Publisere en skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Før brukerne kan fylle ut et skjema som er basert på en nettleserkompatibel skjemamal, i en webleser, må du publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Servicesog deretter aktivere skjemamalen for leser.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Publisere skjemamalen til et nytt dokumentbibliotek

Publisere en skjemamal som en innholdstype for område

Publisere en skjemamal som krever administratorgodkjenning

Oversikt

Du kan publisere en webleserkompatibel skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services slik at brukerne kan fylle ut skjemaer basert på denne skjemamalen i en nettleser. Hvis skjemamalen skal brukes i følgende scenarier, må du administratorgodkjenning til å publisere det:

 • Skjemamalen inneholder forvaltet kode eller skript.

  Merknad: Skript, må konverteres til forvaltet kode før skjemamalen kan publiseres.

 • Skjemamalen krever sikkerhetsnivået Fullstendig klarering, som gjør at de resulterende skjemaene har full tilgang til systemressursene på datamaskinen til brukerne, for eksempel filer og innstillinger.

 • Skjemamalen bruker en datatilkobling som håndteres av en administrator.

 • Skjemamalen er aktivert for visning på en mobil enhet.

Hvis du vil publisere en skjemamal som krever administratorgodkjenning, må du først publisere skjemamalen til en delt nettverksmappe der serveradministratoren kan laste opp skjemamalen til serveren som kjører InfoPath Forms Services, og deretter distribuere skjemamalen. Du Finn koblinger til mer informasjon om hvordan serveradministratoren kan distribuere en skjemamal i Se også-delen.

Hvis skjemamalen skal brukes i andre situasjoner, kan du publisere den til et dokumentbibliotek eller som en områdeinnholdstype.

Når skjemamalen er publisert på en server som kjører InfoPath Forms Services, kan den brukes på følgende måter:

 • Som en mal for alle skjemaer i et nytt eller eksisterende dokumentbibliotek     Du kan publisere en skjemamal som vil bli brukt som mal for alle skjemaene i et nytt eller eksisterende dokumentbibliotek. Skjemamalen kan signeres digitalt, men ikke inneholde skript eller forvaltet kode.

 • Som en områdeinnholdstype for flere dokumentbibliotek eller en områdesamling     Du kan publisere en skjemamal som skal brukes som en mal for skjemaer i flere dokumentbibliotek eller en områdesamling. Du kan publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype hvis flere biblioteker i en områdesamling skal bruke denne skjemamalen. Men du kan ikke publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype hvis den inneholder skript eller forvaltet kode. Skjemamaler med skript eller forvaltet kode må først publiseres til en delt nettverksmappe. Administratoren kan deretter Last opp skjemamalene til serveren og distribuere dem.

Før du publiserer en webleserkompatibel skjemamal, kan du bruke Utformingskontroll til å kontrollere skjemaet mal skjema problemene. Etter å finne og løse eventuelle problemer med skjemamalen, kan du bruke publiseringsveiviseren til å publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services.

Publisere en skjemamal er ikke den samme som lagrer en skjemamal. Når du publiserer en skjemamal, legger publiseringsveiviseren plassering og behandlingsinstruksjoner i skjemamalen slik at brukere kan åpne skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Når du lagrer en skjemamal, lagrer du en kopi av skjemamalen samme måte som når du lagrer en fil på datamaskinen. Du bør alltid bruke publiseringsveiviseren når du vil gjøre skjemamalen tilgjengelig for brukerne å fylle ut.

Til toppen av siden

Før du begynner

Gjør følgende før du publiserer en leserkompatibel skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services:

 • Kontroller med systemansvarlig at du har de nødvendige tillatelsene på serveren til å publisere skjemamalen i et dokumentbibliotek eller som en ny områdeinnholdstype.

 • Kontroller med systemansvarlig at Office InfoPath 2007 kjører på serveren, og at det er konfigurert til å vise InfoPath-skjemaer som websider.

 • Hvis du publiserer en webleserkompatibel skjemamal som krever administratorgodkjenning, ber du administratoren for plasseringen til den delte nettverksmappen der du skal lagre skjemamalen. Denne mappen er der du vil publisere skjemamalen. Når du publiserer skjemamalen, kan administratoren blir lastet opp skjemamalen fra denne plasseringen til serveren.

