Project-funksjoner for egendefinerte felt

Project-funksjoner for egendefinerte felt

Disse funksjonen brukes i formler for å beregne verdier for egendefinerte felt.

Tips!: Hvis du vil skrive inn en formel i et egendefinert felt i Project 2007, peker du på Tilpass, og deretter klikker du på FeltVerktøy-menyen. Klikk på Formel i dialogboksen Egendefinerte felt. Klikk på Prosjekt-fanen i Project 2010, og deretter klikker du på Egendefinerte felt i Egenskaper-gruppen. Klikk på Formel i dialogboksen Egendefinerte felt.

Oversikt over Project-funksjoner

Når du bruker Microsoft Project, kan det være du har behov for å arbeide med verdier som ikke er plassert direkte i felt. Ved hjelp av formler kan du arbeide med felt for å opprette disse nye verdiene.

Eksemplene nedenfor illustrerer hvordan du kan bruke formler i egendefinerte felt.

 • Når følgende formel legges til i et egendefinert tallfelt, returneres en numerisk verdi som angir antall dager mellom gjeldene dato og sluttdatoen for aktivitetene i en tidsplan:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Når følgende formel legges til i et egendefinert tekstfelt, returneres verdien "Ingen opprinnelig plan", "Overskridelse på 20 % eller mer" eller "Under budsjett":

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Konverteringsfunksjoner

Asc

Returnerer et heltall som representerer tegnkoden som tilsvarer den første bokstaven i en streng.

Syntaks

Asc( string )

streng  Et gyldig strenguttrykk.

CBool

Konverterer et uttrykk til datatypen Boolsk.

Syntaks

CBool( expression )

uttrykk  Alle gyldige strenger eller numeriske uttrykk.

CByte

Konverterer et uttrykk til datatypen Byte.

Syntaks

CByte( expression )

uttrykk  Alle heltall fra 0 til 255.

CCur

Konverterer et uttrykk til datatypen Valuta.

Syntaks

CCur( expression )

uttrykk  Alle numeriske uttrykk fra -922 337 203 685 477,5808 til 922.337.203.685.477,5807.

CDate

Konverterer et uttrykk til datatypen Date.

Syntaks

CDate( expression )

uttrykk  Et gyldig datauttrykk.

CDbl

Konverterer et uttrykk til datatypen Langt flyttall.

Syntaks

CDbl( expression )

uttrykk  Alle numeriske uttrykk fra -1,79769313486232E308 til -4,94065645841247E-324 for negative verdier, og fra 4,94065645841247E-324 til 1,79769313486232E308 for positive verdier.

CDec

Konverterer et uttrykk til datatypen Desimal.

Syntaks

CDec( expression )

uttrykk  Alle numeriske uttrykk fra +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 for nullskalerte tall, det vil si tall uten desimaler. For tall med 28 desimaler er spekteret +/-7.9228162514264337593543950335. Det minste mulige tallet som ikke er null, er 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Returnerer en streng som inneholder tegnet som er forbundet med den angitte tegnkoden.

Syntaks

Chr( charcode )

tegnkode  Et langt heltall som angir et tegn.

CInt

Konverterer et uttrykk til datatypen Heltall.

Syntaks

CInt( expression )

uttrykk  Alle numeriske uttrykk fra -32 768 til 32 767, brøker avrundes.

CLng

Konverterer et uttrykk til datatypen Langt.

Syntaks

CLng( expression )

uttrykk  Alle numeriske uttrykk fra -2 147 483 648 til 2 147 483 647, brøker avrundes.

CSng

Konverterer et uttrykk til datatypen Flyttall.

Syntaks

CSng( expression )

uttrykk  Alle numeriske uttrykk fra -3,402823E38 til -1,401298E-45 for negative verdier, og fra 1,401298E-45 til 3,402823E38 for positive verdier.

CStr

Konverterer et uttrykk til datatypen Streng.

Syntaks

CStr( expression )

uttrykk  Alle gyldige strenger eller numeriske uttrykk.

CVar

Konverterer et uttrykk til datatypen Variant.

Syntaks

CVar( expression )

uttrykk  Samme spekter som Langt flyttall for numeriske verdier. Samme spekter som Streng for ikke-numeriske verdier.

DateSerial

Returnerer en variant (dato) for angitt år, måned og dag.

Syntaks

DateSerial( year, month, day )

år  Obligatorisk – heltall. Tall mellom 100 og 9999 eller et numerisk uttrykk.

måned  Obligatorisk – heltall. Et numerisk uttrykk.

dag  Obligatorisk – heltall. Et numerisk uttrykk.

