Redigere titler eller dataetiketter i et diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis diagrammet inneholder diagramtitler (ie. navnet på diagrammet) eller aksetitler (titlene vises på x-, y eller z-aksen i et diagram) og dataetiketter (som gir mer informasjon på et bestemt punkt i diagrammet), kan du redigere disse titlene og etikettene.

Du kan også redigere titler og etiketter som er uavhengig av regnearkdata, så direkte i diagrammet og bruke rik tekstformatering slik at de blir bedre.

Vær oppmerksom på at du kan redigere titler og dataetiketter som er koblet til regnearkdata i de tilsvarende regnearkcellene. Hvis du for eksempel du endre tittelen i en celle fra "Årlig inntekt" til "Årlige inntekter" – Endre vises automatisk i titler og dataetiketter i diagrammet. Du, men kan ikke kunne bruke rik tekstformatering når du foretar en endring fra i en celle.

Når du redigerer en koblet tittel eller dataetikett i diagrammet (i stedet for i en celle), som tittel eller dataetikett, vil ikke lenger være koblet til den tilsvarende regnearkcellen og endringene du gjør vises ikke i selve regnearket (selv om du vil se dem på t He-diagram). Du kan imidlertid gjenopprette koblinger mellom titler eller dataetiketter og regnearkceller.

Når du er ferdig med å redigere teksten, kan du flytte dataetikettene til ulike plasseringer etter behov.

Obs!: Hvis du vil gjøre endringer som er beskrevet nedenfor, må allerede et diagram titler eller dataetiketter. Hvis du vil lære å legge dem, kan du se legge til eller fjerne titler i et diagram og legge til eller fjerne dataetiketter i et diagram.

Hva du vil gjøre?

Redigere innholdet i en tittel eller dataetikett i diagrammet

Redigere innholdet i en tittel eller dataetikett som er koblet til data i regnearket

Gjenopprette koblingen mellom en tittel eller dataetikett og en regnearkcelle

Endre plasseringen av dataetikettene

Redigere innholdet i en tittel eller dataetikett i diagrammet

 1. Gjør et av følgende i et diagram:

  • Hvis du vil redigere innholdet i en tittel, klikker du diagrammet eller aksetittelen du vil endre.

  • Hvis du vil redigere innholdet i en dataetikett, klikker du to ganger på dataetiketten du vil endre.

   Det første klikket velger dataetikettene for hele dataserien, og det andre klikket velger hver enkelt dataetikett.

 2. Klikk på nytt for å plassere tittel eller dataetikett i redigeringsmodus, dra for å merke teksten du vil endre, skriver du inn ny tekst eller verdi.

  Hvis du vil sette inn et linjeskift, klikk for å plassere markøren der du vil bryte linjen, og trykk deretter ENTER.

 3. Når du er ferdig med å redigere klikker utenfor tekstboksen der du har gjort tekstendringene.

 4. Hvis du vil formatere teksten i boksen tittel eller dataetikett, gjør du følgende:

  1. Klikk i Tittel-boksen, og merk deretter teksten du vil formatere.

  2. Høyreklikk i tekstboksen, og klikk deretter formateringsalternativene du vil bruke.

   Du kan også bruke formateringsknappene på båndet (Skrift-gruppen på Hjem-fanen). Hvis du vil formatere hele tittelen, kan du høyreklikke den, klikke Formater diagramtittel og deretter velge formateringsalternativene du vil bruke.

Obs!: Størrelsen på tittel eller etikett-boksen justeres til størrelsen på teksten. Du kan ikke endre størrelsen på tittel eller etikett-boksen, og teksten kan bli avkortet hvis det ikke passer i den maksimale størrelsen. Du bør bruke en tekstboks i stedet for å få plass til mer tekst. For mer informasjon, kan du se legge til en tekstboks i et diagram.

Til toppen av siden

Redigere innholdet i en tittel eller dataetikett som er koblet til data i regnearket

 1. Klikk cellen som inneholder etiketteksten tittel eller data som du vil endre, i regnearket.

 2. Redigere det eksisterende innholdet, eller Skriv inn ny tekst eller verdi, og trykk deretter ENTER.

  Endringene du gjorde automatisk vises i diagrammet.

Til toppen av siden

Gjenopprette koblingen mellom en tittel eller dataetikett og en regnearkcelle

Koblinger mellom titler eller dataetiketter og tilsvarende regnearkceller blir brutt når du redigerer innholdet i diagrammet. Hvis du vil oppdatere automatisk titler eller dataetiketter med endringer du gjør i regnearket, må du gjenopprette koblingen mellom titler eller dataetiketter og de tilsvarende regnearkcellene. Du for dataetiketter, kan du gjenopprette koblingen én dataserie om gangen, eller for alle dataserier samtidig.

I pivotdiagramrapporter gjenopprette fremgangsmåtene nedenfor koblinger mellom dataetiketter og kildedata (ikke regnearkceller).

Gjenopprette koblingen for et diagram eller aksetittel

 1. På et diagram klikker du diagrammet eller aksetittelen du vil koble til en tilsvarende regnearkcelle.

 2. Klikk formellinje i regnearket, og skriv deretter inn et likhetstegn (=).

 3. Merk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil vise i diagrammet.

  Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen i formellinjen. Ta med et likhetstegn, arknavnet, etterfulgt av et utropstegn, for eksempel =Ark1!F2

 4. Trykk ENTER.

Til toppen av siden

Gjenopprette koblingen for en dataetikett

Når du tilpasser innholdet i en dataetikett i diagrammet, er det ikke lenger koblet til data i regnearket. Du kan gjenopprette koblingen ved å tilbakestille etiketteksten for alle etiketter i en dataserie, eller du kan skrive inn en referanse til cellen som inneholder dataene du vil koble til for hvert datapunkt om gangen.

Til toppen av siden

Tilbakestill etikettekst

 1. Klikk én gang eller to ganger på dataetiketten du vil koble til en tilsvarende regnearkcelle på et diagram.

  Det første klikket velger dataetikettene for hele dataserien, og det andre klikket velger hver enkelt dataetikett.

 2. Høyreklikk dataetiketten, og klikk deretter Formater dataetikett eller Formater dataetiketter.

 3. Klikk Etikettalternativer Hvis det ikke er merket, og merk deretter av for Tilbakestill etikettekst.

Til toppen av siden

Gjenopprette en kobling til data i regnearket

 1. Klikk etiketten du vil koble til en tilsvarende regnearkcelle på et diagram.

 2. Klikk formellinje i regnearket, og skriv deretter inn et likhetstegn (=).

 3. Merk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil vise i diagrammet.

  Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen i formellinjen. Ta med et likhetstegn, arknavnet, etterfulgt av et utropstegn, for eksempel =Ark1!F2

 4. Trykk ENTER.

Til toppen av siden

Endre plasseringen av dataetikettene

Du kan endre plasseringen av en enkelt dataetikett ved å dra den. Du kan også plassere dataetiketter i en standard plassering i forhold til deres dataindikatorer. Avhengig av diagramtypen, kan du velge blant en rekke alternativer for plassering.

 1. Gjør et av følgende i et diagram:

  • Hvis du vil flytte alle dataetiketter for en hel dataserie, klikk en dataetikett én gang for å velge dataserien.

  • Hvis du vil flytte en bestemt dataetikett, klikker du denne dataetiketten to ganger for å merke den.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Dataetiketter i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Båndet i Excel

  For flere alternativer for dataetikett, klikker du Flere alternativer for dataetikett, klikk Etikettalternativer Hvis det ikke er merket, og velg deretter alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×