Prosjektkart: Din veikartet til prosjektstyring

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Project-kartet kan hjelpe deg med å gjøre mest mulig ut av Microsoft Office Project 2007 og oppnå målene for prosjektet ved hjelp av godkjente standarder og fremgangsmåter for prosjektstyringsmetode.

Obs!: Selv om du bruker smidig prosjektstyring metoder, kan du fortsatt bruke mål som er inkludert i Project-kartet til å administrere prosjektet mot en vellykket avslutning.

Project-kartet gir en oversikt over de tre fasene i livssyklusen til project: lage en plan, spore og administrere et prosjekt og lukke et prosjekt. Bli bedre kjent med denne veiledningen til prosjektstyring ved å utforske målene under hver av disse fasene.

Tips!: Klikk koblingene nedenfor for å se omfattende project management aktiviteter, og klikk deretter mål elementene for detaljerte instruksjoner for å utføre hver mål i Office Project 2007.

Veikartgrafikk for prosjektet

Lage en plan

Definere et prosjekt

Før du kan bygge et prosjekt, må du bestemme hva prosjektet skal omfanget er og hva du ønsker å oppnå med prosjektet.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Starte et prosjekt

Under planleggingsfasen av prosjekter som strekker seg over en svært lang tid eller omfatter mange personer, er det viktig å definere mål, antakelser og begrensninger for prosjektet.

Starte en prosjektplan

Etter den innledende planleggingen, kan du opprette prosjektfilen, angi foreløpig prosjektdata og knytte din planleggingsdokumenter til filen.

Definere prosjektleveringer

Når du har etablert mål for prosjektet, kan du definere faktiske produktet eller tjenesten som oppfyller de aktuelle målene.

Planlegge prosjektaktiviteter

Når du har definert hva prosjektet er, slik at prosjektet blir vellykket, kan du utforske hovedaktivitetene i den. Mange prosjekter mislykkes fordi prosjektleder ikke tidlig nok, det fulle omfanget av arbeidet som er involvert i å opprette prosjektet.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Definere faser og aktiviteter

Når du finner ut arbeidet i prosjektet, kan du organisere den i milepæler, faser og aktiviteter, og skriv det inn i en prosjektplan.

Vise prosjektets struktur

Når du lager en aktivitetsdisposisjon, kan du også vise strukturen til prosjektet ved hjelp av innebygde eller egendefinerte prosjektstrukturplan (WBS) som eller disposisjonskoder.

Beregne aktivitetsvarigheter

Project 2007 kan beregne en realistisk tidsplan for deg, ofte basert utelukkende på aktivitetsvarigheter og aktivitetsavhengighetene du angir.

Planlegge prosjektaktiviteter

Når du har angitt aktivitetsvarigheter, er det på tide å løse hvordan aktiviteter er relatert til hverandre og bundet til bestemte datoer.

Opprette relasjoner mellom prosjekter

Ved å opprette aktivitetsavhengigheter mellom aktiviteter i forskjellige prosjekter, kan du vurdere effektene av endringene og aktiviteter i ett prosjekt på andre prosjekter.

Planlegge og leverer ressurser

På dette punktet i prosjektet planleggingsprosessen, har du funnet prosjektomfang, konfigurere oppgavelisten og beregnede aktivitetsvarigheter.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Beregne ressursbehov

Nå har du funnet prosjektomfang, inkludert hvordan du konfigurerer oppgavelisten og beregning av aktivitetsvarigheter. Du kan bruke denne informasjonen til å gjøre foreløpig estimater, identifisere krav, og start når og innkjøp prosessene for å få informasjonen du trenger.

Sette sammen prosjektgruppen

Alle ressursene ble identifisert, godkjent og skaffet. Nå kan du sette sammen arbeidsgruppen ved å angi ressursinformasjon i prosjektplanen.

Dele ressurser mellom prosjekter

Project 2007 gjør det enklere for deg å dele ressurser på tvers av flere prosjekter der den samme personer, materialer eller utstyr vil bli brukt.

