Rapporter i Office 365 om manglende levering av e-post

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis det er problemer med å levere en e-postmelding du har sendt, sender Office 365 deg en e-postmelding for å informere om dette. E-postmeldingen du mottar er en leveringsstatusvarsling, også kalt en returmelding. Meldinger for rapport om manglende levering (NDR) er den vanligste typen statusvarsling. Den angir at meldingen ikke ble levert. Manglende levering kan skyldes noe så enkelt som at en e-postadresse er stavet feil. En NDR inkluderer en kode som indikerer hvorfor e-postmeldingen ikke ble levert, løsninger for å hjelpe deg med å levere e-postmeldingen, en kobling til mer hjelp på nettet og tekniske detaljer for systemansvarlige. Finn ut Mer om hva som inngår i NDR-e-postmeldingen min.

Finn NDR-koden min og få hjelp til å levere e-posten

Tabellen nedenfor inneholder NDR-kodene (også kjent som forbedrede statuskoder) for de mest vanlige returmeldingene og NDR-ene som du kan støte på i Office 365.

NDR-kode

Beskrivelse

Mulig årsak

Mer informasjon

4.4.316

Tilkobling nektes [melding=feilkode for socket 10061]

Office 365 prøver å sende en melding til en e-postserver utenfor Office 365, men forsøkene på å koble til serveren mislyktes på grunn av et problem med nettverkstilkoblingen på plasseringen til den eksterne serveren.

Denne feilen indikerer nesten alltid et problem med den mottakende serveren eller nettverket, ikke Office 365. Feilen skal også inneholde IP-adressen til serveren eller tjenesten som genererer feilmeldingen, slik at den kan brukes til å identifisere hvem som er ansvarlig for å løse dette.

4.4.7

Message expired

Meldingen i køen har utløpt. Avsenderserveren prøvde å videresende eller levere meldingen, men handlingen ble ikke fullført før utløpstiden på meldingen. Denne meldingen kan også angi at en meldinghodegrense er nådd på en ekstern server, eller at annen tidsavbruddprotokoll trådte i kraft under kommunikasjonen med serveren.

Denne meldingen angir vanligvis et problem på mottakerserveren. Kontroller at mottakerens adresse er gyldig, og finn ut om mottakerserveren er konfigurert korrekt for å motta meldinger.

Du må kanskje redusere antall mottakere i meldingshodet for verten som du mottar denne feilen for. Hvis du sender meldingen på nytt, plasseres den i køen på nytt. Hvis mottakerserveren er tilgjengelig, leveres meldingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 4.4.7 i Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Meldingen har mer enn 200 SMTP-konvoluttmottakere fra samme domene.

En konvoluttmottaker er den opprinnelige ikke-utvidede mottakeren som brukes i kommandoen RCPT TO til å overføre meldingen mellom SMTP-servere. Når denne feilen returneres av Office 365, må serveren for sending dele opp antallet konvoluttmottakere i mindre partier og sende meldingen på nytt.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Meldingen som sendes over IPv6 må passere enten SPF eller DKIM.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Støtte for anonyme innkommende e-postmeldinger over IPv6.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Mistenkelig aktivitet er oppdaget og sende er midlertidig begrenset for ytterligere evalueringen.

Hvis denne aktiviteten er gyldig, vil denne begrensningen oppheves om kort tid.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Mistenkelig aktivitet har blitt oppdaget på den aktuelle IP-en, og den er midlertidig begrenset mens dette er under vurdering.

Hvis denne aktiviteten er gyldig, vil denne begrensningen oppheves om kort tid.

5.1.0

Sender denied

En vanlig årsak til denne NDR-en er bruk av Microsoft Outlook til å lagre en e-postmelding som en fil, og at noen deretter åpner meldingen når de er frakoblet og svarer på den. Meldingsegenskapen bevarer bare legacyExchangeDN-attributtet når Outlook leverer meldingen, og oppslaget kan derfor mislykkes.

Mottakerens adresse er enten feil formatert, eller mottakeren kunne ikke løses riktig. Det første trinnet i å løse denne feilen, er å kontrollere mottakerens adresse og sende meldingen på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.1.0 i Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Denne feilen kan skyldes følgende forhold:

 • Avsenderen har skrevet inn feil e-postadresse for mottakeren.

