Office
Logg på

Sette inn eller slette en webdel på en klassisk side

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Denne artikkelen viser deg hvordan du setter inn og sletter webdeler og webdel-soner ved hjelp av Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Forklarer og også illustrerer forholdet mellom webdeler, webdel-soner og webdel-sider.

Hvis du vil sette inn og slette webdeler og webdel-soner i et Microsoft SharePoint-område, må du ha tillatelsen Legg til/fjerne personlige webdeler eller legge til og tilpasse sider. Som standard gis minst én av disse tillatelsene til medlemmer av bidragsyter, webutviklere og administratorgrupper for området. Hvis du ikke kan sette inn eller slette en webdel eller webdel-sone, kan du kontakte serveradministratoren.

I denne artikkelen

Hva er webdeler, webdel-soner og webdel-sider?

Sette inn en webdel

Slette en nettdel

Hva er webdeler, webdel-soner og webdel-sider?

Når du setter inn eller slette en webdel, plasserer du den på en webdel-side, og du kan plassere den i en webdel-sone. Du kan finne det nyttig å bli kjent med alle de tre disse termene:

 • Webdeler    Webdeler er moduler enheter med informasjon som består av en tittellinje, en ramme og innhold. Webdeler kan du opprette egendefinerte brukergrensesnitt ved ganske enkelt å dra separate webdeler til en nettside. Hver nettdel gjør bestemt innhold eller data tilgjengelig på en side, og kan også gjøre det mulig for brukere å arbeide med eller endre dataene via nettleseren. Ved hjelp av webdeler på sider på et SharePoint-område, kan brukere tilgang til data fra både i og utenfor organisasjonen.

  Du kan for eksempel sette inn oppgaver-listen på en side der du vil kunne vise innholdet i oppgaver-listen. Dra oppgavelisten fra oppgaveruten Webdeler på siden oppretter en webdel for listevisning. Du kan sette inn den samme webdelen på flere sider. Du kan også sette den på samme side flere ganger. Hver gang dataene i oppgaver-listen endres, endres, gjenspeiles i hver forekomst av webdelen for listevisning på alle sider. Hvis det finnes en annen liste med innholdet du vil kunne vise ved siden av innholdet i oppgaver-listen, kan du sette webdeler for begge listene på én side, all informasjonen på ett sted.

 • Webdel-soner    En webdel-sone er en webdel-beholder som kan konfigureres til å kontrollere organiseringen av og formatet til webdelene som finnes i den. Webdel-soner gjør det mulig ikke bare å gruppere og organisere webdeler, men også å tilpasse dem i nettleseren og styre hvem som kan endre dem der. Hver enkelt webdel på en webdel-side kan eller ikke kan være plassert i en webdel-sone:

  • Webdel plassert i en webdel-sone    Når en webdel er plassert i en webdel-sone, lagres egenskapene for webdelen i innholdsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0, ikke på ASPX-siden. Ved å sette inn en webdel i en sone, derfor gjør du det mulig for brukerne å samhandle med eller endre webdelen via leseren.

  • Webdelen ikke befinner seg i en webdel-sone    Når en webdel ikke er plassert i en webdel-sone, lagres egenskapene for webdelen ASPX-siden og ikke i innholdsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0. Ved å sette inn en webdel uten å plassere den i en sone, derfor du tillate brukere å vise webdelen, men hindrer du vedkommende fra samhandle med eller endre webdelen via leseren. Dette kan være nyttig hvis du ikke vil at brukere skal kunne gjøre endringer, til webdelen eller slik at den vises på siden.

 • Webdel-sider    Når de er i bruk, ligger webdeler på en webdel-side, som er en spesiell type Microsoft ASP.NET (ASPX) siden som inneholder minst én webdel eller webdel-sone. Når du bruker Office SharePoint Designer 2007 å legge til en webdel eller webdel-sone i en tom ASPX-side, siden blir en webdel-side og automatisk får nødvendig page-katalogen som gjør den til en webdel-side.

Du kan se på alle disse tre elementene som nestede beholdere. Webdelene selv inneholder dataene du vil bruke til å vise og kanskje for å endre eller samhandle med. Webdel-soner er webdelene webdel-siden, som inneholder én eller flere webdeler, som gjør det mulig å gruppere og organisere disse webdeler på siden til å tilpasse dem mens du viser dem i nettleseren, og angi hvem som har tillatelse s for å vise og tilpasser dem på denne måten. Og webdel-siden inneholder både webdeler og webdel-soner.

