Regler for Tilgjengelighetskontroll

Hvis du vil sikre at Office-filene er tilgjengelig, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll, et gratis verktøy som er tilgjengelig i Word,Excel,Outlook,OneNote og PowerPoint på Windows eller Mac, og Visio på Windows. Den finner tilgjengelighetsproblemer og forklarer hvorfor hvert enkelt kan være et mulig problem for noen med funksjonshemninger. Den tilbyr også forslag til hvordan hvert problem kan løses.

I dette emnet:

Tilgjengelighetskontroll-regler

Tilgjengelighetskontroll kontrollerer filen mot et sett med regler som identifiserer mulige problemer for personer med funksjonshemninger. Avhengig av hvor alvorlig problemet er, klassifiserer tilgjengelighetskontrollen hvert problem som en feil, advarsel eller tips.

  • Feil. Innhold som gjør det vanskelig eller umulig å lese og forstå for personer med funksjonshemninger

  • Advarsel. Innhold som i de fleste (men ikke alle) tilfeller gjør det vanskelig å forstå for personer med funksjonshemninger

  • Tips: Innhold som personer med funksjonshemninger forstår, men som kunne blitt vist på en annen måte for å forbedre brukeropplevelsen

Tilgjengelighetskontroll-feil, advarsler og tips

Tabellene nedenfor spesifisere reglene for Tilgjengelighetskontroll, hva de sjekker, hvor du lærer hvordan du løser hvert problem og hvorfor du bør løse hvert enkelt.

Feil

Hvis innhold i filen gjør det svært vanskelig eller umulig å bruke for personer med funksjonshemninger, klassifiserer Tilgjengelighetskontrollen den som en feil.

Regel

Tilgjengelighetskontroll bekrefter

Gjelder for disse programmene

Hvorfor rette dette?

Alt innhold som ikke er tekst har alternativ tekst (alternativ tekst).

Alle objekter har alternativ tekst og teksten inneholder ikke bilder eller filtyper.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Skjermlesere snakker Alternativ tekst for å beskrive bilder og annet innhold som ikke er tekst, som brukere ikke kan se. Basert på den alternative teksten med innhold uten tekst bør brukere kunne forstå hensikten og betydning.

Tabeller angir topptekstformasjon for kolonner.

Tabeller og/eller celleblokker har topptekst-boksen merket eller en overskriftsrad som er angitt.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Brukerne er avhengige av tabelloverskriftene for å forstå innholdet som blir lest av skjermleseren senere. Hjelpeteknologi bruker også ofte tabellen overskriftsrad til å formidle til brukeren den gjeldende plasseringen av markøren i tabellen, og for å gi informasjon som gjør brukeren i stand til å navigere i tabellen.

Alle lysbilder har titler.

Lysbilder har titler.

PowerPoint

Lysbildetitler gjør at brukere kan navigere i en presentasjon, inkludert å finne og velge et enkelt lysbilde å gå til umiddelbart.

Dokumenter bruker overskriftsstiler

Innhold er organisert med overskrifter og/eller en Innholdsfortegnelse (TOC).

Word, Outlook, OneNote

Overskrifter og innholdsfortegnelser gir strukturell kontekst til brukere, og aktiverer navigasjon og gjør det enklere å søke i dokumentet.

Advarsler

Hvis innholdet i de fleste (men ikke nødvendigvis alle) tilfeller er vanskelig å forstå for personer med funksjonshemninger, gir Tilgjengelighetskontroll en advarsel.

Regel

Tilgjengelighetskontroll bekrefter

Gjelder for disse programmene

Hvorfor rette dette?

Hyperkoblingstekst er meningsfullt.

Koblingsteksten er fornuftig som frittstående informasjon og gir nøyaktig informasjon om destinasjonsmålet.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Basert på teksten avgjør brukere om de klikker en hyperkobling. Teksten bør gi tydelig informasjon om målet for koblingen.

Tabellen har en enkel struktur.

Tabeller er enkle rektangler uten oppdelte celler, sammenslåtte celler eller nesting.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Brukere navigerer tabeller via hurtigtaster og hjelpeteknologi, som belager seg på enkle tabellstrukturer.

Tabeller bruker ikke tomme celler for formatering.

Det er ingen helt tomme rader eller kolonner i en tabell.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Tomme tabellceller kan villede brukeren til å tro at det er ikke noe mer innhold i tabellen.

Arkfaner har beskrivende navn.

Arkene i arbeidsboken inkluderer beskrivende informasjon og det finnes ingen blanke ark.

Excel

Beskrivende arknavn, for eksempel «Oktober totalsalg,» gjør det enklere å navigere gjennom arbeidsbøker enn standard arknavn, for eksempel «Ark1.»

Unngå å bruke gjentatte tomme tegn.

Det finnes ingen sekvenser av mellomrom, tabulatorer eller linjeskift.

Word

Mellomrom, tabulatorer og tomme avsnitt leses ofte som tomme verdier ved hjelpeteknologi. Etter å ha hørt flere «tomrom», kan man tro at man har kommet til slutten av informasjonen.

Unngå å bruke tekstfarge som ikke skiller seg ut i forhold til bakgrunnsfargen.

Kontrasten mellom tekst- og bakgrunnsfarger er tilstrekkelig.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Det kan ofte være vanskelig for personer med nedsatt syn å lese tekst som ikke står i kontrast til bakgrunnen.

Tips

Du ser et tips når det er innhold som personer med funksjonshemninger forstår, men som kan organiseres eller presenteres på en bedre måte, slik at de får en bedre opplevelse.

Regel

Tilgjengelighetskontroll bekrefter

Gjelder for disse programmene

Hvorfor rette dette?

Teksting for hørselshemmede er inkludert for innsatt lyd og video.

Alle lyd- og videoobjekter i dokumentet har teksting for hørselhemmede.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Uten teksting kan informasjonen i et video- eller lydsegment være helt tapt for personer med funksjonshemninger.

Leseretningen i et lysbilde skal være logisk.

Lysbilder vises i logisk rekkefølge.

PowerPoint

Hjelpeteknologi leser lysbilder og elementene på dem i den angitte rekkefølgen. Hvis leserekkefølgen ikke er logisk, vil ikke innholdet være fornuftig.

Lysbildetitler i en lysbildevisning er unike.

Lysbilder som ikke er tomme, har unike titler.

PowerPoint

Brukerne er avhengige av titler for å vite hvor de er i lysbildeserien og til å navigere lysbildeserien.

Oppsettstabellene er strukturert for enkel navigasjon

Oppsettsrekkefølgen er logisk for språket, og tabulatorrekkefølge er ikke sirkulær.

Word

Brukerne er avhengige av tabelloppsett til å navigere gjennom innholdet. Det må være logisk sortert for at brukerne skal forstå og navigere innholdet.

Ingen bildevannmerker brukes.

Det finnes ingen vannmerker.

Word

Vannmerker kan misforstås som å være en del av hovedinnholdet på siden og kan føre til forvirring.

Alle overskrifter er i riktig rekkefølge.

Alle overskrifter er i en logisk rekkefølge.

Word, Outlook, OneNote

Sekvensielle overskrifter med aktuelle nivåer hjelper brukere å navigere, søke og forstå dokumentets organisering.

Se også

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×