Publisere et skjema

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du er ferdig med å utforme en skjemamal, må du publisere den slik at brukere kan fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Brukere må ha tilgang til plasseringen der skjemaet er publisert. Dette emnet forklarer de forskjellige alternativene til å publisere et skjema i InfoPath 2010.

I denne artikkelen

Publisere kontra lagre

Publiseringsalternativer

SharePoint-bibliotek eller liste?

Publisere til et SharePoint-bibliotek

Publisere e-post

Publisere på en nettverksplassering

Avanserte konsepter

Innholdstype for område

Kode i sandkassemodus i InfoPath-skjemaer

Administratorgodkjent skjemamaler (fullstendig klarering skjemaer)

Publisere kontra lagre

Publisere en skjemamal er ikke den samme som lagrer en skjemamal. Når en skjemamal er lagret, lagrer du den for å beholde arbeidet ditt, akkurat som når du lagrer en fil på datamaskinen. Publiseringsprosessen endrer skjemamalen for distribusjon ved å legge til plasseringen du har publisert og behandlingen instruksjonene inndelinger, slik at brukere kan åpne skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Behandlingsinstruksjonene Tillat skjemaer som er basert på denne skjemamalen skal oppdateres automatisk hvis du gjør endringer i skjemamalen etter publisere den.

Til toppen av siden

Publiseringsalternativer

Det finnes en rekke ulike metoder for at du kan publisere InfoPath-skjemaer. Hvis du vil publisere et skjema, klikker du kategorien fil, og klikk deretter Publiser til presenteres med følgende alternativer:

 • Rask publisere    Publiser skjema på gjeldende plassering

Hvis du oppdaterer et skjema som allerede er publisert eller publiserer et SharePoint-liste eller arbeidsflyten skjema for første gang, kan du bruke rask publisere Hvis du vil publisere skjemaet uten å måtte angi hvordan og hvor det skal publiseres. Når du klikker Rask publisere, InfoPath 2010 automatisk publiserer på nytt, eller publiserer skjemaet til den forrige eller angitte plasseringen.

Obs!: Hvis det ikke er angitt en plassering for publisering, er Rask Publiser deaktivert.

 • SharePoint Server    Publiser skjema på et SharePoint-bibliotek

Hvis du vil publisere et InfoPath-skjema til SharePoint slik at brukere kan fylle den ut i en nettleser eller i InfoPath filler kan deretter du publisere den til et SharePoint-bibliotek. Brukere vil deretter kunne få tilgang til skjemaet på Internett, fyll det ut og lagre resultatet som et InfoPath-dokument i biblioteket.

 • E-post    Publiser skjema i en liste over e-postmottakere

Du kan opprette en ny e-postmelding som inneholder et InfoPath-skjema. Dette alternativet er nyttig når mottakerne ikke har tilgang til et SharePoint-område.

Obs!: InfoPath Filler kreves for skjemaer som er publisert i e-postmeldinger.

 • Nettverksplassering    Publisere skjemaet til en delt plassering eller fil nettverksressurs

Dette publiserer skjemaet til en delt plassering eller fil nettverksressurs som gjør at brukere skal kunne navigere til del (for eksempel //MyShare/Path/FormLocation), og fyll ut skjemaet i InfoPath Filler.

Obs!: InfoPath Filler kreves for skjemaer som er publisert på en nettverksplassering.

SharePoint-bibliotek eller liste?

I tidligere versjoner av InfoPath, kan du publisere et skjema til et SharePoint-bibliotek, og når brukerne fylt ut skjemaet, det vil lagre svarene som dokumenter i biblioteket. Mens du fortsatt kan gjøre dette, kan du nå bruke InfoPath 2010 til å tilpasse skjemaet som brukes til å opprette, lese og redigere elementer i en SharePoint-liste slik at svar lagres som elementer i listen. Hvis du vil gjøre dette, klikk Tilpass skjema i SharePoint, eller Opprett en ny SharePoint-liste i InfoPath.