 • Mottakeren finnes ikke i mål-e-postsystemet.

 • Mottakerens postboks har flyttet og hurtigbufferen for Outlook-mottakeren på avsenderens datamaskin er ikke oppdatert.

 • Det finnes et ugyldig eldre domenenavn (DN) for mottakerens postboks Active Directory Domain Service.

Denne feilen oppstår vanligvis når avsenderen av meldingen angir feil e-postadressen til mottakeren. Avsenderen må kontrollere mottakerens e-postadresse, og sende på nytt. Denne feilen kan også oppstå hvis mottakerens e-postadresse var riktig tidligere, men har blitt endret på eller fjernet fra mål-e-postsystemet.

Hvis avsenderen av meldingen er i samme organisasjon som mottakeren, og mottakerens postboks fremdeles eksisterer, må du finne ut om mottakerens postboks er blitt flyttet til en ny e-postserver. Hvis dette er tilfelle kan det være at Outlook ikke har oppdatert mottakerens hurtigbuffer på riktig måte. Be avsenderen om å fjerne mottakerens adresse fra avsenderens mottakende Outlook-hurtigbuffer og opprett deretter en ny melding. Hvis den opprinnelige meldingen sendes på nytt, vil den samme feilen oppstå.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.1.1 til og med 5.1.20 i Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Kontoen er blokkert fordi den sender for mye søppelpost. Dette problemet oppstår vanligvis fordi kontoen er utsatt for risiko (hacket) av phishing eller skadelig programvare.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.1.8 i Office 365.

5.2.121

Mottakerens grense for meldingsmottak fra bestemte avsendere per time er overskredet.

Avsenderen har overskredet det maksimale antallet meldinger de har tillatelse til å sende per time til en bestemt mottaker i Office 365.

Det automatiserte e-postprogrammet eller avsenderen bør prøve på nytt senere, og redusere antallet meldinger de sender per time til en bestemt mottaker.

Denne grensen bidrar til å beskytte Office 365-brukere mot at innboksen fylles raskt med et stort antall meldinger fra automatiserte varslingssystemer eller andre masseutsendelser.

5.2.122

Mottakerens grense for meldingsmottak per time er overskredet.

Office 365-mottakeren har overskredet antall meldinger som de kan motta per time fra alle avsendere.

Det automatiserte e-postprogrammet eller avsenderen bør prøve på nytt senere, og redusere antallet meldinger de sender per time til en bestemt mottaker.

Denne grensen bidrar til å beskytte Office 365-brukere mot at innboksen fylles raskt med et stort antall meldinger fra automatiserte varslingssystemer eller andre masseutsendelser.

5.3.190

Loggføring av lokale meldinger til Office 365 støttes ikke når loggføringsarkivet er deaktivert.

Loggføring av lokale meldinger til Office 365 støttes ikke for denne organisasjonen fordi de ikke har aktivert loggføringsarkivet i innstillingene for Office 365.

En loggføringsregel er konfigurert i organisasjonens lokale miljø for å logge lokale meldinger i Office 365, men loggføringsarkivet er deaktivert. For at dette scenarioet skal fungere, må organisasjonens Office 365-administrator enten aktivere loggføringsarkivet eller endre loggføringsregelen til loggmeldinger til en annen plassering.

5.4.1

Relay Access Denied

E-postserveren som genererer feilen, godtar ikke e-post fra mottakerens domene. Denne feilen skyldes vanligvis feil i e-postserver- eller DNS-konfigurasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.4.1 i Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

En konfigurasjonsfeil har forårsaket en e-postsløyfe. Etter 20 gjentakelser av en e-postsløyfe, avbryter Exchange som standard sløyfen og genererer en NDR til avsenderen av meldingen.

