Office
Logg på

Redigeringsprogrammet - din skriveassistent

Redigeringsprogrammet ser etter stave- og grammatikkfeil i dokumentet eller e-postmeldingen og kommer med forslag som kan forbedre dokumentet.

Redigeringsprogrammet kan finne feilstavede ord, grammatiske feil og stilfeil mens du skriver, i Word og Outlook. Redigeringsprogrammet markerer feil mens du skriver: røde bølger er for stavekontroll, blå, dobbel understreking er for grammatikk og gullfargede, stiplede linjer er for steder der redigeringsprogrammet har forslag til bedre språk.

Den fullstendige funksjonaliteten i redigeringsprogrammet er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement.

Redigeringsoversiktsruten er en ny funksjon og er for øyeblikket bare tilgjengelig for Office Insider-deltakere.

Redigeringsprogrammet ser etter stavefeil mens du skriver og når du korrekturleser hele dokumentet. Du får en oversikt som uthever alle de nødvendige rettelsene i dokumentet. Velg Stavekontroll-rettelser i redigeringsruten hvis du vil rette stavefeil i dokumentet. Når du ser en rød bølge under et ord, høyreklikker du på ordet og velger ett av forslagene for å rette feilen.

Viser stavefeil i et Word-dokument

 • Forslag til stavemåte følges av synonymer (når tilgjengelig) og hjelper deg med å velge det som er mest riktig og som samsvarer med det du ønsker å si. 

 • Dette er alternativene du ser hvis du klikker på hurtigmenyen:

  1. Velg Høytlesing hvis du vil høre det gjeldende forslaget.

  2. Velg Endre alle hvis du vil erstatte med det gjeldende forslaget hver gang den samme stavefeilen vises i det gjeldende dokumentet.

  3. Velg Legg til Autokorrektur for et forslag du vil redigeringsprogrammet alltid skal erstatte ordet med. (Du kan også gå til Alternativer for Autokorrektur fra hurtigmenyen. For mer informasjon om hvordan du bruker alternativene kan du se velg alternativer for Autokorrektur.)

 • Hvis du vil legge til ordet i standardordlisten, slik at redigeringsprogrammet ikke lenger flagger det som feilstavet, velger du Legg til i ordlisten.

 • Hvis du vil hoppe over ordet i dette dokumentet eller e-posten uten å legge det til i ordlisten, velger du Ignorer alle.

 • Hvis du vil se mer informasjon og alle tilgjengelige funksjoner for å løse stavefeil, kan du velge Se mer for å åpne redigeringsruten. I redigeringsruten

  1. En detaljert forklaring av det grammatiske problemet vises i den øvre delen av redigeringsruten.

  2. Du kan du få setningen som inneholder grammatikkfeilen, lest opp ved å velge Høyttalerikonet. Hvis du merker en del av setningen i denne tekstboksen før du velger høyttalerikonet, leses bare den delen.

  3. Hvert grammatikkforslag i ruten er en rullegardinknapp. Velg hovedknappen til rullegardinknappen for å velge forslaget og sette det inn i dokumentet. Du kan også velge pilknappen til rullegardinknappen for å åpne en undermeny med flere alternativer til handlinger for dette forslaget: Du kan høre forslaget ved å velge Høytlesing eller få det lest opp bokstav for bokstav, ved å velge Stav ut.

Redigeringsprogrammet ser etter grammatiske feil mens du skriver og når du korrekturleser (trykk på F7) hele dokumentet. Du får en oversikt som uthever alle de nødvendige grammatiske rettelsene i dokumentet. Velg Grammatikk-rettelser i redigeringsruten hvis du vil rette grammatikkfeil i dokumentet. Når du ser en blå, dobbel understreking, kan du høyreklikke på ordet eller uttrykket for å lære mer.

Viser grammatikkfeil

 • Grammatikkforslag følges av en kort beskrivelse som skal hjelpe deg med å avgjøre om du skal endre noe, og hvordan.

