Redigere data i en spørring

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det kan oppstå situasjoner der du ikke kan redigere spørringsdata i dataarkvisning for å endre dataene i den underliggende tabellen. Denne artikkelen forklarer når du kan redigere spørringsdata, når du ikke kan redigere spørringsdata, og hvordan du endrer spørringsutformingen slik at du kan redigere de underliggende dataene.

I denne artikkelen

Innføring

Når kan jeg redigere data i en spørring?

Når kan jeg ikke redigere data i en spørring?

Hvordan endrer jeg en spørring slik at jeg kan redigere dataene?

Innføring

Når du åpner en spørring i dataarkvisning, oppdager du kanskje at dataene må redigeres. Kanskje oppdager du en feil, eller kanskje ser du informasjon som må oppdateres. Avhengig av hvordan spørringen er bygd, kan du redigere dataene direkte i dataark for spørringen.

Hvis du prøver å redigere dataene i et spørringsdataark, men ingenting skjer, eller hvis Windows spiller av en lyd uten at redigeringen utføres, kan du ikke foreta redigeringen. Det kan hende at selve spørringen, for eksempel en krysstabellspørring, ikke er tilgjengelig for redigering. Det kan også hende at bare feltet du prøver å redigere, ikke kan redigeres. Feltet er kanskje basert på en mengdefunksjon, for eksempel et gjennomsnitt. I begge tilfeller kan du kanskje gjøre noe for å aktivere redigering.

I tillegg til å redigere spørringsdata i dataarkvisning kan du bruke en opppdateringsspørring til å oppdatere data i en tabell. Denne artikkelen dekker ikke oppdateringsspørringer.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringsspørringer, kan du se artikkelen opprette en oppdateringsspørring.

Vanligvis når du redigerer spørringsdata i dataarkvisning, vil du at endringene skal lagres i tabellene som spørringen er basert på. Hvis du ikke vil endre dataene i disse tabellene, men likevel vil redigere dataene og beholde redigeringene når du er ferdig, kan du bruke en lag-tabell-spørring til først å opprette en ny tabell der tabelldataene kan redigeres. Du kan også bruke en lag tabell-spørring til å lagre resultatene av en spørring som ikke tillater redigering, som en ny tabell, og deretter kan du redigere dataene i den nye tabellen. Denne artikkelen forklarer ikke hvordan du lager og kjører lag tabell-spørringer.

Hvis du vil ha mer informasjon om lag tabell-spørringer, kan du se artikkelen opprette en lag tabell - spørring.

Til toppen av siden

Når kan jeg redigere data i en spørring?

Du kan redigere dataene i en spørring når som helst når spørringen er basert på bare én tabell, eller på to tabeller med en én-til-én-relasjon seg imellom.

Obs!: Selv om du kan redigere data i en spørring, kan det hende at noen av feltene i spørringen ikke kan redigeres. Se neste del.

Til toppen av siden

Når kan jeg ikke redigere data i en spørring?

Du kan ikke redigere data i en spørring i følgende tilfeller:

 • Når spørringen er en krysstabellspørring.

 • Når spørringen er en SQL-spesifikk spørring.

 • Når feltet du prøver å redigere, er et beregnet felt. De andre feltene kan kanskje redigeres.

 • Når spørringen er basert på tre eller flere tabeller og det er en mange-til-mange-relasjon mellom dem.

  Obs!: Selv om du ikke kan redigere spørringsdataarket i dette tilfellet, kan du redigere dataene i et skjema når egenskapen RecordsetType for skjemaet er satt til utvalg (Ikke-helhetlige oppdateringer).

 • Når spørringen inneholder en GROUP BY-setningsdel.

Til toppen av siden

Hvordan endrer jeg en spørring slik at jeg kan redigere dataene?

Tabellen nedenfor viser når du ikke kan redigere en spørring, og metoder for å gjøre spørringsdataarket tilgjengelig for redigering.

Tilfeller der du ikke kan redigere verdiene i et spørringsdatark:

Slik gjør du spørringsdataarket tilgjengelig for redigering:

Egenskapen Entydige verdier for spørringen er satt til Ja.

Sett egenskapen Entydige verdier for spørringen til Nei.

Se delen nedenfor, setter du egenskapen Entydige verdier til Nei, for å lære hvordan du kan angi denne egenskapen.

Spørringen inneholder en koblet ODBC-database uten unik indeks, eller en Paradox-tabell uten primærnøkkel.

