Rette en #NAVN?-feil

Rette en #NAVN?-feil

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Den hyppigste årsaken til at #NAVN?-feilen vises i en formel, er at det er en skrivefeil i formelnavnet. Se på følgende eksempel:

#NAME?-feil forårsaket av en skrivefeil i syntaks

Viktig!: #NAVN?-feilen betyr at noe må korrigeres i syntaksen, så når du ser denne feilen i formelen, må den løses. Ikke bruk feilbehandlingsfunksjoner slik som HVISFEIL for å maskere feilen.

For å unngå skrivefeil i formelnavn bruker du formelveiviseren i Excel. Når du begynner å skrive inn et formelnavn i en celle eller på formellinjen, vises en rullegardinliste over formler som samsvarer med ordene du har skrevet inn. Så snart du begynner å skrive inn formelnavnet og åpningsparantesene, viser formelveiviseren syntaksen som pekerfølsom tekst.

Formelsyntaks som pekerfølsom tekst

Du kan også bruke funksjonsveiviseren for å unngå syntaksfeilene. Merk cellen med formelen, og på Formel-fanen trykker du Sett inn funksjon.

Excel laster veiviseren automatisk.

Eksempel på dialogboksen Formelveiviser.

Etter hvert som du klikker argumentene, gir Excel deg relevant informasjon for hvert enkelt argument.

Nedenfor finner du oppført andre årsaker til #NAVN?-feilen.

Når en formel har en referanse til et navn som ikke er definert i Excel, vises #NAVN?-feilen.

Se følgende eksempel på en SUMMER-funksjon som referer til Fortjeneste, som er et udefinert navn i arbeidsboken.

#NAME?-feil forårsaket av en referanse til et udefinert navn i syntaksen

Løsning: Definer et navn i Navnebehandling, og legg deretter til navnet i formelen. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

 1. Hvis du allerede har dataene i regnearket og du vil tilordne et navn til bestemte celler eller et celleområde, må du først merke cellene i regnearket. Hvis du vil opprette et nytt område, kan du hoppe over dette trinnet.

 2. Formler-fanen, i Definerte navn-gruppen, klikker du Definer navn, og deretter klikker du Definer navn.

 3. Skriv inn et unikt navn.

 4. Som Omfang velger du om navnet skal være tilgjengelig bare i regnearket eller i hele arbeidsboken.

 5. Skriv inn en valgfri kommentar.

 6. Klikk OK.

  Den neste delen er å legge til navnet i formelen.

 7. Hold markøren i formelsyntaksen ved punktet der du vil legge til navnet du nettopp opprettet.

 8. Gå til Formler-fanen, og i Definerte navn-gruppen klikker du Bruk i formel, og deretter velger du det definerte navnet du vil legge til.

  Klikk «Bruk i formel» for å legge til et definert navn i en formeldefinisjon

Du finner mer informasjon om å bruke definerte navn i Definer og bruk navn i formler.

Hvis syntaksen feilaktig refererer til et definert navn, vises #NAVN?-feilen.

I fortsettelse fra det forrige eksemplet, der et definert navn for Fortjeneste ble opprettet i regnearket. I eksemplet nedenfor er navnene feilstavet, slik at funksjonen fremdeles genererer #NAVN?-feilen.

#NAME?-feil forårsaket av en skrivefeil i det definerte navnet i syntaksen

Løsning: Rett skrivefeil i syntaksen, og prøv formelen på nytt.

Tips!: I stedet for manuelt å skrive inn definerte navn i formler, kan du få Excel til automatisk å gjøre dette for deg. For å gjøre dette går du til Formler-fanen, og i Definerte navn-gruppen klikker du Bruk i formel, og deretter velger du det definerte navnet du vil legge til. Excel legger så navnet til i formelen.

Når du inkluderer tekst referanser i formler, må du omslutter du teksten med anførselstegn, selv om du bare bruker et mellomrom. Hvis syntaksen for utelater doble anførselstegn "" for Tekstverdi, ser du #NAME-feil. Se følgende eksempel.

#NAME?-feil forårsaket av manglende doble anførselstegn i tekstverdier

Syntaksen i dette eksemplet mangler doble anførselstegn for har – det er årsaken til feilen.

Løsning: Gå tilbake til syntaksen, og kontroller den manuelt for å påse at eventuelle tekstverdier har anførselstegn i begynnelsen og på slutten.

Hvis du glemmer et kolon i en områdereferanse, viser formelen en #NAVN?-feil.

I følgende eksempel returnerer INDEKS-formelen #NAVN?-feilen fordi området B2 til B12 mangler et kolon.

#NAME?-feil forårsaket av mangel på kolon i en områdereferanse

Løsning: Kontroller syntaksen for å se til at alle områdereferanser har kolon.

Noen Excel-funksjoner fungerer bare når bestemte tillegg er aktivert. Annen bruk av disse funksjonene returnerer en #NAVN?-feil. For å bruke EUROCONVERT-funksjonen må tillegget Verktøy for eurovalutaen være aktivert. Hvis du bruker egendefinerte funksjoner eller makroer som krever analyseverktøyet, må du kontrollere at Analyseverktøy-tillegget er aktivert.

Slik aktiverer du tillegg i Excel:

 1. Klikk Fil > Alternativer.

 2. Klikk Tillegg.

 3. I Behandle liste-boksen velger du Excel-tillegg og klikker .

 4. Merk av den aktuelle boksen, og klikk OK.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn et spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis du har forslag, ser vi gjerne at du benytter emnene i Excel User Voice.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Oppdage feil i formler

Funksjoner i Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×