 • Dette er alternativene du ser hvis du klikker på hurtigmenyen:

  1. Velg Høytlesing hvis du vil høre det valgte forslaget.

  2. Hvis du vil ignorere ordet eller uttrykket og gå til neste, velger du Ignorer én gang

  3. Velg Ikke kontroller denne feilen for å ignorere denne feilen på dette tidspunktet for hele dokumentet.

  4. Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring av den grammatiske feilen i tillegg til skriveeksempler, velger du Se mer for å åpne redigeringsruten. I redigeringsruten

   • En detaljert forklaring av den grammatiske feilen vises i den øvre delen av ruten.

   • Du kan du få setningen som inneholder grammatikkfeilen, lest opp ved å velge Høyttalerikonet. Hvis du merker en del av setningen i denne tekstboksen før du velger høyttalerikonet, leses bare den delen.

   • Hvert grammatikkforslag i ruten er en rullegardinknapp. Velg hovedknappen til rullegardinknappen for å velge forslaget og sette det inn i dokumentet. Du kan også velge pilknappen til rullegardinknappen for å åpne en undermeny med flere alternativer til handlinger for dette forslaget: Du kan høre forslaget ved å velge Høytlesing eller få det lest opp bokstav for bokstav, ved å velge Stav ut.

Redigeringsprogrammet ser etter stilfeil og andre språkfeil og uthever ordet eller uttrykket med en gullfarget, stiplet understreking. Høyreklikk på det understrekede ordet eller uttrykket, og vurder ett av de foreslåtte alternativene. Når du korrekturleser (trykk på F7) hele dokumentet, får du en uthevet oversikt over alle justeringene som er nødvendige i dokumentet.

Obs!: De gullfargede, stiplede linjene er for øyeblikket bare tilgjengelig for engelsk og spansk.

Viser skrivestilfeil

Forslag til skrivestil følges av en kort beskrivelse som skal hjelpe deg med å avgjøre om du skal endre noe, og hvordan.

Redigeringsprogrammet ser etter disse tingene:

 • Komplekse ord*

 • Sammentrekninger*

 • Klisjeer*

 • Uformelt språk*

 • Dobbel negasjon*

 • Sjargong*

 • Normaliseringer

 • Passiv stemme*

 • Passiv stemme med ukjent aktør (ingen forslag tilgjengelig)*

 • Ordrikhet

 • Ord i delte infinitiver* (flere enn ett)

 • Kjønnsspesifikke ord*

 • Ord som uttrykker usikkerhet*

 • Slang*

 • Oxford-komma*

 • Obligatorisk tegnsetting med anførselstegn*

 • Avstand mellom setninger*

Viktig!: Aktiver stilalternativene ved å gå til Korrektur-alternativer og velg Grammatikk og mer-innstillingene i rullegardinmenyen for Skrivestil. Se, Hvordan du endrer innstillinger for korrektur i redigeringsprogrammet, nedenfor.

 • Hvert forslag til skrivestil i høyreklikkmenyen er en rullegardinknapp. Velg hovedknappen til rullegardinknappen for å velge forslaget og sette det inn i dokumentet. Du kan også velge pilknappen til rullegardinknappen for å åpne en undermeny som inneholder følgende ekstra handlinger du kan gjøre for dette forslaget:

  1. Velg Høytlesing hvis du vil høre det valgte forslaget

  2. Hvis du vil ignorere en stilfeil og gå videre til neste, velger du Ignorer én gang

  3. Velg Ikke kontroller denne feilen for å ignorere denne feilen på dette tidspunktet for hele dokumentet.

 • Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring av stilfeilen i tillegg til eksempler, velger du Se mer for å åpne redigeringsruten. I redigeringsruten

  1. En detaljert forklaring av forslaget til skrivestil vises i den øvre delen av ruten.

  2. Du kan du få setningen som inneholder forslaget til skrivestil, lest opp ved å velge Høyttalerikonet. Hvis du merker en del av setningen i tekstboksen før du velger høyttalerikonet, leses bare den delen.