Til toppen av siden

Publisere skjemamalen til et nytt dokumentbibliotek

Når du publiserer en skjemamal i et dokumentbibliotek, vil alle skjemaer som opprettes i det biblioteket, være basert på samme skjemamal. Du kan bruke publiseringsveiviseren til å publisere en skjemamal i et dokumentbibliotek. Publiseringsveiviseren endrer skjemamalen til bruk i et dokumentbibliotek, oppretter det nye dokumentbiblioteket og lagrer deretter skjemamalen som standard skjemamal for dokumentbiblioteket. Når du har publisert skjemamalen, må du konfigurere Microsoft Windows SharePoint Services-området til å vise skjemaer som er basert på skjemamalen, i en webleser. Hvis du ikke konfigurerer SharePoint-området, vil brukere som ikke har Office InfoPath 2007 installert på datamaskinene, få en feilmelding når de prøver å åpne et skjema som er basert på skjemamalen.

 1. Klikk LagreFil-menyen.

 2. I dialogboksen Lagre som blar du til plasseringen der du vil lagre skjemamalen, og klikk deretter Lagre.

 3. Hvis du vil åpne oppgaveruten Utformingskontroll, velg UtformingskontrollVerktøy-menyen.

 4. Hvis det er oppført feil i oppgaveruten Utformingskontroll, retter du opp feilene og klikker Oppdater for å finne ut om feilene fortsatt eksisterer.

 5. Klikk PubliserFil-menyen.

 6. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 7. Skriv inn plasseringen for SharePoint-området der du vil publisere skjemamalen på den neste siden i veiviseren, i boksen Skriv inn plasseringen for SharePoint eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 8. Merk av for Aktiver skjemaet for utfylling i en webleser på den neste siden i veiviseren, klikk Dokumentbibliotek, og klikk deretter Neste.

 9. Klikk Opprett et nytt dokumentbibliotek og deretter Neste.

 10. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn og en beskrivelse for dokumentbiblioteket, og deretter klikker du Neste.

 11. Velg skjemamalfeltene du vil vise som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Merknad: Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk OK.

  Du finner koblinger til mer informasjon om visning av data i kolonner i et dokumentbibliotek under Se også.

 12. Klikk Neste.

 13. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at informasjonen som vises, er riktig, og deretter klikker du Publiser.

 14. Hvis du vil finne ut om du publiserte skjemamalen, klikker du Åpne dokumentbiblioteket. Hvis du publiserte skjemamalen, åpnes webleseren med et skjema som er basert på skjemamalen.

 15. Konfigurer SharePoint-området til å vise skjemaer som er basert på denne skjemamalen, i en webleser.

  Hvordan?

  1. Åpne SharePoint-området i en webleser.

  2. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen i øvre høyre hjørne av området, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

  3. Under Områdeadministrasjon klikker du Områdebiblioteker og -lister.

  4. Klikk Tilpass områdenavnet.

  5. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

  6. I Leseraktiverte dokumenter klikker du Vis som webside og deretter OK.

Til toppen av siden

Publisere en skjemamal som en områdeinnholdstype

Når du publiserer en skjemamal som en områdeinnholdstype, endrer publiseringsveiviseren skjemamalen for bruk som en områdeinnholdstype. På samme måte som når du oppretter et nytt dokument, kan du konvertere skjemamalen til en webaktivert skjemamal i publiseringsveiviseren. Deretter lagrer veiviseren skjemamalen på en server som en områdeinnholdstype.

 1. Klikk LagreFil-menyen.

 2. I dialogboksen Lagre som blar du til plasseringen der du vil lagre skjemamalen, og klikk deretter Lagre.

 3. Hvis du vil åpne oppgaveruten Utformingskontroll, velg UtformingskontrollVerktøy-menyen.

 4. Hvis det er oppført feil i oppgaveruten Utformingskontroll, retter du opp feilene og klikker Oppdater for å finne ut om feilene fortsatt eksisterer.

 5. Klikk PubliserFil-menyen.

 6. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 7. Skriv inn plasseringen for SharePoint-området der du vil publisere skjemamalen på den neste siden i veiviseren, i boksen Skriv inn plasseringen for SharePoint eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 8. Merk av for Aktiver skjemaet for utfylling i en webleser på den neste siden i veiviseren, klikk Områdeinnholdstype (avansert), og klikk deretter Neste.

