Rette en #NULL!-feil

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne feilen oppstår når du angir et skjæringspunkt mellom to områder i et regneark som ikke overlapper hverandre. Skjæringspunktoperatoren er et mellomromstegn mellom referanser.

Symptom

#NULL! vises i én eller flere celler i et regneark i Microsoft Excel.

Årsaker

 • Du kan ha brukt en feil intervalloperator.

 • Områdene som du har angitt i en formel, overlapper ikke hverandre. Områdene i formelen =SUMMER(A1:B3 C1:D5) overlapper for eksempel ikke, så formelen returnerer en #NULL!-feil.

Løsning

 • Hvis feilkontroll er aktivert i Excel, kan du også klikke knappen som vises ved siden av cellen som viser feilen Knappesymbol , klikke Vis trinnene i beregningen hvis dette vises, og så klikke løsningen som passer for dine data.

  Tips!: Gjennomgå de følgende løsningene for å finne ut hvilket alternativ du skal klikke.

 • Kontroller at du bruker riktig områdeoperator ved å gjøre følgende:

  • Når du refererer til et celleområde, bruker du et kolon (:) til å skille referansen til den første cellen i området og referansen til den siste cellen i området. SUMMER(A1:A10) refererer for eksempel til området som inneholder celle A1 til celle A10.

  • Når du refererer til to områder som ikke overlapper hverandre, bruker du unionoperatoren semikolon (;). Hvis formelen for eksempel summerer to områder, må du kontrollere at de to områdene (SUMMER(A1:A10;C1:C10)) er atskilt med et semikolon.

 • Endre referansen slik at områdene overlapper. Et skjæringspunkt er et punkt i et regneark der data i to eller flere områder skjærer eller overlapper hverandre. Et eksempel på en formel som har overlappende områder er =CELLE("adresse",(A1:A5 A3:C3)). I dette eksemplet returnerer CELLE-funksjonen celleadressen der de to områdene skjærer hverandre : A3.

  Når du setter inn eller redigerer en formel, fargekodes cellereferanser og kantlinjene rundt de tilsvarende cellene.

  Fargekodede cellereferanser

  Overordnede celler fargekodes ved hjelp av referansemerking

  1. Den første cellereferansen er B3, fargen er blå, og celleområdet har en blå kantlinje med rette hjørner.

  2. Den andre cellereferansen er C3, fargen er grønn, og celleområdet har en grønn kantlinje med rette hjørner.

  • Hvis det er ingen firkanter i hvert hjørne av den fargekodede kantlinjen, er referansen til et navngitt område.

  • Hvis det er firkantede bokser i hvert hjørne av den fargekodede kantlinjen, er ikke referansen til et navngitt område.

   Gjør ett av følgende:

  • Endre referanser som ikke er til et navngitt område ved å gjøre følgende:

   1. Dobbeltklikk cellen som inneholder formelen du vil endre. Excel merker hver celle eller hvert celleområde med forskjellig farge.

   2. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil flytte en celle- eller områdereferanse til en annen celle eller et annet celleområde, drar du den fargekodede kantlinjen til cellen eller celleområdet til den nye cellen eller det nye celleområdet.

    • Du kan inkludere flere eller færre celler i en referanse ved å dra i et hjørnet av kantlinjen.

    • Merk referansen i formelen og skriv inn en ny referanse.

   3. Trykk ENTER.

  • Endre referanser som er til et navngitt område ved å gjøre følgende:

   1. Gjør ett av følgende:

    • Merk celleområdet som inneholder formlene der du vil erstatte referansene med navn.

    • Merk én enkelt celle hvis du vil endre referansene til navn i alle formler i regnearket.

   2. Klikk pilen ved siden av Definer navn i Definerte navn-gruppen i kategorien Formler, og klikk deretter Bruk navn

   3. Velg ett eller flere navn i Bruk navn-boksen.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×