Tildele ressurser til aktiviteter

Nå som ressursinformasjonen er lagt inn i prosjektet, kan du tildele ressurser til bestemte aktiviteter du konfigurerer som arbeid på prosjektet.

Planlegge prosjektkostnader

Uten en heldekkende forståelse av kostnadene er i et prosjekt, kan prosjektet raskt mislykkes og bli ulønnsomt. Kostnader består av alle ressurser som er nødvendig for å utføre et prosjekt, inkludert personer og utstyr som gjør arbeidet og materialer forbrukt som arbeid er fullført.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Beregne kostnader

Kostnadsberegning er prosessen med å utvikle omtrentlig ressurser og aktiviteter kostnadene behov for å fullføre prosjektaktivitetene.

Definere kostnadsinformasjon budsjett og opprinnelig plan

Når du har angitt kostnadssatser, kan du lagre dem som budsjettet før du begynner sporing og behandling av planen. Du kan også legge ved viktig å huske om budsjett beslutninger, dele budsjettinformasjon med andre eller overføre informasjon til andre filformater.

Forberede deg på kostnadsstyring

Når du har etablert kostnader, kan du gjøre nødvendige forberedelser for sporing og administrasjon av dem til å sørge for at prosjektet er innenfor budsjettet. Du kan angi en startdato for regnskapsåret, kontrollere beregningsalternativer og bestemme når kostnadene er betales.

Planlegge kvalitet og risikoer

Kvalitet er et viktig punkt som påvirker direkte kundene eller brukere. Uten en risikostyringsplan kan prosjektet ytelsen i uventede måter.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Planlegge kvalitet

Før et prosjekt begynner identifisere kvalitetsstandardene som er nødvendige for å oppnå prosjektmål.

Identifisere og planlegge risikoer

Identifisere, planlegging av og redusere risikoen på forskjellige kan ganger når et prosjekt hjelpe deg med å holde prosjektet innenfor budsjettet og på tidsplanen.

Planlegge kommunikasjon og sikkerhet

Kommunikasjon og sikkerheten rundt den er viktige sider ved å opprette en gruppe som samarbeider godt.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Konfigurere metoder for å formidle prosjektinformasjon

Definere en metode for å kommunisere med prosjektgruppen og holde prosjektet oppdatert.

Beskytte prosjektinformasjon

Microsoft Office Project Server 2007 og Project 2007 tilbyr grunnleggende sikkerhetsfunksjoner som kan bidra til å beskytte prosjektinformasjonen mot uautorisert tilgang.

Optimalisere en prosjektplan

Når prosjektet begynner, må du se gjennom tilstandsrapporter og finjustere aktiviteter, ressurser eller kostnader.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Optimalisere prosjektplanen for å fullføre innen sluttdatoen

Når du har laget prosjektplanen, kan du se gjennom og finjustere det for å sikre at du oppfyller den planlagte sluttdatoen.

Optimalisere prosjektplanen for ressurser

Når du har laget prosjektplanen, går du gjennom fordelingen av ressursene for å optimalisere arbeidsmengdene.

Optimalisere prosjektplanen for å holde budsjettet

Se gjennom de planlagte kostnadene i den fullførte prosjektplanen for å sikre at de overholde budsjettet.

Skrive ut og distribuere prosjektinformasjon

Hold interessenter og gruppemedlemmer oppdatert på prosjektfremdrift ved å gi dem tilgang til elektroniske eller trykte visninger og rapporter.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Skrive ut prosjektinformasjon

Når prosjektet er planlagt, kan du vil distribuere trykte kopier av den nyeste prosjektinformasjonen til interessenter eller gruppemedlemmer.

Distribuere prosjektinformasjon elektronisk

Du kan distribuere den nyeste prosjektinformasjonen elektronisk ved å opprette rapporter til interessenter og gruppemedlemmer.

