Rette en #VERDI!-feil

Rette en #VERDI!-feil

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

#VERDI er måten Excel sier at «Det er noe galt med måten formelen er skrevet inn på. Eller, det er noe galt med cellene du refererer til.» Feilen er svært generell, og det kan være vanskelig å finne den nøyaktige årsaken til den. Informasjonen på denne siden viser vanlige problemer og løsninger for feilen. Du må kanskje prøve en eller flere av løsningene for å løse din aktuelle feil.

Rette feilen etter en bestemt funksjon

Problemer med subtraksjon

Hvis du er ny i Excel, kan det hende du skriver en formel for subtraksjon feil. Dette kan gjøres på to måter:

Trekk fra én cellereferanse fra en annen

Celle D2 med $2000,00, celle E2 med $1500,00, celle F2 med formelen: = D2-E2 og resultatet av $ 500,00

Skriv inn to verdier i to separate celler. Trekk fra én cellereferanse fra den andre i en tredje celle. I dette eksemplet har celle D2 budsjettert beløp, og celle E2 har det faktiske beløpet. F2 inneholder formelen = D2-E2.

Du kan også bruke SUMMER med positive og negative tall

Celle D6 med $2 000,00, celle E6 med $1500,00, celle F6 med formelen: =SUM(D6,E6) og resultatet av $ 500,00

Skriv inn en positiv verdi i én celle, og en negativ verdi i en annen. Bruke SUMMER-funksjonen til å legge de to cellene sammen i en tredje celle. I dette eksemplet har celle D6 budsjettert beløp, og celle E6 har det faktiske beløpet som et negativt tall. F6 inneholder formelen =SUM(D6,E6).

Hvis du bruker Windows, kan du få #VERDI! -feilen selv når du gjør den mest grunnleggende subtraksjonsformelen. Dette kan kanskje løse problemet:

 1. Gjør først en rask test. Skriv inn tallet 2 i celle A1 i en ny arbeidsbok. Skriv inn tallet 4 i celle B1. Skriv deretter inn denne formelen i C1: = B1-A1. Hvis du får #VERDI!-feilen, går du til neste trinn. Hvis du ikke får feilmeldingen, kan du prøve andre løsninger på denne siden.

 2. Åpne områdekontrollpanelet i Windows.

  • Windows 10: Klikk Start, skriv Område, og klikk deretter Område-kontrollpanelet.

  • Windows 8: På startskjermen skriver du inn Område, klikker Innstillinger, og klikker deretter Område.

  • Windows 7: Klikk Start og skriv inn Område, og klikk deretter Område og språk.

 3. Klikk TilleggsinnstillingerFormater-fanen.

 4. Se etter Listeskilletegn. Hvis listeskilletegnet er satt til minustegnet, kan du endre det til noe annet. Et komma er for eksempel et vanlig listeskilletegn. Semikolonet er også vanlig. Et annen listeskilletegn kan imidlertid være mer egnet for ditt bestemte område.

 5. Klikk OK.

 6. Åpne arbeidsboken. Hvis en celle inneholder en #VERDI!-feil, dobbeltklikk for å redigere den.

 7. Hvis det er kommaer der det skulle vært minustegn for subtraksjon, må du endre dem til minustegn.

 8. Trykk ENTER.

 9. Gjenta denne prosessen for andre celler som har feilen.

Trekk fra én cellereferanse fra en annen

Celle D15 med 01.01.2016, celle E10 med 24.04.2016, celle F15 med formelen: =DATEDIF(D15,E15,"d") og resultatet av 114

Skriv inn to datoer i to separate celler. Trekk fra én cellereferanse fra den andre i en tredje celle. I dette eksemplet har celle D10 startdatoen, og celle E10 har sluttdatoen. F10 inneholder formelen = E10-D10.

Bruke DATODIFF-funksjonen

Celle D15 med 01.01.2016, celle E15 med 24.04.2016, celle F15 med formelen: =DATEDIF(D15,E15,"d") og resultatet 114

Skriv inn to datoer i to separate celler. I en tredje celle bruker du DATODIFF-funksjonen til å finne forskjellen i datoer. Hvis du vil ha mer informasjon om DATODIFF-funksjonen, kan du se Beregne forskjellen mellom to datoer.

