Sette inn eller legge ved filer i notater

Notatblokker som du oppretter i OneNote, lar deg samle og beholde all slags informasjon på ett sted. Å sette inn informasjon fra andre kilder er en flott måte å spare tid på. I stedet for å skrive inn informasjonen på nytt og stole på koblingene til dokumenter og filer som kan bli utilgjengelig når du er frakoblet, kan du knytte innholdet du trenger direkte til OneNote – enten som vedlegg eller som utskrift der du kan legge inn merknader.

Legge ved en fil

Når du legger til en fil (som Microsoft Word-dokument) til en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i dine notater. Filen vises som et ikon som du kan dobbeltklikke for å åpne og redigere innholdet i filen.

 1. I OneNote klikker du hvor som helst på siden der du vil sette inn en fil.

 2. Klikk Sett inn > Filvedlegg.

  Sette inn en fil i notatene som et vedlegg

 3. I dialogboksen Velg et dokument som skal settes inn klikker du på filen du vil legge ved, og klikker deretter Sett inn.

 4. Hvis du blir bedt om flere alternativer, klikker du Legg ved fil 

  En kopi av filen settes inn på den gjeldende siden og vises som et ikon du kan åpne.

Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter en notatblokk til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken. 

Viktig!: OneNote legger kun ved statiske øyeblikksbilder av kildedokumentene eller filene du setter inn i notatene dine. Den inneholder ikke en kobling til kildefilen. Endringer du gjør i kopien i OneNote, vises ikke i den opprinnelige filen. Og hvis du endrer den opprinnelige filen, oppdateres ikke kopien.

Du kan bygge inn to typer Microsoft Office-filer som har et forhold mellom de innebygde versjonene og kildefilene, i OneNote: Du kan legge til et Excel-regneark på en side eller legge til et Visio-diagram på en side.

Sett inn fil som en utskrift

Når du setter inn en fil som en utskrift, plasseres et bilde av innholdet på siden i OneNote. Du kan ikke redigere utskrifter som vanlige notater, så de er et godt valg hvis du vil beholde den opprinnelige formateringen. Utskriftene som er satt inn, fungerer på samme måte som bilder som er satt inn. Du kan endre størrelse på dem og flytte dem hvor som helst på siden. Du kan legge til notater eller merknader til bildet og til og med kopiere tekst fra en filutskrift og lime det inn som redigerbar tekst.

 1. I OneNote klikker du hvor som helst på siden der du vil sette inn en filutskrift.

 2. Klikk Sett inn > Filutskrift.

 3. I dialogboksen Velg et dokument som skal settes inn klikker du filen du vil sette inn, og klikker deretter Sett inn

Obs!: Hvis du vil sette inn et passordbeskyttet dokument, må du skrive inn riktig passord før dokumentet skrives ut i OneNote.

Kopiere tekst fra en filutskrift

Du kan trekke ut tekst fra en filutskrift og lime den inn i notatene. Dette er nyttig hvis du vil gjøre endringer i teksten eller hvis du vil kopiere en del av teksten til en e-postmelding eller en annen fil, for eksempel et Word-dokument.

 1. Høyreklikk bildet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Kopier tekst fra denne siden i utskriften for å kopiere tekst bare fra gjeldende valgte bilde (side).

  • Klikk Kopier tekst fra alle sidene i utskriften for å kopiere tekst fra alle bildene (sidene).

 2. Klikk der du vil lime inn den kopierte teksten, og trykk deretter Ctrl+V.

Obs!: Effektiviteten til OCR (optical text recognition) i OneNote avhenger av kvaliteten på kildeformateringen i dokumentet eller filen du satte inn. Når du limer inn tekst fra et bilde eller en filutskrift, må du alltid se gjennom den for å passe på at utvalget ble gjenkjent på riktig måte.

Hva vil du gjøre?

Legge til et dokument eller en fil

Sette inn et dokument eller en fil som utskrift

Legge til et dokument eller en fil

Hvis du vil beholde en kopi av et dokument eller en fil som en del av dine notater, kan du legge den til notatblokksiden. Ved å dobbeltklikke vedleggsikonet åpnes dokumentet eller filen i programmet det er tiltenkt (for eksempel åpnes et Word-dokument i Microsoft Office Word hvis det er installert på din datamaskin).

 1. I menyen Sett inn klikker du Filer.

 2. I dialogboksen for å velge en fil eller et sett med filer du vil sette inn går du til passeringen til filen du vil sette inn, og klikker deretter for å velge filen. (Hvis du vil velge flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker for å merke flere filer.)

 3. Klikk Sett inn. En kopi av filen settes inn på gjeldende side og vises som et ikon du kan dobbeltklikke for å åpne eller vise dokumentet eller filen.

Obs!: OneNote legger til en kopi av kildedokumentet eller filen. OneNote beholder ikke en kobling til kildefilen. Hvis kildefilen oppdateres senere, vises ikke disse endringene i vedlagte kopi.

Til toppen av siden

Sette inn et dokument eller en fil som en utskrift

Når du vil sette inn informasjon fra andre filer på datamaskinen uten å legge ved eller koble til filene, kan du sette inn et bilde eller «utskrift» av informasjonen ved bruk av skriverdriveren i OneNote. I stedet for å skrive ut filen på papir, sender skriverdriveren utskriften elektronisk til notatblokken din. Du kan plassere utskriften hvor som helst på siden. Du kan ikke åpne og redigere utskriften som om den var en kildefil, men du kan kopiere teksten fra utskriften og lime den inn hvor som helst for redigering. Du kan også legge til kommentarer i utskriftsbilder ved å skrive inn eller overskrive dem.

 1. I menyen Sett inn klikker du Filer som utskrifter.

 2. I dialogboksen Velg et dokument som skal settes inn går du til plasseringen for filen du vil sette inn og klikker deretter for å velge filen. (Hvis du vil velge flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker for å merke flere filer.)

 3. Avhengig av hvilken filtype du skal sette inn, forsøker OneNote å starte kildeprogrammet for filen og skrive innholdet direkte til gjeldende notatblokkside som bilde.

Obs!: Hvis du prøver å sette inn et dokument som er passordbeskyttet, må du skrive inn det korrekte passordet før dokumentet kan settes inn i OneNote. 

Flytte filutskriftsbilde på siden.

Som standard er hver side av et dokument eller en fil som er satt inn, plassert i notatene dine som et separat bilde. Du kan flytte utskriftsbildene som er satt inn, dit du vil ha dem.

 1. Velg bilde ved å bevege musepekeren over bildet og deretter klikke den stiplede, blå bildekanten eller bildehåndtaket ved siden av bildet.

 2. Klikk og dra bildet til ny plassering.

Kopier tekst fra filutskriftsbilde.

I motsetning til de fleste programmer lar OneNote deg kopiere tekst fra et «utskriftsbilde» som er satt inn, og lime den inn et annet sted for redigering.

 1. Høyreklikk utskriftsbildet, og gjør ett av følgende:

  • Klikk Kopier tekst fra denne siden i utskriften for bare å kopiere teksten fra det valgte utskriftsbildet.

  • Klikk Kopier tekst fra alle sidene i utskriften for å kopiere teksten fra alle sidene i utskriftsbildet som er satt inn.

 2. Gå til siden i notatblokken din (eller til et annet program) der du ønsker å lime inn teksten, og trykk CTRL+V for å lime inn den kopierte teksten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×