DateValue

Returnerer en variant (dato).

Syntaks

DateValue( date )

dato  Obligatorisk – vanligvis et strenguttrykk som representerer en dato fra 1. januar, 100, til 31. desember, 9999. I tillegg kan dato være et uttrykk som representerer en dato, et klokkeslett eller både dato og klokkeslett, i den rekkefølgen.

Dag

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 1 og 31, som representerer dagen i måneden.

Syntaks

Day( date)

dato  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere en dato. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

Hex

Returnerer en streng som representerer heksadesimalverdien for et tall.

Syntaks

Hex( number )

tall  Obligatorisk – alle gyldige strenger eller numeriske uttrykk.

Time

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 0 og 23, som representerer timen på dagen.

Syntaks

Hour( time )

tid  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

Minutt

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 0 og 59, som representerer minuttet i timen.

Syntaks

Minute( time )

tid  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

Måned

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 1 og 12, som representerer måneden i året.

Syntaks

Month( date)

dato  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

Okt

Returnerer en variant (streng) som representerer den oktale verdien for et tall.

Syntaks

Oct( number )

talltall  Obligatorisk – alle gyldige strenger eller numeriske uttrykk.

ProjDateConv

Konverterer en verdi til en dato.

Syntaks

ProjDateConv( expression, dateformat )

uttrykk  Obligatorisk – variant. Uttrykket som skal konverteres til en dato.

datoformat  Valgfri - Langt. Datoformatstandarden er pjdatoDefault, men du kan erstatte en av følgende pjdatoFormat-konstanter (datoformat brukes på 25.09.07 klokken 12:33):

 • pjDateDefault: Standardformatet. Angi det på Vis-fanen i Alternativer-dialogboksen (Verktøy-meny).

 • pjdato_dd_mm_åå_tt_mm: 25/09/07 12:33

 • pjdato_dd_mm_åå: 25/09/07

 • pjdato_dd_mm_åååå: 25/09/2007

 • pjdato_dd_mmmm_åååå_tt_mm: 25.09.07 12:33

 • pjdato_dd_mmmm_åååå: 25.09.07

 • pjdato_dd_mmm_tt_mm: 25. sep. 12:33

 • pjdato_dd_mmm_ååå: 25. sep '07

 • pjdato_dd_mmmm: 25. september

 • pjdato_dd_mmm: 25. sep.

 • pjdato_ddd_dd_mm_åå_tt_mm: tir 25/09/07 12:33

 • pjdato_ddd_dd_mm_åå: tir 25/09/07

 • pjdato_ddd__dd_mmm_ååå: tir 25. sep. '07

 • pjDate_ddd_tt_mm: tir 12:33

 • pjdato_dd_mm: 25/7

 • pjdato_dd: 25.

 • pjDate_tt_mm: 12:33

 • pjdato_ddd_dd_mmm: tir 25. sep.

 • pjdato_ddd_dd_mm: tir 25/7

 • pjdato_ddd_dd: tir 25.

 • pjdato_Uuu_dd: U40/2

 • pjdato_Uuu_dd_åå_tt_mm: U40/2/07 12:33

ProjDurConv

Konverterer et uttrykk til en varighetsverdi i angitte enheter.

Syntaks

ProjDurConv( expression, durationunits )

uttrykkHER  Obligatorisk – variant. Uttrykket som skal konverteres til en varighet.

varighetsenheter  Valgfri – Lang. Enhetene som brukes til å uttrykke varigheten. Hvis ikke varighetsenheter er angitt, er standardverdien enhetstypen som er angitt i alternativet Vis varighet iTidsplan-fanen i Alternativer-dialogboksen (Verktøy-meny). varighetsenheter kan være én av følgende pjFormatUnit-konstanter:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Sekund

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 0 og 59, som representerer sekundet i timen.

Syntaks

Second( time )

tid  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

Str

Returnerer en variant (streng) som representerer et tall.

Syntaks

Str( number )

tall  Obligatorisk – langt eller et annet gyldig numerisk uttrykk.

StrConv

Returnerer en variant (streng) konvertert som angitt.

Syntaks

StrConv( string, conversion, LCID )

streng  Obligatorisk – strenguttrykk som skal konverteres.

konvertering  Obligatorisk – heltall. Summen av verdier som angir sammenligningstypen som skal utføres.