Gjør datokolonnen bredere. Hvis dato er justert mot høyre, er det en dato. Hvis den er justert til venstre, betyr det at datoen ikke er en dato. Det er tekst. Excel gjenkjenner ikke tekst som en dato. Her er noen løsninger som kan bidra til dette problemet.

Kontroller om det innledende mellomrom

 1. Dobbeltklikk en dato som brukes i en subtraksjonsformel.

 2. Plasser markøren på begynnelsen og se om du kan velge ett eller flere mellomrom. Slik ser et valgt mellomrom ut i begynnelsen av en celle: Celle med mellomrom valgt før 01.01.2016

  Hvis din celle har dette problemet, fortsetter du til neste trinn. Hvis du ikke ser ett eller flere mellomrom, kan du gå til neste inndeling og kontrollere dato-innstillingene på datamaskinen.

 3. Merk kolonnen som inneholder datoen ved å klikke kolonneoverskriften.

 4. Klikk Data > Tekst til kolonner.

 5. Klikk Neste to ganger.

 6. I trinn 3 av 3 i veiviseren, under Kolonnedataformat, klikker du Dato.

 7. Velg et datoformat, og klikk deretter Fullfør.

 8. Gjenta denne prosessen for andre kolonner for å sikre at de ikke har innledende mellomrom før datoer.

Kontroller datamaskinens datoinnstillinger

Excel bruker datamaskinens datosystem. Hvis en celledato ikke blir angitt ved hjelp av det samme datosystemet, gjenkjenner ikke Excel det som en sann dato.

La oss for eksempel si at datamaskinen viser datoer som dd/mm/åååå. Hvis du skriver inn en dato i dette formatet i en celle, gjenkjenner Excel den som en dato, og du vil kunne bruke det i en subtraksjonsformel. Men hvis du skriver inn en dato i formatet dd/mm/åå, gjenkjenner ikke Excel det som en dato. I stedet ville det blitt behandlet som tekst.

Det finnes to løsninger på dette problemet: Du kan endre datosystemet som datamaskinen bruker til å passe med datosystemet du ønsker å skrive i Excel. Du kan også opprette en ny kolonne i Excel, og bruke DATO-funksjonen til å opprette en sann dato basert på datoen som er lagret som tekst. Slik kan du gjøre dette, forutsatt at datamaskinens datosystem er mm/dd/åååå og tekstdato er 31/12/2017 i celle A1:

 1. Opprett en formel som dette: =DATO(HØYRE(A1,4),MID(A1,4,2),VENSTRE(A1,2))

 2. Resultatet vil være 12/31/2017.

 3. Hvis du vil at formatet skal vises som dd/mm/åå, trykk CTRL+1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen + 1 på Mac).

 4. Velg en annen nasjonal innstilling som bruker formatet dd/mm/åå, for eksempel Engelsk (Storbritannia). Når du er ferdig å bruke formatet, vil resultatet være 31/12/2017 og det vil være en sann dato, ikke en tekstdato.

Obs!: Formelen ovenfor er skrevet med dato, høyre, DELTEKSTog venstre -funksjoner. Merk at det er skrevet med en antas det at tekstdatoen har to tegn for dager, to tegn for måneder og fire tegn for år. Du må kanskje tilpasse formelen for å passe inn.

Problemer med mellomrom og tekst

#VERDI! oppstår ofte fordi formelen refererer til andre celler som inneholder mellomrom, eller enda vanskeligere: skjulte mellomrom. Disse mellomrommene kan få en celle til å se tom ut, når den faktisk ikke er tom.

1. Velge refererte celler

Valgt kolonne

Finn celler som formelen refererer til, og velg dem. I mange tilfeller er det å fjerne mellomrom for en hel kolonne en god praksis, fordi du kan erstatte mer enn ett mellomrom om gangen. I dette eksemplet vil det å klikke E merke hele kolonnen.

2. Finne og erstatte

Hjem-fanen > Søk etter og Merk > Erstatt

Klikk Finn og velg > ErstattHjem-fanen.

