Sende automatiske fraværsmeldinger i Outlook for Windows

Du kan sende automatiske fraværsmeldinger fra Outlook når du vil melde fra til personer som sender deg e-post, om at du ikke kommer til å svare på meldingene deres med én gang.

Det finnes to måter å konfigurere automatiske svar på. Hvilken metode du bør velge, avhenger av hvilken type e-postkonto du har i Outlook.

Du kan konfigurere automatiske svar til å bruke når du er borte fra kontoret. Du kan angi en sluttdato, slik at svarene stopper automatisk når du kommer tilbake, eller du kan manuelt deaktivere automatiske svar.

Konfigurer automatiske svar når du er borte fra kontoret

 1. Nederst til venstre for navigasjonsruten klikker du E-post.

  Klikk E-post

 2. Klikk FraværendeVerktøy-fanen.

  Klikk Fraværsmelding på Verktøy-fanen.

 3. I innstillingene for Automatiske svar merker du av i Send automatiske svar for kontoen «X»-boksen (der «X» er kontoen du vil sende automatiske svar fra).

  Send automatiske svar

 4. Angi det automatiske svaret under Svar én gang til hver avsender med.

 5. Hvis du vil angi start- og sluttdato, velger du Bare send svar i dette tidsintervallet og skriver inn start- og sluttdato og -tidspunkt.

  Merknad: Når du merker av denne boksen og angir start og slutt for tidspunkt og dato, deaktiveres automatiske svar automatisk når sluttdatoen og klokkeslettet inntrer.

 6. Hvis du vil angi alternativer for å svare til personer utenfor organisasjonen (hvis det er aktivert av systemansvarlig for Exchange), merker du av for Send også svar til avsendere utenfor organisasjonen min, velger Send til alle eksterne avsendere og angir det automatiske svaret under Svar én gang til hver ekstern avsender med.

 7. Klikk OK.

Deaktivere automatiske svar

 1. Nederst til venstre for navigasjonsruten klikker du E-post.

  Klikk E-post

 2. Klikk FraværendeVerktøy-fanen.

  Klikk Fraværsmelding på Verktøy-fanen.

 3. Fjern Send automatiske svar for kontoen «X»-boksen (der «X» er kontoen du vil deaktivere automatiske svar for).

Du kan konfigurere en e-postregel i Outlook til å svare automatisk på nye e-postmeldinger. Du kan konfigurere e-postregler for alle kontotyper i Outlook, inkludert Exchange-, POP- og IMAP-kontoer.

Viktig: Siden e-postregler kjøres av Outlook og ikke e-postserveren, må datamaskinen være slått på og Outlook være åpen for at automatiske svarmeldinger skal sendes.

Opprette en e-postregel for automatisk svar på innkommende meldinger

 1. Nederst til venstre for navigasjonsruten klikker du E-post.

  Klikk E-post

 2. Klikk ReglerOrganiser-fanen, og velg deretter Rediger regler.

 3. Klikk kontotypen som du vil opprette en regel for, i vestre rute av Regler-boksen, for eksempel Exchange, IMAP eller POP.

  Klikk en kontotype

  Tips!: Hvis du ikke vet hva slags konto du har, kan du se Jeg er ikke sikker på hva slags konto jeg har, og deretter gå tilbake til trinn 4 i denne delen.

 4. Klikk Legg til en regel  Legge til en regel i Regler-boksen.

 5. Skriv inn et navn på regelen i Regelnavn-boksen, for eksempel Feriesvar.

  Opprette en regel

 6. Klikk Endre status under Gjør følgende, og velg Svar.

 7. Klikk Svartekst, skriv inn det automatiske svaret du vil at Outlook skal sende, og klikk OK.

  Svartekst

  Du ser Feriesvar-regelen du opprettet, i Regler-boksen.

  Regel for feriesvar

  Merknad: Outlook sender automatiske svar basert på regelen du opprettet inntil du slår av e-postregelen manuelt.

Deaktivere en e-postregel manuelt

 1. Klikk E-post nederst i navigasjonsfeltet.

  Klikk E-post

 2. Klikk ReglerOrganiser-fanen, og klikk deretter Rediger regler.

 3. Dobbeltklikk regelen som du vil slå av, i Regler-boksen.

  Regel for feriesvar

 4. Fjern merket for Aktivert, og klikk deretter OK.

  Fjern merket for Aktivert.

 1. Nederst til venstre for navigasjonsruten klikker du E-post.

  Klikk E-post

 2. Klikk ReglerOrganiser-fanen, og velg deretter Rediger regler.

 3. Klikk Vis alle i Regler-boksen.

  Klikk en kontotype

 4. Klikk Kontoer i Outlook-innstillinger under Personlige innstillinger.

  Innstillinger-boksen i Outlook

 5. I Kontoer-boksen, i ruten til venstre, klikker du kontoen.

 6. Klikk Vis alle > Regler under E-post for å gå tilbake til Regler.

  Klikk Regler under E-post.

 7. Hvis du vil konfigurere en regel for automatisk svar, går du til trinn 4 i Jeg har Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! eller annen POP- eller IMAP-konto. Hvis du vil konfigurere et automatisk svar for en Exchange server-konto, kan du gå til Jeg har en Exchange server-konto.