I følgende skjematisk tegning av en webdel-side, en av tre skyggelagte webdel-soner inneholder bare én webdel, og den andre inneholder to hver. Legg merke til at i en webdel-sone flere webdeler kan ordnes enten vannrett eller loddrett. Vær også oppmerksom på at en av webdelene ikke ligger i en sone i det hele tatt – en ordning som kan være akseptabelt Hvis brukere ikke trenger å kunne tilpasse denne webdelen i nettleseren.

Forholdet mellom webdeler og -soner og -sider

1. webdel-sone som inneholder en enkelt webdel

2. webdel-sone som inneholder to webdeler ordnet vannrett

3. webdelen ikke finnes i en webdel-sone og derfor ikke kan tilpasses i nettleseren

4. webdel-sone som inneholder to webdeler ordnet loddrett

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Sette inn en webdel

Hver gang du setter inn en webdel på en webdel-side, bestemmer du om du vil sette den inn i en webdel-sone. Det er flere fordeler ved å bruke webdel-soner:

 • Tilpasse i nettleseren    Bare webdeler som er plassert i en webdel-sone kan tilpasses av en bruker som ser dem i nettleseren.

 • Gruppering og ordne    Ved hjelp av webdel-soner gir deg bedre kontroll over hvordan webdelene ordnes på siden. Også når du tar med flere webdeler i én enkelt webdel-sone, du kan plassere dem loddrett i sonen, eller ordne dem side ved side vannrett.

 • Format og utseende    En av egenskapene du kan styre for alle webdeler i én enkelt webdel-sone er om de viser en tittel stolpe bare både en tittellinje og en kantlinje eller ingen av delene.

 • Access    For hver webdel-sone, kan du kontrollere om brukere skal kunne:

  • Legge til, slette, endre størrelse på og flytte webdelene.

  • Endre sine egne personlige webdel-innstillinger.

  • Endre innstillingene for webdelen for alle brukere.

Sette inn en webdel-sone

Sette inn en webdel

Sette inn en webdel-sone

 1. Åpne siden der du vil sette inn webdel-sonen i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Hvis oppgaveruten Webdeler ikke allerede er åpen, kan du åpne den ved å klikke WebdelerOppgaveruter-menyen.

 3. Klikk plasseringen på siden der du vil sette inn webdel-sonen i utformingsvisning.

 4. Klikk Ny webdel-sone nederst i oppgaveruten Webdeler.

  Ny webdel-sonen er satt inn på siden.

 5. Høyreklikk den nye webdel-sonen, og klikk deretter Egenskaper for webdel-sone på hurtigmenyen.

 6. Gjør ett av følgende i dialogboksen Egenskaper for webdel-sone:

  • Gi sonen en tittel    Skriv inn et navn for den nye sonen i sonen tittel-boksen under generelle innstillinger.

  • Velg en Rammestil    Klikk stilen du vil bruke i listen Rammestil under generelle innstillinger.

  • Velg et oppsett for sonen    Klikk topp til bunn (loddrett oppsett) eller Side-ved-side (vannrett oppsett) under Oppsett for webdeler i sonen.

  • Kontrollere endringer som utføres i nettleseren    Under Innstillinger for webdeler i sonen, merker du vil tillate brukere å utføre angitte endringer mens du viser siden i en nettleser, eller fjern avmerkingsboksene for å hindre brukere i å gjøre disse endringene.

 7. Når du er ferdig, klikker du OK.

Sette inn en webdel

 1. Åpne siden der du vil sette inn webdelen i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Hvis oppgaveruten Webdeler ikke allerede er åpen, kan du åpne den ved å klikke WebdelerOppgaveruter-menyen.

 3. Finn webdelen du vil sette inn ved å gjøre ett av følgende i oppgaveruten Webdeler:

  • Vise andre webdeler i gjeldende liste    Klikk Neste eller forrige.

  • Bruk et annet filter for gjeldende galleri    Klikk Filter, og klikk deretter et alternativ i Vis-boksen.

  • Bla gjennom et annet galleri    Klikk et annet galleri i gallerilisten.

   Oppgaveruten Webdeler

   1. Klikk et annet galleri for å bla gjennom den for webdeler.

   2. Klikk Filter, og klikk deretter et alternativ i boksen Vis for å endre hvilke webdeler i gjeldende galleri vises i listen.

   3. Klikk Neste (eller forrige ) for å vise flere elementer i listen som er filtrert.

   Obs!: 

   • Du kan klikke tittellinjen i oppgaveruten Webdeler for å vise Finne webdeler-meny, vist i illustrasjonen nedenfor. Bruker alternativene på denne menyen, kan du også importere webdeler fra andre plasseringer eller søke etter dem i alle tilgjengelige gallerier etter tittel eller beskrivelse.

