Office
Logg på
Sette inn eller slette et regneark

Sette inn eller slette et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Excel gir deg tre regneark i en arbeidsbok, men du kan legge til flere regneark (og andre typer ark, for eksempel et diagramark, makroark eller dialogark), endre navn på dem eller slette dem etter behov.

Navnet (eller tittelen) på et regneark vises på arkfanen nederst på skjermen. Som standard er navnet Ark1, Ark2 og så videre, men du kan gi et hvilket som helst regneark et mer passende navn.

Obs!: Arkfaner vises som standard. Hvis du ikke se dem, klikker du Alternativer > Avansert > Visningsalternativer for denne arbeidsboken > Vis arkfaner.

Gjør ett av følgende for å sette inn et nytt regneark:

 • Klikk Nytt ark nederst på skjermen.

  Klikk Nytt ark-knappen

 • Hvis du vil sette inn et nytt regneark foran et eksisterende regneark, merker du dette regnearket og klikker Hjem > Sett inn > Sett inn ark.

  Klikk Sett inn ark under Sett inn i kategorien Hjem

Hvis du vil endre rekkefølgen til regnearkene i en arbeidsbok, klikker du fanen til regnearket du vil flytte, og deretter drar du det til den nye plasseringen.

Hva annet vil du gjøre?

Sette inn flere regneark samtidig

Endre standardantall regneark i en ny arbeidsbok

Gi nytt navn til et regneark

Slette ett eller flere regneark

Sette inn flere regneark samtidig

 1. Trykk SKIFT og merk samme antall arkfaner i eksisterende regneark som det du vil sette inn i den åpne arbeidsboken. Hvis du for eksempel vil legge til tre nye regneark, merker du tre eksisterende arkfaner.

 2. Klikk Hjem > Sett inn > Sett inn ark.

  Klikk Sett inn ark under Sett inn i kategorien Hjem

Hvis du vil endre rekkefølgen til regnearkene i en arbeidsbok, klikker du fanen til regnearket du vil flytte, og deretter drar du det til den nye plasseringen.

Endre standard antall regneark i en ny arbeidsbok

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Angi hvor mange ark du vil ha som standard når du oppretter en ny arbeidsbok, i boksen Ta med så mange ark under Når nye arbeidsbøker opprettes i kategorien Generelt.

Gi nytt navn til et regneark

 1. På arkfanelinjen høyreklikker du arkfanen du vil gi nytt navn, og deretter klikker du Gi nytt navn.

  Høyreklikk arkfanen, og klikk deretter Gi nytt navn

 2. Merk gjeldende navn, og skriv deretter inn det nye navnet.

Slette ett eller flere regneark

 1. Merk regnearket eller regnearkene du vil slette.

 2. Klikk Hjem, klikk pilen nedenfor Slett, og klikk deretter Slett ark.

  Klikk pilen under Slett, og klikk deretter Slett ark

Du kan også høyreklikke arkfanen for et regneark eller en arkfane for ett av flere merkede regneark du vil slette, og deretter klikke Slett ark.

Tips!: 

 • Arkfaner vises automatisk. Hvis de ikke vises, klikker du Fil > Alternativer > Avansert > Vis arkfaner.

 • Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 • Du kan inkludere navnet på arket når du skriver ut regnearket.

  1. Klikk Sett inn > Topptekst og bunntekst.

  2. Klikk plasseringen du vil arknavnet skal vises på, i sideoppsettvisning.

  3. Klikk Arknavn Knappesymbol i gruppen elementer i topptekst og bunntekst.

Obs!: Arkfaner vises som standard. Hvis du ikke se dem, klikker du Alternativer > Avansert > Visningsalternativer for denne arbeidsboken > Vis arkfaner.

Gjør ett av følgende for å sette inn et nytt regneark:

 • Hvis du raskt vil sette inn et nytt regneark på slutten av de eksisterende regnearkene, klikker du kategorien Sett inn regneark nederst på skjermen.

  Arkfaner

 • Hvis du vil sette inn et nytt regneark foran et eksisterende regneark, merker du dette regnearket, klikker Sett inn i Celler-gruppen i kategorien Hjem og klikker deretter Sett inn ark.