  3. Hvert forslag til skrivestil i ruten er en rullegardinknapp. Velg hovedknappen til rullegardinknappen for å velge forslaget og sette det inn i dokumentet. Du kan også velge pilknappen til rullegardinknappen for å åpne en undermeny som inneholder følgende ekstra handlinger du kan gjøre for dette forslaget:

  4. Velg Høytlesing hvis du vil høre hvert forslag bli lest opp. Du kan også få det lest opp bokstav for bokstav hvis du velger Stav ut.

Hvis du vil finne ut mer om skrivestilfeil og forslag til bedre skrivestil, kan du se Velge alternativer for grammatikk og skrivestil.

Korrekturles hele dokumentet med redigeringsoversikt

Redigeringsoversikt viser hvilke feil som finnes i dokumentet, og lar deg løse de feilene som er mest relevante for deg.

 1. Korrekturles hele dokumentet ved å trykke på F7 eller ved å velge Stavekontroll og grammatikkGjennomgang-fanen.

  Viser Kontroller dokument under Se gjennom-fanen
 2. Redigeringsruten viser en oversikt over antall feil og hva slags feil (stavekontroll, grammatikk og stil) som er funnet i dokumentet.

  Viser Oversikt over korrekturproblemer
 3. Klikk på en kategori for å løse bare denne typen feil i dokumentet.

Du kan se alle stavefeilene, grammatiske feil og stilfeil mens du skriver med Word eller Outlook 2016. Redigeringsprogrammet markerer feil mens du skriver: røde bølger er for stavekontroll, blå, dobbel understreking er for grammatikk og skrivestil.

Redigeringsprogrammet ser etter stavefeil mens du skriver. Når du ser en rød bølge under et ord, høyreklikker du ordet, og velger ett av forslagene for å rette feilen.

Viser hurtigmenyen for stavefeil
 • Forslag til stavemåte følges av synonymer (når tilgjengelig) og hjelper deg med å velge det som er mest riktig og som samsvarer med det du ønsker å si. 

 • Dette er alternativene du ser hvis du klikker på hurtigmenyen:

  1. Velg Høytlesing hvis du vil høre det gjeldende forslaget.

  2. Velg Legg til Autokorrektur for et forslag du vil redigeringsprogrammet alltid skal erstatte ordet med. (Du kan også gå til Alternativer for Autokorrektur fra hurtigmenyen. For mer informasjon om hvordan du bruker alternativene kan du se velg alternativer for Autokorrektur.)

 • Hvis du vil legge til ordet i standardordlisten, slik at redigeringsprogrammet ikke lenger flagger det som feilstavet, velger du Legg til i ordlisten.

 • Hvis du vil hoppe over ordet i dette dokumentet eller e-posten uten å legge det til i ordlisten, velger du Ignorer alle.

 • Hvis du vil se mer informasjon og alle tilgjengelige funksjoner for å løse stavefeil, kan du velge Se mer for å åpne redigeringsruten.

  Obs!: Redigeringsruten er bare tilgjengelig i Word.

Redigeringsprogrammet ser etter grammatiske feil mens du skriver og når du korrekturleser (trykk på F7) hele dokumentet. Du får en oversikt som uthever alle de nødvendige grammatiske rettelsene i dokumentet.

Viser hurtigmenyen for grammatikkfeil

 • Grammatikkforslag følges av en kort beskrivelse rett ovenfor i høyreklikkmenyen, som skal hjelpe deg med å ta en overveid avgjørelse om og hvordan du kan løse problemet.

 • Dette er alternativene du ser hvis du klikker på hurtigmenyen:

  1. Velg Høytlesing hvis du vil høre det valgte forslaget.

  2. Hvis du vil ignorere ordet eller uttrykket og gå til neste, velger du Ignorer én gang

  3. Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring av den grammatiske feilen i tillegg til skriveeksempler, velger du Se mer for å åpne redigeringsruten.

   Obs!: Redigeringsruten er bare tilgjengelig i Word.

Se også

Kjøre stave- og grammatikkontrollen manuelt

 • Stavekontroll er tilgjengelig for 89 språk.

