Runde av et tall

En rask måte å vise et tall som avrundet er å endre tallets desimalplass. Bare velg nummeret du vil runde av og klikk Hjem > Reduser desimaler Knapp .

Nummeret vil se avrundet ut i cellen, men den faktiske verdien endres ikke – den fullstendige verdien brukes når cellen refereres til.

Bruke funksjoner for avrunding av tall

For å runde av den faktiske verdien i cellene, kan du bruke funksjonene AVRUND, AVRUND.OPP, AVRUND.NED eller MRUND som vist i følgende eksempelregneark.

Runde av til nærmeste tall

Dette regnearket viser deg hvordan du bruker AVRUND-funksjonen til å runde av til nærmeste tall.

Når du runder av et tall, kan formatet til cellen overstyre det du forventer skal vises. Hvis du for eksempel spesifiserer 4 desimaler som det andre argumentet, men cellen er formatert til 2 desimaler, er det celleformateringen som brukes.

Runde av til nærmeste brøk

Dette regnearket viser deg hvordan du runder av et tall til nærmeste brøk ved hjelp av AVRUND-funksjonen.

Runde av et tall oppover

Dette regnearket viser deg hvordan du bruker AVRUND.OPP-funksjonen.

Du kan også bruke funksjonene AVRUND.TIL.PARTALL og AVRUND.TIL.ODDETALL til å avrunde et tall opp til nærmeste hele partall eller oddetall. Disse funksjonene har et begrenset bruksområde, og det er viktig å huske at de alltid avrunder opp og bare til hele tall.

Runde av et tall nedover

Dette regnearket viser deg hvordan du bruker AVDRUND.NED-funksjonen.

Runde av et tall til et signifikant siffer

Dette regnearket viser deg hvordan du runder av et tall til et signifikant siffer. Signifikante sifre bidrar til nøyaktigheten av et tall.

Listen nedenfor inneholder noen generelle regler å ha i bakhodet når du runder av tall til signifikante sifre. Du kan eksperimentere med avrundingsfunksjonene og bytte ut dine egne tall og parametere for å få det antallet signifikante sifre du ønsker.

  • Hvis en brøkdel er 0,5 eller større, avrundes tallet opp når du bruker AVRUND. Hvis brøkdelen er mindre enn 0,5, avrundes tallet ned. Hele tall avrundes også opp eller ned etter en lignende regel som erstatter multiplum av 5 med 0,5.

  • Når du avrunder et helt tall, subtraherer du som en generell regel lengden fra antall signifikante sifre du vil avrunde til. Hvis du for eksempel vil avrunde 2345678 ned til 3 signifikante sifre, bruker du AVRUND.NED-funksjonen med parameteren -4, slik: = AVRUND.NED(2345678;-4). Dette avrunder tallet ned til 2340000, der "234" er de signifikante sifrene.

  • Når et negativt tall skal avrundes, konverteres først tallet til den absolutte verdien – verdien uten minustegnet. Når avrundingen er fullført, settes minustegnet på plass igjen. Hvis du for eksempel bruker AVRUND.NED til å runde av -889 til to signifikante sifre i -880, konverteres -889 til 889 og avrundes til 880. Så settes minustegnet på plass igjen, og du får -880 som endelig svar.

Runde av et tall til et angitt multiplum

Noen ganger kan det hende du bør gjøre dette. For eksempel, når firmaet sender et produkt i kasser med 18 stykk, og du vil finne ut hvor mange kasser du trenger for å sende 204 stykk av produktet. MRUND dividerer tallet du vil avrunde av multiplumet, og og avrunder det deretter opp. I dette tilfellet er svaret 12 fordi 204 delt på 18 er 11,333 , og vil avrundes opp til 12 for å få plass i de gjenstående elementene. Den 12. kassen inneholder bare 6 stykk av produktet.

Dette regnearket viser deg hvordan du bruker MRUND-funksjonentil å runde av et tall til et angitt multiplum.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×