Office
Logg på

Søk etter e-post og personer i Outlook.com

I Outlook.com kan du bruke søkefeltet øverst på siden for å søke etter e-postmeldinger eller kontakter.

Velg instruksjonene dine

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker betaversjonen av Outlook.com. Velg hvilken versjon du bruker for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av beta-postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com.

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av den klassiske postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for den klassiske versjonen av Outlook.com.

Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com

 1. Skriv inn det du vil søke etter (kontakt, emne eller en del av en melding) i Søk-boksen og trykk på Enter.

  Et skjermbilde av søkefeltet

 2. Når du er ferdig med søket, velger du Tilbake-pilen i Søk-boksen, eller klikker på en mappe i navigasjonsruten til venstre for å avslutte søket.

  Et skjermbilde av Avslutt søk-knappen

 1. Begynn å skrive inn et navn i Søk-boksen. Velg fra de foreslåtte navnene i listen under Søk-boksen, eller trykk på ENTER for å se flere resultater.

  Et skjermbilde av foreslåtte personer i søkeresultatene
 2. Når du velger en kontakt i søkeresultatene, ser du en liste over e-postmeldinger som er relatert til kontakten.

  Søk etter en person for å se alle e-postmeldinger

  Hvis du vil sende en melding til kontakten, velger du Send e-post under navnet på kontakten. Hvis du vil legge til kontakten i Favoritter, velger du Legg til i favoritter ved siden av navnet på kontakten.

Hvis du søker etter e-post fra de samme personene ofte, kan du legge disse personene til i Favoritter. Hvis du vil legge til kontakten i Favoritter, søker du etter kontakten, velger navnet i søkeresultatene, og velger deretter Legg til i favoritter ved siden av navnet på kontakten.

Et skjermbilde av knappen Legg til i Favoritter

Hvis du vil se alle e-postmeldingene fra denne personen, velger du navnet til vedkommende under Favoritter i den venstre ruten.

Når du søker i innboksen i Outlook.com, søkes det i Alle mapper som standard. Bruk filteret til høyre for søkeboksen hvis du vil søke i bestemte mapper, for eksempel Slettede elementer eller Sendte elementer.

Et skjermbilde av filter-knappen i søkefeltet

Instruksjoner for den klassiske versjonen av Outlook.com

 1. I boksen Søk etter e-post og personer skriver du inn det du vil søke etter (kontakt, emne eller en del av en melding), og trykker på ENTER.

  Skjermbilde av boksen Søk etter e-post og personer

  Tips!: Hvis du søker etter en kontakt, velger du Søk personer-koblingen nederst i listen over forslagene for å begrense søket til kontakter og organisasjonens katalog. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Søke i personer nedenfor.

 2. Hvis du vil fjerne søkeresultatene, velger du Avslutt søk.

Når du skriver inn et navn i boksen Søk etter e-post og personer i E-post, vises et Søk etter personer-alternativ. Hvis du velger dette alternativet, kan du søke i Personer, der søkeresultatene begrenses til dine kontakter og organisasjonens katalog.

Slik søker du i Personer:

 1. Skriv inn navnet på personen, gruppen eller ressursene du vil søke etter, i boksen Søk etter e-post og personer, og trykk på ENTER

 2. Velg Personsøk nederst i søkeresultatene.

 3. Finjustere søket ved å søke bare i Dine kontakter eller Katalog.

 4. Hvis du vil fjerne søkeresultatene, velger du Avslutt søk.

Når du skriver inn søkeordet, kan du bruke navgasjonsruten til venstre for å begrense søkeresultatene:

 • I mappene: Bare søke etter meldinger i en bestemt mappe, for eksempel i Innboks, Sendte elementer og Arkiv.

 • Fra: Bare søke etter meldinger fra en bestemt avsender.

 • Alternativer: Klikk på Med vedlegg for bare å søke etter meldinger med vedlegg.

 • Dato: Bare søke etter meldinger innenfor et bestemt datoområde.

Bruke Advanced Query Search til å finjustere resultatene

Bruk Advanced Query Search (AQS) til å finjustere søkeresultatet. Skriv inn et AQS-nøkkelord fra tabellen nedenfor i søkeboksen, etterfulgt av et kolon og det du vil søke etter. Hvis du for eksempel vil finne alle meldinger med et emne som inneholder «rapport», skriver du emne:rapport i boksen Søk etter e-post og personer i den klassiske versjonen av Outlook.com, eller i Søke-boksen i betaversjonen av Outlook.com.

AQS-nøkkelord

Beskrivelse

Eksempel

From

Søker i Fra-feltet.

Fra:LindaSkistad

To

Søker i Til-feltet.

Til:LindaSkistad

Cc

Søker i Kopi-feltet.

Kopi:LindaSkistad

Bcc

Søker i Blindkopi-feltet.

Blindkopi:LindaSkistad

Participants

Søker i Til-, Kopi- og Blindkopi-feltene.