3. Erstatte mellomrom med ingenting

Finne ut hvilken boks som inneholder et mellomrom, og erstatte den med en som ikke inneholder noe

I Finn-boksen skriver du inn ett enkelt mellomrom. Deretter sletter du alt som måtte være i Erstatt med-boksen.

4. Erstatt eller Erstatt alle

Erstatt alle-knappen

Hvis du er sikker på at alle mellomrom i kolonnen skal fjernes, klikker du Erstatt alle. Hvis du vil gå gjennom og erstatte mellomrom med ingenting individuelt, kan du klikke Finn neste først, og deretter klikke Erstatt når du er sikker på at mellomrommet ikke er nødvendig. Når du er ferdig, kan #VERDI!-feilen løses. Hvis ikke, fortsett til neste trinn.

5. Slå på filteret

Hjem > Sorter og Filtrer > Filter

Noen ganger er det andre skjulte tegn enn mellomrom som kan gjøre at en celle vises som tom, når den ikke virkelig er tom. Enkeltapostrofer i en celle kan gjøre dette. Hvis du vil bli kvitt disse tegnene i en kolonne, må du slå på filteret ved å gå til Hjem > Sorter og filtrer > Filter.

6. Angi filteret

Filtermenyen med den valgte amerkingboksen Velg alle umerkede avmerkingsbokser (tomme)

Klikk filterpilen filterpil , og fjern deretter avmerkingen i Merk alle. Velg deretter avmerkingsboksen Tomme.

7. Merk eventuelle avmerkingsbokser uten navn

En umerket avmerkingsboks er valgt

Velg eventuelle avmerkingsbokser som ikke har noe ved siden av seg, slik som denne.

8. Merke tomme celler og slette

Filtrerte tomme celler som er valgt

Når Excel bringer tilbake tomme celler, merker du dem. Deretter trykker du DELETE-tasten. Dette fjerner eventuelle skjulte tegn i cellene.

9. Fjerne filteret

Filtermenyen, Fjern filter fra...

Klikk filterpilen filterpil , og klikk deretter Fjern filter fra... slik at alle celler er synlige.

10. Resultat

#VALUE! feil borte og erstattet med resultatet av formelen. Grønt triangel i celle E4

Hvis mellomrom var skyld i din #VERDI!-feil, så har forhåpentligvis feilen blitt erstattet med resultatet av formelen, som vist her i vårt eksempel. Hvis ikke, gjenta denne prosessen for andre celler som formelen refererer til. Eller du kan prøve andre løsninger på denne siden.

Obs!: I dette eksemplet kan du legge merke til at celle E4 har en grønn trekant og tallet er justert til venstre. Det betyr at tallet er lagret som tekst. Dette kan føre til flere problemer senere. Hvis du ser dette problemet, anbefaler vi å konvertere tallene som er lagret som tekst til tall.

Tekst eller spesialtegn i en celle kan føre til #VERDI!-feil. Noen ganger er det vanskelig å se hvilke celler som har disse problemene. Løsning: Bruk ERTEKST-funksjonen til å undersøke celler. Vær oppmerksom på at ERTEKST ikke løser feilen, den finner bare celler som kan forårsake feilen.

Eksempel med #VERDI!

H4 med = E2+E3+E4+E5 og resultatet av #VALUE!

Her er et eksempel på en formel som har en #VERDI!-feil. Dette er sannsynligvis på grunn av celle E2. Det finnes et spesialtegn som vises som en liten boks etter «00». Som neste bilde viser, kan du også bruke ERTEKST-funksjonen i en egen kolonne for å kontrollere om det finnes tekst.

Samme eksempel med ERTEKST

Celle F2 med =ISTEXT(E2) og resultatet av SANN

Her ISTEXT-funksjonen ble lagt til i kolonne F. Alle cellene er fin unntatt det med verdien TRUE. Dette betyr celle E2 har tekst. Hvis du vil løse dette problemet, kan du slette innholdet i celle og Skriv inn verdien for 1865.00. Eller du kan også bruke RENSK-funksjonen til å fjerne ut tegn, eller Bruk REPLACE-funksjonen til å erstatte spesialtegn med andre verdier.