    Finne Webdeler-meny

   • Hvis du ikke finner webdelen du vil bruke, administratoren for webområdet på øverste nivå kanskje har fjernet eller endret tittelen. For å få hjelp, kan du kontakte administratoren for det overordnede området.

 4. Dra webdelen der du vil ha den på siden.

  Når du drar webdelen, angir det grå feltet gjeldende plassering for innsettingspunktet.

  Grå stolpe for innsettingspunkt

  Når du slipper museknappen, settes inn den nye webdelen på siden.

  Ny webdel på plass

 5. Høyreklikk den nye webdelen, og klikk deretter Webdel-egenskaper på hurtigmenyen.

 6. Angi egenskapsverdiene du vil bruke for den nye webdelen.

  Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte egenskaper. Tabellene nedenfor identifisere og beskrive disse felles egenskapene.

  Vanlige egenskapene for webdelen du ser i verktøyruten, kan avvike fra det som beskrives her, av flere årsaker:

  • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

  • For en bestemt webdel-webdelen utvikler kanskje har valgt ikke å vise ett eller flere av disse felles egenskapene, eller kanskje har valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført i Utseende, Oppsett og Avansert inndelinger i verktøyruten.

  • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

   Egenskaper for utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på nettdelens tittellinje.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner nettdelsiden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Egenskaper for oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Lukk webdelen

Angir om webdelen er åpen eller lukket på siden. Hvis dette alternativet er valgt, er webdelen lukket. Hvis det er merket av for dette, er webdelen åpen.

Lukke en webdel er ikke den samme som skjule det eller slette den fra siden helt. En lukket webdel vises fremdeles på siden i Office SharePoint Designer 2007 men nedtonet. En lukket webdel vises ikke på siden i nettleseren, men det er lagret i lukket webdel-galleriet, fra der du kan åpne den på nytt. Du kan lukke en webdel av flere årsaker. Eksempel:

 • Du for øyeblikket ønsker ikke å bruke en bestemt webdel på siden, men du har gjort tilpasninger eller egendefinert den som du ikke vil at konfigurere på nytt Hvis du bestemmer deg å legge den tilbake til siden senere.

 • På samme måte, må du kanskje en webdel du vil bruke på en side bare på bestemte tidspunkt. For å gjengi webdelen inaktiv når den ikke er ønskelig, kan du lukke den og deretter åpne den når du vil ha den på nytt.

 • Hvis du oppretter en egendefinert nettdel som du vil gjøre tilgjengelig for brukere av en bestemt side, slik at de kan inkludere den i sine personlige visninger på siden, men du ikke vil gjøre denne webdelen tilgjengelig i større webdel-galleriet for hele området , kan du legge til webdelen på siden i delt visning, konfigurere webdelen for hvordan du vil bruke, og lukk deretter den.

 • Hvis en webdel som du har opprettet eller tilpasset forårsaker at siden skal fungere riktig, kan du lukke webdelen før du løse problemet.

Skjult

Angir om webdelen er synlig når en bruker åpner webdel-siden. Hvis dette alternativet er valgt, vises webdelen bare når du utformer siden, og du har lagt til i tittelen (skjult).

Hvis du vil bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke vil vise webdelen, kan du skjule en webdel.

Retning

Angir retningen på teksten i webdel-innhold. Hvis du for eksempel er arabisk og hebraisk høyre-mot-venstre-språk. Engelsk og de fleste europeiske språk er venstre mot høyre-språk.

Avanserte egenskaper

Følgende egenskaper gjelder til en webdel bare når den vises i nettleseren. Når du arbeider i Office SharePoint Designer 2007, har du alltid full tilgang til innholdet på siden (med mindre du arbeider i bidragsytermodus).

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om webdelen er åpen eller lukket på siden. Hvis dette alternativet er valgt, er webdelen lukket. Hvis det er merket av for dette, er webdelen åpen.

Lukke en webdel er ikke den samme som skjule det eller slette den fra siden helt. En lukket webdel vises fremdeles på siden i Office SharePoint Designer 2007 men nedtonet. En lukket webdel vises ikke på siden i nettleseren, men det er lagret i lukket webdel-galleriet, fra der du kan åpne den på nytt. Du kan lukke en webdel av flere årsaker. Eksempel:

 • Du for øyeblikket ønsker ikke å bruke en bestemt webdel på siden, men du har gjort tilpasninger eller egendefinert den du vil konfigurere på nytt Hvis du bestemmer deg å legge den tilbake til siden senere.

