Redigere koblingslinjer, piler eller punkter

Redigere koblingslinjer, piler eller punkter

Du har stor fleksibilitet når det gjelder å redigere og arbeide med koblinger. Du kan redigere linjetykkelse, -stil og -krumming, kontrollere utseendet på sluttpunkter og piler, gjøre koblinger buede, rettvinklede eller rette og administrere koblingspunkter på en rekke måter.

Tips    Kommandoene i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen setter Visio i en annen status eller modus, som riktignok kan være forvirrende noen ganger. Bruk tastaturet for å bytte mellom Pekeverktøyet Merke objekter (trykk på CTRL+1) og Koblingsverktøyet Knapp (trykk på CTRL+3). Uansett hvilket verktøy du bruker, som Tekstblokk eller Koblingspunkt, kan du trykke på ESC flere ganger for å gå tilbake til Pekeverktøy (unntatt i Visio 2010).

Hva vil du gjøre?   

Gjøre koblinger buede, rettvinklede eller rette

Legge til piler eller andre linjeendepunkt i en kobling

Endre tykkelse, stil eller krumming til en kobling

Snu retningen til en koblingspil

Omdirigere eller overlappe koblinger

Flere måter å arbeide med koblingspunkter på

Se også

Gjøre koblinger buede, rettvinklede eller rette

Du kan enten endre en kobling eller endre standard for nye koblinger.

Endre en kobling

 1. Merk koblingen.

 2. Velg Koblinger i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen, og velg deretter Rettvinklet kobling, Rett kobling eller Buet kobling.

Obs!    Du kan ikke legge til koblingspunkter i rette eller rettvinklede koblinger, men du kan bruke blyantverktøyet Bilde av knapp for å legge dem til buede koblinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til et koblingspunkt på en buet kobling.

Endre standard for nye koblinger

 • Slik gjør du standardkoblingen rett eller buet:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Velg Fil-fanen, velg Skriv ut, velg Sideoppsett, velg fanen Oppsett og ruting, og velg deretter Rett eller Buet i Utseende-listen.

  • 2010    Velg Fil-fanen, velg Skriv ut, velg Forhåndsvisning, velg Sideoppsett, velg fanen Oppsett og ruting, og velg deretter Rett eller Buet i Visning-listen.

  Obs!    Du kan ikke gjøre en buet kobling som standard.

Til toppen av siden

Legge til piler eller andre linjeendepunkt i en kobling

Du kan legge til piler, punkter eller andre linjeendepunkt i en kobling.

 1. Merk en kobling.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Velg Linje i Figurstiler-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Linjealternativer.

  • 2010   Velg Linje i Figur-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Piler.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Sørg for at det er merket av for Heltrukket linje i Formatfigur-ruten under Linje, og velg deretter type, størrelse og bokstavtype.

   Innstillinger for koblingsender
  • 2010    Velg Flere piler, velg type, størrelse eller bokstavtype i Linje-vinduet, og klikk deretter på OK.

   Pilender

Til toppen av siden

Endre tykkelse, stil eller krumming til en kobling

 1. Merk en kobling.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Velg Linje i Figurstiler-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Linjealternativer.

  • 2010   Velg Linje i Figur-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Linjealternativer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Velg tykkelse, stil eller krumming under Linje i Formater figur-ruten.

   Innstillinger for koblingsstiler
  • 2010    Velg tykkelse, stil eller krumming i Linje-vinduet, og klikk deretter på OK.

   Linjetykkelse og andre innstillinger

Til toppen av siden

Snu retningen til en koblingspil

Hvis du vil endre retningen på en kobling, gjør du det ved å legge til en ny pil på enden som ikke har en pil, og fjerne den eksisterende pilen fra den andre enden.

 1. Merk en kobling.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Velg Linje i Figurstiler-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Linjealternativer.

  • 2010   Velg Linje i Figur-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter Linjealternativer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Under Linje i Formater figur-ruten velger du:

   • Type startpil, og utfører trinn 4.

   • Type sluttpil, og utfører trinn 4.

   Innstillinger for reversering av piler
  • 2010    I Linje-vinduet velger du:

   • Type startpil, og utfører trinn 4.

   • Type sluttpil, og utfører trinn 4.

