Office
Logg på
Sette inn eller slette celler, rader og kolonner

Sette inn eller slette celler, rader og kolonner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan sette inn tomme celler over eller til venstre for den aktiv celle i et regneark. Når du setter inn tomme celler, forskyves andre celler i den samme kolonnen nedover eller celler i den samme raden til høyre for å gi plass til nye celler. På samme måte kan du sette inn rader over en merket rad, og kolonner til venstre for en merket kolonne. Du kan også slette celler, rader og kolonner.

Et regneark i Microsoft Excel kan være opptil 16 384 kolonner bredt og 1 048 576 rader høyt.

Du finner trinnene som gjelder hele regneark i Sette inn eller slette et regneark.

Hva du vil gjøre?

 1. Merk cellen eller celleområde der du vil sette inn de nye tomme cellene. Merk samme antall celler som det du vil sette inn. Hvis du for eksempel vil sette inn fem tomme celler, merker du fem celler.

  Hvis du vil fjerne merkingen av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør valgene, kan du se merke celler, områder, rader eller kolonner senere i dette emnet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Høyreklikk de merkede cellene, og klikk deretter Sett inn.

  • Klikk pilen nedenfor Sett inn i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk Sett inn celler.

   Sette inn nye celler på Hjem-fanen

 3. Klikk retningen du vil forskyve de omliggende cellene i, i dialogboksen Sett inn.

Når du setter inn celler i et regneark, justeres referanser tilsvarende, uansett om de er relative eller absolutte cellereferanser. Det samme gjelder når du sletter celler, bortsett fra når en formel refererer direkte til en slettet celle. Hvis du vil at referanser skal justeres automatisk, bør du bruke områdereferanser i formlene når du kan, i stedet for å angi enkeltceller.

 • Du kan sette inn celler som inneholder data og formler, ved å kopiere eller klippe ut cellene, høyreklikke stedet der du vil lime dem inn, og deretter klikke Sett inn kopierte celler eller Sett inn utklipte celler.

Tips    

 • Hvis du raskt vil gjenta handlingen med å sette inn en celle, klikker du stedet der du vil sette inn cellen, og deretter trykker du CTRL+Y.

 • Hvis det finnes formatering, kan du bruke Hurtiganalyse til å velge hvordan du vil angi formateringen av cellene som er satt inn.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn én enkelt rad, merker du enten hele raden eller en celle i raden over stedet der du vil sette inn den nye raden. Hvis du for eksempel vil sette inn en ny rad over rad 5, klikker du i en celle i rad 5.

  • Hvis du vil sette inn flere rader, merker du radene du vil sette inn rader over. Merk like mange rader som du vil sette inn. Hvis du for eksempel vil sette inn tre nye rader, merker du tre rader.

  • Hvis du vil sette inn rader som ikke ligger ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du merker rader som ikke ligger ved siden av hverandre.

  Hvis du vil fjerne merkingen av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør valgene, kan du se merke celler, områder, rader eller kolonner senere i dette emnet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Høyreklikk de merkede cellene, og klikk deretter Sett inn.

  • Klikk pilen under Sett inn i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk Sett inn arkrader.

   Klikk Sett inn, og klikk deretter Sett inn arkrader

Obs!: Når du setter inn celler i et regneark, justeres referanser tilsvarende, uansett om de er relative eller absolutte cellereferanser. Det samme gjelder når du sletter celler, bortsett fra når en formel refererer direkte til en slettet celle. Hvis du vil at referanser skal justeres automatisk, bør du bruke områdereferanser i formlene når du kan, i stedet for å angi enkeltceller.

Tips    

 • Hvis du vil gjenta handlingen med å sette inn en rad, klikker du stedet der du vil sette inn raden, og deretter trykker du CTRL+Y.

 • Hvis det finnes formatering, kan du bruke Hurtiganalyse til å velge hvordan du vil angi formateringen av radene som er satt inn.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn en enkelt kolonne, merker du kolonnen eller en celle i kolonnen rett til høyre for der du vil sette inn den nye kolonnen. Hvis du for eksempel vil sette inn en ny kolonne til venstre for kolonne B, klikker du i en celle i kolonne B.

  • Hvis du vil sette inn flere tomme kolonner, merker du kolonnene til høyre for stedet der du vil sette inn kolonnene. Merk like mange kolonner som du vil sette inn.