 • På samme måte, må du kanskje en webdel du vil bruke på en side bare på bestemte tidspunkt. For å gjengi webdelen inaktiv når den ikke er ønskelig, kan du lukker den og deretter åpne den når du vil ha den på nytt.

 • Hvis du oppretter en egendefinert nettdel som du vil gjøre tilgjengelig for brukere av en bestemt side, slik at de kan inkludere den i sine personlige visninger på siden, men du ikke vil gjøre denne webdelen tilgjengelig i større webdel-galleriet for hele området , kan du legge til webdelen på siden i delt visning, konfigurere webdelen for hvordan du vil bruke, og lukk deretter den.

 • Hvis en webdel som du har opprettet eller tilpasset forårsaker at siden skal fungere riktig, kan du lukke webdelen før du løse problemet.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Hvis du vil bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke vil vise webdelen, kan du skjule en webdel.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir hvor mye data som er tillatt å eksportere for denne webdelen.

Nettadresse for tittel

Angir URL-adressen til en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdel-tittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over webdelen tittelen eller webdel-ikonet. Verdien for denne egenskapen brukes også når du søker etter webdeler ved hjelp av Søk-kommandoen på Finne webdeler-menyen som vises når du klikker tittellinjen i oppgaveruten Webdeler.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjonen om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp-kommandoen på Webdel -menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om ASP.NET-webdeler støtter denne egenskapen, åpnes standardhjelpeemner i Windows SharePoint Services 3.0 bare i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdel-ikonet i webdel-listen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Nettadresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Du Finn koblinger til mer informasjon om webdel-egenskaper, inkludert informasjon om egenskapene for bestemte webdeler, i Se også-delen.

 1. Når du er ferdig angi egenskaper, klikker du OK.

Tips!: Du kan også sette inn en nettdel ved å klikke Sett inn valgt webdelen nederst i oppgaveruten Webdeler. Det kan imidlertid være vanskelig å plassere innsettingspunktet nøyaktig der du trenger det når en webdel-sonen inneholder mer enn én nettdel. Vi anbefaler at du bruker knappen Sett inn valgt webdelen bare når du setter inn en webdel i en webdel-sone som ikke inneholder andre webdeler.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Slette en nettdel

Når du sletter en webdel på en side som regel slettes bare selve webdelen fra siden. Tilknyttede innhold og data – i en liste eller bibliotek, for eksempel – er fremdeles tilgjengelige, og webdelen er fremdeles tilgjengelige i galleriet, og du kan legge til på nytt når som helst. Unntak fra denne regelen inkluderer webdelen for innholdsredigering og andre nettdel som inneholder bare statisk innhold som ble lagt til på gjeldende side. Slikt innhold slettes permanent hvis webdelen slettes.

Obs!: Når du sletter en webdel-sone fra en side, sletter du også fra denne siden eventuelle webdeler som er plassert i sonen.

Når du velger en webdel eller webdel-sone for sletting, må du kontrollere at du velger bare objektet du vil slette. Hurtig kodevelger, som er plassert på toppen av dokumentvinduet og vist i illustrasjonen nedenfor, blir det enklere å gjøre ved å identifisere hvilket objekt som er valgt.

Hurtig kodevelger

Tips!: Piltastene kan være mer nyttig enn musen for å justere det merkede området, spesielt når objekter overlapper hverandre eller vises på andre objekter. Hver gang du trykker en piltast, merker du hurtig kodevelger for å se hvordan det merkede området er endret.

 1. Åpne siden du vil slette en webdel eller webdel-sone i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Hvis Hurtig kodevelger ikke er synlig, klikker du Hurtig kodevelgerVis-menyen for å vise den.

 3. I utformingsvisning, Finn webdelen eller webdel-sone som du vil slette, og deretter klikker du den for å merke den.

  Se Hurtig kodevelger å forsikre deg om at du har valgt riktig objekt. Bruk piltastene til å justere det merkede området om nødvendig. Hvis du for eksempel i illustrasjonen nedenfor Hurtig kodevelger angir at en webdel er valgt, ikke webdel-sonen.

  Hurtig kodevelger med webdel valgt

  I den neste illustrasjonen webdelen sonen er valgt, ikke webdelen.

  Hurtig kodevelger med webdel-sone valgt

 4. Når du er sikker på at valget er nøyaktig, trykker du del.

  Den valgte webdelen eller webdel-sone slettes fra siden.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×