Registrer deg selv for Office 365 Education: Tekniske spørsmål

Office 365 Education gir selvbetjent registrering for elever, lærere og andre ansatte ved bruk av skole-e-postadressen. Når de har registrert seg, kan elevene og lærerne komme i gang med Office 365 umiddelbart. Se gjennom de vanlige spørsmålene nedenfor for å finne ut mer om hvordan Office 365 Education vil hjelpe elevene, lærerne og andre ansatte.

I denne artikkelen

Hvordan blir det enklere for elever, lærere og andre ansatte å registrere seg for Office 365?

Elever, lærere og andre ansatte som har gyldige skole-e-postadresser, kan registrere seg og bruke Office 365-tjenester, inkludert, i noen tilfeller, Office 365 ProPlus og OneDrive for Business. Microsoft gir elever, lærere og andre ansatte muligheten til å registrere seg for Office 365 på en enkel måte ved hjelp av skole-e-postadressene.

Office 365 A1 inneholder 1 terrabyte (TB) med OneDrive for Business lagringsplass per bruker for skolerelaterte filer, Office for nettet, SharePoint Online og Yammer.

Noen skoler er kvalifisert for Office 365 A1 Plus, som inkluderer Office 365 ProPlus, og gjør det mulig for studenter, fakultet og ansatte å installere den nyeste versjonen av Office på opptil fem PC-eller Mac-datamaskiner * og på andre mobile enheter, inkludert Windows nett brett og iPad.

*Access og Publisher er bare tilgjengelig på PC-er. OneNote for Mac er tilgjengelig som en egen nedlasting fra Mac App Store.

Til toppen av artikkelen

Hva er kvalifiseringskravene for elever, lærere og andre ansatte for å motta Office 365 A1 Plus?

Skoler er kvalifisert for Office 365 A1 Plus når de lisensierer Office ved hele institusjonen for lærere og andre ansatte gjennom Enrollment for Education Solutions, Open Value Subscription Education Solutions, Cloud Solution Provider (CSP) eller en skolekontrakt. Når skolen er kvalifisert, er alle aktive fulltids- eller deltidselever, lærere og ansatte kvalifiserte og kan få abonnementet direkte fra Microsoft på Office 365 Education hvis de oppfyller følgende tre krav:

 • De har en skolespesifikk e-postadresse fra skolen (for eksempel sara@contoso.edu) som kan motta ekstern e-post.

 • De er gamle nok til å kunne registrere seg for et tilbud på Internett (13 år).

 • De har Internett-tilgang.

Til toppen av artikkelen

Hva betyr dette for min institusjon?

Hvis utdanningsinstitusjonen er registrert for å tillate at elever, lærere og andre ansatte kan registrere seg direkte med Microsoft, finnes det tre situasjoner som kan gjelde for kvalifiserte elever, lærere og andre ansatte i institusjonen:

 • Scenario 1: Skolen har allerede et eksisterende Office 365-miljø med elevkontoer.    Hvis eleven, læreren eller den ansatte allerede har en jobbkonto eller skolekonto i tenanten (eksempelvis contoso.edu), men enda ikke har Office 365 A1 Plus, vil Microsoft ganske enkelt aktivere abonnementet for denne kontoen, og eleven, læreren eller den ansatte vil automatisk bli varslet om tilleggstjenestene, inkludert muligheten til å laste ned Office 365 ProPlus. Hvis eleven, læreren eller den ansatte allerede har en Office 365 A1 Plus-konto eller en annen Office 365 ProPlus-lisens som er tilordnet gjennom skolen, blir de omdirigert for å logge på med den eksisterende påloggingsinformasjonen, og de mottar et varsel som inkluderer en Installer nå-ledetekst.