Denne feilen oppstår når leveringen av meldingen genererer en annen melding som svar. Denne meldingen generer så en tredje melding, og deretter en ny melding igjen osv., slik at det oppstår en sløyfe. For å hjelpe til med å beskytte deg mot å bruke opp systemressursene, avbryter Exchange e-postsløyfen etter 20 gjentakelser. E-postsløyfer oppstår som regel på grunn av en konfigurasjonsfeil på avsenderens e-postserver, mottakerens e-postserver eller begge. Kontroller konfigurasjonen av reglene for avsenderens og mottakerens postbokser for å finne ut om automatisk videresending er aktivert.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.4.6 til og med 5.4.20 i Office 365.

5.6.11

Invalid characters

E-postprogrammet har lagt til ugyldige tegn (nakne linjefeedtegn) i en melding du har sendt.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.6.11 i Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Avsenderen av meldingen har ikke tillatelse til å sende meldinger til mottakeren.

Denne feilen oppstår når avsenderen prøver å sende en melding til en mottaker, uten at avsenderen har tillatelse til dette. Dette skjer ofte når en avsender prøver å sende meldinger til en distribusjonsgruppe som er konfigurert til bare å godta meldinger fra medlemmer av den distribusjonsgruppen eller andre autoriserte avsendere. Avsenderen må be om tillatelse til å sende meldinger til mottakeren.

Denne feilen kan også oppstå hvis en Exchange-transportregel avviser meldingen fordi meldingen samsvarte med vilkårene som er konfigurert på transportregelen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.1 i Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Avsenderens e-postsystem har ikke tillatelse til å sende en melding til et e-postsystem der dette e-postsystemet ikke er det endelige målet for meldingen.

Denne feilen oppstår når avsenderens e-postsystem prøver å sende en anonym melding til et mottakende e-postsystem, og det mottakende e-postsystemet ikke aksepterer meldinger for domenet eller domener angitt i én eller flere av mottakerne. Her er de vanligste årsakene til denne feilen:

 • En tredjepart prøver å bruke et mottakende e-postsystem til å sende søppelpost, og det mottakende systemet avviser dette forsøket. Det ligger i søppelpostens natur at avsenderens e-postadresse kan være forfalsket, og den resulterende NDR-en kan ha blitt sent til den intetanende avsenderens e-postadresse. Det er vanskelig å unngå dette problemet.

 • En MX-post for et domene peker til et mottakende e-postsystem der dette domenet ikke aksepteres. Administratoren ansvarlig for det bestemte domenenavnet må korrigere MX-posten eller konfigurere det mottakende e-postsystemet til å akseptere meldinger som sendes til dette domenet, eller begge deler.

 • Et e-postsystem eller en e-postklient som skulle bruke det mottakende e-postsystemet til å sende meldinger har ikke riktige tillatelser til å gjøre dette.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.1 i Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Det sendende e-postsystemet ble ikke godkjent hos det mottakende e-postsystemet. Det mottakende e-postsystemet krever godkjenning før levering av meldinger.

Denne feilen oppstår når den mottakende serveren må godkjennes før du sender meldingen, og det sendende e-postsystemet ikke er godkjent med det mottakende e-postsystemet. Systemansvarlig for det sendende e-postsystemet må konfigurere det utgående e-postsystemet slik at det godkjennes av det mottakende e-postsystemet for at vellykket levering skal finne sted.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.1 i Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Avsenderens melding avvises fordi mottakerens adresse er konfigurert til å forkaste meldinger som sendes fra utenfor organiseringen. Bare en e-postadministrator for mottakerens organisasjon kan endre dette.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.12 i Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Avsenderen har ikke tillatelse til å sende til distribusjonsgruppen fordi avsenderen ikke er i gruppens liste over tillatte avsendere. Avhengig av hvordan gruppen er konfigurert, kan det være at også gruppens eier må legges til den tillatte avsenderlisten for å sende meldinger til gruppen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.124 i Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Mottakerens adresse er en distribusjonsliste for gruppen som er konfigurert til å forkaste meldinger som sendes fra utenfor den egne organisasjonen. Bare en e-postadministrator for mottakerens organisasjon eller gruppeeieren kan endre dette.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.133 i Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Mottakerens adresse er en postboks som er konfigurert til å forkaste meldinger som sendes fra utenfor den egne organisasjonen. Bare en e-postadministrator for mottakerens organisasjon kan endre dette.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.134 i Office 365.

