Redigere innstillingene for spørringstrinn (Power Query)

Redigere innstillingene for spørringstrinn (Power Query)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Power Query kalles Hent og transformer i Excel 2016. Informasjonen her gjelder for begge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hent og transformer i Excel 2016.

Obs!: En kort video om hvordan du viser Redigeringsprogrammet for spørring, kan du se slutten av denne artikkelen.

Når du legger til et spørringstrinn i Power Query, settes det inn i rekkefølgen på trinnene som kommer etter det valgte trinnet. Hvis du legger til et trinn hvor som helst annet enn på slutten av flyten, bør du kontrollere at alle etterfølgende trinn fungere riktig.

Obs!:  Når du setter inn eller sletter et mellomtrinn i en spørring, kan du potensielt ødelegge spørringen. Power Query viser advarselen Sett inn trinn når du prøver å sette inn et nytt trinn.

Jeg ønsker å

Legge til et spørringstrinn

Bruk spørringsinnstillinger

Bruke en formel

Redigere et trinn

Bruk spørringsinnstillinger

Bruke formellinjen

Slette et trinn

Endre rekkefølgen på et trinn

Følgende bilde viser redigeringsprogrammet for spørring med Spørringsinnstillinger-ruten til høyre i vinduet. Redigeringsprogram for spørring er hvor Power Query-spørringer er opprettet, redigert og finpusset.

Komme i gang

Legge til et spørringstrinn

Du kan legge til et spørringstrinn i spørringen på to ulike måter.

Bruk spørringsinnstillinger

 1. Klikk et spørringstrinn i listen BRUKTE TRINN i Spørringsinnstillinger-ruten.

 2. Når du har fullført et spørringstrinn som endres formen dataene, legges til et spørringstrinn under det valgte spørringen trinnet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan endre form på dataene, kan du se Figurdata.

Bruke en formel

 1. Klikk om nødvendig et spørringstrinn i Trinn-ruten. Spørringstrinnet legges til under det valgte spørringstrinnet.

 2. Klikk formelikonet ( Formel ) til venstre for formellinjen.
  En ny formel opprettes i skjemaet = < nameOfTheStepToReference >

 3. Skriv inn den nye formelen = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  For eksempel: du har en tabell med kolonnen kjønn og du vil legge til en kolonne med verdien "FR." eller "Hr", avhengig av personens kjønn. Formelen = ville Table.AddColumn (< ReferencedStep > "Prefiks", hver Hvis [kjønn] = "F" og "FR." annet "Mr.")

Skjulte kolonner

Obs!:  Når du legger til et spørringstrinn, kan det oppstå en feil i etterfølgende trinn. Det vil oppstå en feil hvis det nye trinnet endrer noen felt, for eksempel kolonnenavn, som brukes på noen av trinnene som følger etter det innsatte trinnet.

Til toppen av siden

Redigere et trinn

Du kan redigere et eksisterende trinn på to måter:

Bruk spørringsinnstillinger

 1. Klikk trinnet du vil redigere, i listen Brukte trinn.

 2. Klikk tannhjulikonet ( Ikon for innstillinger ) eller høyreklikk, og klikk Rediger innstillinger.

 3. Rediger verdiene for spørringstrinnet i dialogboksen for det valgte trinnet.

 4. Klikk OK.

Bruke formellinjen

 1. Klikk trinnet du vil redigere, i listen Brukte trinn.

 2. Endre verdiene i formelen i formellinjen, etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon om Power Query-formler, kan du se Lære om Power Query-formler.

 3. I dialogboksen i redigeringsprogrammet for spørring klikker du Oppdater.

Til toppen av siden

Slett trinn

 1. Velg ikonet ( Slett trinn ) til venstre for trinnet du vil slette eller

 2. Høyreklikk trinnet og klikk deretter Slett eller Slett til og med slutt.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen på et trinn

Du kan flytte et trinn opp eller ned i Trinn-ruten. Hvis du endrer plasseringen av et trinn i Trinn-ruten, kan ett eller flere trinn mislykkes. Du må kontrollere at alle trinnene fungerer ordentlig etter at du har endret rekkefølgen.

Slik flytter du et trinn opp eller ned i listen over trinn i Trinn-ruten

 1. Høyreklikk trinnet du vil flytte, i Trinn-ruten.

 2. Klikk enten Flytt opp eller Flytt ned på kontekstmenyen for å flytte det valgte trinnet én plassering oppover eller nedover i listen.

  Obs!:  Hvis du vil flytte et trinn flere plasseringer, gjentar du denne fremgangsmåten. Når et trinn er øverst eller nederst på listen, vil ett av flyttealternativene være nedtonet.

Til toppen av siden

Obs!: Redigeringsprogrammet for spørring vises bare når du laster inn, redigerer eller oppretter en ny spørring ved hjelp av Power Query. Følgende video viser hvordan redigeringsprogrammet for spørring vises etter at du har redigert en spørring fra en Excel-arbeidsbok. Hvis du vil vise redigeringsprogrammet for spørring uten å laste inn eller redigere en eksisterende arbeidsbokspørring, velger du Fra andre kilder > Tom spørring i Hent eksterne data-delen av Power Query-fanen på båndet. Følgende video viser en måte å vise redigeringsprogrammet for spørring på.

Slik ser du redigeringsprogrammet for spørringer i Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×