Rette en #NULL!-feil

Denne feilen vises når du bruker en feil områdeoperator i en formel, eller når du bruker en skjæringspunktoperator (mellomromstegn) mellom områdereferanser for å angi et skjæringspunkt mellom to områder som ikke overlapper hverandre. Et skjæringspunkt er et punkt i et regneark der data i to eller flere områder krysser hverandre.

Hvis du har brukt feil områdeoperator, må du bruke følgende:

  • Et kolon (:) til å skille den første cellen fra den siste cellen når du refererer til et sammenhengende celleområde i en formel. SUMMER(A1:A10) refererer for eksempel til området som inneholder celle A1 til celle A10.

  • Et semikolon (;) som unionoperator når du refererer til to områder som ikke overlapper hverandre. Hvis formelen for eksempel summerer to områder, må du kontrollere at de to områdene (SUMMER(A1:A10;C1:C10)) er atskilt med et semikolon.

Hvis du får denne feilen fordi du har brukt et mellomromstegn mellom områder som ikke overlapper hverandre, må du endre referansene slik at områdene overlapper hverandre.

I formelen =CELLE(“adresse”,(A1:A5 C1:C3)) overlapper ikke områdene A1:A5 og C1:C3 hverandre, og formelen returnerer #NULL!-feilen. Hvis du endrer dette til =CELLE("adresse",(A1:A5 A3:C3)), returnerer CELLE-funksjonen celleadressen der de to områdene overlapper hverandre – celle A3.

Tips!: Hvis feilkontroll er aktivert i Excel, kan du klikke Knapp ved siden av cellen der feilen vises. Klikk Vis trinnene i beregningen hvis det er tilgjengelig, og velg løsningen som fungerer for dataene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×