5.7.13 eller 135

Sender was not authenticated for public folder

Mottakerens adresse er en offentlig mappe som er konfigurert til å forkaste meldinger som sendes fra utenfor den egne organisasjonen. Bare en e-postadministrator for mottakerens organisasjon kan endre dette.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.13 eller 5.7.135 i Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Mottakerens adresse er en e-postbruker som er konfigurert til å forkaste meldinger som sendes fra utenfor den egne organisasjonen. Bare en e-postadministrator for mottakerens organisasjon kan endre dette.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 5.7.136 i Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Den sendende IPv6-adressen må ha en omvendt DNS-post for å sende e-post over IPv6.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Støtte for anonyme innkommende e-postmeldinger over IPv6.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Avsenderkontoen er bannlyst fordi søppelpostaktivitet er oppdaget.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Løse problemer med levering av e-post for feilkode 451 5.7.500-699 (ASxxx) i Office 365

Kontroller at eventuelle problemer med kontoen er løst, og tilbakestill legitimasjonen. For å gjenopprette denne kontoens mulighet til å sende e-post, må du kontakte støtteavdelingen via vanlige kanaler.

5.7.502

Access denied, banned sender

Avsenderkontoen er bannlyst fordi søppelpostaktivitet er oppdaget.

Kontroller at eventuelle problemer med kontoen er løst, og tilbakestill legitimasjonen. For igjen å gjøre det mulig for denne kontoen å sende e-post, må du kontakte støtteavdelingen via vanlige kanaler.

5.7.503

Access denied, banned sender

Avsenderkontoen er bannlyst fordi søppelpostaktivitet er oppdaget.

Kontroller at eventuelle problemer med kontoen er løst, og tilbakestill legitimasjonen. For igjen å gjøre det mulig for denne kontoen å sende e-post, må du kontakte støtteavdelingen via vanlige kanaler.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Mottakeradressen som du prøver å kontakte er ikke gyldig.

Kontroller mottakerens e-postadresse og prøv igjen.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Mottakeren som du prøver å kontakte er ikke gyldig.

Hvis du mener dette er en feil, kontakt støtteavdelingen.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Serveren din prøver å introdusere seg selv (HELO ifølge RFC 821) som serveren den prøver å koble til, i stedet for sitt eget fullstendige, kvalifiserte domenenavn.

Dette er ikke tillatt, og er typisk for masseutsendelser av søppelpost.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

IP-en som du prøver å sende fra har blitt blokkert av mottakerens organisasjon.

Kontakt mottakeren for å løse problemet.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Avsenderens IPv6-område har prøvd å sende for mange meldinger på for kort tid.

Gjelder ikke

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Avsenderens domene i 5322.From-adressen innfrir ikke DMARC.

Gjelder ikke

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Avsenderen er forsøker å overføre meldingen til mottakeren over IPv6, men mottakeren godtar ikke e-postmeldinger over IPv6.

Gjelder ikke

5.7.511

Access denied, banned sender

Kontoen som du prøver å sende fra er bannlyst.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne en bruker, et domene eller en IP-adresse fra en blokkeringsliste etter sending av søppelpost.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Meldingen ble sendt uten en gyldig e-postadresse i «Fra»-feltet.

Bare Office 365. Hver melding må inneholde en gyldig e-postadresse i «Fra»-feltet. Riktig formatering av denne adressen inkluderer vinkelparenteser rundt e-postadressen, for eksempel <sikkerhet@contoso.com>. Office 365 avviser meldingen uten denne adressen.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Mottakerdomene har lagt til IP-adressen for sending i den egendefinerte blokkeringslisten.

Domenet som mottok e-postmeldingen, har blokkert avsenderens IP-adresse. Hvis du tror IP-adressen din har blitt lagt til mottakeren sin egendefinerte blokkeringsliste over domener ved en feil, må du kontakte vedkommende direkte og be om å bli fjernet fra blokkeringslisten.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP-en som du prøver å sende fra er bannlyst.

