Roteree eller vend en tekstboks, figur, WordArt eller et bilde

Du kan endre plasseringen av en tekstboks (og teksten inni den), figur, WordArt, eller et bilde ved å rotere eller vende. 

Kommandoene for rotasjon er tilgjengelige på Format-fanen under Tegneverktøy på verktøylinjebåndet. Velg objektet du vil rotere, og klikk deretter på båndet.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Klikk rotasjonshåndtaket øverst på objektet, og dra deretter i den retningen du ønsker.

  Figur med rotasjonshåndtak

  • Du kan begrense rotasjonen til trinnvis økning på 15 grader ved å trykke på og holde nede SKIFT mens du drar i rotasjonshåndtaket.

  • Når du roterer flere figurer, roteres de ikke som en gruppe, men i stedet roteres hver figur rundt sitt eget sentrum.

  • Når du roterer et linjebundet objekt i Word, forblir objektet i samme posisjon på linjen under rotasjonen, noe som kan føre til at rotasjonen ser merkelig ut. Hvis du ikke liker hvordan det ser ut, kan du endre alternativet for oppsett eller tekstbryting.

 1. Klikk objektet du vil rotere.

 2. Under Tegneverktøy (eller Bildeverktøy hvis du roterer et bilde), på Format-fanen i Ordne-gruppen, klikker du Roter og deretter Flere rotasjonsalternativer.

  Flere rotasjonsalternativer på Roter-menyen

 3. I ruten eller dialogboksen som åpnes skriver du inn hvor mange grader du ønsker å rotere objektet i Rotasjon-boksen. Du kan også bruker pilene for å rotere objektet nøyaktig der du vil ha det.

Hvis du ikke ser formatfanene for Tegneverktøy eller Bildeverktøy, må du kontrollere at du har merket en tekstboks, figur eller WordArt. Du må kanskje dobbeltklikke på objektet for å åpne Format-fanen.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Under Tegneverktøy (eller Bildeverktøy hvis du roterer et bilde), på Format-fanen i Ordne-gruppen, klikker du Roter og deretter:

  • Klikk Roter 90° mot høyre for å rotere objektet 90 grader mot høyre.

  • Klikk Roter 90° mot venstre for å rotere objektet 90 grader mot venstre.

Hvis du ikke ser formatfanene for Tegneverktøy eller Bildeverktøy, må du kontrollere at du har merket en tekstboks, figur, WordArt eller et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på objektet for å åpne Format-fanen.

Du kan oppnå effekten av et speilbilde eller vende et objekt opp-ned (invertere det) ved hjelp av vendeverktøyene.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Under Tegneverktøy (eller Bildeverktøy hvis du roterer et bilde), på Format-fanen i Ordne-gruppen, klikker du Roter og deretter:

  • Hvis du vil vende et objekt opp-ned, klikker du Vend loddrett.

  • Klikk Vend vannrett for å lage et speilvendt bilde av objektet.

Hvis du ikke ser formatfanene for Tegneverktøy eller Bildeverktøy, må du kontrollere at du har merket en tekstboks, figur, WordArt eller et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på objektet for å åpne Format-fanen.

Tips!: Hvis du ganske enkelt ønsker å reversere teksten (lage et speilbilde) i et dokument, kan du se Reverser tekst eller lag et speilbilde.

Når du roterer et objekt, vil all tekst i objektet rotere med det. Tekst i et vendt objekt blir imidlertid ikke automatisk vendt med rotasjonsverktøyet. Hvis du vil omvende teksten sammen med objektet som inneholder den, kan du gjøre følgende i Word, Outlook, Excel og PowerPoint.

 1. Merk og høyreklikk objektet du vil omvende, og klikk deretter Formater figur.

 2. I Formater figur-ruten under Alternativer for figur klikker du Effekter.

  Effekter-fanen i Formater figur-ruten

 3. Under 3D-rotasjon, i én av Rotasjon-boksene (X, Y eller Z, avhengig av hvordan du vil rotere teksten), skriver du inn 180.