 • Scenario 2: Skolen har et eksisterende Office 365-miljø uten elevkontoer.    I dette scenarioet har ikke eleven, læreren eller den ansatte tilgang til noen Office 365-tjenester enda. I dette tilfellet kan eleven, læreren eller den ansatte registrere seg på Office 365 Education, og de vil da automatisk bli tildelt en konto. Slik får eleven, læreren eller den ansatte tilgang til tjenester som er inkludert i Office 365 A1. Hvis en elev ved navn Sara bruker sin skole-e-postadresse (for eksempel Sara@contoso.edu) til å registrere seg, vil Microsoft automatisk legge til Sara som bruker i contoso.onmicrosoft.com Office 365-miljøet og aktivere Office 365 A1 for kontoen. Hvis Sara er tilknyttet en skole som er kvalifisert for bruksfordelen for elever, vil hun bli tildelt en Office 365 A1 Plus-lisens som gjør det mulig for henne å installere Office 365 ProPlus.

 • Situasjon 3: Skolen har ikke et Office 365-miljø knyttet til e-postdomenet ditt.    Hvis Sara registrerer seg for Office 365 A1, og institusjon ennå ikke har registrert seg for Office 365-tjenester, vil Microsoft opprette et Office 365-miljø med et e-postdomene, legge til Sara som bruker og automatisk levere tjenestene til hennes konto. Alle etterfølgende brukere med samme e-postdomene vil bli lagt til i dette miljøet, og de aktuelle tjenestene vil bli levert. I denne situasjonen kan skolens IT-avdeling eller domeneadministrator når som helst registrere seg for Office 365 A1 og begynne å administrere eksisterende brukere og tjenesten.

Til toppen av artikkelen

Hvordan påvirker dette sikkerhet og samsvar?

Med OneDrive for Business, som med alle Office 365-tjenester, har IT-administratorer kontrollen. Administrasjons senteret for Microsoft 365 gir en enkelt plassering der administratorer kan administrere alle aspektene av OneDrive for Business, inkludert område samling og behandling av bruker profiler, konfigurere søk og oppdagelse, tillatelses behandling og rapportering og mer. I tillegg til sentralisert kontroll, kan administratorer behandle mange aspekter ved brukere og innhold, inkludert administrasjon av tilgang, tildeling av lagringsplass og angi begrensinger for innholdsdeling.

Alternativene for samsvars administrasjon omfatter selektive revisjoner, e-Discovery og gjeldende bruks Sammendrag som kan brukes til å administrere samsvar og undersøke eventuelle problematiske områder. Hvis du vil lære mer om hvordan du administrerer sikkerhet og samsvar med OneDrive for Business, kan du se OneDrive for Business.

Hva må vi gjøre for at dette skal bli tilgjengelig for elever, lærere og andre ansatte?

I de fleste land må institusjonen ikke gjøre noen administrative tiltak for å kunne registrere seg. (I noen land må du aktivt velge å delta ved å følge trinnene nedenfor under Trinnene for å velge som kreves for enkelte land.) Du kan ganske enkelt opplyse om at Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus er tilgjengelig for elevene, lærerne og andre ansatte ved hjelp av verktøysettet Office 365 Campus Marketing. Verktøysettet inneholder e-postmaler, plakater, Internett-bannere med mer som du kan bruke til å øke bevisstheten blant elever, lærere og andre ansatte. Kontakt Microsoft-representanten din med spesifikke spørsmål om hva skolen bør gjøre.

Viktig!: Hvis institusjonen har flere e-postdomener, vil du kanskje at alle e-postadresseutvidelsene skal være i den samme tenanten. Hvis du vil gjøre det før elever, lærere og andre ansatte registrerer seg for Office 365 A1, kan du opprette den primære Office 365-tenanten og legge til alle domenene for e-postadresse til denne tenanten. Det er viktig å gjøre dette først for det finnes ingen automatisert måte å flytte brukere på tvers av tenanten på når de har blitt opprettet.

Tilvalgstrinn som kreves for enkelte land

Kunder i visse land må velge å la nye brukere bli med i eksisterende Office 365-leiere. Følg trinnene nedenfor for å gjøre Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus tilgjengelig for elever og lærere i disse landene.