  Excel-båndsymbol

  Tips!: Du kan også høyreklikke fanen til et eksisterende regneark, og deretter klikke Sett inn. I kategorien Generelt klikker du Regneark, og deretter OK.

  Obs!: Hvis du vil endre rekkefølgen til regnearkene i en arbeidsbok, klikker du fanen til regnearket du vil flytte, og deretter drar du det til den nye plasseringen.

Hva vil du gjøre?

Sette inn flere regneark samtidig

Endre standardantall regneark i en ny arbeidsbok

Sette inn et nytt ark som er basert på en egendefinert mal

Gi nytt navn til et regneark

Slette ett eller flere regneark

Sette inn flere regneark samtidig

 1. Hold nede SKIFT, og merk deretter det samme antallet arkfaner i eksisterende regneark som det du vil sette inn i den åpne arbeidsboken. 

  Hvis du for eksempel vil legge til tre nye regneark, merker du tre arkfaner i eksisterende regneark.

 2. Klikk Sett inn i celler -gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Sett inn ark.

  Excel-båndsymbol

  Tips!: Du kan også høyreklikke der merkede arkfanene, og deretter klikke Sett inn. I kategorien Generelt klikker du Regneark, og deretter OK.

 3. Hvis du vil endre rekkefølgen til regnearkene i en arbeidsbok, klikker du fanen til regnearket du vil flytte, og deretter drar du det til den nye plasseringen.

Endre standard antall regneark i en ny arbeidsbok

 1. Klikk fanen Fil.

  Hva og hvor er Microsoft Backstage-knappen?

  Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Backstage-knappen, se Hva og hvor er Backstage?

 2. Klikk Alternativer under Excel.

 3. Angi hvor mange ark du vil ha som standard når du oppretter en ny arbeidsbok, i boksen Ta med så mange ark under Når nye arbeidsbøker opprettes i kategorien Generelt.

 4. Klikk en hvilken som helst annen kategori for å gå tilbake til filen.

Sette inn et nytt ark som er basert på en egendefinert mal

 1. Du kan om nødvendig opprette regnearkmalen som du vil basere et nytt regneark på.

  Slik oppretter du en regnearkmal

  1. Merk regnearket du vil bruke som mal.

  2. Klikk kategorien Fil.

  3. Klikk Lagre som under Informasjon.

  4. Skriv inn navnet på regnearkmalen i Filnavn-boksen.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert regnearkmal, kan du skrive inn det filnavnet du vil bruke.

   • Hvis du vil opprette standard regnearkmal, skriver du inn ark.

    Obs!: Egendefinerte maler lagres automatisk i Maler-mappen. Standard regnearkmal, ark.xltx or ark.xltm, lagres i XLStart-mappen, som vanligvis finnes på C:\Programfiler\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Gjør ett av følgende:

   • Klikk Excel-mal eller Makroaktivert Excel-mal i listen på en datamaskin som kjører Windows Vista.

   • Klikk Excel-mal eller Makroaktivert Excel-mal i Filtype-boksen på en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP.

  6. Klikk Lagre.

 2. Høyreklikk arkfanen i et regneark, og klikk deretter Sett inn.

 3. Dobbeltklikk malen for arktypen du vil bruke.

Gi nytt navn til et regneark

 1. Høyreklikk arkfanen du vil gi nytt navn på Arkfaner-linjen, og klikk deretter Gi arket nytt navn.

  Arkfaner med Ark2 merket

 2. Merk gjeldende navn, og skriv deretter inn det nye navnet.

  Tips!: Du kan inkludere navnet på arket når du skriver ut regnearket.

  Slik skriver du ut arknavn

  1. Klikk Topptekst og bunnteksti Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

  2. I sideoppsettvisning klikker du stedet der du vil at arknavnet skal vises.

  3. Klikk Arknavn Knappesymbol i gruppen elementer i topptekst og bunntekst.

Slette ett eller flere regneark

 1. Merk regnearket eller regnearkene du vil slette.

  Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 2. Klikk pilen ved siden av Slett i celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Slett ark.

  Excel-båndsymbol

  Tips!: Du kan også høyreklikke arkfanen for et regneark eller en arkfane for ett av flere merkede regneark du vil slette, og deretter klikke Slett ark.

