Søke etter en melding eller et element med Direktesøk

Søke etter en melding eller et element med Direktesøk

Trenger du å finne en viktig melding i en overfylt innboks eller mappe? Direktesøk hjelper deg med å finne elementer i Outlook raskt. Direktesøk-ruten er alltid tilgjengelig i alle Outlook-mappene dine, for eksempel E-post, Kalender og Oppgaver.

Hvis du vil ha tips om hvordan du får enda bedre søkeresultater med Direktesøk, kan du se artikkelen Lære å begrense søkekriteriene.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk E-post i navigasjonsfeltet nederst på skjermen.

  Navigasjonsfelt med visninger som tekst

  Hvis du ikke ser dette kan "Kompakt navigasjon" være slått på, slik at du ser ikoner i stedet, slik som dette:

  Navigasjonsfelt med visninger som ikoner

  I tillegg til at "Kompakt navigasjon" er slått på, kan det også hende at mapperuten er minimert, slik at ikonene er sortert vertikalt. Du kan utvide mapperuten ved å klikke Minimer/Utvid-knappen, som vist her:

  Visning som ikoner i minimert mapperute

 2. Finn søkeboksen. Den er øverst i meldingene, som vist her:

  Direktesøk-boksen over meldingene

 3. Hvis du vil finne et ord som du vet er i en melding, eller en melding fra en bestemt person, skriver du inn ordet eller personens navn (du kan bruke fornavn, etternavn, og delvis navn) i søkeboksen. Meldinger som inneholder ordet eller navnet du har angitt vises med søketeksten uthevet i resultatene.

  Søkeresultater som samsvarer med ett enkelt ord

 4. Du kan begrense resultatet ytterligere ved å endre søket. Her er noen vanlige eksempler:

  • Skriv inn "diverse utgifter" (inkludert anførselstegn) for å finne meldinger som inneholder det nøyaktige uttrykket "andre utgifter."

  • Skriv inn diverse OG utgifter («OG» må ha store bokstaver) for å finne meldinger som inneholder både ordet diverse og ordet utgifter, men ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen. Du kan også bruke «ELLER».

  • Skriv inn diverse IKKE utgifter («IKKE» må ha store bokstaver) for å finne meldinger som inneholder ordet diverse, men ikke ordet utgifter.

 5. Når du er ferdig kan du fjerne søket ved å klikke på X i søkeboksen.

Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du bruke søkeverktøyene på båndet til å begrense søket. Når du klikker søkeboksen, kan du velge et alternativ for søkeomfang på venstre side av båndet. Når du har bestemt deg for et omfang, kan du begrense søket ytterligere ved å velge et alternativ som emnelinjen eller avsenderen.

Omfang (hvor du vil søke): Her kan du velge å søke i bestemte mapper, for eksempel i alle postbokser eller bare i den gjeldende mappen du har valgt, som i de fleste tilfeller er innboksen.

Velg omfang å begrense søkeresultatene

Begrens (det du vil søke etter): når du har valgt søkeomfanget, kan du legge til andre kriterier i Begrens-gruppen. Når du velger et alternativ, legger Outlook til et spesielt skript i søkeboksen for å begrense søket.

Begrense søket med begrensningsalternativene for en gruppe

La oss ta en titt på alternativene.

 • Fra: Filtrerer søkeresultatene slik at bare meldinger som er sendt av en bestemt person, vises. Du kan for eksempel søke etter alle meldinger som er sendt av Sara.

 • Emne: Filtrerer søkeresultatene basert på emnelinjen i e-postmeldingene. Du kan for eksempel søke etter alle meldinger med nøkkelordet rapport på emnelinjen.

 • Har vedlegg: viser alle meldinger som inneholder vedlegg.

 • Kategorisert: Velg en kategori hvis du vil se alle meldinger du har flagget med en bestemt kategori.

 • Denne uken: velg en tidsramme i rullegardinmenyen for å begrense søkeresultatene basert på tidspunktet du mottok en melding.