Obs!: Disse trinnene krever at du bruker Windows PowerShell. Hvis du vil komme i gang med Windows PowerShell, kan du se komme i gang med Windows PowerShell.

 1. Installer påloggingsassistenten for Microsoft Online Services for IT-profesjonelle (Beta). (Last den ned her.)

 2. Hvis du vil ikke allerede har gjort det, installerer du den nyeste 64-biters versjonen av Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell.

  • Når du har klikket koblingen, velger du Kjør for å kjøre installasjonspakken.

 3. Åpne Windows PowerShell, og skriv inn disse kommandoene:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Skriv inn brukernavnet og passordet for Office 365 i dialogboksen.

 5. Skriv inn følgende Windows PowerShell-kommando for å automatisk la nye brukere bli med i Office 365-tenanten:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Til toppen av artikkelen

Hva betyr dette for lærerne og de ansatte som allerede bruker Office 365?

Det blir ingen endringer for personer som allerede bruker Office 365-abonnementer for lærere. Siden nye brukere kan abonnere på tjenesten når som helst, må du huske å gå gjennom tillatelsesinnstillingene for SharePoint-nettstedet (hvis aktuelt).

Viktig!: Hvis studentene, fakultetet og de ansatte ikke har erfaring med Office 365-miljøet, må fakultetet og de ansatte sørge for at nettstedene har riktige gruppetillatelser for lese- og/eller skrivetilgang. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir tillatelser, kan du se Dele dokumenter eller mapper i Office 365 og Tillatelser i Office 365.

Til toppen av artikkelen

Hvordan vil dette endre måten jeg administrerer identiteter for brukerne ved institusjonen i dag?

Hvis skolen allerede har et eksisterende Office 365-miljø med elevkontoer, endres ikke identitetsbehandlingen.

Hvis skolen allerede har et eksisterende Office 365-miljø uten studentkontoer, vil vi opprette en bruker i leieren og tilordne lisenser basert på studentens e-postadresse fra skolen. Dette betyr at antallet brukere du administrerer, vil vokse etter hvert som studenter, fakultet og ansatte registrerer seg for tjenesten.

Hvis du administrerer katalogen lokalt, og bruker Active Directory Federation Services (AD FS), vil ikke Microsoft legge til brukere i leieren, og studenter, fakultet og ansatte som forsøker å bli med i leieren, vil få en melding om at de må kontakte institusjonens administrator.

Hvis skolen ikke har et Office 365-miljø knyttet til e-postdomenet ditt, vil det ikke være noen endring i hvordan du administrerer identiteter. Studenter, fakultet og ansatte vil bli lagt til i en ny katalog som bare finnes i skyen, og du vil ha mulighet til å velge om du vil overta som klientadministrator og administrere dem.

Til toppen av artikkelen

Hva er fremgangsmåten for å administrere en leier for studentene som er opprettet av Microsoft?

Hvis en leier ble opprettet av Microsoft, kan du gjøre krav på og administrere denne leieren ved å følge disse trinnene:

 1. Bli med i leieren ved å bruke et e-postadressedomene som samsvarer med leierdomenet du vil administrere. Hvis for eksempel Microsoft opprettet contoso.edu-leieren, må du bli med i leieren med en e-postadresse som slutter på @contoso.edu.

 2. Krev administratorkontroll ved å bekrefte at du eier domenet: Når du er i tenanten, kan du forfremme deg selv til administratorrollen ved å bekrefte at du eier domenet. Hvis du vil gjøre det, velger du innstillinger Ikon for innstillinger i Office 365, velger innstillinger for Office 365, og velger deretter bli administrator.

Til toppen av artikkelen

Hvis jeg har flere domener, kan jeg styre hvilken Office 365-tenant som elever, lærere og ansatte blir lagt til i?

Hvis du ikke gjør noe, opprettes en leier for hvert e-postdomene og underdomene for studentene.

