Sette inn en ActiveX-kontroll

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Oppretting og distribusjon av din egen tilpassede ActiveX-kontroll kan spare tid og krefter for andre skjemamalutformere, i tillegg til å gi funksjoner som ikke er tilgjengelige i Microsoft Office InfoPath. Du kan gjøre Microsoft ActiveX-kontroller tilgjengelige i utformingsmodus og deretter bruke kontrollene i skjemamalene du oppretter.

I denne artikkelen

Når bruker jeg en ActiveX-kontroll?

Brukeropplevelsen

Kompatibilitetshensyn

Sette inn en ActiveX-kontroll i en skjemamal

Sikkerhetstips

Når bruker jeg en ActiveX-kontroll?

Du bruker vanligvis en ActiveX-kontroll når du vil inkludere et brukergrensesnittelement som ikke er tilgjengelig i InfoPath, i skjemamalen, for eksempel en glidebryter fra Microsoft Windows.

Organisasjonen kan også opprette egendefinerte ActiveX-kontroller for et bestemt forretningsformål. Et sykehus kan for eksempel utvikle en ActiveX-kontroll som gjør det mulig å vise medisinske bilder i et skjema. Eller tenk deg at selgerne må holde oversikt over hvor mange artikler de selger i løpet av en gitt måned. Oppdatering av en tekstboks med innskriving kan være tungvint og føre til feil, ettersom selgerne må øke med én gjentatte ganger. En egendefinert ActiveX-kontroll som øker av seg selv med et museklikk, reduserer tidsforbruket ved registrering av denne informasjonen og reduserer antallet feil.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Hva brukeren ser i skjemaet, avhenger helt og holdent av hvilken type ActiveX-kontroll du bruker i skjemamalen.

Når du publiserer en skjemamal som inneholder en ActiveX-kontroll, må denne kontrollen være installert og registrert på brukernes datamaskiner for at brukerne skal kunne åpne skjemaer som er basert på skjemamalen. Enkelte ActiveX-kontroller, for eksempel kontrollene som er inkludert i Microsoft Windows, kan allerede være installert og registrert på brukernes datamaskiner. Andre ActiveX-kontroller, for eksempel egendefinerte kontroller du utvikler, er kanskje ikke installert og registrert. I slike tilfeller må du iverksette tiltak for å installere og registrere kontrollene for brukerne.

Hvis du har tenkt å installere skjemamalen med et egendefinert installasjonsprogram, kan du installere og registrere den egendefinerte ActiveX-kontrollen samtidig. Du kan også angi en eksisterende kabinettfil (CAB) i veiviseren for egendefinert kontroll som brukes til å installere kontrollen på brukernes datamaskiner.

Når du bruker veiviseren for egendefinert kontroll til å gjøre en ActiveX-kontroll tilgjengelig for brukerne, må du angi om du vil pakke en eksisterende CAB-fil sammen med skjemamalen. Denne CAB-filen gjør det mulig å installere og registrere kontrollen på brukernes datamaskiner. Hvis du velger å inkludere en CAB-fil med skjemamalen og brukerne ikke allerede har ActiveX-kontrollen installert, blir de bedt om å installere kontrollen når de åpner et skjema som er basert på skjemamalen, for første gang.

InfoPath installerer og registrerer kontrollen automatisk for brukerne hvis følgende krav er oppfylt:

 • CAB-filen er signert med et digitalt sertifikat som oppretter en digital signatur på filen.

 • Den digitale signaturen er fra en skjemaoppretter eller en annen klarert utgiver. Hvis CAB-filen er signert, men utgiveren ikke er klarert ennå på brukerens datamaskin, vises en sikkerhetsadvarsel, og brukeren blir bedt om å klarere utgiveren.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, er ActiveX-kontroller utilgjengelige i oppgaveruten Kontroller fordi de ikke kan vises i en webleser.

I tillegg er ikke ActiveX-kontroller tilgjengelige i maldeler.