  X-rotasjon i Effekter-fanen

  Obs!: 

  • Endring av rotasjonen kan påvirke fyllfargen i objektet ditt. Du kan justere fyllfargen i Formater figur-ruten på Fyll og linje Fyll og linje-fanen -fanen.

  • Når du klikker i objektet for å redigere teksten, går det tilbake til sitt opprinnelige utseende midlertidig mens du redigerer det. Det omvendte utseendet brukes på nytt når du er ferdig med å redigere tekst og klikker utenfor objektet.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Klikk rotasjonshåndtaket øverst på objektet, og dra deretter i den retningen du ønsker.

  Figur med rotasjonshåndtak

  Obs!: Du kan begrense rotasjonen til trinnvis økning på 15 grader ved å trykke på og holde nede SKIFT mens du drar i rotasjonshåndtaket.

 1. Klikk objektet du vil rotere.

 2. Under Tegneverktøy (eller Bildeverktøy hvis du roterer et bilde), på Format-fanen i Ordne-gruppen, klikker du Roter og deretter Flere rotasjonsalternativer.

  Flere rotasjonsalternativer på Roter-menyen

  Hvis du ikke ser Bildeverktøy-, Tegneverktøy- eller Format-fanene, må du kontrollere at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å åpne Format-fanen.

 3. I ruten eller dialogboksen som åpnes skriver du inn hvor mange grader du ønsker å rotere objektet i Rotasjon-boksen. Du kan også bruker pilene for å rotere objektet nøyaktig der du vil ha det.

Du kan oppnå effekten av et speilbilde eller vende et objekt opp-ned (invertere det) ved hjelp av vendeverktøyene.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Under Tegneverktøy (eller Bildeverktøy hvis du roterer et bilde), på Format-fanen i Ordne-gruppen, klikker du Roter og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil vende et objekt opp-ned, klikker du Vend loddrett.

  • Klikk Vend vannrett for å lage et speilvendt bilde av objektet.

Hvis du ikke ser formatfanene for Tegneverktøy eller Bildeverktøy, må du kontrollere at du har merket en tekstboks, figur, WordArt eller et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på objektet for å åpne Format-fanen.

Tips!: Hvis du ganske enkelt ønsker å reversere teksten (lage et speilbilde) i et dokument, kan du se Reverser tekst eller lag et speilbilde.

Når du roterer et objekt, vil all tekst i objektet rotere med det. Tekst i et vendt objekt blir imidlertid ikke automatisk vendt med rotasjonsverktøyet. Hvis du vil omvende teksten sammen med objektet som inneholder den, kan du gjøre følgende i Word, Outlook, Excel og PowerPoint.

 1. Merk og høyreklikk objektet du vil omvende, og klikk deretter Formater figur.

 2. I Formater figur-dialogboksen klikker du 3D-rotasjon til venstre.

  3D-rotasjon i Formater figur-dialogboksen

 3. I én av 3D-rotasjon-boksene (X, Y eller Z, avhengig av hvordan du vil rotere teksten) skriver du inn 180.

  Obs!: 

  • Endring av rotasjonen kan påvirke fyllfargen i objektet ditt. Du kan justere fyllfargen i Formater figur-dialogboksen på Fyll-fanen.

  • Når du klikker i objektet for å redigere teksten, går det tilbake til sitt opprinnelige utseende midlertidig mens du redigerer det. Det omvendte utseendet brukes på nytt når du klikker utenfor objektet.

Rotere til en hvilken som helst vinkel

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Klikk rotasjonshåndtaket øverst på objektet, og dra deretter i den retningen du ønsker.

  Figur med rotasjonshåndtak

Vende om tekst

Se artikkelen Vende eller speilvende tekst.

Rotere en tabell eller en SmartArt-grafikk

Kopier tabellen eller SmartArt-grafikk, lim den inn som et bilde og roter deretter bildet.

Se også

Bryte tekst rundt sirkler eller andre figurer

Beskjær et bilde

Bruk Oppsettalternativer for Word til å flytte bilder

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder eller andre objekter

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×