Hvis du vil at alle studenter, fakultet og ansatte skal være i samme leier, uavhengig av e-postadressen, gjør du følgende:

 • Opprett en målleier på forhånd, eller bruk en eksisterende leier, og legg til alle eksisterende domener og underdomener som du vil samle i leieren. Da vil alle studenter, fakultet og ansatte med e-postadresser som slutter på disse domenene og underdomenene, automatisk bli med i målleieren når de registrerer seg.

  Viktig!: Det finnes ingen støttet automatisk mekanisme for å flytte brukere på tvers av tenantene etter at de har blitt opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon om denne prosessen, kan du se Legge til brukere og domene i Office 365.

Til toppen av artikkelen

Vil e-postflyten påvirkes hvis jeg legger til et domene til Office 365? Hva om domenet angir Exchange Online som autoritativ som standard?

Underdomener blir lagt til i Exchange Online som autoritative, godkjente domener hvis rotdomenet i Office 365 er konfigurert for e-post i Exchange Online. Pass på at du også angir domenet som ikke-autoritativt med intern videresending. Endre sendekoblinger etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere godkjente domener i Exchange Online.

Jeg har lisenser for både Office 365 A1 og Office 365 ProPlus, og begge ble nylig bestilt i tenanten. Nå har jeg et omfattende sett med Office 365 A1 Plus-lisenser også. Hvilket sett med lisenser skal jeg bruke heretter?

Begge settene med lisenser vil fungere. For enkelhets skyld kan du bruke bare ett sett med lisenser for studenter, og et annet for fakultet og ansatte.

Hvordan kan jeg forhindre at elever blir med i den eksisterende Office 365-tenanten?

Som administrator kan du treffe noen tiltak for å forhindre at studenter, fakultet og ansatte blir med i den eksisterende Office 365-leieren. Hvis du blokkerer denne muligheten, vil ikke studenter kunne logge seg på og de blir bedt om å kontakte institusjonens administrator.

Dette tiltaket krever bruk av Windows PowerShell. Se Komme i gang med PowerShell for å komme i gang med Windows PowerShell.

Hvis du vil utføre følgende tiltak, må du installere den nyeste 64-biters versjonen av Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell.

Når du har klikket koblingen, klikker du Kjør for å kjøre installasjonspakken.

Deaktivere automatisk lisensdistribusjon   : Bruk dette Windows PowerShell-skriptet for å deaktivere automatisk lisensdistribusjon for eksisterende brukere.

Slik deaktiverer du automatisk lisensdistribusjon for eksisterende brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Slik aktiverer du automatisk lisensdistribusjon for eksisterende brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Deaktivere automatisk tilslutning til tenanten   : Bruk denne Windows PowerShell-kommandoen til å forhindre at nye brukere blir med i en administrert tenant:

Slik deaktiverer du automatisk tilslutning til leieren for nye brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Slik aktiverer du automatisk tilslutning til leieren for nye brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Obs!: Hvis du iverksetter disse tiltakene for å blokkere brukere fra å bli med i leieren, beholdes gjeldende klargjøringsprosess for Fordel for studenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Office 365 Education.

Til toppen av artikkelen

Hvordan kontrollerer jeg om jeg har aktivert blokkering i leieren?

Bruk følgende Windows PowerShell-skript: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hvordan deaktiverer jeg popup-vinduer for nedlasting av Office 365 ProPlus for brukerne?

Hvis du deaktiverer automatisk lisensiering i tenanten, vil det også deaktivere popup-varsler for brukerne. Hvis du vil deaktivere automatisk lisensiering, kan du se Deaktivere automatisk lisensdistribusjon i Hvordan kan jeg forhindre at elever, lærere og andre ansatte blir med i den eksisterende Office 365-tenanten?

Kan studentene ved min institusjon dra nytte av dette tilbudet hvis vi blokkerer eksterne e-post?