Til toppen av siden

Sette inn en ActiveX-kontroll i en skjemamal

Før du kan legge til en ActiveX-kontroll i skjemamalen, må du gjøre den tilgjengelig i oppgaveruten Kontroller. InfoPath inneholder en egendefinert veiviseren kontroll som leder deg gjennom prosessen med å velge ActiveX-kontrollen, inkludert en installasjonskabinettfil med skjemamalen, om nødvendig, og angi alternativer for innbinding og andre egenskaper for ActiveX-kontrollen.

Legge til en ActiveX-kontroll i oppgaveruten Kontroller

Hvis du utvikler din egen ActiveX-kontroll for bruk i InfoPath, må du identifisere denne kontrollen som sikker for både initialisering og skripting før du kan fullføre fremgangsmåten nedenfor.

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Klikk Legg til eller fjern egendefinerte kontroller nederst i oppgaveruten Kontroller.

 3. Klikk Legg til i dialogboksen Legg til eller fjern egendefinerte kontroller.

 4. Klikk ActiveX-kontroll på den første siden i veiviseren for egendefinert kontroll, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk ønsket kontroll i listen Velg en kontroll på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Listen Velg en kontroll viser ActiveX-kontrollene som for øyeblikket er registrert på datamaskinen, inkludert ActiveX-kontrollene som er inkludert i Microsoft Windows. Hvis du har opprettet en egendefinert ActiveX-kontroll, må du registrere den for at den skal vises i listen Velg en kontroll. Hvis ActiveX -kontroller ikke er kompatible med InfoPath eller er ansett som usikre, vil du ikke kunne legge dem til i InfoPath.

 6. Gjør ett av følgende på den neste siden i veiviseren:

  • Du kan inkludere en installasjonskabinettfil med skjemamalen ved å klikke Inkludere en CAB-fil, angi filen du vil bruke, og deretter klikke Neste.

  • Du kan installere ActiveX-kontrollen ved hjelp av et egendefinert installasjonsprogram, eller ved å klikke Ikke inkludere en CAB-fil hvis ActiveX-kontrollen allerede er installert på brukernes datamaskiner, og deretter klikke Neste.

 7. Gjør ett av følgende i Bindingsegenskap-listen:

  • Klikk et element for å binde en egenskap for ActiveX-kontrollen til et felt i datakilden.

   Obs!: Hvis ActiveX-kontrollen inneholder en Verdi-egenskap, velges den automatisk i InfoPath, men du kan velge å endre den.

  • Klikk (ikke bind) for å la ActiveX-kontrollen være ubundet.

 8. Klikk Neste.

 9. Avhengig av hvilken type ActiveX-kontroll du har valgt å legge til, kan listen Aktiver eller deaktiver egenskap bli vist. Hvis dette er tilfellet, klikker du en egenskap og deretter Neste.

  Obs!: Hvis kontrollen inneholder en Aktivert-egenskap, velges den automatisk i InfoPath, men du kan velge å endre den.

 10. Hvis du angav en bindingsegenskap i trinn 7, angir du bindingsalternativene du vil bruke.

  Hvordan?

  Gjør ett av følgende i listen Felt- eller gruppetype:

  • Klikk Felt (element eller attributt) for å binde ActiveX-kontrollen til et felt med en enkel datatype. Denne typen binding brukes av enkle ActiveX-kontroller, for eksempel glidebryterkontrollen som er inkludert med Microsoft Windows. Hvis du velger dette alternativet, må du angi en standard datatype for ActiveX-kontrollen i tillegg til eventuelle ytterligere datatyper som ActiveX-kontrollen kan være bundet til.

  • Klikk Felt (element med egendefinert datatype) for å binde ActiveX-kontrollen til et felt med en egendefinert datatype. Denne typen binding brukes av ActiveX-kontroller som fungerer som redigeringsprogrammer for en bestemt type innhold, for eksempel et formelredigeringsprogram som redigerer MathML. Hvis du velger dette alternativet, må du også angi et navneområde for XML-dataene som skal redigeres.

