Office
Logg på

Søke blant notater i OneNote

En av hovedfordelene ved å bruke OneNote i stedet for tradisjonelle notatbøker er muligheten til raskt å søke gjennom all informasjonen du har samlet, og hente frem viktige notater basert på vilkårene som du angir. I stedet for å måtte bla og skumme gjennom papirsider, kan du raskt hente noe du har notert ned. OneNote gjør det også enkelt å bla gjennom de nyeste notatene og søke etter talte ord i innspilte lydnotater.

Søke etter tekst

Gjør følgende for å søke etter et nøkkelord eller uttrykk i notatene dine, til og med i alle notatblokkene:

 1. Du velger pilen til høyre for forstørrelsesglassikonet i søkeboksen helt til høyre på inndelingsfanene, og du velger Alle notatblokker i listen som vises.

  Obs!: Hvis du foretrekker å bruke tastatursnarveier, kan du trykke CTRL+E for å utvide søket til alle notatblokker.

 2. Skriv inn et nøkkelord eller et uttrykk i søkeboksen.

  Bruk Søk til å søke etter notater hvor som helst i OneNote.

 3. Etter hvert som du skriver, begynner OneNote å returnere sideresultater som samsvarer med søkeordet eller uttrykket. Velg et søkeresultat for å hente notatet.

 4. Når du er ferdig med søket, trykker du på ESC.

Obs!: 

 • Hvis du vil begrense søkeomfanget, velger du pilen til høyre for ikonet med forstørrelsesglasset og velger hvordan du vil begrense søket i listen som vises: Søk på denne siden, Denne inndelingen, Denne inndelingsgruppen, Denne notatblokken, Alle Notatblokker.

 • Hvis du låser søkeresultatruten, kan du bla gjennom et stort antall søkeresultater, justere søkeomfanget og sortere søket på en enklere måte. Bare trykk på ALT+O.

Søke etter ord i lyd- og videoklipp

OneNote kan gjenkjenne talte ord i lyd- og videoopptak hvis Lydsøk er slått på. Dette alternativet er slått av som standard fordi det gjør at søket går tregere.

Slik slår du på Lydsøk:

 1. Velg Fil > Alternativer > Lyd og video.

 2. Merk av for Aktiver søking etter ord i lyd- og videoopptak under Lydsøk, og klikk OK.

Obs!: Søkefunksjoner i Office OneNote 2007 kan bli betydelig forbedret hvis du installerer komponenten Windows Desktop Search (WDS). Når WDS er installert blir søk i notater i OneNote nesten umiddelbare, og du kan til og med søke etter informasjon i innspilte lydnotater. Du kan laste ned og installere WDS når OneNote ber deg om det, eller du kan velge det i alternativene for OneNote. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen. Klikk på Annet i dialogboksen Alternativer, og klikk deretter på Installer direktesøk.

Hva vil du gjøre?

Søke etter notater

Finne nylige, håndskrevne notater

Bla gjennom nylig viste notater

Tips for å søke i notater

Søke etter notater

Obs!: Hvis notatblokken inneholder passordbeskyttede inndelinger og du ønsker å søke etter notater i disse inndelingene, må du angi passordene for disse inndelingene før du begynner å søke.

 1. Skriv inn teksten du vil finne, i boksen Søk.

 2. Klikk på pilen Endre søkeområde ved siden av Finn-symbolet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk på Denne inndelingen for å søke etter den angitte teksten bare i den gjeldende inndelingen.

  • Klikk på Denne inndelingsgruppen for å søke etter den angitte teksten i alle åpne inndelinger.

  • Klikk på Denne notatblokken for å søke etter den angitte teksten i alle inndelinger og sider i gjeldende notatblokk.

  • Klikk på Alle notatblokker for å søke etter den angitte teksten i alle inndelinger og sider i alle notatblokkene.

 3. Klikk på Søk-knappen.

  Hvis det finnes én eller flere forekomster av teksten, vises totalt antall sider i verktøylinjeområdet.

 4. Hvis du vil flytte fra én forekomst av teksten til en annen, klikker du på pilene Forrige treff eller Neste treff.

 5. Hvis du vil se listen over sider som inneholder teksten, klikker du på Vis liste og gjør deretter ett av følgende i oppgaveruten Sideliste:

  • Hvis du vil åpne en bestemt side som inneholder teksten, klikker du på tittelen på siden.