E-postbekreftelse er nødvendig for selvbetjent registrering for studenter, fakultet og ansatte som ennå ikke har en konto. Dette er den enkleste måten å kontrollere at en student er kvalifisert på, men hvis du oppretter en leier med brukerkontoer (for eksempel hvis du gjorde dette ved hjelp av en CSV-fil, PowerShell-cmdlet eller DirSync), kan studenter, fakultet og ansatte benytte funksjonen for automatisk lisensiering for å få tilgang til tjenestene vi tilbyr.

Til toppen av artikkelen

Kan jeg kombinere flere Office 365-tenanter?

Nei. Per i dag kan du ikke kombinere leiere.

Til toppen av artikkelen

Elever, lærere og ansatte ved institusjonen rapporterer at de har problemer med nedlasting av Office via dette programmet. Hvilke ressurser er tilgjengelig for å hjelpe dem med dette?

Hvis elevene, fakultet og ansatte har problemer med å installere Office, er installasjons instruksjoner tilgjengelige i laste ned og installere eller installere Office 365 eller office 2019 på en PC eller Mac på nytt.

Til toppen av artikkelen

Hvordan vet jeg når nye brukere har blitt med i leieren min?

Studenter, fakultet og ansatte som har blitt med i leieren som en del av dette programmet, tilordnes en unik lisens som du kan filtrere etter i ruten for aktive brukere på instrumentbordet for administrasjon.

Hvis du vil opprette denne nye visningen, går du til brukere > aktive brukerei administrasjons senteret for Microsoft 365, og velger deretter ny visningVelg en visning -menyen. Gi navn til den nye visningen, og under tilordnet lisensvelger du Office 365 a1 Plus for elever eller Office 365 a1 Plus for fakultet. Når den nye visningen er opprettet, vil du kunne se alle elevene, fakultet og ansatte i leieren som har blitt registrert i dette programmet.

Til toppen av artikkelen

Endrer dette hvordan jeg administrerer sikkerheten i OneDrive og SharePoint?

Du må huske å gå gjennom tillatelsesinnstillingene for SharePoint-nettstedet og brukerpolicyene (hvis aktuelt). Hvis studentene, fakultetet og de ansatte ikke er kjent med Office 365-leieren, må fakultetet og de ansatte påse at nettstedene og OneDrive har de nødvendige tillatelsene for studentene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir tillatelser, kan du se Dele dokumenter eller mapper i Office 365 og Tillatelser i Office 365.

Til toppen av artikkelen

Jeg er en SAML/Shibboleth-kunde. Kan jeg likevel bruke funksjonene for selvbetjening for å få Office 365 ProPlus-klienten?

Office 2016-klienten støtter for øyeblikket SAML/Shibboleth. Dette blir standardklienten, tilgjengelig fra februar 2016. Før dette, som administrator, kan du imidlertid slå på den første utgivelsen for organisasjonen hvis du vil bruke funksjoner i Office 2016.

Er det andre ting jeg bør være forberedt på?

 • Det kan hende du får flere forespørsler om tilbakestilling av passord. Hvis du vil ha informasjon om denne prosessen, kan du se Tilbakestille passordet til en bruker.

 • Du må fremdeles klargjøre studentlisenser for elever under 13 år. Dette gjør du ved hjelp av standard lisensieringsprosess for fordel for studenter.

 • Du kan fjerne en bruker fra leieren via standard prosessen i administrasjons senteret for Microsoft 365. Men hvis brukeren fremdeles er en aktiv student, et aktivt fakultet eller en aktiv ansatt med en aktiv e-postadresse fra institusjonen, vil de kunne legges inn på nytt, med mindre du blokkerer dette for alle studenter, fakultet og ansatte.

Til toppen av artikkelen

Oversikt over Office 365-lisensiering

En lisens for Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus tilordnes automatisk når en elev, lærer eller annen ansatt bruker den selvbetjente registreringsprosessen. En Office 365-administrator kan også tilordne lisenser ved hjelp av standard tilordningsprosesser. Tilgjengeligheten av disse lisensene påvirkes ikke av innstillinger som tidligere er angitt for lisenstilordningen.

