. Det vises bare data i en visning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen redigere, slette, eller sette inn poster i en datavisning.

Når du har satt inn en datavisning som et skjema, kan du filtrere, sortere og gruppere dataene, bruke betinget formatering eller opprette formelkolonner. Når brukere endrer dataene og deretter lagrer endringene, gjenspeiles de oppdaterte dataene automatisk i alle filtre, sorteringsrekkefølger, betingede formateringer og formelkolonner som gjelder. Du kan også legge til innebygde skjemahandlinger for Lagre- eller Avbryt-knappen som vises i skjemaet som standard. Du finner en kobling til mer informasjon om innebygde skjemahandlinger i Se også-delen.

Til toppen av siden

Hvorfor sette inn en datavisning som et skjema?

En datavisning er en visning av en datakilde som kan tilpasses. Du kan sette inn en datavisning på en ASPX-side som enten en visning eller et skjema. Med en datavisning som er satt inn som en visning kan du formatere presentasjonen av data, men ikke redigere selve dataene.

Hvis du setter inn den samme datavisningen som et skjema, kan du redigere dataene via leseren, og endringene skrives til og lagres i den opprinnelige datakilden. Ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007 kan du raskt opprette en av disse tre typene skjemaer fra en eksisterende datakilde:

 • Skjema med ett element brukes til å vise én enkelt post som et skjema – med hvert felt på en egen rad, og med feltnavnet som en overskrift for raden – slik at du kan redigere dataene for én post om gangen. Skjemaet inneholder navigasjonskoblinger som du kan klikke for å vise neste eller forrige post.

  Datavisning satt inn som et skjema med ett element

 • Skjema med flere elementer brukes til å vise flere poster som et skjema – med hvert felt i en egen kolonne og med feltnavnet som overskrift for kolonnen – slik at du raskt kan redigere dataene for flere poster og deretter lagre endringene samtidig.

  Datavisning satt inn som et skjema med flere elementer

 • Et Skjema for nytt element viser tomme felt for en enkelt post - med hvert felt i en egen rad, og med feltnavnet som overskriften for denne raden - slik at du kan legge inn data i en datakilde, en post om gangen. Det kan hende du ønsker å inkludere alle de aktuelle feltene for posten, slik at alle dataene kan lagres samtidig.

  Skjema for nytt element for en datavisning som er satt inn som et skjema

Datavisninger som skal settes inn som skjemaer, kan opprettes for SharePoint-lister og -biblioteker, databasetilkoblinger og lokale XML-dokumenter. Når du setter inn en datavisning, henter Office SharePoint Designer 2007 data fra en datakilde i XML-format (Extensible Markup Language) og viser dataene ved hjelp av XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). På lik linje med alle andre visninger kan du endre et skjema ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007.

Når du har satt inn en datavisning på siden, kan du også bruke WYSIWYG-verktøyene i Office SharePoint Designer 2007 til å legge til og fjerne kolonner, endre skriftformateringen og bruke farger. Når du formaterer en datavisning ved hjelp av WYSIWYG-verktøyene i Office SharePoint Designer 2007, settes XSL-kode (Extensible Stylesheet Language) direkte inn i HTML-koden. Selv om det er mulig å redigere XSL-kode direkte i kodevisning, kan du bruke formateringsverktøyene i Office SharePoint Designer 2007 til raskt og enkelt å sette inn XSL uten å kunne XSL.

Til toppen av siden

Opprette en XML-fil som en eksempeldatakilde

Gastronor Delikatesser er for eksempel et firma som registrerer varene sine i en XML-fil. Når varelageret er lavt, ringer et gruppemedlem leverandøren av produktet og legger inn en bestilling. Du foreslår at de setter inn en datavisning som et skjema slik at gruppemedlemmet som bestiller, umiddelbart kan oppdatere de bestilte varene. Dermed har Gastronor Delikatesser alltid den mest oppdaterte informasjonen i gjeldende lageroversikt.

I følgende fremgangsmåter må du bruke en XML-fil som datakilde. Hvis du ikke har en XML-fil på SharePoint-området, må du først opprette varelisten for Gastronor Delikatesser. Når du har opprettet listen, kan du sette inn en datavisning som et skjema for å oppdatere dataene i listen.

Opprette filen Varer. xml

 1. Klikk Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla gjennom til og velg SharePoint-området i dialogboksen Åpne område, og klikk deretter Åpne.