Når du bruker RENS eller ERSTATT, bør du kopiere resultatet, og bruke Hjem > Lim inn > Lim inn utvalg > Verdier. Det kan også hende at du må konvertere tall lagret som tekst til tall.

Formler med matematiske operasjoner som + og * klarer kanskje ikke å beregne celler som inneholder tekst eller mellomrom. I slike tilfeller kan du prøve å bruke en funksjon i stedet. Funksjoner ignorerer ofte tekstverdier og beregner alt som tall, og eliminerer dermed #VERDI!-feilen. I stedet for =A2+B2+C2, kan du skrive =SUM(A2:C2). Eller, i stedet for =A2*B2 kan du skrive =PRODUKT(A2,B2).

Andre løsninger å prøve

Merk feilen

Celle H4 med formelen = E2+E3+E4+E5 og resultatet av #VALUE!

Først velger du cellen med #VERDI!-feilen.

Klikk Formler > Evaluer formel.

Evaluer formeldialog med « » +E3+E4+E5

Klikk formler > Evaluer formel > evaluere. Excel vil gå gjennom delene av formelen enkeltvis. I dette tilfellet = E2 + E3 + E4 + E5 formelen sideskift på grunn av et skjulte mellomrom i celle E2. Du kan ikke se hvor mye plass ved å se på celle E2. Du kan imidlertid se det her. Den viser som "".

Noen ganger vil du bare å erstatte #VALUE! feil med noe annet som din egen tekst, en null eller en tom celle. I dette tilfellet kan du legge til IFERROR-funksjonen formelen. HVISFEIL kontroller for å se om det vises en feil, og i så fall erstatte den med en annen verdi velger. Hvis det ikke er en feil, beregnes opprinnelige formelen. HVISFEIL fungerer bare i Excel 2007 og senere. Du kan bruke IF(ISERROR())for tidligere versjoner.

Advarsel!: HVISFEIL, skjules alle feil, ikke bare #VALUE! feil. Skjule feil ikke anbefales fordi en feil er ofte et tegn som noe må fikses, ikke er skjult. Vi anbefaler ikke bruker denne funksjonen med mindre du er helt sikker på formelen fungerer slik du ønsker.

Celle med #VERDI!

Celle H4 med = E2+E3+E4+E5 og resultatet av #VALUE!

Her er et eksempel på en formel som har en #VERDI!-feil på grunn av et skjult mellomrom i celle E2.

Feil som er skjult av HVISFEIL

Celle H4 med =IFERROR(E2+E3+E4+E5,«--»)

Og her er den samme formelen med HVISFEIL lagt til i formelen. Du kan lese formelen som: «Beregn formelen, men hvis det er en eller annen type feil, kan du erstatte det med to bindestreker.» Vær oppmerksom på at du også kan bruke «» til å vise ingenting i stedet for to bindestreker. Eller du kan erstatte din egen tekst, slik som: «Totalfeil».

Dessverre, kan du se at HVISFEIL faktisk ikke løse feilen, den ganske enkelt skjuler den. Så pass som skjuler feilen er bedre enn løse den.

Datatilkobling kan være utilgjengelig på et bestemt tidspunkt. Du kan løse dette, gjenopprette datatilkoblingen, eller vurdere å importere dataene hvis mulig. Hvis du ikke har tilgang til tilkoblingen, kan du be personen som opprettet arbeidsboken for å få en ny fil for deg. Den nye filen vil ideelt bare ha verdier og ingen tilkoblinger. De kan gjøre dette ved å kopiere alle cellene, og lime inn bare som verdier. Hvis du vil lime inn som bare verdier, kan de klikke Hjem > Lim inn > Lim inn utvalg > verdier. Dette fjerner alle formler og tilkoblinger, og derfor vil også fjerne eventuelle #VALUE! feil.

Hvis du ikke er sikker på hva du skal gjøre på dette tidspunktet, kan du søke etter lignende spørsmål i Excel-fellesskapsforumet, eller legg inn et spørsmål.

Kobling til forumet for Excel-fellesskapet

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Se også

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×