SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen SAMLET.HOVEDSTOL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den kumulative hovedstolen på et lån mellom start_periode og slutt_periode.

Syntaks

SAMLET.HOVEDSTOL(rente; antall_innbet; nåverdi; start_periode; slutt_periode; type)

Syntaksen for SAMLET.HOVEDSTOL har følgende argumenter:

 • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen.

 • Antall_innbet    Obligatorisk. Totalt antall innbetalinger.

 • Nåverdi    Obligatorisk. Nåværende verdi.

 • Start_periode    Obligatorisk. Den første perioden i beregningen. Innbetalingsperioder er nummerert og begynner med 1.

 • Slutt_periode    Obligatorisk. Den siste perioden i beregningen.

 • Type    Obligatorisk. En verdi som angir når betalingen forfaller.

Type

Forfaller

0 (null)

Innbetaling på slutten av perioden

1

Innbetaling i begynnelsen av perioden

Merknader

 • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker når du angir rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 % rente pro anno, setter du inn 12 % /12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.

 • Hvis rente er ≤ 0, antall_innbet er ≤ 0 eller nåverdi er ≤ 0, returnerer SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.

 • Hvis start_periode er < 1, slutt_periode er < 1 eller start_periode > slutt_periode, returnerer SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.

 • Hvis type er et hvilket som helst annet tall enn 0 eller 1, returnerer SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,09

Rentesatsen per år

0,30

Betingelser i år

125000

Nåverdi

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Den totale hovedstolen som er betalt i det andre året med innbetalinger i periodene fra 13 til og med 24

-934,1071234

=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Hovedstolen betalt i én innbetaling den første måneden

-68,27827118

Obs!: 

 • Divider rentesatsen på 12 for å få en månedlig rentesats, og multipliser antall år pengene betales inn, med 12 for å få antall innbetalinger.

 • Hvis du vil vise resultatet i riktig format i Excel Web App, merker du cellen, og deretter klikker du pilen ved siden av Tallformat under Tall på fanen Hjem og klikker Generelt.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×