 • Sendt til: velg et alternativ i rullegardinmenyen for å filtrere resultatene etter e-postmottakere. For eksempel meldingene du mottok som kopi, eller de som ble sendt til en bestemt person.

 • Ulest: Viser alle uleste meldinger i mappen du har valgt.

 • Flagget: Viser meldinger du har flagget for oppfølging.

 • Viktig: Viser alle meldinger som ble merket med høy viktighet.

 • Mer: Velg et alternativ på menyen hvis du vil begrense søkeresultatene ytterligere. Du kan for eksempel filtrere etter sensitivitet eller meldingsstørrelse.

Husk at du kan kombinere og tilpasse disse alternativene.

Her er et eksempel: Du kan søke etter alle meldingene du har mottatt fra Sara den siste måneden, med nøkkelordet «rapport» i emnelinjen.

Slik konfigurere du et søk for dette eksemplet:

 1. Kontroller at Innboks er valgt, og klikk deretter i Søk-boksen.

 2. Velg Undermapper i Omfang-gruppen.

 3. Klikk Fra, og skriv inn Sara for å erstatte den uthevede teksten i søkeboksen.

 4. Klikk Emne, og skriv inn rapport for å erstatte den uthevede teksten i søkeboksen.

 5. Velg Forrige måned fra rullegardinmenyen ved siden av Denne uken.

  Eksempel på alternativer for søkeverktøy

Får du for mange treff? Eller finner du bare ikke det du ønsker?

 1. Klikk i søkeboksen.

 2. Søk-kategorien klikker du Søkeverktøy > Avansert søk.

  Avansert søk under Søkeverktøy

I Avansert søk-boksen kan du angi mye mer komplekse kriterier, og til og med søke i kalenderen, kontaktlisten, notatene og oppgavene.

 1. Klikk Avansert-kategorien.

 2. Under Definer flere vilkår klikker du Felt-knappen og klikker deretter Alle e-postfelt. Det vises en meny med felt du kan søke på, for eksempel Fra, Til, Mottatt, Emne, og mange flere.

  Menyen for avanserte søkefelt

 3. Start med å velge et felt, og velg deretter et vilkår og en verdi for å teste. Eksempel:

  Fra/inneholder/Katie vil søke etter meldinger fra noen som har et navn som inneholder "Katie." Legg merke til vi bruker inneholder-tilstanden i stedet for er (nøyaktig), slik at vi ikke trenger å finne et nøyaktig samsvar. å hvis Katies e-postnavn er "Katie Jordan," vil ikke Fra/er (nøyaktig) /Katie fungere siden vi må skrive inn Katies fulle navn, Katie Jordan, for å få et nøyaktig samsvar. Det er her inneholder er praktisk som et vilkår.

 4. Legg til så mange andre vilkår du trenger, eller som du ønsker å teste. Vi skal legge til tre til:

Fra | Inneholder | Katie søker etter meldinger fra noen med et navn som inneholder «Katie». Legg merke til at vi bruker inneholder i stedet for er (nøyaktig), slik at vi ikke trenger å finne nøyaktig samsvar. Så hvis Katies e-postnavn er «Katie Jordan», vil ikke Fra | er (nøyaktig) |Katie fungere siden vi må skrive inn Katies fulle navn, Katie Jordan, for å få nøyaktig samsvar. Det er her inneholder er et praktisk vilkår.

Så la oss si at du legger til disse også:

 • Mottatt | mellom | 01.05.2013 og 31.05.2013

 • Meldingen | inneholder | budsjett

 • Til | inneholder | Rob

  Å bygge en liste med søkebetingelser

Nå søker Outlook etter meldinger fra noen med "Katie" i navnet sitt som ankom i innboksen i mai 2013, med "budsjett" i meldingsteksten, og (i tillegg til deg) også ble sendt til noen med "Rob" i navnet sitt. Her er nærbilde av listen over de fire kriteriene vi la til.