  • Hvis du vil sette inn kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du merker kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre.

  Hvis du vil fjerne merkingen av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør valgene, kan du se merke celler, områder, rader eller kolonner senere i dette emnet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Høyreklikk de merkede cellene, og klikk deretter Sett inn.

  • Klikk pilen under Sett inn i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk Sett inn arkkolonner.

   Klikk Sett inn, og klikk deretter Sett inn arkkolonner

Obs!: Når du setter inn celler i et regneark, justeres referanser tilsvarende, uansett om de er relative eller absolutte cellereferanser. Det samme gjelder når du sletter celler, bortsett fra når en formel refererer direkte til en slettet celle. Hvis du vil at referanser skal justeres automatisk, bør du bruke områdereferanser i formlene når du kan, i stedet for å angi enkeltceller.

Tips    

 • Hvis du vil gjenta handlingen med å sette inn en kolonne, klikker du stedet der du vil sette inn kolonnen, og deretter trykker du CTRL+Y.

 • Hvis det finnes formatering, kan du bruke Hurtiganalyse til å velge hvordan du vil angi formateringen av kolonnene som er satt inn.

 1. Merk cellene, radene eller kolonnene du vil slette.

  Hvis du vil fjerne merkingen av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør valgene, kan du se merke celler, områder, rader eller kolonner senere i dette emnet.

 2. Klikk pilen ved siden av Slett i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette merkede celler, klikker du Slett celler.

  • Hvis du vil slette merkede rader, klikker du Slett arkrader.

  • Hvis du vil slette merkede kolonner, klikker du Slett arkkolonner.

   Du kan høyreklikke et utvalg celler, klikke Slett, og deretter klikke ønsket alternativ. Du kan også høyreklikke et utvalg rader eller kolonner og deretter klikke Slett.

 3. Hvis du sletter en celle eller et område, kan du i dialogboksen Slett klikke Flytt celler mot venstre, Flytt celler oppover, Hele raden eller Hele kolonnen.

  Hvis du sletter rader eller kolonner, flyttes andre rader eller kolonner automatisk oppover eller til venstre.

Tips    

 • Hvis du vil gjenta sletting av celler, rader eller kolonner, merker du de neste cellene, radene eller kolonnene, og trykker deretter CTRL+Y.

 • Du kan om nødvendig gjenopprette slettede data umiddelbart etter at du har slettet dem. På verktøylinjen for hurtigtilgang klikker du Angre Slett eller trykker CTRL+Z.

 • Når du trykker DEL, slettes bare innholdet i de merkede cellene, ikke selve cellene.

 • En formel holdes oppdatert ved at referanser til de flyttede cellene justeres slik at de viser til de nye plasseringene. En formel som refererer til en slettet celle, viser imidlertid feilverdien #REF!.

Hvis du vil merke

Gjør du følgende

En enkeltcelle

Klikk cellen eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

Et celleområde

Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

Du kan også merke den første cellen i området, trykke F8 for å utvide området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

Et stort celleområde

Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan bla for å gjøre den siste cellen synlig.

Alle cellene i et regneark

Klikk Merk alt-knappen

Merk alt-knappen

Hvis du vil merke hele regnearket, kan du også trykke CTRL+A.

Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

Sammensatte celler eller celleområder

Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et merket område som ikke ligger ved siden av hverandre, uten å oppheve hele merkingen.

En hel rad eller kolonne

Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

Regnearkoverskrifter

Radoverskrift

2. Kolonneoverskrift

Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader og PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltast raden eller kolonnen til den sist brukte cellen. Hvis du trykker CTRL+SKIFT+piltast på nytt, merkes hele raden eller kolonnen.

Tilstøtende rader eller kolonner

Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen. Deretter holder du nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.

Sammensatte rader eller kolonner

Klikk kolonne- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området. Deretter holder du nede CTRL mens du klikker kolonne- eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til i det merkede området.

Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

Den første eller siste cellen i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-tabell.

Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-tabell som inneholder data eller formatering.

Celler til den siste cellen i regnearket som inneholder data (nederst i høyre hjørne)

Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).

Celler til begynnelsen av regnearket

Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.

Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye merkede området.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legge inn et spørsmål på Excel-forumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis du har det, kan du se emnene på Excel User Voice.

Relatert informasjon

Grunnleggende oppgaver i Excel

Oversikt over formler i Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×