Skrive og redigere

Søke etter og erstatte tekst

Søke etter og erstatte tekst

 1. Gå til Hjem > Erstatt, eller trykk på CTRL+H.

  Erstatte
 2. Skriv inn ordet eller uttrykket du vil finne, i Søk etter-boksen.

 3. Skriv inn den nye teksten i Erstatt-boksen.

 4. Velg Søk etter neste til du kommer til ordet du vil oppdatere.

 5. Velg Erstatt. Hvis du vil oppdatere alle forekomstene samtidig, velger du Erstatt alle.

Velg Mer > Skill mellom store og små bokstaver for å angi bare store eller små bokstaver i søket.

Skille mellom store og små bokstaver

Hvis du vil ha flere alternativer, kan du se Søke etter og erstatte tekst

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Finnes ikke videoen på språket ditt? Prøv å velge Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede .

Søke etter og erstatte grunnleggende tekst

Skriv inn ordet eller setningen du ønsker å finne øverst til høyre i dokumentet, i søkeboksen Skriv inn tekst for å søke i dokumentet . Deretter vil Word utheve alle tilfeller av ordet eller setningen i hele dokumentet.

Slik erstatter du tekst som blir funnet:

 1. Velg forstørrelsesglasset, og velg Erstatt.

  Alternativet Erstatt er uthevet i søkeboksen

 2. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

 3. Velg Erstatt alle eller Erstatt.

  Tips!: 

  • Du kan også åpne den grunnleggende ruten Søk etter og erstatt med hurtigtasten CTRL+H.

  • Når du erstatter tekst, er det lurt å velge Erstatt i stedet for Erstatt alle. Dermed kan du gjennomgå hvert element før du erstatter det.

Du kan også søke etter tekst med spesiell formatering, som fet eller uthevet skrift, ved bruk av Format-menyen.

 1. Velg Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Velg forstørrelsesglasset i Navigasjonsruten.

 3. Velg Innstillinger Skjermbilde av tannhjul , og velg deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Velg det ønskede alternativet i Format-menyen.

  Viser Formatalternativer

  Hvis en ny dialogboks åpnes, velger du alternativene du ønsker, og velger deretter OK.

 5. I dialogboksen Søk og erstatt velger du Søk etter neste eller Søk etter alle.

Du kan også søke etter og erstatte tekst med spesiell formatering, som fet eller uthevet skrift, ved bruk av Format-menyen.

 1. Velg Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Velg forstørrelsesglasset i Navigasjonsruten.

 3. Velg Innstillinger Skjermbilde av tannhjul , og velg deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

 4. Velg Erstatt øverst i dialogboksen.

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 5. Skriv inn teksten du vil søke etter, i Søk etter-boksen.

 6. Klikk på formatet du vil søke etter, på Format-menyen.

  Viser Formatalternativer

  Hvis en ny dialogboks åpnes, velger du alternativene du ønsker, og velger deretter OK.

 7. Velg i boksen ved siden av Erstatt med.

 8. Velg erstatningsformateringen på Format-menyen. Hvis en ny dialogboks vises, velger du formatene du ønsker, og velger deretter OK.

 9. Velg Erstatt, Erstatt alle eller Søk etter neste.

 1. Velg Vis > Navigasjonsrute.

 2. Velg forstørrelsesglasset i Navigasjonsruten.

 3. Velg Innstillinger Skjermbilde av tannhjul , og velg deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Velg spesialtegnet du vil søke etter, på Spesial-menyen.

  Finne spesialtegn

 5. Velg Søk etter neste.

 1. Velg Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Velg forstørrelsesglasset i Navigasjonsruten.

 3. Velg Innstillinger Skjermbilde av tannhjul , og velg deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Velg Erstatt øverst i dialogboksen Søk og erstatt, og velg deretter Søk etter-boksen, men ikke skriv noe der. Senere, når du velger et spesialtegn, plasserer Word automatisk tegnkoden i boksen for deg.

  Obs!: Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.
  Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 5. Velg spesialtegnet du vil søke etter, på Spesial-menyen.

 6. Velg Erstatt med-boksen.

 7. Velg spesialtegnet du vil bruke som erstatning, på Spesial-menyen.

 8. Velg Erstatt eller Søk etter neste.

 1. Velg Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Velg forstørrelsesglasset i Navigasjonsruten.

 3. Velg Innstillinger Skjermbilde av tannhjul , og velg deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

 4. Merk av for Bruk jokertegn.

  Hvis du ikke ser avmerkingsboksen Bruk jokertegn, velger du PIL NED for flere alternativer .

 5. Velg et jokertegn på Spesial-menyen, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i Søk etter-boksen.

  Bruk av jokertegn i dialogboksen Søk og erstatt

 6. Velg Søk etter neste.

  Tips!: 

  • Trykk på KOMMANDO + PUNKTUM hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess.

  • Du kan også angi et jokertegn direkte i boksen Søk etter i stedet for å velge et element fra hurtigmenyen Spesielt.

  • Hvis du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du en omvendt skråstrek (\) før tegnet. Skriv for eksempel \? for å finne et spørsmålstegn.

  • Du kan bruke parenteser for å gruppere jokertegn og tekst og til å indikere rekkefølgen på evalueringen. Hvis du for eksempel vil finne forhåndsvisning og forhindring, kan du søke etter <(for)*(ing)>.

  • Du kan søke etter et uttrykk og bruke jokertegnet \n for å erstatte søkestrengen med det omorganiserte uttrykket. Skriv for eksempel (Newman) (Belinda) i boksen Søk etter og \2 \1 i boksen Erstatt med. Da vil Word finne Newman Belinda og erstatte det med Belinda Newman.

 7. Slik erstatter du tekst som blir funnet:

  1. Velg Erstatt-fanen, og velg deretter Erstatt med-boksen.

  2. Velg et jokertegn på Spesial-menyen, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i Erstatt med-boksen.

  3. Velg Erstatt alle, Erstatt eller Søk etter neste.

   Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å velge Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

Du kan begrense søket ved å bruke et av følgende jokertegn.

For å finne

Bruk denne

For eksempel

Et hvilket som helst enkelttegn

?

t?ll finner tall, tell og tull.

En vilkårlig streng med tegn

*

hv* finner hva, hvit og hvorfor, men ikke varm.

Ett av de angitte tegnene

[ ]

t[ae]ll finner tall og tell, men ikke tull.

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t]ett finner rett, sett og tett.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i parentesen

[!]

t[!au]ll finner tell og toll, men ikke tall eller tull.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t[!a-i]ll finner toll og tull, men ikke tall eller tell.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Nøyaktig n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n}

bak{2}e finner bakke, men ikke bake.

Minst n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,}

bak{1,}e finner bake og bakke.

En rekke forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,n}

10{1,3} finner 10, 100, og 1000.

En eller flere forekomster av et tegn eller uttrykk

@

bak@e finner bake og bakke.

Begynnelsen av et ord

<

<(inter) finner interessant og intervenere, men ikke splinter.

Slutten av et ord

>

(en)> finner en og gren, men ikke seng.

Med Word for nettet kan du søke etter og erstatte grunnleggende tekst. Du kan bare skille mellom store og små bokstaver eller hele ord. Hvis du vil ha mer varierte alternativer, må du åpne dokumentet i Word for skrivebord.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×