Obs!: Arkfaner vises som standard. Hvis du ikke se dem, klikker du Alternativer for Excel > Avansert > Visningsalternativer for denne arbeidsboken > Vis arkfaner.

Gjør ett av følgende for å sette inn et nytt regneark:

 • Hvis du raskt vil sette inn et nytt regneark på slutten av de eksisterende regnearkene, klikker du kategorien Sett inn regneark nederst på skjermen.

  Arkfaner

 • Hvis du vil sette inn et nytt regneark foran et eksisterende regneark, merker du dette regnearket, klikker Sett inn i Celler-gruppen i kategorien Hjem og klikker deretter Sett inn ark.

  Excel-båndsymbol

  Tips!: Du kan også høyreklikke fanen til et eksisterende regneark, og deretter klikke Sett inn. I kategorien Generelt klikker du Regneark, og deretter OK.

Hva vil du gjøre?

Sette inn flere regneark samtidig

Endre standardantall regneark i en ny arbeidsbok

Sette inn et nytt ark som er basert på en egendefinert mal

Gi nytt navn til et regneark

Slette ett eller flere regneark

Sette inn flere regneark samtidig

 1. Hold nede SKIFT, og merk deretter det samme antallet arkfaner i eksisterende regneark som det du vil sette inn i den åpne arbeidsboken. 

  Hvis du for eksempel vil legge til tre nye regneark, merker du tre arkfaner i eksisterende regneark.

 2. Klikk Sett inn i celler -gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Sett inn ark.

  Excel-båndsymbol

  Tips!: Du kan også høyreklikke der merkede arkfanene, og deretter klikke Sett inn. I kategorien Generelt klikker du Regneark, og deretter OK.

Endre standard antall regneark i en ny arbeidsbok

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > Alternativer for Excel.

 2. Oppgi hvor mange ark du vil ha med som standard når du oppretter en ny arbeidsbok i boksen Ta med så mange ark under Når nye arbeidsbøker opprettes i kategorien Populær.

Til toppen av siden

Sette inn et nytt ark som er basert på en egendefinert mal

 1. Du kan om nødvendig opprette regnearkmalen som du vil basere et nytt regneark på.

  Slik oppretter du en regnearkmal

  1. Merk regnearket du vil bruke som mal.

  2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Lagre som.

  3. Skriv inn navnet på regnearkmalen i Filnavn-boksen.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert regnearkmal, kan du skrive inn det filnavnet du vil bruke.

   • Hvis du vil opprette standard regnearkmal, skriver du inn ark.

    Obs!: Egendefinerte maler lagres automatisk i mappen Maler. Standardmalen sheet.xltx eller sheet.xltm lagres i XLStart-mappen, som vanligvis er C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. På en datamaskin som kjører Windows Vista   

   • Klikk Excel-mal eller Makroaktivert Excel-mal i listen.

    På en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP   

    • Velg Excel-mal eller Makroaktivert Excel-mal i boksen Filtype.

  5. Velg Lagre.

 2. Høyreklikk arkfanen i et regneark, og klikk deretter Sett inn.

 3. Dobbeltklikk malen for arktypen du vil bruke.

Gi nytt navn til et regneark

 1. På arkfanelinjen høyreklikker du arkfanen du vil gi nytt navn, og deretter klikker du Gi nytt navn.

  Arkfaner med Ark2 merket

 2. Merk gjeldende navn, og skriv deretter inn det nye navnet.

  Tips!: Du kan inkludere navnet på arket når du skriver ut regnearket.

  Slik skriver du ut arknavn

 1. Klikk Topptekst og bunnteksti Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

 2. I sideoppsettvisning klikker du stedet der du vil at arknavnet skal vises.

 3. Klikk Arknavn Knappesymbol i gruppen elementer i topptekst og bunntekst.

Slette ett eller flere regneark

 1. Merk regnearket eller regnearkene du vil slette.

  Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 2. Klikk pilen ved siden av Slett i celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Slett ark.

  Excel-båndsymbol

  Tips!: Du kan også høyreklikke arkfanen for et regneark eller en arkfane for et av flere merkede regneark, og deretter klikke Slett.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×