 3. Hvis du blir spurt om det, skriver du inn brukernavnet og passordet i dialogboksen Koble til og klikker deretter OK.

 4. Velg NyFil-menyen.

 5. Klikk Generelt i ruten lengst til venstre i kategorien Side i dialogboksen Ny, og dobbeltklikk deretter Tekstfil i neste rute til høyre.

  En ny tekstfil åpnes på webområdet.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved å merke dem og deretter trykke CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Plasser markøren øverst på siden i Office SharePoint Designer 2007, og trykk deretter CTRL+V for å lime inn koden som du nettopp kopierte, på siden.

 8. Velg Lagre somFil-menyen.

 9. Skriv inn varer.XMLi dialogboksen Lagre som i filnavn-boksen.

 10. Klikk XML i Filtype-listen, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Sette inn en datavisning som et skjema

Når du setter inn en datavisning som et skjema ved hjelp av oppgaveruten Datakildedetaljer, setter du først inn en datavisning på siden. Deretter velger du en datakilde i Datakildebibliotek – en oppgaverute som brukes til å administrere tilgjengelige datakilder for et SharePoint-område. Når du har valgt datakilden, vises oppgaveruten Datakildedetaljer. Velg feltene som du ønsker å vise, i oppgaveruten Datakildedetaljer, og sett dem deretter inn i datavisningen.

Dataskjemaer er basert på ASP.NET 2.0-teknologi. Når du skal opprette en datavisning, må du starte med en ASP.NET-side (ASPX-fil). I dette eksemplet skal du opprette en ny ASP.NET-side og deretter sette inn en datavisning som et skjema ved å bruke oppgaveruten Datakildedetaljer.

 1. Velg NyFil-menyen.

 2. Klikk Generelt i kategorien Side i dialogboksen Ny, og dobbeltklikk deretter ASPX.

  En ny siden med en FORM-kode åpnes.

  FORM-kode for ASP.NET

 3. Klikk Sett inn datavisningDatavisning-menyen.

  En tom datavisning vises nå på siden, og oppgaveruten Datakildebibliotek åpnes.

  Tom datavisning

  Nå som du har satt inn datavisningen, kan du legge til data.

 4. Finn datakilden i oppgaveruten Datakildebibliotek, klikk den og klikk deretter Vis data.

  I dette eksemplet klikker du Varer.xml under XML-filer og klikker deretter Vis data. Hvis overskriften XML-filer er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 5. Klikk feltene som du ønsker å sette inn i datavisningen, i oppgaveruten Datakildedetaljer.

  Tips!: Hvis du vil merke flere felt samtidig, holder du nede CTRL-tasten mens du klikker dem.

  I dette eksemplet klikker du Produktnavn under Produkter i ProductsRoot-mappen. Trykk og hold nede CTRL mens du klikker EnheterPåLager, EnheterIBestilling og Bestillingspunkt.

  Valgte felt i oppgaveruten Datakildedetaljer

 6. Klikk Sett inn valgte felt som og deretter Skjema med flere elementer for å sette inn valgte data i datavisningen som et skjema.

  Obs!: MedSkjema med ett element vises én post om gangen som et skjema. Med Skjema med flere elementer vises flere poster med hvert felt i egen kolonne og feltnavnet som overskrift for kolonnen.

  Feltene som du valgte i oppgaveruten Datakildedetaljer, vises nå i et skjema.

  Obs!: Fordi det brukes en XML-fil i dette eksemplet, kan hvert felt i datavisningen redigeres. Det er imidlertid mulig at enkelte felt ikke kan redigeres. Det avhenger av typen datakilde. Hvis for eksempel datakilden er en SharePoint-liste og du velger å ta med systemfelt som Opprettet av eller Endret av i skjemaet, kan ikke disse feltene redigeres.

  Merkede data vist som et skjema

  Når du har satt inn en datavisning som et skjema, kan du bruke WYSIWYG-verktøy, for eksempel verktøylinjenFormatering til å endre skrifter, justere tekst eller bruke farger. Når du bruker ny formatering på et datapunkt i datavisningen, bruker Office SharePoint Designer 2007 denne formateringen på alle data på samme nivå i XMLen ved å endre XSLT-stilarket som er knyttet til siden. Hvis du for eksempel hadde valgt Chai i den forrige illustrasjonen, og deretter klikket Fet på verktøylinjen Formatering, ville Office SharePoint Designer 2007 ha brukt samme formatering på alt innhold som vises i Produktnavn-feltet.