   Start- og sluttpiler
 4. Hvis du vil legge til, endre eller fjerne en pil på begynnelsen og slutten av den valgte koblingen, velger du en pil eller Ingen på pilmenyen.

  Velg en pilstil eller Ingen på pilstilmenyen.

Til toppen av siden

Omdirigere eller overlappe koblinger

I de fleste tilfeller kan du bruke standard tilkoblingsatferd. Men det finnes tilfeller der du ønsker mer kontroll over omdirigeringen og overlappingen til koblingene i diagrammet ditt.

Tips    Bruk Zoom-funksjonen for å kunne se små detaljer, og få en bedre punktkontroll: Zoom inn (trykk på ALT+F6), Zoom ut (ALT+SKIFT+F6) og Tilpass til vindu (CTRL+SKIFT+W).

 • Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil koble en kobling til en annen kobling, legger du til koblingen i en figur, og drar deretter koblingen til den andre koblingen.

   Koble til en kobling
  • Hvis du vil omdirigere en kobling, merker du den, og deretter drar du et midtpunkt til en ny plassering.

   Omadressere en kobling
  • Hvis du vil justere en kobling piksel for piksel, merker du koblingen, og deretter trykker du på SKIFT+PILTASTER i retningen du ønsker.

   Flytte en kobling etter piksel

Obs!    Hvis du vil opprette et trediagram, kan du se Opprette et trediagram.

Til toppen av siden

Flere måter å arbeide med koblingspunkter på

Avsnittene nedenfor omhandler de mange måtene du kan kontrollere koblingspunkter på.

Tips    Bruk Zoom-funksjonen for å kunne se små detaljer, og få en bedre punktkontroll: Zoom inn (trykk på ALT+F6), Zoom ut (ALT+SKIFT+F6) og Tilpass til vindu (CTRL+SKIFT+W).

Oversikt over koblingspunkter

Et koblingspunkt er et spesielt punkt på en figur som du kan «lime» koblinger og andre figurer til. Når du limer en kobling eller en figur til et koblingspunkt, forblir de koblet sammen, selv om en av figurene flyttes.

Koblingspunkter blir synlige når du prøver å koble en figur til en annen. Figurens koblingspunkter vises når du beveger koblingsverktøyet nær figuren eller drar endepunktet for en kobling eller linje i nærheten av en figur som har koblingspunkter.

Koblingsverktøy nær en sirkel med koblingspunkter

Obs!    Koblingspunkter ikke er de eneste stedene du kan lime koblinger. Du kan også lime koblinger (og linjer) til figurtoppunkt, figurhåndtak og figurgeometri. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dialogboksen Fest og Lim.

Bruke punkttilkoblinger eller dynamiske tilkoblinger

Det finnes to typer tilkoblinger som en kobling kan ha til en figur: en punkttilkobling eller en dynamisk kobling. Du kan ha hvilken som helst type tilkobling på endene på en kobling. Hvis du bruker Automatisk tilkobling for å koble sammen figurer, får begge endene en dynamisk tilkobling. Hvis du velger plasseringen der en kobling er knyttet til en figur manuelt, kan du angi typen tilkobling.

I diagrammet nedenfor har figur A har en punkttilkobling til figur C, og uansett hvor C flyttes, forblir kobling A koblet til samme punkt på C. I motsetning har figur B en dynamisk kobling til C, og koblingen fra B flyttes til det koblingspunktet på C som er nærmest.

A har en punkttilkobling til C, men B har en dynamisk kobling til C.

Opprette en punkttilkobling   

En punkttilkobling beholder en kobling limt til et bestemt punkt på figuren, selv om denne figuren er flyttet eller rotert.

 1. Dra fra et koblingspunkt på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren.

 2. Koblingsendepunktene blir grønne når figurene er tilkoblet.

Lim en kobling til et bestemt punkt på en figur for å feste koblingen til dette punktet.

Opprette en dynamisk kobling    

En dynamisk kobling lar en kobling endre plasseringen på en figur, slik at når en figur er flyttet eller rotert, flyttes koblingen til koblingspunktet på figuren som er nærmest koblingens opprinnelse.

 1. Posisjoner koblingsverktøyet over midten på den første figuren til en grønn boks vises rundt figuren.

 2. Hold nede museknappen, og dra til midten av den andre figuren.

 3. Når en grønn boks vises rundt den andre figuren, slipper du museknappen.

Lim en kobling til en figur for å tillate dynamisk bevegelse av koblingen til punkter på figuren.