 9. På den neste siden i veiviseren klikker du Opprett en ny innholdstype.

 10. I listen Baser innholdstypen på klikker du Skjema og deretter Neste.

 11. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn og en beskrivelse for den nye innholdstypen, og deretter klikker du Neste.

 12. På den neste siden i veiviseren skriver du inn plasseringen for SharePoint-området i boksen Angi plassering og filnavn for skjemamalen og klikker Bla gjennom.

 13. I dialogboksen Bla gjennom blar du til plasseringen på serveren der du vil publisere skjemamalen som en områdeinnholdstype, og deretter skriver du inn navnet på skjemamalen i Filnavn-boksen og klikker Lagre.

 14. Klikk Neste.

 15. Velg skjemamalfeltene du vil vise som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Merknad: Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk OK.

  Du finner koblinger til mer informasjon om visning av data i kolonner i et dokumentbibliotek under Se også.

 16. Klikk Neste.

 17. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at informasjonen som vises, er riktig, og deretter klikker du Publiser.

 18. Klikk Lukk, og kontroller deretter at skjemamalen er en innholdstype på SharePoint-området.

  Hvordan?

  1. Åpne SharePoint-området i en webleser.

  2. Områdehandlinger-menyen i øvre høyre hjørne klikker du Innstillinger for område.

  3. Klikk innholdstyper for område under Gallerier i Innstillinger for område.

   Skjemamalen skal være oppført under InfoPath innholdstyper i Galleri for innholdstype for område.

Til toppen av siden

Publisere skjemamalen som krever administratorgodkjenning

Følgende scenarier krev administratorgodkjenning å publisere en skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services:

 • Skjemamalen inneholder forvaltet kode.

  Merknad: Skript, må konverteres til forvaltet kode før skjemamalen kan publiseres.

 • Skjemamalen krever sikkerhetsnivået Fullstendig klarering, som gjør at de resulterende skjemaene har full tilgang til systemressursene på datamaskinen til brukerne, for eksempel filer og innstillinger.

 • Skjemamalen bruker en datatilkobling som håndteres av en administrator.

 • Skjemamalen er aktivert for visning på en mobil enhet.

Hvis du vil publisere en skjemamal som krever administratorgodkjenning, må du først publisere skjemamalen til en delt nettverksmappe der serveradministratoren kan laste opp skjemamalen til serveren som kjører InfoPath Forms Services, og deretter distribuere skjemamalen. Du Finn koblinger til mer informasjon om hvordan serveradministratoren kan distribuere en skjemamal i Se også-delen.

 1. Klikk LagreFil-menyen.

 2. I dialogboksen Lagre som blar du til plasseringen der du vil lagre skjemamalen, og klikk deretter Lagre.

 3. Hvis du vil åpne oppgaveruten Utformingskontroll, velg UtformingskontrollVerktøy-menyen.

 4. Hvis det er oppført feil i oppgaveruten Utformingskontroll, retter du opp feilene og klikker Oppdater for å finne ut om feilene fortsatt eksisterer.

 5. Klikk PubliserFil-menyen.

 6. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 7. Skriv inn plasseringen for SharePoint-området der du vil publisere skjemamalen på den neste siden i veiviseren, i boksen Skriv inn plasseringen for SharePoint eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 8. På den neste siden i veiviseren merker du av for Webaktiver denne skjemamalen, klikker Skjemamal til administratorgodkjenning (avansert) og deretter Neste.

 9. På den neste siden i veiviseren klikker du Bla gjennom i boksen Angi plassering og filnavn for skjemamalen.

 10. I dialogboksen Bla gjennom blar du til plasseringen for den delte nettverksmappen, og deretter skriver du inn navnet på skjemamalen i Filnavn-boksen og klikker Lagre.

 11. Klikk Neste.

 12. Velg skjemamalfeltene du vil vise som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Merknad: Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk OK.

  Du finner koblinger til mer informasjon om visning av data i kolonner i et dokumentbibliotek under Se også.

 13. Klikk Neste.

 14. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at informasjonen som vises, er riktig, og deretter klikker du Publiser.

Når du har publisert skjemamalen, be serveradministratoren for å laste opp skjemamalen til serveren, og aktiver deretter skjemamalen til en områdesamling. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster opp og distribuere en skjemamal til en server som kjører InfoPath Forms Services, klikker du koblingen i delen Se også om distribusjon av skjemamaler som inneholder kode.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×