Her er svar på flere spørsmål om lisenser.

 • Hvorfor ser jeg et ubegrenset antall lisenser for Office 365 A1 i Office 365-tenanten?

  Vi har oppgitt disse lisensene for deg i Office 365-leieren din for å gjøre det enklere for deg å gi deg denne fordelen til elevene, fakultet og ansatte. For skoler som tillater studenter, fakultet og ansatte til selv klar gjøring, kan du peke dem til påloggings siden, og etter bekreftelsen blir de automatisk tilordnet én av disse lisensene. Du kan også velge å tilordne disse lisensene gjennom standard prosessene via administrasjons senteret for Microsoft 365.

 • Bør jeg fremdeles se Office 365 A1-lisensene i tenanten når jeg har slått av selvbetjent registrering?

  Ja. Tilgjengeligheten av disse lisensene vil ikke påvirke muligheten du har til å administrere klargjøringsprosessen. Hvis institusjonen har valgt å blokkere muligheten for å foreta klargjøringen selv, vil det ikke skje noen automatisk lisenstilordning.

 • Siden Microsoft la til disse lisensene, betyr det at jeg nå vil se nye kontoer for studenter og/eller fakultet og ansatte dukke opp i leieren min?

  Nei. Du har mulighet til å kontrollere om studenter, fakultet og ansatte kan bli med i leieren selv. Se gjennom informasjonen ovenfor hvis du vil deaktivere egen klargjøring.

 • Hvem administrerer kvalifiseringskontrollen for disse lisensene?

  • Microsoft er ansvarlig for kontrollen for ikke-administrerte leiere. Individuelle studenter, fakultet og ansatte vil motta en e-postmelding til institusjonskontoen de brukte for å kvalifisere seg for tilbudet for å bekrefte at de fortsatt er kvalifisert.

  • For tenanten som er administrert av skolens IT-avdeling er du ansvarlig for å administrere vedvarende tilgang til abonnementene og sikre at elever, lærere og ansatte er kvalifisert for tilbudet som gjelder for Office 365 for elever, lærere og ansatte, inkludert kvalifiseringsstatus etter uteksaminering, endring av status som fulltidselev og så videre.

 • Hvis en elev, en lærer eller en ansatt fra institusjonen min registrerer seg med et e-postaktivert domene som ennå ikke er tilknyttet den primære tenanten, vil den nyopprettede tenanten motta lisenser?

  Den nylig opprettede tenanten har også klargjorte lisenser for å sikre at hver ekstra elev, lærer eller annen ansatt fra dette underdomenet får umiddelbar tilgang til Office 365.

 • Hvilke vilkår for bruk gjelder for lisenser for Office 365 A1 Plus i en administrert tenant?

  Office 365 A1 Plus-lisenser leveres som en del av student bruks fordelen som institusjonen din har kvalifisert for gjennom lisens avtalen din, og bruk av disse lisensene er underlagt denne avtalen. Programavtalen som brukerne godtar i den selvbetjente registreringsflyten er den gjeldende avtalen for nye brukere i en ny ikke-administrert tenant og for administratorer som gjør krav på en ikke-administrert tenant. Når en administrator har bekreftet domeneeierskap for en ny ikke-administrert tenant, er denne tenanten tilknyttet institusjonen, og vilkårene for institusjonens EES gjelder også for disse lisensene.

 • Hva gjør jeg hvis institusjonen ikke lenger er kvalifisert for elevbruksfordelen?

  Hvis institusjonen ikke lenger er kvalifisert for elevbruksfordelen (kvalifiseringskravene for programmet), er institusjonens IT-administrator ansvarlig for å oppheve tilgang for elever og lærere. Dette omfatter å fjerne lisenser fra brukerne av disse kontoene og behandle meldinger til elever og lærere om fjerning av data og tilgang til disse tjenestene.