LCID  Valgfri – IDen for nasjonal innstilling, hvis den er forskjellig fra systemets ID for nasjonal innstilling. (Systemets ID for nasjonal innstilling er standard.)

TimeSerial

Returnerer en variant (dato) som inneholder klokkeslettet for en bestemt time, minutt og sekund.

Syntaks

TimeSerial( hour, minute, second )

time  Obligatorisk – variant (heltall). Tall mellom 0 (00:00) og 23 (23:00) eller et numerisk uttrykk.

minutt  Obligatorisk – variant (heltall). Et numerisk uttrykk.

sekund  Obligatorisk – variant (heltall). Et numerisk uttrykk.

Tidsverdi

Returnerer en variant (dato) som inneholder klokkeslettet.

Syntaks

TimeValue( time)

tid  Obligatorisk – vanligvis et strenguttrykk som representerer et klokkeslett mellom 0:00:00 og 23:59:59. tid kan imidlertid også være et uttrykk som representerer et klokkeslett i det intervallet. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

Val

Returnerer tallene som finnes i en streng som en numerisk verdi av riktig type.

Syntaks

Val( string )

streng  Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk.

Ukedag

Returnerer en variant (heltall) som inneholder et heltall som representerer ukedagen.

Syntaks

Weekday( date[, firstdayofweek] )

dato  Obligatorisk – variant, numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere en dato. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

første dag i uken  Valgfri – en konstant som angir første dag i uken. Hvis den ikke er angitt, brukes søndag.

År

Returnerer en variant (heltall) som inneholder et heltall som representerer året.

Syntaks

Year( date )

dato  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere en dato. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

Dato/klokkeslett-funksjoner

CDate

Konverterer et uttrykk til datatypen Date.

Syntaks

CDate( expression )

uttrykk  Et gyldig datauttrykk.

Dato

Returnerer en variant (dato) som inneholder den gjeldende systemdatoen.

Syntaks

Date

DateAdd

Returnerer en variant (dato) som inneholder en dato der et angitt tidsintervall er lagt til.

Syntaks

DateAdd( interval, number, date )

intervall Obligatorisk. Strenguttrykk som er tidsintervallet du vil legge til, for eksempel "m" eller "d".

tall  Obligatorisk – numerisk uttrykk som er antall intervaller du vil legge til. Tallet kan være positivt (for å angi datoer i fremtiden) eller negativt (for å angi datoer i fortiden).

dato  Obligatorisk – variant (dato) eller litteral som representerer datoen intervallet er lagt til.

DateDiff

Returnerer en variant (langt) som angir antallet intervaller mellom to angitte datoer.

Syntaks

DateDiff( interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] )

intervall  Obligatorisk – strenguttrykk som er tidsintervallet du bruker til å beregne forskjellen mellom dato1 og dato2.

dato1, dato2  Obligatorisk – variant (dato). To datoer som skal brukes i beregningen.

første dag i uken  Valgfri – en konstant som angir første dag i uken. Hvis den ikke er angitt, brukes søndag.

første uke i året  Valgfri – en konstant som angir første uke i året. Hvis den ikke er angitt, brukes uken der datoen 1. januar finnes.

DatePart

Returnerer en variant (heltall) som inneholder den angitte delen av en gitt dato.

Syntaks

DatePart( interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] )

intervall  Obligatorisk – strenguttrykk som er tidsintervallet du vil legge til.

dato  Obligatorisk – variant (dato) verdi du vil evaluere.

første dag i uken  Valgfri – en konstant som angir første dag i uken. Hvis den ikke er angitt, brukes søndag.

første uke i året  Valgfri – en konstant som angir første uke i året. Hvis den ikke er angitt, brukes uken der datoen 1. januar finnes.

DateSerial

Returnerer en variant (dato) for angitt år, måned og dag.

Syntaks

DateSerial( year, month, day )

år  Obligatorisk – heltall. Tall mellom 100 og 9999 eller et numerisk uttrykk.

måned  Obligatorisk – heltall. Et numerisk uttrykk.

dag  Obligatorisk – heltall. Et numerisk uttrykk.

DateValue

Returnerer en variant (dato).

Syntaks

DateValue( date)

dato  Obligatorisk – vanligvis et strenguttrykk som representerer en dato fra 1. januar, 100, til 31. desember, 9999. dato kan imidlertid også være et uttrykk som kan representere en dato, et klokkeslett eller både dato og klokkeslett, i den rekkefølgen.

Dag

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 1 og 31, som representerer dagen i måneden.