Legge til et koblingspunkt på en figur

Hvis figuren du vil lime en kobling til, ikke har et koblingspunkt der du vil ha det, kan du legge det til.

 1. Merk figuren.

 2. Klikk Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol i Verktøy-gruppen på fanen Hjem.

 3. Hvis koblingspunkter ikke vises, merker du av for Koblingspunkter i Visuelle hjelpemidler-gruppen på Vis-fanen.

 4. Trykk på CTRL, og klikk der du vil legge til et koblingspunkt. Det nye koblingspunktet velges automatisk når du har plassert det.

 5. Klikk Peker-verktøyet Merke objekter i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen når du vil gå tilbake til vanlig redigering.

Legge til et koblingspunkt på en buet kobling

Du kan legge til koblingspunkter for å få mer fleksibilitet når du justerer en buet kobling. Du kan bare gjøre dette med buede og ikke med rette eller rettvinklede koblinger.

 1. Velg den buede koblingen.

 2. Klikk på Blyant Blyantverktøy i Verktøy-gruppen på Hjem fanen i rullegardinmenyen for de grunnleggende tegneverktøyene.

 3. Hvis koblingspunkter ikke vises, merker du av for Koblingspunkter i Visuelle hjelpemidler-gruppen på Vis-fanen.

 4. Trykk på CTRL, og klikk der du vil legge til et koblingspunkt. Det nye koblingspunktet velges automatisk når du har plassert det.

 5. Klikk Peker-verktøyet Merke objekter i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen når du vil gå tilbake til vanlig redigering.

Flytte et koblingspunkt på en figur

Hvis du ikke er fornøyd med plasseringen av et koblingspunkt, kan du flytte det.

 1. Merk figuren.

 2. Velg Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen.

 3. Hvis koblingspunkter ikke vises, merker du av for Koblingspunkter i Visuelle hjelpemidler-gruppen på Vis-fanen.

 4. Trykk på CTRL, og dra koblingspunktet du vil flytte.

 5. Klikk Peker-verktøyet Merke objekter i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen når du vil gå tilbake til vanlig redigering.

Hvis det er vanskelig å flytte koblingspunktet akkurat dit du vil ha det, kan du prøve ulike festeinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Juster festestyrke eller slå av festing.

Slette et koblingspunkt

Noen ganger kommer et koblingspunkt i veien. I dette tilfellet kan du slette det.

 1. Merk figuren med koblingspunktet du vil slette.

 2. Klikk på Tekstblokk-verktøy i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen Knappesymbol .

 3. Hvis koblingspunkter ikke er synlige, merker du av for Koblingspunkter i Visuelle hjelpemidler-gruppen på Vis-fanen.

 4. Klikk på koblingspunktet du vil slette. Koblingspunktet endrer farge til magenta.

 5. Trykk på DELETE.

 6. Klikk Peker-verktøyet Merke objekter i Verktøy-gruppen på fanen Hjem når du vil gå tilbake til vanlig redigering.

Skjule koblingspunkter

Noen ganger vil du skjule koblingspunkter, slik at diagrammet blir enklere å vise.

 • Fjern merket for Koblingspunkt i gruppen Visuelle hjelpemidler- på fanen Visning.

Legge til tekst ved siden av et koblingspunkt

Du kan ikke legge til tekst direkte på et koblingspunkt. Du kan imidlertid legge til tekst på figuren og deretter flytte teksten ved siden av koblingspunktet.

 1. Merk figuren der du vil legge til tekst, og begynn å skrive. Teksten du skriver inn, vises i figuren.

 2. Merk teksten du vil flytte.

  Tekst på en sirkel er merket
 3. Klikk den merkede teksten mens du drar.

  Merket tekst flyttes ved hjelp av pekeverktøyet

  Visio bytter automatisk til pekeverktøyet Merke objekter når du holder musen over den merkede teksten.

Få et koblingspunkt til å peke innover, utover, eller begge deler

Bruk innover- og utover-koblingspunkter til å styre hvordan du tiltrekker koblingsendepunktene på figurene.