Til toppen av artikkelen

Office 365 Education og FERPA (Family Education Rights and Privacy Act)

FERPA håndhever krav for utdanningsorganisasjoner i USA angående bruk eller visning av utdannelsesposter for elever, inkludert e-post og vedlegg. Microsoft er enig i restriksjonene for bruk og visning i FERPA som begrenser Microsoft sin bruk av utdannelsesposter for elever, inkludert at vi godtar å ikke skanne e-postmeldinger eller dokumenter for reklameformål i Office 365-tjenestene.

Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål.

 • Skaper muligheten for selvbetjent registrering for Office 365 problemer med hensyn til overholdelse av kravene i FERPA når en skole allerede har opprettet en Office 365-tenant?

  Overholdelse av kravene i FERPA er ikke noe problem når skolen har en eksisterende administrert leier. FERPA gjelder for utdanningsorganisasjoner i USA og krever at skoler har en fungerende samtykkeprosess for foresatte. En slik samtykkeprosess vil også gjelde for nye studenter, fakultet og ansatte som blir med i en eksisterende leier.

 • Skaper muligheten for selvbetjent registrering for Office 365 problemer med hensyn til overholdelse av kravene i FERPA når en skole allerede har opprettet en Office 365-tenant?

  Overholdelse av kravene i FERPA er ikke noe problem når skolen ikke administrerer Office 365-tenanten. I denne situasjonen har ikke skolen administrativ kontroll og skal ikke ha tilgang til eller bruke utdannelsesposter for elever, lærere og ansatte, og derfor gjelder ikke FERPA.

  Microsoft arbeider uavhengig for å ivareta sikkerheten og personvernet til nye brukere i en ikke-administrert Office 365-tenant, på linje med alle eksisterende Office 365-kunder.

 • I en situasjon der en skole ikke har opprettet en Office 365-tenant kan e-postadresser bli synlige i ikke-administrerte domener når dokumenter deles med andre. Dette har ikke skolene mulighet til å styre. Har dette innvirkning på skolens overholdelse av kravene i FERPA?

  I en situasjon der skolen ikke administrerer Office 365-tenanten er ikke skolen administrator av tenanten. Microsoft er administrator av Office 365-tenanten. Derfor er spørsmålet om overholdelse av kravene i FERPA ikke aktuelt.

 • Hvordan kan skolen fortsette å overholde kravene i FERPA i en situasjon der skolen tar kontroll over en ikke-administrert leier?

  I henhold til FERPA kan skoler oppgi, uten samtykke, «registeropplysninger» som for eksempel en students navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og fødested, utmerkelser og priser og oppmøtedatoer. Men skolen må fortelle foreldre og kvalifiserte studenter, fakultet og ansatte om registeropplysningene og gi dem rimelig tid til å be om at skolen ikke oppgir registeropplysninger om dem.

Til toppen av artikkelen

Landene som krever tilvalgstrinn for å legge til nye brukere i eksisterendeOffice 365-tenanter

Pakistan, De forente arabiske emirater, Kasakhstan, Tyrkia, Jemen, Aserbajdsjan, Kuwait, Jordan, Qatar, Bahrain, Oman, Libanon, Kypros, Saudi-Arabia, Israel, Åland, Østerrike, Vatikanstaten, Ungarn, Ukraina, Tyskland, Tsjekkia, Sveits, Sverige, Svalbard, Storbritannia og Nord-Irland, Spania, Slovenia, Slovakia, Serbia, San Marino, Russland, Romania, Portugal, Polen, Norge, Nederland, Montenegro, Monaco, Moldova, Malta, Makedonia, Luxembourg, Litauen, Liechtenstein, Latvia, Kroatia, Jersey, Italia, Isle of Man, Irland, Island, Hviterussland, Hellas, Guernsey, Gibraltar, Frankrike, Finland, Færøyene, Estland, Danmark, Bulgaria, Bosnia og Hercegovina, Belgia, Andorra, Albania

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×