Spore og administrere et prosjekt

Spore fremdrift

Velg elementene du vil spore og velge oppfølgingsmetode for, og start overvåking av fremdriften for prosjektet.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Konfigurere et prosjekt for oppfølging

Selv om Project 2007 enkelt sporing, finnes det flere trinn for å ta før du kan begynne å følge opp fremdriften for prosjektet.

Registrere fremdrift og håndtere oppdateringer

Når du velger du elementene du vil spore og sporingsmetoden, kan du begynner å følge disse elementene.

Behandle en tidsplan

Styre prosjektet ved å identifisere problemer, finjustere tidsplanen og rapportere fremdriften til interessenter og gruppemedlemmer.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Identifisere problemer med tidsplanen

Når du følger opp den faktiske fremdriften for aktiviteter, kan du gå gjennom tidsplanen til å identifisere problemer eller potensielle problemer med tidsplanene.

Sette aktiviteter, faser eller prosjektet i rute igjen

Hvis du oppdager problemer med tidsplanen, kan du bruke en rekke strategier for å administrere prosjektplanen.

Administrere ressurser

Behandle ressursene ved å følge opp fremdriften, identifisere og løse problemer med ressursallokeringer, administrere delte ressurser og rapporterer fremdriften for prosjektet til interessenter og gruppemedlemmer.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Spore ressursfremdrift

Den mest effektive måten å måle fremdriften ressursenes arbeid på et prosjekt er å saldo arbeidsmengdene og følge opp fremdriften for aktiviteter.

Identifisere problemer med ressursallokeringer

Ved å gå gjennom ressursinformasjon, for eksempel tildelinger, overallokeringer eller underallokeringer, ressurskostnader og avvik mellom planlagt og faktisk arbeid, kan du kontrollere at ressursene er optimalt tildelt til aktiviteter oppnå det du vil bruke.

Løse problemer med ressursallokeringer

For å få den beste ytelsen og resultater fra ressurser, må du håndtere arbeidsmengdene for å løse overallokeringer og underallokeringer.

Behandle informasjon om delte ressurser

Når du legger til virksomhetsressurser, delt se gjennom eller endre ressursinformasjon for å forsikre deg om at prosjektet er så fleksibel og kostnad effektiv som mulig.

Styre kostnader

Du administrerer kostnader ved å holde kostnadene innenfor budsjettet. Kostnader er alle ressursene som kreves for å utføre et prosjekt, inkludert personer og utstyr som gjør arbeidet og materialer forbrukt som arbeid er fullført.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Overvåke kostnadene

Ved å se gjennom grunnleggende kostnadsinformasjon for prosjektet på gjentatt basis, samt å utføre en mer detaljert analyse av kostnadsinformasjon, kan du bidra til å sikre at prosjektet er økonomiske suksess.

Justere kostnader for å holde prosjektet innenfor budsjettet

Når du har funnet et problem i budsjettet, kan du dra korrigerende tiltak ved hjelp av Project 2007 til å løse problemet og optimalisere planen for kostnader på nytt.

Risikostyring

Identifisere potensielle problemer med å steder ved forutse risikoer og svare på risikohendelser og rapportere fremdriften for prosjektet til interessenter og gruppemedlemmer.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Identifisere nye risikoer

Identifisere, begrensende og styre risiko hjelper deg med å oppfylle prosjektmålene.

Overvåke prosjektrisikoer

Når du har en risiko inntreffer hendelse, må du kanskje reagere på risikoen Hvis du vil kontrollere innvirkningen på prosjektet.

Lukke et prosjekt

Gå gjennom endelig prosjektinformasjon

Slutten av et prosjekt er en god tid for interessenter og gruppemedlemmer sammen kommer til å analysere hva som gikk høyre eller feil og til å produsere endelige elektroniske eller trykte visninger og rapporter.

Hva vil du utforske?   

Mål

Beskrivelse

Gå gjennom endelig prosjektinformasjon

Avslutte et prosjekt innebærer oppsummere og formidle prosjektinformasjon, analysere effektiviteten i prosjektet og arkivere prosjektdata.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×