Felt, betingelser, og verdier

Til slutt klikker du Søk nå for å kjøre søket.

Resultatene av Avansert søk

Du kan hoppe over denne grensen hvis tanken på mer enn 250 resultater ikke skremmer deg:

 1. Klikk Fil > Alternativer > Søk.

 2. Fjern merket i avmerkingsboksenForbedre søkehastigheten ved å begrense antall viste resultater under Resultater

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk mappen du vil søke i, i navigasjonsrute.

 2. Skriv inn søketeksten i Direktesøk-boksen.

  Direktesøk-boksen

  • Elementer som inneholder teksten du skrev inn, vises med søketeksten uthevet.

  • Skriv inn flere tegn for å begrense søket.

 3. Hvis du vil utvide søket til å inkludere alle mappene, klikker du Prøv å søke på nytt etter søkeresultatene.

  Obs!: 

  • Trykk CTRL+E for å sette innsettingspunktet tilbake i Direktesøk-boksen.

  • Når du er ferdig med søket, kan du fjerne søket ved å klikke Lukk søk Lukk søk-knapp ved siden av Direktesøk-boksen.

  • Vedlegg inkluderes i søket, men søkeresultater fra vedlegg utheves ikke.

Du kan begrense søket ved å legge til vilkår. Søkeverktøy-fanen opprettes når du klikker eller skriver inn i Direktesøk-boksen. En rekke alternativer for vilkår bidrar til å gjøre søk mer spesifikke i Begrense-gruppen.

Kategorien Søkeverktøy på båndet

Obs!:  Søkefelt som du legger til, er spesifikke for hvor du befinner deg i Outlook, for eksempel e-post, kalender, kontakter, oppgaver, notater, mappeliste eller logg. Søkefeltene er også spesifikke for den gjeldende e-postprofilen du bruker i Outlook. Søkefeltene beholdes når du avslutter og starter Outlook på nytt. Søkespørringen beholdes ikke.

Dine 10 mest nylige søk lagres og kan brukes på nytt.

 • Klikk i Direktesøk-boksen, klikk Nylige søk i Alternativer-gruppen i kategorien Søkeverktøy, og klikk deretter søkeordet eller søkeuttrykket du vil bruke på nytt.

  Kommandoen Nylige søk på båndet

Se også

Lær hvordan du begrenser søkekriteriene for å få bedre søk i Outlook

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk mappen du vil søke i, i E-post.

 2. Skriv inn søketeksten i Øyeblikkelig søk-boksen.

  • Meldinger som inneholder teksten du skrev inn, vises i ruten Direktesøk-resultater med søketeksten uthevet.

   Obs!: Som standard er det ikke nødvendig å klikke på Søk-knappen Knappesymbol for å starte søket. Søk-knappen er bare aktivert hvis du i dialogboksen Søkealternativer har fjernet avmerkingen i Vis søkeresultater mens jeg skriver når det er mulig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet i denne artikkelen kalt «Endre alternativene for direktesøk».

  • Skriv inn flere tegn for å begrense søket.

 3. Hvis du vil utvide søket til å omfatte alle mapper i E-post, klikker du Prøv å søke på nytt i alle e-postelementer etter søkeresultatene.

  I navigasjonsrute kan du også klikke Alle e-postelementer under E-postmapper eller trykke CTRL+ALT+A.

  Søkeresultater

  1. Klikk mappen du vil søke i.

  2. Skriv inn søketeksten i Direktesøk-boksen.

  3. Meldinger som inneholder teksten du skriver inn, vises i resultatet med søketeksten uthevet.

  4. Klikk for å tømme Direktesøk-boksen, og start deretter et nytt søk.

  5. Klikk for å utvide søket til alle mapper i E-post.

Hvis du vil se eksempler på hvordan du finner nøyaktig det du leter etter, kan du se Lær hvordan du begrenser søkekriteriene for å få bedre søk i Outlook.