 1. Merk figuren.

 2. Klikk Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol i Verktøy-gruppen på fanen Hjem.

 3. Hvis koblingspunkter ikke vises, merker du av for Koblingspunkter i Visuelle hjelpemidler-gruppen på Vis-fanen.

 4. Hvis du vil ha et utover-koblingspunkt eller et innover og utover-koblingspunkt, høyreklikker du på koblingspunktet og klikker på:

  • Innover     Stort sett vil du ha et koblingspunkt av typen Innover. Et Innover-koblingspunkt «trekker til seg» endepunktene på koblingene og koblingspunktene Utover og Innover og utover på todimensjonale figurer (2D).

  • Utover     Hvis du har en 2D-figur som du vil lime til en annen figur, trenger du et Utover-koblingspunkt. Et koblingspunkt av typen Utover tiltrekkes av koblingspunkt av typen Innover.

  • Innover og utover     Hvis du har en figur og du ikke vet hvordan du vil at den skal limes til andre figurer, trenger du sannsynligvis koblingspunktet Innover og utover.

Til toppen av siden

Arbeide med koblingspunkter

Avsnittene nedenfor omhandler de mange måtene du kan kontrollere koblingspunkter på.

Oversikt over koblingspunkter

En figur med fire koblingspunkter.

En figur med fire koblingspunkter.

Legge til koblingspunkter

Hvis figuren du vil lime en kobling eller figur til, ikke har et koblingspunkt der du vil ha det, kan du enkelt legge det til.

 1. Hvis du ikke ser noen koblingspunkter, klikker du på KoblingspunkterVis-menyen.

 2. Merk figuren.

  Obs!: Hvis du ikke merker figuren først, kan du ikke legge til et koblingspunkt på den. Figuren er valgt hvis den har en grønn, stiplet kantlinje rundt den.

 3. Klikk på Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol .

  Hvis du ikke ser Koblingspunkt-verktøyet, klikker du på PIL NED ved siden av Kobling-verktøyet Knapp , og klikker deretter på Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol .

 4. Trykk CTRL, og klikk der du vil legge til et koblingspunkt.

 5. Hvis du vil ha et utover-koblingspunkt eller et innover og utover-koblingspunkt, høyreklikker du koblingspunktet og klikker Innover, Utover eller Innover og utover.

  • Stort sett vil du ha et koblingspunkt av typen Innover. Et Innover-koblingspunkt «trekker til seg» endepunktene på koblingene og Utover- og Innover og utover-koblingspunkter på todimensjonale figurer (2D).

  • Hvis du har en 2D-figur som du vil lime til en annen figur, trenger du et Utover-koblingspunkt. Et koblingspunkt av typen Utover tiltrekkes av koblingspunkt av typen Innover.

  • Hvis du har en figur og du ikke vet hvordan du vil at den skal limes til andre figurer, trenger du et Innover og utover-koblingspunkt.

 6. Klikk på Peke-verktøyet Pekerknappen for å gå tilbake til vanlig redigering.

Legge til tekst ved siden av et koblingspunkt

Du kan dessverre ikke legge til tekst direkte i et koblingspunkt. Du kan imidlertid legge til tekst på figuren og deretter flytte teksten ved siden av koblingspunktet.

 1. Merk figuren.

 2. Begynn å skrive. Teksten du skriver inn, vises i figuren.

 3. Klikk på Tekstblokk-verktøyet Knappesymbol .

  Hvis du ikke ser Tekstblokk-verktøyet, klikker du på PIL NED ved siden av Tekst-verktøyet Tekstverktøy-knapp , og klikker deretter på Tekstblokk-verktøyet Knappesymbol .

 4. Dra teksten.

Tips!: Hvis figuren har et kontrollhåndtak Kontrollhåndtak , kan det hende du kan dra den for å flytte figurtekst raskt.

Skjule koblingspunkt

Hvis du ikke er fornøyd med plasseringen av et koblingspunkt, kan du flytte det.

 1. Merk figuren.

  Obs!: Hvis du ikke merker figuren først, kan du ikke flytte koblingspunktet. Figuren er valgt hvis den har en grønn, stiplet kantlinje rundt den.

 2. Klikk på Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol .

  Hvis du ikke ser Koblingspunkt-verktøyet, klikker du på PIL NED ved siden av Kobling-verktøyet Knapp , og klikker deretter på Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol .

