Office
Logg på

Publisere en skjemamal til en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan publisere skjemamalen på en ny dokumentbibliotek eller publisere den som en ny innholdstype for område for en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Publisere en skjemamal til et nytt dokumentbibliotek

Publisere en skjemamal som en ny innholdstype for område

Oversikt

Når du publiserer en skjemamal til et dokumentbibliotek, vil alle skjemaer som er opprettet i dokumentbiblioteket være basert på denne skjemamalen. Publisere en skjemamal til et dokumentbibliotek, kan du raskt distribuere en engangs skjema, for eksempel en uformell undersøkelse til å fange opp restauranten innstillinger for en gruppe lunsj.

Hvis du publiserer en skjemamal til en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, kan du også gjøre følgende:

Publisere en skjemamal som en innholdstype for område     Når du publiserer en skjemamal som en innholdstype for område, kan du aktivere brukere til å tilordne flere skjemamaler til et enkelt dokumentbibliotek eller tilordne skjemamalen til flere biblioteker på tvers av en områdesamling. En områdesamling er et sett med webområder på en virtuell server som har samme eier og deler Administrasjonsinnstillingene. Hver områdesamling inneholder et webområde på øverste nivå og kan inneholde én eller flere sekundære områder. Det kan være flere områdesamlinger på hver virtuelle server. Bruk en områdeinnholdstype når du vil bruke mye informasjon på nytt eller aktiverer innsamling av data fra mange skjemaer på ett sted.

Det mulig for brukere å redigere felt ved hjelp av en dataarkvisning    Du kan la brukerne mulighet til å legge til eller redigere data for et felt ved hjelp av en dataarkvisning eller ved å redigere egenskapene for et skjema i dokumentbiblioteket. Dette gjør at brukerne legge til eller oppdatere data for én eller flere skjemaer uten å åpne skjemaene.

Obs!: Dataarkvisninger er aktivert i nettleseren bare for brukere som har Microsoft Office Access 2007 installert.

Obs!: Støtte for biblioteker og områdeinnholdstyper varierer avhengig av om serveren kjører Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller Windows SharePoint Services 3.0. Derfor må du be administratoren hvis du ikke er sikker på hvilken versjon av Windows SharePoint Services kjører på serveren.

Hvis du publiserer en nettleserkompatibel skjemamal, kan du bruke Utformingskontroll til å identifisere eventuelle kompatibilitetsproblemer i skjemamalen før du publiserer den til et nytt dokumentbibliotek. Utformingskontrollen sikrer at skjemamalen fungerer på en server som kjører InfoPath Forms Services. Hvis utformingskontrollen identifiserer feil i skjemamalen, må du løse dem før du kan publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services.

Når du er klar til å publisere en skjemamal til et nytt dokumentbibliotek, du bruke publiseringsveiviseren til å opprette dokumentbibliotek, for å endre skjemamalen for bruk i det nye dokumentbiblioteket, og deretter for å lagre skjemamalen på serveren som standard templat e for dokumentbiblioteket. Hvis du vil publisere skjemamalen som en innholdstype for område, kan du bruke publiseringsveiviseren til å endre skjemamalen for bruk som en innholdstype for område og deretter lagre skjemamalen som en områdeinnholdstype.

Publisere en skjemamal er ikke den samme som lagrer en skjemamal. Når du publiserer en skjemamal, legger publiseringsveiviseren plassering og behandlingsinstruksjoner i skjemamalen slik at brukere kan åpne skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Når du lagrer en skjemamal, lagrer du en kopi av skjemamalen samme måte som når du lagrer en fil på datamaskinen. Du bør alltid bruke publiseringsveiviseren når du vil gjøre skjemamalen tilgjengelig for brukerne å fylle ut.

Til toppen av siden

Før du begynner

Før du publiserer skjemamalen på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, må du kontrollere følgende med serveradministratoren:

 • At du har de nødvendige tillatelsene til å opprette et nytt dokumentbibliotek eller publisere en ny innholdstype for område på serveren.

 • At brukerne har nødvendig tillatelse til å bruke dokumentbiblioteket på serveren.

Til toppen av siden

Publisere en skjemamal til et nytt dokumentbibliotek

 1. Hvis du publiserer en webleserkompatibel skjemamal, kjøre Utformingskontroll og løse eventuelle kompatibilitetsproblemer den identifiserer.

  Hvordan?

  1. Klikk UtformingskontrollVerktøy-menyen.

  2. Rette opp eventuelle feil som er oppført i oppgaveruten Utformingskontroll , og klikk deretter Oppdater for å finne ut om feilene fortsatt eksisterer.