Legg til en primærnøkkel eller en entydig indeks i den koblede tabellen ved hjelp av prosedyrene fra leverandøren av den koblede databasen.

Du har ikke tillatelse til å oppdatere data i den underliggende tabellen.

Tildel tillatelsen Oppdatere data.

Spørringen inneholder mer enn én tabell eller spørring, og tabellene eller spørringene er ikke sammenføyd med en linjesammenføyning i utformingsvisning.

Opprett de nødvendige sammenføyningene.

Se delen opprette koblingertil å lære hvordan du oppretter sammenføyningene.

Databasen er åpnet med skrivebeskyttelse, eller er lagret på en skrivebeskyttet stasjon.

Lukk databasen, og åpne den på nytt uten å velge Åpne med skrivebeskyttelse. Hvis databasen er lagret på en skrivebeskyttet stasjon, fjerner du skrivebeskyttelsen fra stasjonen eller flytter databasen til en stasjon som ikke er skrivebeskyttet.

Feltet i posten du prøver å oppdatere, er slettet eller låst av en annen bruker.

Vent til posten er låst opp. En låst post kan oppdateres så snart den er låst opp. Vent til den andre brukeren er ferdig med operasjonen som førte til at posten ble låst.

Spørringen er basert på tabeller med en én-til-mange-relasjon, og sammenføyningsfeltet fra "mange"-siden er ikke et utdatafelt. I dette tilfellet kan ikke dataene i sammenføyningsfeltet fra "én"-siden redigeres.

Legg til sammenføyningsfeltet fra "mange"-siden i relasjonen til utdatafeltene for spørringen.

Se delen Legg til sammenføyningsfeltet fra "mange"-siden til utdatafeltene for spørringen, til å lære hvordan du legger til sammenføyningsfeltet.

Sammenføyningsfeltet fra "mange"-siden (etter at du har redigert data) er på "én"-siden.

Trykk SKIFT+F9 for å lagre endringene og oppdatere spørringen.

Det er et tomt felt fra tabellen på "én"-siden i en én-til-mange-relasjon, og sammenføyningen er en høyre ytre sammenføyning.

Kontroller at det er en verdi i feltet på "én"-siden. Du kan redigere sammenføyningsfeltet på "mange"-siden bare hvis det er en verdi i feltet på "én"-siden.

Du bruker en koblet ODBC-databasetabell, og ikke alle feltene fra den koblede tabellens entydige indeks finnes i utdatafeltene for spørringen.

Legg alle feltene fra ODBC-tabellens entydige indeks til utdatafeltene for spørringen.

Se legge til unik indeksfelt fra en koblet ODBC-tabell, for å lære hvordan du legger til feltene.


Til toppen av siden

Sette egenskapen Entydige verdier til Nei

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning.

 2. Hvis egenskapssiden ikke er åpen, åpner du den ved å trykke F4. Klikk én gang i spørringsutformingsrutenettet for å være sikker på at egenskapssiden viser spørringsegenskaper, ikke feltegenskaper.

 3. Finn egenskapsboksen Entydige verdier på egenskapssiden. Klikk boksen ved siden av, klikk pilen i den boksen, og klikk deretter Nei.

Opprette sammenføyninger

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning.

 2. For hver tabell eller spørring du vil føye sammen med en annen, drar du sammenføyningsfeltet fra tabellen eller spørringen til det tilhørende feltet i tabellen eller spørringen der sammenføyningen skal opprettes.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter koblinger, kan du se artikkelen, føye sammen tabeller og spørringer.

Legge sammenføyningsfeltet fra "mange"-siden til utdatafeltene for spørringen

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning.

 2. I spørringsutformingen finner du sammenføyningen som svarer til den aktuelle én-til-mange-relasjonen.

 3. Dobbeltklikk sammenføyningsfeltet fra "mange"-siden av én-til-mange-relasjonen. Sammenføyningsfeltet vises i feltrutenettet for å angi at feltet nå er et utdatafelt.

Legge til entydige indeksfelt fra en koblet ODBC-tabell

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning.

 2. I spørringsutformingen finner du den koblede ODBC-tabellen.

 3. De entydige indeksfeltene har et nøkkelsymbol ved siden av feltnavnet. Dobbeltklikk hvert felt som ikke allerede finnes i feltrutenettet. Hvert felt vises i feltrutenettet for å angi at feltet nå er et utdatafelt.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×