 3. Dra koblingspunktet du vil flytte.

  Hvis du ikke ser noen koblingspunkter, klikker du på KoblingspunkterVis-menyen.

 4. Klikk på Peke-verktøyet Pekerknappen for å gå tilbake til vanlig redigering.

Hvis det er vanskelig å flytte koblingspunktet akkurat dit du vil ha det, kan du prøve ulike festeinnstillinger:

 • Klikk på Fest og LimVerktøy-menyen, og velg deretter alternativene du ønsker under Fest tilGenerelt-fanen.

Slette eller skjule koblingspunkt

Noen ganger er koblingspunkt i veien. Hvis de vises, har du to valg: Du kan slette dem eller skjule dem.

Slette et koblingspunkt på en figur

 1. Merk figuren.

  Obs!: Hvis du ikke merker figuren først, kan du ikke slette koblingspunktet. Figuren er valgt hvis den har en grønn, stiplet kantlinje rundt den.

 2. Klikk på Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol .

  Hvis du ikke ser Koblingspunkt-verktøyet, klikker du på PIL NED ved siden av Kobling-verktøyet Knapp , og klikker deretter på Koblingspunkt-verktøyet Knappesymbol .

 3. Klikk på koblingspunktet du vil slette. Koblingspunktet endrer farge til magenta.

  Hvis du ikke ser noen koblingspunkter, klikker du på KoblingspunkterVis-menyen.

 4. Trykk på DELETE.

 5. Klikk på Peke-verktøyet Pekerknappen for å gå tilbake til vanlig redigering.

Slik skjuler du et koblingspunkt

 • Klikk på KoblingspunkterVis-menyen.

Til toppen av siden

Legge til piler eller andre linjeendepunkt i en kobling

Du kan legge til elementer som piler, punkter eller andre linjeendepunkt i en kobling.

 1. Merk en kobling.

 2. Klikk på LinjeFormat-menyen.

 3. Velg type og størrelse for linjeenden du ønsker, under Linjeender.

 4. Klikk på OK.

Tips!: Du kan også bruke Linjeender-verktøyet på verktøylinjen Formatering.

Gjøre koblinger buede, rettvinklede eller rette

Endre en kobling i diagrammet

 1. Høyreklikk på koblingen.

 2. Klikk på Rettvinklet kobling, Rett kobling eller Buet kobling.

Obs!    Du ikke legge til håndtak i rette eller rettvinklede koblinger, men du kan bruke blyantverktøyet Bilde av knapp for å legge dem til buede koblinger.

Endre standard for nye koblinger

 • Hvis du ønsker å gjøre standardkoblingen rett eller buet, klikker du på SideoppsettFil-menyen. Klikk deretter på fanen Oppsett og ruting, og deretter på Rett eller Buet i Utseende-listen.

Snu retningen til en koblingspil

Hvis du vil endre retningen på en kobling, gjør du det ved å legge til en ny pil på enden uten en pil og fjerne den eksisterende pilen fra den andre enden.

 1. Velg koblingen du vil endre.

 2. Klikk LinjeHjem-fanen i Figur-gruppen, og velg deretter Piler for å åpne Piler-menyen.

  Klikk på Linje i Figurstiler for å åpne menyen, og klikk deretter på Piler.
 3. Klikk Flere piler nederst på Piler-menyen.

  Klikk på Flere piler nederst på Piler-menyen.

  Visio viser oppgaveruten Formater figur med Linje utvidet.

 4. Hvis du vil legge til, endre eller fjerne en pil på begynnelsen av den valgte koblingen, velger du en pil eller Ingen på pilmenyen for Type startpil.

  Legg til, endre eller fjern en pil på en merket koblingslinje.

  Pilmenyene viser den gjeldende valgte pilstilen eller Ingen for den valgte koblingen.

  Velg en pilstil eller Ingen på pilstilmenyen.
 5. Hvis du vil legge til, endre eller fjerne en pil på slutten av den valgte koblingen, velger du en pil eller Ingen på pilmenyen for Type avslutningspil.

Se også

Legge til og redigere koblingstekst

Legge til koblinger mellom figurer

Lime eller fjerne koblinger

Opprette en egendefinert kobling

Legge til eller fjerne linjehopp for kobling

Visio-opplæring

Alt du trenger å vite om skrivebordskoblinger for Visio (Visio Teamblogg)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×