Obs!: 

 • Trykk CTRL+E for å flytte innsettingspunktet til Øyeblikkelig søk-boksen.

 • Når du har utført et søk og funnet elementet i resultatlisten, kan du fjerne søket. Outlook lar deg forbli på det siste elementet du klikket.

 • Det søkes i vedlegg, men søkeresultater fra vedlegg er ikke uthevet.

Du kan begrense søket ved å legge til vilkår.

 1. Klikk Utvid spørringsverktøyet i Direktesøk-ruten.

  Direktesøk-rute

 2. Hvis du vil legge til flere søkevilkår, skriver du inn søketeksten i linjene Fra, Brødtekst, Emne eller Til.

  Legg til vilkår

 3. Hvis du vil vise flere søkefelt i spørringsverktøyet, klikker du Legg til vilkår, og deretter velger du ønskede søkefelt fra listen.

  Tips!: Du kan også slette søkefelt i spørringsverktøyet ved å klikke Fjern i listen over søkefelt.

 4. Skriv inn søkevilkårene i de nye søkefeltene.

  Direktesøk-boksen viser kriteriene som en søkespørringssyntaks mens du skriver inn vilkår for søkefeltene. Syntaksen inkluderer søkevilkårene etterfulgt av et kolon og deretter vilkårsverdien du skrev inn, som vist i illustrasjonen nedenfor. Når du blir mer kjent med søkespørringssyntaksen, kan du skrive inn spørringen i Direktesøk-boksen i stedet for å bruke søkefeltene.

  Direktesøk-rute

 5. Vis søkeresultatene i listen under Øyeblikkelig søk-ruten.

  Obs!: 

  • Søkefelt som du legger til, er spesifikke for hvor du befinner deg i Outlook, for eksempel e-post, kalender, kontakter, oppgaver, notater, mappeliste eller logg. Søkefeltene er også spesifikke for den gjeldende e-postprofilen du bruker i Outlook. Søkefeltene beholdes når du avslutter og starter Outlook på nytt. Søkespørringen beholdes ikke.

Outlook viser opptil ti av søkene som ble brukt sist.

 • Klikk Vis menyen for Direktesøk-ruten i Direktesøk-ruten, klikk Nylige søk, og klikk deretter søket du vil ha, fra listen.

  Søk-rute

Inkluder undermapper i Direktesøk

direktesøk kan søke i alle mappene, inkludert undermapper, i Outlook Mappeliste, men alternativet for å søke i alle mapper er ikke valgt som standard. Du må aktivere dette søkealternativet.

 1. Pek på DirektesøkVerktøy-menyen, og klikk deretter Søkealternativer.

  Du kan også klikke pilen i Direktesøk-ruten og deretter klikke Søkealternativer.

 2. Velg Alle mapper under Direktesøk-ruten.

Ta med Slettede elementer-mappen i Direktesøk

Slettede elementer-mappen er ikke inkludert som standard når du søker etter Alle e-postelementer. Gjør følgende hvis du vil inkludere Slettede elementer-mappen:

 1. Pek på DirektesøkVerktøy-menyen, og klikk deretter Søkealternativer.

  Du kan også klikke pilen i Direktesøk-ruten og deretter klikke Søkealternativer.

 2. Under Slettede elementer merker du av for alternativet for å ta med meldinger fra mappen Slettede elementer i hver datafil ved søk i Alle elementer.

Inkludere datafiler i søk

Som standard inkluderer Outlook følgende datafiler i et søk i Alle e-postelementer:

 • Alle indekserte datafiler. Disse omfatter filer med personlige mapper (PST) og filer med frakoblede mapper (OST). Indeksering sikrer at Direktesøk skjer raskt.

 • Outlook-datafil for standard e-postkonto, uavhengig av om den er indeksert eller ikke.

Du kan imidlertid velge hvilke datafiler som skal tas med i søkene.