  • Hvis du vil sortere listen over sider i en annen måte, klikker du på alternativet du ønsker, i listen Sorter liste etter.

  • Hvis du vil endre omfanget av søket, klikker du på alternativet du ønsker, i Søk-listen.

   Obs!: OneNote viser bare ett treff per side for å holde søkeresultatene i Sidelisten håndterbar. Klikk på hvilken som helst side for å vise flere forekomster som du kan finne på siden, i listen Notatsøkresultater.

 6. Hvis du vil avslutte søket, klikker du på den røde knappen Fjern Søk, og fjern utheving av treff.

Obs!: 

 • Når du velger omfanget for et søk, brukes det automatisk for alle senere søk i notatene. Hvis du for eksempel velger Denne inndelingen og søker i notatene, men du senere ønsker å søke etter tekst i alle notatene dine, må du endre omfanget (for eksempel til Alle notatblokker) før du starter neste søk.

 • Når du søker etter tekst i notatene, kan du også velge å søke etter samsvarende talte ord i lyd- og videofiler (WMA og WMV) som du har spilt inn i OneNote. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen, og klikk på Lyd og video i Kategori-listen. Merk av for Aktiver søking etter ord i lyd- og videoopptak, og klikk deretter på OK.

Til toppen av siden

Finne nylige, håndskrevne notater

 1. Klikk på Sider sortert etter datoVisning-menyen.

 2. Velg Dato i listen Sorter liste etter i oppgaveruten Sideliste.

 3. Klikk på Alle notatblokker i Søk-listen.

 4. Hvis du vil åpne en bestemt side, klikker du på sidetittelen i resultatlisten.

Til toppen av siden

Bla gjennom nylig viste notater

Gjør et eller flere av følgende på Standard-verktøylinjen:

 • Klikk på Tilbake Knappesymbol for å åpne den siste siden du viste.

 • Du åpner siden som du viste før du klikket på Tilbake Knappesymbol , ved å klikke på Fremover Knappesymbol .

 • Hvis du vil åpne en av de siste sidene du viste, klikker du på pilen ved siden Tilbake Knappesymbol eller Fremover Knappesymbol og klikker deretter på tittelen på siden du ønsker.

Til toppen av siden

Tips for å søke i notater

Du får de beste resultatene når du søker i notatene ved å vurdere følgende tips:

 • Bruk anførselstegn til å finne et nøyaktig uttrykk    Søke etter et nøyaktig uttrykk ved å omslutte uttrykket i anførselstegn. Hvis du for eksempel skriverFrank Leeog du har notater som inneholder navnene Frank Miller, Oliver Lee og Frank Lee, finner OneNote bare de notatene som inneholder det nøyaktige uttrykket Frank Lee.

 • Bruk OR til å finne sider som inneholder hvilke som helst av ordene    Søk etter notater som inneholder ett av flere ord, ved å skrive inn OR mellom hvert ord. Hvis du for eksempel skriver Frank OR Lee OR Oliver, finner OneNote notater som inneholder hvilket som helst av disse tre ordene.

 • Bruk store og små bokstaver om hverandre    Med unntak av AND, OR og NEAR skiller ikke søk mellom store og små bokstaver. Hvis du for eksempel skriver Mandag, finner OneNote notatene som inneholder både mandag og Mandag.

 • Bruk Lydinnspillingen startet eller Videoinnspilling startet for å søke etter lyd- eller videonotater    Når du spiller inn lyd- eller videonotater, setter OneNote automatisk inn teksten Lydinnspillingen startet eller Videoinnspilling startet, avhengig av typen innspilling. Du søker etter lydnotater ved å skrive inn Lydinnspillingen startet. Du søker etter videonotater ved å skrive inn Videoinnspilling startet.

 • Bruke bare de første bokstavene i et ord for å utvide søkeresultatet    Hvis du skriver inn de første bokstavene i et ord, finner OneNote ord som inneholder den delen av ordet. Hvis du for eksempel skriver inn Tim og du har notater som inneholder ordet time, finner OneNote notater som inneholder både Tim og time. Bruk anførselstegn for å unngå dette og bare søke etter et bestemt ord eller uttrykk.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×