 • Kontekstsensitiv stavekontroll er tilgjengelig for 7 språk (engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk (Brasil), italiensk, norsk)

 • Grammatikkontroll er tilgjengelig for 22 språk (De 7 språkene ovenfor samt russisk, japansk, nederlandsk, dansk, finsk, svensk, portugisisk (Europa), polsk, arabisk, tsjekkisk, tyrkisk. Koreansk, kinesisk [forenklet], kinesisk [tradisjonell], ungarsk)

 • Skrivehjelp (gullfarget stiplet linje) er bare tilgjengelig for engelsk og spansk.

I Word, kan du endre innstillinger for korrektur ved å bruke Grammatikkinnstillinger-dialogboksen. Du kan velge mellom de ulike grammatikk- og stilinnstillingene, avhengig av hvilke innstillinger som passer ditt dokumentet best.

Obs!: Som standard er alternativene for korrektur i redigeringsprogrammet angitt som Grammatikk og mer og er stilt inn på stilalternativene Ordrikhet og Nominaliseringer.

 1. Velg Fil > Alternativer > Korrektur for å åpne alternativer for korrektur.

 2. Klikk Innstillinger under Ved stave- og grammatikkontroll i Word.

  Skrivestil-menyen i dialogboksen for Grammatikkinnstillinger gir to alternativer: Grammatikk eller Grammatikk og mer. Du kan velge begge alternativene, avhengig av hvilke innstillinger du vil arbeide med.

 3. Velg Grammatikk og mer for å bruke stilalternativene.

  Skoll nedover for å se alle de ulike valg som er tilgjengelige, og velg eller slett de regler du ønsker at gramatikksjekkeren skal flagge eller ignorere. Alle endringer du utfører i disse innstillingene, gjelder for alle dokumentene eller elementer som du redigerer, ikke bare de du arbeider med for øyeblikket.

  Tips!: Hvis du vil gå tilbake til standard innstillinger for korrektur i redigeringsprogrammet, velger du Tilbakestill alle.

I Outlook, kan redigeringsprogrammet flagge ord eller uttrykk for grammatikk eller stilfeil mens du skriver en e-post og gir forslag til å løse problemet. For å bruke korrekturtjenestene i redigeringsprogrammet,

 1. Opprette eller åpne en E-post.

 2. Velg filen tab, og velg Alternativer.

 3. Klikk på E-post, og velg deretter Alternativer for redigeringsprogrammet.

 4. Velg Korrektur.

 5. Under Når stavelser blir rettet i Outlook, gjør følgende:

  • Velg Merk grammatikkfeil mens du skriver. Dette vil merke både grammatikkfeil (blå) og stilfeil (gull) mens du skriver.

  • Velg Innstillinger.

   Skrivestil-menyen i dialogboksen for Grammatikkinnstillinger gir to alternativer: Grammatikk eller Grammatikk og mer. Du kan velge begge alternativene, avhengig av hvilke innstillinger du vil arbeide med.

  • Velg Grammatikk og mer for å bruke stilalternativene.

   Skoll nedover for å se alle de ulike valg som er tilgjengelige, og velg eller slett de regler du ønsker at gramatikksjekkeren skal flagge eller ignorere. Alle endringer du utfører i disse innstillingene, gjelder for alle dokumentene eller elementer som du redigerer, ikke bare de du arbeider med for øyeblikket.

   Tips!: Hvis du vil gå tilbake til standard innstillinger for korrektur i redigeringsprogrammet, velger du Tilbakestill alle.

 6. Velg OK

Hurtigtaster

Bruk ALT+ understreket bokstav til å velge den oppførte kommandoen i dokumentet.

Bruk bare den understrekede bokstaven til å velge kommando i redigeringsruten.

Se også

Velge alternativer for grammatikk og skrivestil i Office 2016

Kontroller stavemåte og grammatikk i Office 2010 og nyere versjoner

Velg alternativer for grammatikk og skrivestil i Office 2013 og tidligere

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×