Reserverte ord og symboler i Access 2007

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

"Reserverte ord" er ord og symboler som har en spesiell betydning i Microsoft Office Access 2007 eller i Access-databasemotoren. Hvis du bruker et reservert ord eller symbol til å navngi et felt i en tabell, viser Access en advarsel om at ordet er reservert og at det kan oppstå feil når du refererer til feltet.

Det kan også oppstå feil hvis du bruker et reservert ord til å gi navn til en kontroll, et objekt eller en variabel. Feilmeldingene du mottar, informerer deg ikke nødvendigvis om at et reservert ord er årsaken til problemet. Det kan derfor være vanskelig å identifisere hva som må endres. Access kan for eksempel vise en melding som denne:

Veiviseren kan ikke forhåndsvise rapporten, muligens fordi en tabell som skal brukes av rapporten, er låst med alenetilgang.

Hvis et reservert ord allerede er i bruk, kan du unngå feilmeldinger ved å omslutte hver forekomst av ordet med klammer ([ ]). Den beste løsningen er imidlertid å endre navnet til et ikke-reservert ord.

Obs!: Det er ikke formålstjenlig å gi en liste over alle reserverte ord, for eksempel innebygde funksjonsnavn eller brukerdefinerte navn. Hvis du angir en referanse til et typebibliotek, et objektbibliotek eller en ActiveX-kontroll, er dette bibliotekets reserverte ord også reserverte ord i databasen.

Tips!: Uttrykksverktøyet har IntelliSense slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever i Access 2010.

I denne artikkelen

Reserverte ord i Access

Reserverte symboler i Access

Access database engine reserverte ord

Reserverte ord i Access

-A

ADD

ALL

Alfanumerisk

ALTER

OG

ANY

Program

AS

Asc

Assistent

AUTOINCREMENT

Avg

-B

MELLOM

BINARY

BIT

BOOLSK

BY

BYTE

-C

TEGNKODE, TEGN

KOLONNE

CompactDatabase

CONSTRAINT

Beholder

Antall

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

Valuta

CurrentUser

+ D

DATABASE

DATO

DATETIME

DELETE

DESC

Beskrivelse

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Dokument

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Annet

Slutt

Eqv

Feil

EXISTS

Avslutt

-F

USANN

Felt-feltet

FillCache

FLYT, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Skjema, skjemaer

FROM

Fullstendig

(FUNKSJON)

-G

GENERELT

GetObject

GetOption

GåTilSide

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-Jeg

Inaktiv

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

Hvis

Ignorer

Imp

IN

INDEKS

Indeksen indekser

INNER

INS

InsertText

INT, HELTALL, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

ER

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

VENSTRE

Nivå

Like

LOGISKE, LOGISK1

LANG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Makro

Sammenlign

Maks, Min, REST

NOTAT

Modul

PENGER

Flytte

-N

NAVN

NewPassword

NEI

IKKE

Notat

NULL

TALL, NUMERISK

-O

Objekt

OLE-OBJEKT

AV

OpenRecordset

OPTION

ELLER

ORDER

Retning

Ytre

OWNERACCESS

-P

Parameter

PARAMETERS

Delvis

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

FREMGANGSMÅTE

Egenskap

-Q

Spørringer

Spørring

Quit

-R

REAL

Oppdatere

Recordset

REFERENCES

Oppdater

RefreshLink

RegisterDatabase

Relasjon

Repaint (oppdatere)

RepairDatabase

Rapport

Rapporter

SpørPåNytt

RIGHT

-S

SKJERMEN

DELEN

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

StDev og StDevP

STRENG

Summer

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

Tabell-ID

TEXT

TID, TIDSSTEMPEL

TOP

TRANSFORM

SANN

Type

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VERDI

VALUES

Var og VarP

GRUPPENIVÅ, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Arbeidsområde

-X

Xor

-Y

År

ja

YESNO

Til toppen av siden

Reserverte symboler i Access

De følgende symbolene må ikke brukes som del av et feltnavn eller som del av et objektnavn:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Til toppen av siden

Reserverte ord i Access-databasemotoren

Access-databasemotoren kjører i forskjellige modi, avhengig av hvorvidt de kalles fra Access, datatilgangsobjekter, Microsoft OLE Provider for Access-databasemotoren eller Microsoft Access ODBC-driveren. Den kan kjøres i ANSI-modus eller ikke-ANSI-modus (tradisjonell modus).

Ettersom bruk av disse to modiene resulterer i to litt forskjellige sett av reserverte ord kan det hende at en spørring som bruker et reservert ord, fungerer i én modus og mislykkes i en annen modus.

Den følgende listen viser reserverte ord som bør unngås når du velger identifikatornavn.

-A

ABSOLUTE

HANDLING

ADD

ADMINDB

ALL

TILDELE

ALFANUMERISK

ALTER

OG

ANY

ARE

AS

Asc

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

BÅND

BEGIN

MELLOM

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BIKKE

BELLER

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

GJENNOMGRIPENDE

SAK

CAST

CATALOG

TEGNKODE

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

KOLONNE

COMMIT

COMP

KOMPRIMERING

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

BEGRENSNINGER

CONTAINER

FORTSETTE

KONVERTER

TILSVARENDE

ANTALL

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

Valuta

GJELDENDE

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

+ D

DATABASE

DATO

DATETIME

DAG

OPPHEV

DEC

DECIMAL

DECLARE

STANDARD

DEFERRABLE

UTSATT

DELETE

DESC

BESKRIV

BESKRIVELSE

DIAGNOSTIKK

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

ANNET

END

SLUTT-KJØRBART

ESC

BORTSETT FRA

UNNTAK

EXCLUSIVECONNECT

KJØRBART

UTFØRE

EXISTS

EKSTERN

EXTRACT

-F

USANN

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FOR

FOREIGN

FUNNET

FROM

FULL

-G

GENERELT

GLOBAL

GÅ TIL

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

TIME

-Jeg

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

Ignorer

BILDE

UMIDDELBAR

ININDEX

INDIKATOR

KAN ARVES

FØRSTE GANG

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INS

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

OVERLAPPER HVERANDRE

INTERVAL

INTO

ER

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

INNLEDENDE

VENSTRE

NIVÅ

EKSEMPEL

LOKAL

LOGISK

LOGISK1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

SAMMENLIGNE

STØRST

NOTAT

MIN

MINUTT

MODUL

PENGER

MÅNED

-N

NAVN

NATIONAL

NATURLIG

NCHAR

NESTE

NEI

IKKE

OBS!

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJEKT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

YTRE

OUTPUT

OVERLAPPER

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

BEHOLD

PRIMARY

FØR

PRIVILEGES

PROSEDYRE

FREMGANGSMÅTE

PUBLIC

-Q

-R

LES

REAL

REFERENCES

RELATIV

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

RADER

-S

SCHEMA

RULLEFELT

SEKUND

DELEN

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

ØKT

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRENG

SUBSTRING

SUMMER

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABELL-ID

TEMPORARY

TEXT

DERETTER

TID

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

SANN

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VERDI

VALUES

GRUPPENIVÅ

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

SKRIVE

-X

-Y

ÅR

YESNO

+ Z

ZONE

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×