Se også

Opprette en regel i Outlook 2016 for Mac

Det finnes to måter å konfigurere automatiske svar på. Hvilken metode du bør velge, avhenger av hvilken type e-postkonto du har i Outlook.

Slå på Fraværsassistent

 1. Klikk E-post  E-postvisning-knapp nederst i navigasjonsrute.

  Merknad: Hvis du har flere Exchange-kontoer, må du aktivere eller deaktivere Fraværsassistent separat for hver konto. Du kan velge en konto som du ønsker å aktivere Fraværsassistent for, ved å velge en mappe i kontoen i mappeliste før du fortsetter til neste trinn.

 2. Klikk FraværendeVerktøy-fanen.

  Verktøyfanen, gruppe 2

 3. Klikk Send Fraværende-meldinger.

 4. Skriv inn teksten du vil ta med i det automatiske svaret, i boksen Svar på melding.

 5. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Angi start- og sluttdatoene for en Fraværende-melding

  Merk av for Jeg er ikke på kontoret mellom, og angi deretter startdato og sluttdato.

  Angi alternativer for svar utenfor organisasjonen (hvis det er aktivert av Microsoft Exchange-administratoren)

  Merk av for Send svar utenfor firmaet mitt til, og fyll deretter ut informasjonen.

Fraværsassistent fungerer med serveren som kjører Microsoft Exchange Server, for automatisk svar på e-postmeldinger mens du er borte fra kontoret. Siden det er Exchange-serveren som sender meldingene (ikke Outlook), trenger ikke Outlook å være åpen for at svarmeldingene skal sendes.

Merknad: representant kan ikke slå på eller slå av Fraværsassistent for deg.

Slå av Fraværsassistent

 1. Klikk E-post  E-postvisning-knapp nederst i navigasjonsrute.

  Merknad: Hvis du har flere Exchange-kontoer, må du aktivere eller deaktivere Fraværsassistent separat for hver konto. Du kan velge en konto som du ønsker å deaktivere Fraværsassistent for, ved å velge en mappe i kontoen i mappeliste før du fortsetter til neste trinn.

 2. Klikk FraværendeVerktøy-fanen.

  Verktøyfanen, gruppe 2

 3. Klikk Ikke send Fraværende-meldinger.

  Tips!: Hvis du angir en start- og sluttdato for Fraværende-meldingen, deaktiveres den automatisk når den når sluttdatoen. Hvis du vil deaktivere Fraværende-meldingen før sluttdatoen, klikker du Ikke send Fraværende-meldinger.

Du kan konfigurere en e-postregel i Outlook for automatisk svar på nye e-postmeldinger. Regler kan konfigureres for alle kontotyper i Outlook, inkludert POP- og IMAP-kontoer.

Viktig: Siden e-postregler kjøres av Outlook og ikke e-postserveren, må datamaskinen være slått på og Outlook være åpen for at automatiske svarmeldinger skal sendes.

Opprette en e-postregel for automatisk svar på innkommende meldinger

 1. Klikk E-post  E-postvisning-knapp nederst i navigasjonsrute.

 2. Klikk ReglerOrganiser-fanen, og klikk deretter Rediger regler.

  Organisere fane, gruppe 3

 3. Klikk på kontotypen du vil opprette regelen for, i venstre rute i dialogboksen Regler. Hvis du ikke vet hva slags konto du har, går du til Jeg er ikke sikker på hva slags konto jeg har.

 4. Klikk Legg til Legge til .

 5. Skriv inn et navn på regelen i Regelnavn-boksen, for eksempel Feriesvar.

 6. Klikk Svar under knappen Legg til handling på hurtigmenyen Endre status.

 7. Klikk Svartekst, skriv inn det automatiske svaret du vil at Outlook skal sende, og klikk deretter OK.

 8. Kontroller at det er merket av for Aktivert, og klikk deretter OK.

 9. Når du vil slå av automatiske svarmeldinger, dobbeltklikker du regelen for å åpne den og fjerner deretter merket for Aktivert.

  Tips!: Du kan også deaktivere en regel ved å fjerne merket ved siden av navnet på regelen i dialogboksen Regler.

Slå av en e-postregel

 1. Klikk E-post  E-postvisning-knapp nederst i navigasjonsrute.

 2. Klikk ReglerOrganiser-fanen, og klikk deretter Rediger regler.

  Organisere fane, gruppe 3

 3. Klikk på kontotypen du vil opprette regelen for, i venstre rute i dialogboksen Regler. Hvis du ikke vet hva slags konto du har, går du til Jeg er ikke sikker på hva slags konto jeg har.

 4. Dobbeltklikk på regelen for å åpne den, og fjern deretter merket for Aktivert.

  Tips!: Du kan også slå av en regel ved å fjerne merket ved siden av navnet på regelen i dialogboksen Regler.

 1. Klikk på Vis alle i dialogboksen Regler, og klikk deretter på Kontoer under Personlige innstillinger.

 2. Klikk kontoen i den venstre ruten i dialogboksen Kontoer. Kontotypen vises under beskrivelsen av konto. I dette eksemplet er kontoen en POP-konto.

  Kontotypeindikator

 3. Klikk på Vis alle og deretter på Regler under E-post for å gå tilbake til dialogboksen Regler.

Se også

Opprette eller redigere en regel i Outlook for Mac 2011

Jeg kan ikke koble til Exchange-kontoen

Om deling og delegering

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×