Rapporter for Office 365 i administrasjonssenteret - områdebruk i SharePoint

Som en Office 365-administrator gir instrumentbordet Rapporter deg en oversikt over aktiviteten på tvers av ulike Office 365-produkter i organisasjonen. Dette gjør at du kan få innsikt i aktivitetene som er spesifikke for hvert produkt.  Du kan for eksempel få en oversikt over nytten du får fra SharePoint med tanke på det totale antallet filer som brukere lagrer på SharePoint-områder, hvor mange filer som brukes aktivt, og lagringsplassen som brukes på tvers av alle disse områdene. Du kan deretter vise bruksrapporten for SharePoint-områder for å forstå trender og detaljer om disse områdene.

Obs!: Du må være global administrator i Office 365, administrator i Exchange, SharePoint eller Skype for Business eller rapportleser for å se Office 365-rapporter.

Hvordan du kommer til bruksrapporten for SharePoint-nettsted

 1. Velg Rapporter på menyen til venstre, eller klikk på miniprogrammet Rapporter i administrasjonssenteret for Office 365. Se nye aktivitetsrapporter for Office 365

 2. Bruk rullegardinmenyen Velg en rapport øverst til venstre, og velg SharePoint-områdebruk. Velg en rapport

Tolke bruksrapporten for SharePoint-områder

Bruksrapport for SharePoint-nettsted

1

Rapporten Bruk av SharePoint-område viser trender for de siste 7, 30, 90 eller 180 dagene. Hvis du imidlertid klikker på en spesifikk dag i rapporten, viser tabellen (7) data for opptil 28 dager fra dagens dato (ikke fra datoen da rapporten ble generert).

2

Hver rapport har en dato som viser når rapporten ble generert. Rapportene gjenspeiler vanligvis 24 til 48 timers ventetid fra tidspunkt for aktiviteten.

Obs!: Noen ganger kan det være uforutsette forsinkelser i datainnsamling og -behandling som kan forsinke rapportgenereringen. Rapportdatoen som vises, reflekterer alltid datoen da systemet behandlet rapportdataene. Vi tilstreber å holde disse innenfor 24 til 48 timer fra tidspunktet for aktiviteten.

3

Diagrammet Områder viser det totale antallet områder og antall aktive områder. Dette er alle områder hvor brukere har vist, endret, lastet opp, lastet ned, delt eller synkronisert en fil eller vist en side innenfor rapporteringsperioden.

4

Diagrammet Filer viser det totale antallet filer på tvers av alle områder og antallet aktive filer. Det totale antallet filer inkluderer både bruker- og systemfiler. En fil anses som aktiv hvis den har blitt lagret, synkronisert, endret eller delt innenfor den bestemte tidsperioden.

Obs!: En filaktivitet kan opptre flere ganger for én enkelt fil, men teller bare som én aktiv fil. Du kan for eksempel lagre og synkronisere den samme filen flere ganger i en bestemt tidsperiode, men den vil bare telle som én enkelt aktiv fil og én enkelt synkronisert fil i dataene.

5

Lagringsplass-diagrammet viser trenden for tildelt og brukt lagringsplass i rapporteringsperioden.

6

Diagrammet Sider viser antall sider som er vist på tvers av alle områdene.

7

Du kan filtrere diagrammer du ser ved å klikke på et element i forklaringen. Eksempel: I Filer-diagrammet kan du klikke eller trykke Filer eller Aktive filer. I Nettsteder-diagrammet kan du klikke eller trykke Totale nettsteder eller Aktive nettsteder. I Lagringsplass-diagrammet kan du klikke Tildelt lagringsplass eller Brukt lagringsplass. Hvis du endrer dette merkede området, endres ikke informasjonen i rutenettabellen.

8

Tabellen viser en detaljoversikt over aktivitetene per nettsted.

Kolonnealternativer for bruksrapport for SharePoint

 • Nettadresse for nettsted er den fullstendige nettadressen for nettstedet.

 • Slettet er områdets slettestatus. Det tar minst syv dager før områder blir merket som slettet.

 • Nettstedeier er brukernavnet for den primære eieren av nettstedet.

 • Siste aktivitetsdato (UTC) henviser til datoen for siste registrerte filaktivitet eller sidevisning på området.

 • Filer er antall filer på området.

 • Aktive filer er antall aktive filer på området. En fil anses som aktiv hvis den har blitt lagret, synkronisert, endret eller delt innenfor den bestemte tidsperioden.

  Obs!: 

  • En filaktivitet kan opptre flere ganger for én enkelt fil, men teller bare som én aktiv fil. Du kan for eksempel lagre og synkronisere den samme filen flere ganger i en bestemt tidsperiode, men den vil bare telle som én enkelt aktiv fil og én enkelt synkronisert fil i dataene.

  • Hvis noen filer ble fjernet i løpet av den bestemte tidsperioden for rapporten, kan det hende at antallet aktive filer som vises i rapporten, er større enn gjeldende antall filer på området.

 • Lagringsplass brukt (MB) er mengden lagringsplass i MB som er brukt på nettstedet.

 • Tildelt lagringsplass (MB) er den maksimale mengden lagringsplass som er tildelt for nettstedet.

 • Sidevisninger er antallet ganger sider ble vist på området.

 • Besøkte sider er antallet unike sider som ble besøkt på området.

 • Mal for primært nettsted er malen som brukes til å opprette området.

Obs!: Hvis du vil filtrere data etter områdetype, kan du eksportere data og bruke kolonnen Mal for primært nettsted.

Hvis organisasjonens policyer hindrer deg i å vise rapporter som inneholder identifiserbar brukerinformasjon, kan du endre personverninnstillingen for alle disse rapportene. Se avsnittet Hvordan skjuler jeg brukernivådetaljer? i Aktivitetsrapporter i administrasjonssenteret for Office 365.

9

Klikk eller trykk Behandle kolonner Behandle kolonner for å legge til eller fjerne kolonner fra rapporten.

10

Du kan også eksportere rapportdata til en Excel .csv-fil ved å klikke eller trykke Eksporter Eksporter -koblingen. Dette eksporterer data fra alle nettsteder, og gjør det mulig å utføre enkel sortering og filtrering for videre analyse. Hvis du har mindre enn 2000 nettsteder, kan du sortere og filtrere i tabellen i selve rapporten. Hvis du har mer enn 2000 nettsteder, må du eksportere dataene før du kan filtrere og sortere.

Obs!: Legg merke til at når dataene er eksportert til en Excel-fil, vil datoen for generering av innholdsrapporten gjenspeiles i filen i Data per-kolonnen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×