  • Klikk Felt eller gruppe (alle datatyper) for å binde ActiveX-kontrollen til et felt eller en gruppe uavhengig av datatypen. Denne typen binding brukes av ActiveX-kontroller som analyserer informasjon som angis andre steder i det samme skjemaet, for eksempel en graf eller et diagram, eller av ActiveX-kontroller som manipulerer XML-data direkte.

 11. Klikk Fullfør.

 12. Les bekreftelsesmeldingen, og klikk deretter Lukk for å avslutte veiviseren.

 13. Klikk OK i dialogboksen Legg til eller fjern egendefinerte kontroller.

Når ActiveX-kontrollen vises i oppgaveruten Kontroller, kan du sette den inn i skjemamalen.

Sette inn en ActiveX-kontroll i en ny, tom skjemamal

Når du setter inn en Microsoft ActiveX-kontroll i skjemamalen, settes det inn en egendefinert kontroll som er bundet til et felt eller en gruppe i datakilden, i InfoPath, avhengig av hvilke alternativer du valgte i veiviseren for egendefinert kontroll.

Obs!: Hvis andre skjemamalutformere i organisasjonen trenger å bruke den samme ActiveX-kontrollen i skjemamalene sine, og hvis den aktuelle kontrollen ikke allerede er installert på datamaskinene deres, kan du opprette et egendefinert installasjonsprogram, for eksempel en Microsoft Windows Installer-pakkefil (MSI). Dette egendefinerte installasjonsprogrammet kan raskt installere og registrere ActiveX-kontrollen for skjemamalutformerne.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk navnet på ActiveX-kontrollen du vil sette inn, under Sett inn kontroller.

  Sikkerhetsmerknad: Vær forsiktig når du legger til ActiveX-kontroller i skjemamalen. ActiveX-kontroller kan være utformet slik at bruk av dem kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bare bruker kontroller fra klarerte kilder.

 4. Eventuelle egenskapssider som er spesifikke for ActiveX-kontrollen, vil vises ved siden av standard InfoPath-egenskapssider for ActiveX-kontroller. Du kan vise disse egenskapssidene ved å dobbeltklikke ActiveX-kontrollen i skjemamalen.

Sette inn en ActiveX-kontroll som er basert på en eksisterende datakilde, i en skjemamal

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en ActiveX-kontroll ved å dra et felt fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn ActiveX-kontrollen fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk navnet på ActiveX-kontrollen du vil sette inn, under Sett inn kontroller.

 4. Merk feltet du vil lagre kontrolldataene i, i dialogboksen Binding for kontroll, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Sikkerhetstips

Når du utformer skjemaer med ActiveX-kontroller, må du huske på følgende sikkerhetsproblemer:

 • ActiveX-kontroller som brukes i InfoPath, har begrensninger som er strengere enn begrensningene for ActiveX-kontroller som brukes i Windows Internet Explorer. I InfoPath kreves det for eksempel at ActiveX-kontroller merkes som sikre for både skripting og initialisering. Hvis du utvikler egendefinerte ActiveX-kontroller for bruk i skjemamaler, må du implementere IObjectSafety-grensesnittet, slik at InfoPath gjenkjenner at en bestemt kontroll er merket som sikker for skripting og initialisering.

 • Vær forsiktig når du legger til ActiveX-kontroller i skjemamalen. ActiveX-kontroller kan være utformet slik at bruk av dem kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bare bruker kontroller fra klarerte kilder.

 • ActiveX-kontroller kan ikke installeres av eller kjøres i skjemamaler som har et begrenset klareringsnivå (som angitt i dialogboksen Alternativer for skjema i utformingsmodus).

 • Hvis du vil ha informasjon om utforming av sikrere ActiveX-kontroller, går du til webområdet Microsoft Developer Network (MSDN).

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×