Det finnes noen distinkte fordeler ved å bruke en SharePoint-liste i stedet for et dokumentbibliotek, på følgende måte:

 • Du kan behandle svarene på samme måte som du gjøre med alle elementer i en SharePoint-liste.

 • Du har ikke til å angi hvordan du kobler til SharePoint-serveren når du publiserer skjemaet fordi dette er automatisk.

 • Når du er ferdig tilpasse listen skjema, du trenger bare å klikke Rask publisere Hvis du vil publisere skjemaet.

Til toppen av siden

Publisere til et SharePoint-bibliotek

Hvis du vil publisere et InfoPath-skjema til et SharePoint-bibliotek, kan du utføre følgende trinn:

 1. Klikk Fil.

 2. Klikk Publiser.

 3. Klikk SharePoint Server.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Skriv inn webadressen til SharePoint-området i tekstboksen.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Klikk Neste

 2. Velg hvordan du publiserer skjemaet. For de fleste scenarier, velger du Skjemabiblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene for Innholdstype for område eller administratorgodkjent skjemamal, kan du se delen Avanserte konsepter .

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Klikk Neste

 2. Klikk et eksisterende skjemabibliotek for InfoPath-skjema hvis det allerede er opprettet eller Opprett et nytt skjemabibliotek for å opprette en ny.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Klikk Neste

 2. Hvis du oppretter et nytt SharePoint-bibliotek, kan du angi navnet på biblioteket i navn-tekstboksen og en beskrivelse for biblioteket i tekstboksen Beskrivelse.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Klikk Neste

 2. Hvis du vil vise data fra skjemaet som en kolonne i skjemabiblioteket, kan du bruke Fremheving av egenskap. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Legg til, velg ønsket felt, og skriv deretter inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

 3. Hvis du har valgt et gjentatt felt, klikk en verdi i funksjon-listen for å definere hvordan du viser feltet i skjemabiblioteket, og klikk deretter OK.

Obs!: Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Gjenta trinn 12 og 13 etter behov for hvert felt i skjemaet som du vil legge til som en SharePoint-kolonne, og klikk deretter Neste.

 2. Klikk Neste.

 3. Klikk Publiser.

Til toppen av siden

Publisere e-post

Hvis du vil publisere et InfoPath-skjema til en liste over e-postmottakere, kan du utføre følgende trinn:

 1. Klikk Fil.

 2. Klikk Publiser.

 3. Klikk e-post.

 4. Hvis du ikke allerede har lagret i skjemaet, klikker du OK for å lagre skjemaet.

 5. Skriv inn et navn for skjemaet i tekstboksen navn på skjemamal, og klikk deretter Neste.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Hvis du vil vise data fra skjemaet som en kolonne i en InfoPath-skjemamappe for element, kan du bruke Fremheving av egenskap. Hvis du vil gjøre dette, klikk Legg til, og velg ønsket felt deretter skriver du inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

 2. Hvis du har valgt et gjentatt felt, klikk en verdi i funksjon-listen for å definere hvordan du viser feltet i skjemabiblioteket, og klikk deretter OK.

Obs!: Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene.

 1. Gjenta trinn 6 og 7 etter behov for hvert felt i skjemaet som du vil legge til som en kolonne i Outlook, og klikk deretter Neste.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Klikk Publiser når du er ferdig med å åpne skjemaet som en e-postmelding.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Skriv inn mottakerne i boksene til, kopi og Blindkopi.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Tilpasse innholdet i Emne-feltet.

 2. Innføring i tekstboksen gir et sted for å få instruksjoner for skjema og en forklaring til brukere på hvorfor de har mottatt skjemaet.