Kontroller at du følger anbefalte fremgangsmåter for e-postlevering, og sikre deg mot at omdømmet til IP-adressen din ikke har blitt degradert som resultat av kompromisser eller skadelig trafikk. Hvis du mener du har mottatt denne meldingen ved en feil, kan du bruke selvbetjeningsportalen for å be om å bli fjernet fra listen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke portalen for fjerning av oppføring i listen over blokkerte avsendere i Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Det meste av trafikken fra denne leieren har vært registrert som mistenkelig og har medført bannlysning av muligheten for leieren til å sende.

Kontroller at alle kompromisser eller åpne releer har blitt løst, og ta deretter kontakt med støtteavdelingen gjennom vanlige kanaler.

Hva er inkludert i en NDR?

NDR-er sendt av Exchange er utviklet for å være enkle å lese og forstå både for brukere og administratorer. Det finnes et par ulike formater for NDR-er. Den nyeste typen inneholder en beskrivelse av problemet som er lett å forstå, samt fremgangsmåten for å løse det. Figuren nedenfor viser formatet for denne typen NDR.

Det nyeste formatet for leveringsstatusvarsling (DSN) i Office 365

Informasjonen som gis i den nyeste typen NDR-er, er utformet for å hjelpe vanlige e-postbrukere med å løse problemer umiddelbart. Når dette er ikke mulig, gir NDR-en detaljer for administratorer, samt en kobling til mer hjelp på nettet. Følgende felt vises i de nyeste Office 365-NDR-ene.

Felt

Beskrivelse

Office 365-logo   

Dette indikerer at det var Office 365 som genererte NDR-en. Logoen indikerer ikke at Office 365 var ansvarlig for feilen. Dette forteller deg hvilke meldingsendepunkter eller tjenester som er involvert i e-posttransaksjonen, noe som ikke alltid er lett å se i eldre typer NDR-er.

Årsak   

I denne delen ser du årsaken til at meldingen ikke ble levert.

Eierindikator i Fix-it   

Denne delen gir deg en rask oversikt over problemet og hvem som må løse det. Bildet viser de tre grunnleggende partene i en e-posttransaksjon i Office 365 – avsenderen, Office 365 og mottakeren. Området der problemet vanligvis må løses, er merket med rødt.

Slik løser du det:   

Denne delen er utformet for sluttbrukeren eller avsenderen av e-posten som mottar NDR-en. Den forklarer hvordan du kan løse problemet.

Mer informasjon for e-postadministratorer    

Denne delen gir en detaljert beskrivelse av problemet og løsningen på det, samt tekniske detaljer og en kobling til en nettbasert artikkel som inneholder detaljert referanseinformasjon.

Meldingshopp   

Denne delen inneholder klokkeslett og systemreferanser for meldingen, noe som gjør det mulig for en administrator å følge meldingshoppene eller server-til-server-banen. Med denne informasjonen kan en administrator oppdage problemer mellom meldingshopp.

For NDR-er som ikke har det nyeste formatet, kan informasjonen deles inn i to deler: Brukerinformasjon og Diagnostikk for administratorer. Figuren nedenfor viser formatet for én type Exchange Online-NDR.

NDR som viser diagnostikkinformasjon for Bruker og Administrator

Brukerinformasjon

Delen brukerinformasjon vises først i enkelte NDR-er, og hovedformålet med den er å gi en oppsummering av hva som gikk galt. Teksten er utformet for å hjelpe avsenderen med å avgjøre hvorfor meldingen ble avvist og hvordan meldingen eventuelt kan sendes på nytt. E-postadressen til hver mottaker er oppført, og årsaken til feilen er inkludert under mottakerens e-postadresse. Navnet på e-postserveren som avviste meldingen, kan også inkluderes i denne delen.

Diagnostikk for administratorer

Delen Diagnostikk for administratorer gir mer grundig teknisk informasjon som hjelper administratorer med å feilsøke leveringsproblemet. Denne delen inneholder mer detaljert informasjon om den bestemte feilen som oppstod under levering av meldingen, serveren som genererte NDR og serveren som avviste meldingen. Denne delen bruker følgende format:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Felt

Beskrivelse

Genererende server   

Dette feltet angir navnet på SMTP-serveren for e-post som opprettet NDR-en. Hvis ingen ekstern server er oppført under avsenderens e-postadresse, er den genererende serveren også serveren som avviste den opprinnelige e-postmeldingen. Når den eksterne e-postserveren gjenkjenner og godtar meldingen, men senere avviser meldingen, for eksempel på grunn av innholdsbegrensninger, genererer den eksterne serveren NDR-en. Hvis den eksterne e-postserveren aldri gjenkjenner og aldri godtar meldingen, genererer avsenderserveren i NDR-en i Exchange Online.