  Samme formatering brukt på alle data på samme nivå

 7. Klikk Lagre somFil-menyen. Skriv inn navnet på filen i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Redigere dataene ved hjelp av en leser

Når du har lagret siden som inneholder skjemaet, kan du forhåndsvise den i leseren og endre dataene i skjemaet.

Felttyper og dataregistrering

I dette eksemplet brukes en XML-fil som datakilde. Fordi en XML-fil er en ren tekstfil, er det ikke mulig å angi typene verdier som enkeltfelt skal inneholde. Det er for eksempel ikke noe som kan hindre deg i å skrive inn og lagre tekst i et felt som skal inneholde numre, for eksempel EnheterIBestilling.

Hvis datakilden er en SQL-datakilde, for eksempel en SQL-database, en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek, kan felttypene angis i selve datakilden. Hvis du i et slikt tilfelle bruker skjemaet til å skrive inn tekst i et felt for tall og deretter klikker Lagre, vises en feilmelding i leseren om at datakildekontrollen ikke kan utføre oppdateringskommandoen. Dette betyr at du angir verdier i skjemaet som datakildefeltet ikke godtar. Hvis du får en slik feilmelding, klikker du Tilbake i leseren. Deretter klikker du enten Avbryt i skjemaet for å forkaste endringene, eller du angir verdier i skjemafeltene som datakilden kan godta.

Derfor kan det være at du ønsker å ta med tekst i kolonneoverskriftene når et felt krever bestemte typer inndata, når du utformer et skjema i Office SharePoint Designer 2007.

Bruke skjemaet i leseren

 1. Klikk Forhåndsvisning i leserFil-menyen i Office SharePoint Designer 2007, og klikk deretter lesertypen og -størrelsen du ønsker.

  Hurtigtast Klikk siden du vil forhåndsvise i mappelisten, og trykk deretter F12.

  Siden med skjemaet vises i leseren.

  Skjemaet for flere poster vises i leseren

 2. Nå kan du endre all informasjonen som vises i et skjemafelt i datavisningen. Du kan også endre informasjon i flere felt i flere poster samtidig. Når du er ferdig med å endre data i skjemaet, kan du enten klikke Lagre for å utføre endringene i datakilden, eller klikke Avbryt for å forkaste endringene.

  Du kan følge eksemplet i Produktnavn -kolonnen, i feltet som inneholder ordet Chai, plasserer du markøren på slutten av ordet Chai, trykker MELLOMROM én gang, og skriv deretter Te konsentrere deg. I EnheterIBestilling -kolonnen i den Chai post, Skriv inn 40. I EnheterIBestilling -kolonnen i den Kokk Anton Cajun Seasoning post, Skriv inn 35, og klikk deretter Lagre. Skjema med de oppdaterte postene vises i webleseren.

  Dataskjemaet med de oppdaterte postene vises

Til toppen av siden

Forslag til fortsettelse

Datavisninger er kraftfulle, livaktige direktevisninger av data som kan tilpasses fullstendig. Nå som du vet hvordan du setter inn en datavisning som et skjema, kan du være at du ønsker å vite hvordan du gjør følgende:

 • Filtrere data i en datavisning    Du kan enkelt å filtrere dataene i en datavisning slik at de viste dataene er nøyaktig dataene du vil vise. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se filtrere data i en datavisning.

 • Sortere og gruppedata i en datavisning    Du kan raskt sortere eller gruppere data i en datavisning. Du kan for eksempel enkelt sortere listen i alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon, se sortere og gruppedata i en datavisning.

 • Bruke betinget formatering i en datavisning    Du kan bruke spesifikk formatering i en datavisning når dataene i datavisningen oppfyller bestemte vilkår. For mer informasjon, kan du se bruke betinget formatering i en datavisning.

 • Opprette en formelkolonne i en datavisning    Du kan opprette en beregnet kolonne som viser resultatet av en beregning av data i en datavisning. Du kan for eksempel multiplisere enhetsprisen med antall enheter på lager og vise totalverdien for elementene i en egen kolonne. For mer informasjon, kan du se opprette en formelkolonne i en datavisning.

 • Endre kolonner i en datavisning    Du kan raskt og enkelt legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på kolonner i en datavisning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se endre kolonnene i en datavisning.

 • Vise eksempeldata i en datavisning    Du kan enkelt vise eksempeldata i en datavisning.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×