SØK, funksjon

SØK returnerer nummeret til tegnet hvor angitt tegn eller tekststreng blir funnet først, med start i startpos. Bruk SØK til å finne plasseringen for et tegn eller en tekststreng inni en annen tekststreng, slik at du kan endre teksten ved hjelp av funksjonene DELTEKST eller ERSTATT.

Syntaks

SØK(finn_text,innen_tekst,startpos)

Finn_tekst     er teksten du vil søke etter. Du kan bruke jokertegnene — spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i finn_tekst. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn, og en stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette tildetegn (~) foran tegnet.

Innen_tekst     er teksten der du vil søke etter finn_tekst.

Startpos     er nummeret på tegnet i finn_tekst der du vil begynne å søke. Bruk startpos når du vil hoppe over et angitt antall tegn. Anta for eksempel at du arbeider med tekststrengen "AYF0093.Hudkrem for unge menn". Hvis du vil finne plasseringen til den første forekomsten av "H" i den beskrivende delen av tekststrengen, kan du sette startpos lik 8 slik at serienummerdelen av teksten utelates fra søket. SØK begynner med det åttende tegnet i strengen, finner teksten det søkes etter i neste tegn og returnerer tallet 9. SØK returnerer alltid antall tegn fra begynnelsen av innen_tekst, inkludert tegnene du hopper over hvis startpos er større enn 1.

Kommentarer

  • SØK skiller ikke mellom store og små bokstaver i tekstsøk.

  • SØK virker på samme måte som FINN, bortsett fra at FINN skiller mellom store og små bokstaver.

  • Hvis finn_tekst ikke blir funnet, returneres feilverdien #VERDI!.

  • Hvis startpos utelates, antas det å være 1.

  • Hvis startpos ikke er større enn 0 (null) eller er større enn lengden på innen_tekst, returneres feilverdien #VERDI!.

Eksempler

Kol1

Kol2

Kol3

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Konsernregnskap

Fortjenestemargin

margin

=SØK("e";[Kol1];7)

Posisjonen for første "e" i strengen hvis startposisjon er det sjuende tegnet (8)

Konsernregnskap

Fortjenestemargin

margin

=SØK([Kol3],[Kol2])

Posisjon for "margin" i "Fortjenestemargin" (12)

Konsernregnskap

Fortjenestemargin

margin

=ERSTATT([Kol2],SØK([Kol3],[Kol2]),6,"beløp")

Erstatter "margin" med "beløp" (profittbeløp)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×