<Avvist mottaker>   

Denne verdien er e-postadressen til mottakeren. Hvis levering mislyktes til flere enn én mottaker, er e-postadressen for hver mottaker oppført. Følgende informasjon er også inkludert for hver mottaker hvor levering mislyktes:

Felt

Beskrivelse

<Ekstern server>   

Denne verdien er navnet på e-postserveren som avviste meldingen. Hvis den opprinnelige meldingen gjenkjennes av serveren som mottar den, men senere avvises, fylles ikke den eksterne serververdien ut.

<Forbedret statuskode>   

Denne verdien tilordnes av e-postserveren som avviste den opprinnelige meldingen og angir hvorfor meldingen ble avvist. Disse kodene er definert i RFC 3463 og bruker formatet abc x.y.z, hvor verdiene for plassholderen er heltall. En 5.x.x-kode angir for eksempel en permanent feil, og en 4.x.x-kode angir en midlertidig feil. Selv om den forbedrede statuskoden ofte er generert av en ekstern e-postserver, bruker Exchange Online den forbedrede kodeverdien for status til å finne ut hvilken tekst som skal vises i brukerinformasjonsdelen.

<SMTP-svar>   

Denne verdien returneres av e-postserveren som avviste den opprinnelige meldingen. Denne teksten gir en forklaring for forbedret statuskodeverdi. Teksten vises alltid i US-ASCII-format.

Opprinnelige meldingshoder   

Denne delen inneholder meldingshodefeltene for den avviste meldingen. Disse hodefeltene kan gi nyttig diagnostisk informasjon, for eksempel banen som meldingen gikk i før den ble avvist, eller om feltverdien To samsvarer med den avviste mottakerverdien.

Hvordan tolker man en NDR i Exchange?

Her er et eksempel. La oss si du får en NDR som inneholder følgende informasjon:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

Fra brukerinformasjondelen kan du se at mottakeren er Ronald Slattery, og at meldingen ble avvist av e-postserveren mail.contoso.com, som ikke er en e-postserver for Exchange Online- eller Exchange Online Protection.

Fra Diagnostikkinformasjon for administratorer kan du se at alpineskihouse.com prøvde å koble til serveren mail.contoso.com for å levere meldingen til mottakeren ronald@contoso.com. Mail.contoso.com svarte imidlertid med feilen 530 5.7.1 Client was not authenticated. Selv om bigfish.com genererte NDR-en, var det mail.contoso.com som faktisk avviste meldingen, slik at det er administratorene til contoso.com er ansvarlige for å forstå og løse problemet. Denne bestemte feilen angir at serveren mail.contoso.com er konfigurert til ikke å godta anonyme e-postmeldinger fra Internett.

Selv om opprinnelige meldingshoder er utelatt fra dette eksemplet på grunn av lengden og kompleksiteten kan du vanligvis trekke ut nyttig informasjon fra følgende hodefelt:

 • To:   Dette feltet kan være nyttig hvis e-postadressen ble tastet inn feil.

 • Received:   Disse feltene kan fortelle deg hva banen til meldingen var, og hva den veien som genererte leveringsstatusvarslingen var, hvis det ikke er enkelt å slå fast fra verdien Generating server i NDR-en.

 • Received-SPF:  Hvis denne verdien er noe annet enn pass, sjekker du strukturen for Avsenderpolicy (SPF) DNS-posten for domenet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til eller redigere egendefinerte DNS-poster i Office 365.

Trenger du fremdeles hjelp med NDR-er eller andre statusvarsler?

Få hjelp fra Office 365-forumene våre Administratorer: Logg på og opprett en serviceforespørsel Administratorer: Ring kundestøtte
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×