Sette inn eller slette en webdel-sone

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen får du vite hvordan du setter inn og sletter webdel-soner ved hjelp av Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Her forklares og illustreres også forholdet mellom webdel-soner, webdeler og webdel-sider.

Hvis du skal sette inn eller slette webdel-soner på et Microsoft SharePoint-område, må du ha enten tillatelsen Legge til / fjerne private webdeler eller Legge til og tilpasse sider. Som standard gis minst én av disse tillatelsene til medlemmer av områdegruppen for bidragsytere, webdesignere og administratorer. Hvis du ikke kan sette inn eller slette en webdel-sone, kontakter du serveradministrator.

I denne artikkelen

Hva er en webdel-sone?

Sette inn en webdel-sone

Slette en webdel-sone

Hva er en webdel-sone?

En webdel-sone er en webdel-beholder som kan konfigureres til å kontrollere organiseringen av og formatet til webdelene den inneholder. Med webdel-soner er det ikke bare mulig å gruppere og organisere webdeler, men også å tilpasse dem i en leser og å kontrollere hvem som kan endre dem der. Hver enkelt webdel på en webdel-side kan være plassert i en webdel-sone.

 • Webdeler plassert i en webdel-sone    Når en webdel er plassert i en webdel-sone, lagres egenskapene for webdelen i innholdsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0, ikke på ASPX-siden. Hvis du setter inn en webdel i en sone, kan brukerne arbeide interaktivt med eller endre webdelen via leseren.

 • Webdeler som ikke er plassert i en webdel-sone    Når en webdel ikke er plassert i en webdel-sone, lagres egenskapene for webdelen på ASPX-siden og ikke i innholdsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du setter inn en webdel uten å plassere den i en sone, tillater du at brukerne ser webdelen, men du hindrer dem i å arbeide interaktivt med eller endre webdelen via leseren. Dette kan være nyttig hvis du ikke ønsker at brukerne skal endre verken webdelen eller måten den vises på siden.

Du kan se på webdeler, webdel-soner og webdel-sider som nestede beholdere. Selve webdelene inneholder dataene som du ønsker å vise og kanskje endre eller arbeide interaktivt med. Webdel-sonene er valgfrie delbeholdere på en webdel-side, og hver sone inneholder en eller flere webdeler. Dermed er det mulig å gruppere og organisere webdelene på siden, tilpasse dem mens de vises i leseren and angi hvem som har tillatelse til å vise og tilpasse dem. Webdel-siden inneholder både webdelene og webdel-sonene.

I følgende skjematiske tegning av en webdel-side inneholder for eksempel en av de tre skyggelagte webdel-sonene bare én webdel, og de andre inneholder to hver. Vær klar over at flere webdeler kan ordnes enten vannrett eller loddrett i en webdel-sone. Legg også merke til at en av webdelene ikke ligger i en sone – en ordning som kan være aktuell hvis brukere ikke har behov for å kunne tilpasse denne webdelen i leseren.

Forholdet mellom webdeler og -soner og -sider

1. Webdel-sone som inneholder én enkelt webdel.

2. Webdel-sone som inneholder to webdeler som er ordnet vannrett.

3. Webdel som ikke ligger i en webdel-sone og som derfor ikke kan tilpasses i leseren.

4. Webdel-sone som inneholder to webdeler som er ordnet loddrett.

Hver gang du setter inn en webdel på en webdel-side bestemmer du om du skal sette inn en webdel-sone. Det er flere fordeler med å bruke webdel-soner.

 • Tilpasse i leseren    Bare webdeler som er plassert i en webdel-sone, kan tilpasses av en bruker som ser dem i en leser.

 • Gruppere og organisere    Ved hjelp av webdel-soner får du større kontroll over hvordan webdelene ordnes på siden. Når du i tillegg tar med flere webdeler i én enkelt webdel-sone, kan du enten plassere dem loddrett eller vannrett i sonen.

 • Format og utseende    En av egenskapene du kan kontrollere for alle webdeler i én enkelt webdel-sone, er om de viser bare en tittellinje, både en tittellinje og en kantlinje eller ingen av delene.

 • Tilgang    For hver enkelt webdel-sone kan du kontrollere om brukere skal ha tillatelse til å gjøre følgende:

  • Legge til, slette, endre størrelsen på og flytte webdelene

  • Endre egne webdel-innstillinger

  • Endre webdel-innstillinger for alle brukere

Til toppen av siden

Sette inn en webdel-sone

 1. Åpne siden du ønsker å sette inn webdel-sonen på, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Hvis oppgaveruten Webdeler ikke vises allerede, viser du den ved å klikke WebdelerOppgaveruter-menyen.

 3. I utformingsvisning klikker du hvor på siden du ønsker å sette inn webdel-sonen.

 4. Klikk Ny webdel-sone nederst i oppgaveruten Webdeler.

  Den nye webdel-sonen settes inn på siden.

 5. Høyreklikk den nye webdel-sonen, og klikk deretter Egenskaper for webdel-sone på hurtigmenyen.

 6. Gjør ett av følgende i dialogboksen Egenskaper for webdel-sone:

  • Gi sonen en tittel    Skriv inn navnet på den nye sonen i Sonetittel-boksen under Generelle innstillinger.

  • Velge en rammestil    Klikk stilen du ønsker, i Rammestil-listen under Generelle innstillinger.

  • Velge et oppsett for sonen    Klikk enten Fra topp til bunn (loddrett oppsett) eller Sidestilt (vannrett oppsett) under Oppsett for webdeler i sonen.

  • Kontrollere endringer som utføres i leseren    Merk av for alternativer for å la brukere utføre angitte endringer mens de viser siden i en leser, eller fjern merker for å hinder at brukere gjør disse endringene, under Leserinnstillinger for webdeler i sonen.

 7. Når du er ferdig, klikker du OK.

Til toppen av siden

Slette en webdel-sone

Når du sletter en webdel-sone fra en side, sletter du også alle webdeler som er plassert i sonen, fra siden.

Når du velger en webdel-sone som skal slettes, må du sørge for at du velger bare sonen og ikke noe annet objekt. Med Hurtig kodevelger, som er plassert øverst i dokumentvinduet og vises i følgende illustrasjon, blir det enklere å gjøre dette ved at du kan se hvilket objekt som er valgt for øyeblikket.

Hurtig kodevelger

Tips!: Piltastene kan være mer nyttige enn musen når du skal velge, spesielt når objekter overlapper hverandre eller vises over andre objekter. Hver gang du trykker på en piltast, sjekker du Hurtig kodevelger for å se hvordan valget har endret seg.

 1. Åpne siden som du ønsker å slette en webdel-sone fra, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Hvis Hurtig kodevelger ikke er synlig, klikker du Hurtig kodevelgerVis-menyen for å vise den.

 3. Sørg for at du er i utformingsvisning, og finn og klikk webdel-sonen som du ønsker å slette.

  Sjekk Hurtig kodevelger for å være sikker på at du har valgt riktig objekt. Bruk eventuelt piltastene til å justere valget. I følgende illustrasjon viser Hurtig kodevelger for eksempel at en webdel er valgt, ikke hele webdel-sonen.

  Hurtig kodevelger med webdel valgt

  I neste illustrasjon er webdel-sonen valgt, ikke webdelen.

  Hurtig kodevelger med webdel-sone valgt

 4. Når du er sikker på at webdel-sonen er nøyaktig valgt, trykker du DEL.

  Valgt webdel-sone slettes fra siden sammen med alle webdeler som er plassert i den.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×