Alle e-postelementer

Viktig!: Å velge hvilke datafiler som skal inkluderes i søk, gjelder bare for et søk av Alle e-postelementer som søker i en eller flere datafiler.

Velg hvilke datafiler som skal tas med i søk

 1. Klikk pilen i Alle e-postelementer i navigasjonsruten i E-post.

 2. Velg navnet på datafilen du vil ta med eller utelate i søkene.

  Eksempel:

  • POP3-kontoen brukes kanskje bare hjemme for personlige e-postmeldinger, slik at du vil bare søke gjennom e-postkontoen for arbeid på jobben. Fjern merket i avmerkingsboksen for Min private e-post for at den skal utelates fra søk.

  • En stor arkivmappe er en datafil som du kanskje vil utelate fra et søk.

  • Du jobber kanskje i et advokatfirma og oppbevarer informasjon om hver av sakene dine i forskjellige PST-datafiler som du holder åpne. Hvis du arbeider med en bestemt sak, vil du kanskje ikke at PST-filer for de andre sakene skal inkluderes i søk som er knyttet til den bestemte saken.

 1. Klikk Øyeblikkelig søkVerktøy-menyen, og klikk deretter Søkealternativer.

  Du kan også klikke pilen i Direktesøk-ruten og deretter klikke Søkealternativer.

 2. Velg alternativene du vil bruke:

  Indeksering

  • Indekser meldinger i disse datafilene     Velg datafilene som du vil at Outlook skal indeksere for søk.

  • Spør meg når søkeresultat kan være ufullstendige fordi meldinger fortsatt indekseres    Dette alternativet er valgt som standard. Outlook viser en melding i Direktesøk-ruten når visning av alle søkeresultatene er forsinket fordi Outlook ikke er ferdig med å indeksere alle meldinger i de valgte datafilene. Når du klikker meldingen, åpnes en dialogboks som viser hvor mange elementer som gjenstår å bli indeksert. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil se disse meldingene.

   Søk

  • Vis søkeresultater mens jeg skriver der det er mulig     Dette alternativet er valgt som standard. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil at søkeresultatene skal vises mens du skriver. Du ønsker for eksempel kanskje ikke å se søkeresultater før du trykker på ENTER eller klikker på Søk-knappen. Søk-knappen Knappesymbol aktiveres bare hvis du fjerner merket for dette alternativet. Du vil kanskje også fjerne merket i avmerkingsboksen fordi søkeresultatene ikke vises like raskt som du ønsker.

  • Gjør søkene raskere ved å begrense antall viste resultater    Dette alternativet er valgt som standard. Når søket returnerer et svært stort antall resultater, vil Outlook begrense antallet som vises for å øke hastigheten på søk og vise deg de nyeste elementene. Outlook viser en melding i Direktesøk-ruten som varsler deg om begrensningen. Du kan klikke meldingen for å åpne en dialogboks og vise alle resultatene.

  • Uthev ordene som jeg søker etter     Dette alternativet er valgt som standard. Fjern merket i avmerkingsboksen hvis du ikke vil at søkeresultatene skal utheves. Hvis du vil endre fargen på uthevingen, klikker du Endre, og velger deretter en farge i Farge-dialogboksen.

   Slettede elementer

  • Inkluder meldinger fra mappen Slettede elementer i hver datafil når du søker etter Alle elementer     Dette alternativet er ikke valgt som standard. Velg dette alternativet hvis du vil inkludere slettede elementer i søkene dine når du utfører et søk i Alle e-postelementer.

   Øyeblikkelig søk-rute

  • Når du søker, vis resultater fra     Alternativet for bare den valgte mappen er valgt som standard. Velg Alle mapper-avmerkingsboksen hvis du vil at alle søk skal inkludere hver mappe i mappelisten i Outlook.

Se også

Lær hvordan du begrenser søkekriteriene for å få bedre søk i Outlook

Tilbakestill indeksering ved å gjenoppbygge Direktesøk-katalogen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×