Deltakere:LindaSkistad

Subject

Søker i emnet.

Emne:rapport

Body or Content

Søker i meldingsteksten.

Brødtekst:rapport

Sent

Søker i sendingsdato. Du kan søke etter en bestemt dato eller et datointervall atskilt med to punktum (..). Du kan også søke etter relative datoer: i dag, i morgen, i går, denne uken, neste måned, forrige uke, forrige måned. Du kan søke etter ukedag eller måned i året.

Viktig!: Datosøk må angis med formatet dag.måned.år: DD.MM.ÅÅÅÅ.

Sendt:01.01.2017

Received

Søker etter mottaksdato. Du kan bruke samme søkeord som for Sendt.

Mottatt:01.01.2017

Category

Søker i Kategori-feltet.

Kategori:rapporter

HasAttachment:yes

Et søk etter HasAttachment:yes returnerer bare e-postmeldinger med vedlegg.

Hvis du vil angi nærmere hvilke e-postmeldinger du vil søke etter, kan du bruke ord eller navn fra e-postmeldinger sammen med søkeordet. For eksempel: blå harvedlegg:ja returnerer bare e-postmeldinger som inneholder ordet «blå» og som i tillegg har vedlegg.

rapport harvedlegg:ja

HasAttachment:no

Et søk etter HasAttachment:no returnerer bare e-postmeldinger uten vedlegg.

rapport harvedlegg:nei

IsFlagged:yes

Et søk etter IsFlagged:yes returnerer bare e-postmeldinger som er flagget.

rapport erflagget:ja

IsFlagged:no

Et søk etter IsFlagged:no returnerer bare e-postmeldinger som ikke er flagget.

rapport erflagget:nei

Når du bruker AQS, kan du søke på flere søkeord, inklusiv noen, alle eller et nøyaktig uttrykk.

 • Emne:oversikt over produkter finner enhver melding med «oversikt», «over» eller «produkter» i emnet.

 • Emne:(oversikt over produkter) finner enhver melding med både «oversikt», «over» og «produkter» i emnet.

 • Emne:«oversikt over produkter» finner enhver melding med uttrykket «oversikt over produkter» i emnet.

Du kan også bruke OG eller ELLER til å søke på flere søkeord. Du kan for eksempel søke etter meldinger fra Linda, som inneholder «rapport» i emnet ved å skrive inn Fra:Linda OG Emne:rapport i søkeboksen.

Søketips og triks

Bruk disse tipsene og triksene til å definere mer nøyaktige søk.

 • Nøkkelordsøk skiller ikke mellom store og små bokstaver. For eksempel vil katt og KATT gi de samme resultatene.

 • Når du søker på property:value-uttrykk, skal du ikke bruke mellomrom etter kolonet. Hvis det er et mellomrom, blir den tiltenkte verdien omgjort til et fulltekst-søk. For eksempel: til: LindaSkistad søker etter «LindaSkistad» som et nøkkelord, i stedet for meldinger som ble sendt til LindaSkistad. Hvis du vil søke etter meldinger som sendes til LindaSkistad, angir du til:LindaSkistad.

 • Et mellomrom mellom to nøkkelord eller to property:value-uttrykk er det samme som å bruke OG. For eksempel: fra:«LindaSkistad»emne:omorganisering returnerer alle meldinger sendt av Linda Skistad som inneholder ordet omorganisering i emnelinjen.

 • Når du søker etter en mottaker-egenskap, som Til, Fra, Kopi eller Mottakere, kan du bruke en SMTP-adresse, et alias eller et visningsnavn for å angi en mottaker. Du kan for eksempel bruke LindaSkistad@contoso.com, LindaSkistad eller «LindaSkistad».

 • Du kan også bruke bare suffiks-søk med jokertegn, som eksempelvis katt* eller sett*. Prefiks-søk med jokertegn (*katt) eller delstreng-søk med jokertegn (*katt*) støttes ikke.

 • Når du søker etter en egenskap, bruker du doble anførselstegn («») hvis søkeverdien består av flere ord. Eksempelvis, emne:budsjetter kvartal 1 returnerer meldinger som inneholder budsjett i emnelinjen, og kvartal 1 hvor som helst i meldingen eller i meldingens egenskaper. Ved hjelp av emne:«budsjett kvartal 1» returnerer alle meldinger som inneholder budsjett kvartal 1 hvor som helst i emnelinjen.

 • Hvis du vil utelate alt innhold som er merket med en bestemt egenskapsverdi, fra søkeresultatene, kan du plassere et minustegn (-) foran navnet på egenskapen. For eksempel -fra:«LindaSkistad» vil utelate alle meldinger som sendes av Linda Skistad.

Trenger du fortsatt hjelp?

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Har du en forespørsel om funksjonen?

Lyspære – idé

Vi vil gjerne lese forslagene dine til nye funksjoner og få tilbakemeldinger om hvordan du bruker produktene våre! Del tankene dine på nettstedet Outlook.com UserVoice. Vi lytter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×