 2. Klikk Publiserfil-menyen.

 3. Klikk til et SharePoint server med eller uten InfoPath Forms Services i veiviseren for publisering, og klikk deretter Neste.

 4. Skriv inn plasseringen for SharePoint-området på den neste siden i veiviseren, i boksen Skriv inn plasseringen for SharePoint eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk Dokumentbiblioteket på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Opprett et nytt dokumentbibliotek på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn og beskrivelse for det nye dokumentbiblioteket på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 8. Velg feltene i skjemamalen du vil skal vises som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk på Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Obs!: Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk på OK.

  Du Finn koblinger til mer informasjon om visning av data i kolonner i et dokumentbibliotek i delen Se også.

 9. Klikk Neste.

 10. På neste side i veiviseren, kontrollerer du at informasjonen som vises, er riktig, og klikk deretter Publiser.

  Hvis skjemamalen er publisert, mottar du en bekreftelse på den siste siden i veiviseren.

 11. Gjør noe av følgende:

  1. Hvis du vil åpne dokumentbiblioteket og teste prosessen for å fylle ut et skjema basert på denne skjemamalen, Merk av for Åpne dokumentbiblioteket, og klikk deretter Lukk. Dokumentbiblioteket åpnes i en nettleser. Når du klikker Ny på listeverktøylinjen, åpnes et skjema som er basert på denne skjemamalen i InfoPath.

   Tips!: Hvis du vil la brukerne vite at skjemamalen er tilgjengelig for utfylling, sende dem en e-postmelding med en kobling til dokumentbiblioteket der du publiserte skjemamalen.

  2. Hvis du vil sende en e-postmelding med skjemakontroller og skjemamal til brukerne, Merk av for Send skjemaet til e-postmottakere, og klikk deretter Lukk.

   Det åpnes en e-postmelding med skjemaet i meldingsteksten du fyller ut og sender til brukerne. Hvis brukerne har Microsoft Office Outlook 2007, kan de fyller ut skjemaet når de åpner e-postmeldingen. Brukere med tidligere versjoner av Outlook eller andre e-postprogrammer mottar en e-postmelding med skjemaet og skjemamalen vedlagt. Brukere kan åpne skjemaet mal vedlegget for å installere skjemamalen på datamaskinen. Brukerne kan deretter åpne skjemavedlegget og fyll ut skjemaet i InfoPath.

   Tips!: Skriv inn en påminnelse til brukerne mulighet til å åpne bare vedlegg i e-postmeldinger fra en klarert avsender i boksen Innføring i e-postmeldingen.

Til toppen av siden

Publisere en skjemamal som en ny innholdstype for område

 1. Hvis du publiserer en webleserkompatibel skjemamal, kjøre Utformingskontroll og løse eventuelle kompatibilitetsproblemer den identifiserer.

  Hvordan?

  1. Klikk UtformingskontrollVerktøy-menyen.

  2. Rette opp eventuelle feil som er oppført i oppgaveruten Utformingskontroll , og klikk deretter Oppdater for å finne ut om feilene fortsatt eksisterer.

 2. Klikk Publiserfil-menyen.

 3. Klikk til et SharePoint server med eller uten InfoPath Forms Services i veiviseren for publisering, og klikk deretter Neste.

 4. Skriv inn plasseringen for SharePoint-området der du vil publisere skjemamalen på den neste siden i veiviseren, i boksen Skriv inn plasseringen for SharePoint eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk Innholdstype for område (avansert) på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Opprett en ny innholdstype på neste side i veiviseren. Klikk skjema i Baser innholdstypen på listen, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn og beskrivelse for den nye innholdstypen på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 8. Skriv inn plasseringen for SharePoint-området på den neste siden i veiviseren, i boksen Angi en plassering og filnavn for skjemamalen, og klikk deretter Bla gjennom.

 9. Bla til plasseringen på serveren der du vil publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype. Skriv inn navnet på malen i filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

 10. Klikk Neste.

 11. Velg feltene i skjemamalen du vil skal vises som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk på Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Obs!: Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk på OK.

  Du Finn koblinger til mer informasjon om visning av data i kolonner i et dokumentbibliotek i delen Se også.

 12. Klikk Neste.

 13. På neste side i veiviseren, kontrollerer du at informasjonen som vises, er riktig, og klikk deretter Publiser.

 14. Kontroller at skjemamalen er en innholdstype på SharePoint-området.

  Hvordan?

  1. Åpne SharePoint-området i en nettleser.

  2. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen i øvre høyre hjørne av området.

  3. Klikk innholdstyper for område under Gallerier i Innstillinger for område.

   Skjemamalen skal være oppført under InfoPath innholdstyper i Galleri for innholdstype for område.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×