 3. Klikk Send.

Til toppen av siden

Publisere på en nettverksplassering

Hvis du vil publisere et InfoPath-skjema til en UNC eller ikke-SharePoint server på nettverket, kan du utføre følgende trinn:

 1. Klikk på Fil

 2. Klikk Publiser.

 3. Klikk nettverksplassering.

 4. Skriv inn ønsket banen og filnavnet til skjemaet i den første tekstboksen.

  Obs!: Dette kan være en plassering på harddisken, eller en delt filressurs, for eksempel \\private\example\exampleform.xsn. Dette kan også være en plassering på datamaskinen, som ser slik ut: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Skriv inn navnet på malen i boksen navn på skjemamal tekst, og klikk deretter Neste.

Obs!: Skjemanavnet, som brukes til å identifisere skjemaet hvis du oppdaterer den eller publisere den på nytt, er også synlig for brukere når de fyller ut skjemaet.

 1. Skriv inn en bruker-tilgjengelige banen og filnavnet i tekstboksen.

Obs!: I de fleste tilfeller, plassering og den alternative være banen det samme. I andre tilfeller, for eksempel hvis filen ble lagret til C-stasjonen, det vil ikke være. Hvis du for eksempel hvis du lagret skjemaet C:\examplefolder\exampleform.xsn, kan deretter brukeren tilgjengelige banen se ut som \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Hvis den forrige banen er en bruker tilgjengelig bane, for eksempel \\private\example\form\exampleform.xsn, og både du og brukerne har tilgang til den, må ingen handling skal utføres for dette trinnet.

InfoPath 2010 – Publisere et skjerma

 1. Klikk Neste på nytt.

 2. Klikk Publiser.

Til toppen av siden

Avanserte konsepter

Innholdstype for område

En innholdstype definerer en skjemamal, et sett med kolonner og innstillinger for dokumentbehandling på serveren, for eksempel arbeidsflyt eller policyinnstillinger.

Ved å opprette innholdstyper, kan du bruke skjemamaler og innstillinger på tvers av et område ved å publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype. Når du oppdaterer innholdstypen, brukes endringen automatisk hver gang det brukes denne innholdstypen.

Du kan tilordne én innholdstype til flere biblioteker på tvers av et område eller tilordne flere innholdstyper til ett bibliotek. Hvis du for eksempel du kan legge til en innholdstype for status rapport skjemaer alle bibliotekene som brukes av salg avdelingen i firmaet, slik at hver salgsgruppe er samler inn og rapporterer samme typen informasjon til ledelsen. Du kan også anta at avdelingen bruker ulike skjemamaler for reiseforespørsler, forretningsreise rapport og utgifter rapporten skjemaer. Du kan publisere tre skjemamalene som innholdstyper for område og legge dem til ett bibliotek brukes til lagring av teamet reise-relatert informasjon. Når brukere oppretter et nytt skjema fra biblioteket, kan de velge hvilken av disse skjemamalene de vil bruke.

Kode i sandkassemodus i InfoPath-skjemaer

Du kan publisere skjemabibliotekskjemaer, med kode, direkte fra InfoPath Designer med InfoPath 2010, så lenge skjemaet er ikke et fullstendig klarert skjema og du er administrator for en områdesamling ved å bruke kodetjenesten i sandkassemodus i SharePoint. Publisering av skjemaer med kode i sandkassemodus, bruker du samme måte som publiserer et skjema til et skjemabibliotek eller som en områdeinnholdstype.

Administratorgodkjent skjemamaler (fullstendig klarering skjemaer)

Administratorgodkjent skjemamaler er tilgjengelige for alle områdesamlinger på SharePoint-området, og kan inneholde kode som krever fullstendig klarering. De enkeltvis bekreftet, lastes opp, og aktivert av en SharePoint-områdeadministrator. Administratorgodkjent skjemamaler vedlikeholdes i et utvalg dokumentbibliotek som kan åpnes bare av Administratorer. For informasjon om administratorgodkjent skjemamaler, kan du se koblingene nedenfor:

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×