Syntaks

Day( date)

dato  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere en dato. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

Time

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 0 og 23, som representerer timen på dagen.

Syntaks

Hour( time )

tid  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

IsDate

Returnerer en boolsk verdi som angir om et uttrykk kan konverteres til en dato.

Syntaks

IsDate( expression )

uttrykk  Obligatorisk – en variant som inneholder et datouttrykk eller strenguttrykk som kan godkjennes som dato eller klokkeslett.

Minutt

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 0 og 59, som representerer minuttet i timen.

Syntaks

Minute( time)

tid  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

Måned

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 1 og 12, som representerer måneden i året.

Syntaks

Month( date)

dato  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

Returnerer en variant (dato) som angir gjeldende dato og klokkeslett i henhold til datamaskinens systemdato og -klokkeslett.

Syntaks

Now

ProjDateAdd

Legger til en varighet for en dato for å kunne returnere en ny dato.

Syntaks

ProjDateAdd( date, duration, calendar )

dato  Obligatorisk – variant. Opprinnelig dato som varighet legges til.

varighet  Obligatorisk – variant. Varigheten som skal legges til i dato.

kalender  Valgfri – streng. Kalenderen som skal brukes når den nye datoen beregnes. Hvis kalender ikke er angitt, er ressurskalenderen standard for gjeldende ressurs. Standard for gjeldende aktivitet er aktivitetskalenderen eller standardkalenderen hvis det ikke finnes noen aktivitetskalender. For Project Server brukes standardkalenderen uavhengig av hvilken kalender som er angitt i kalender-strengen. Når du bruker denne funksjonen i en formel som er opprettet i Project Web App, og sammenligner den med samme formel som er opprettet i Project Professional, bør du teste den for å forsikre deg om at resultatet blir som forventet.

Obs!: Hvis du vil trekke sju dager fra en bestemt dato, fungerer følgende formel i Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Hvis du kjører samme formel i Project Server 2010, vil resultatet imidlertid bli 9/24/2010, ikke 9/17/2010. For at formler skal fungere på samme måte på Project Professional 2010 og Project Server 2010, bør du unngå negative parametre for ProjDateAdd- og ProjDateSub-funksjoner.

ProjDateConv

Konverterer en verdi til en dato.

Syntaks

ProjDateConv( expression, dateformat )

uttrykk  Obligatorisk – variant. Uttrykket som skal konverteres til en dato.

datoformat  Valgfri – langt. Datoformatstandarden er pjdatoDefault, men du kan erstatte en av følgende pjdatoFormat-konstanter (datoformat brukes på 30.09.03 klokken 12:33):

 • pjDateDefault: Standardformatet. Angi det på Vis-fanen i Alternativer-dialogboksen (Verktøy-meny).

 • pjdato_dd_mm_åå_tt_mm: 25/09/07 12:33

 • pjdato_dd_mm_åå: 25/09/07

 • pjdato_dd_mm_åååå: 25/09/2007

 • pjdato_dd_mmmm_åååå_tt_mm: 25.09.07 12:33

 • pjdato_dd_mmmm_åååå: 25.09.07

 • pjdato_dd_mmm_tt_mm: 25. sep. 12:33

 • pjdato_dd_mmm_ååå: 25. sep '07

 • pjdato_dd_mmmm: 25. september

 • pjdato_dd_mmm: 25. sep.

 • pjdato_ddd_dd_mm_åå_tt_mm: tir 25/09/07 12:33

 • pjdato_ddd_dd_mm_åå: tir 25/09/07

 • pjdato_ddd__dd_mmm_ååå: tir 25. sep. '07

 • pjDate_ddd_tt_mm: tir 12:33

 • pjdato_dd_mm: 25/7

 • pjdato_dd: 25.

 • pjDate_tt_mm: 12:33

 • pjdato_ddd_dd_mmm: tir 25. sep.

 • pjdato_ddd_dd_mm: tir 25/7

 • pjdato_ddd_dd: tir 25.

 • pjdato_Uuu_dd: U40/2

 • pjdato_Uuu_dd_åå_tt_mm: U40/2/07 12:33

ProjDateDiff

Returnerer varigheten mellom to datoer, i minutter.

Syntaks

ProjDateDiff( date1, date2, calendar )

dato1  Obligatorisk – variant. Datoen som brukes som varighetens startdato.

dato2  Obligatorisk – variant. Datoen som brukes som varighetens sluttdato.

kalender  Valgfri – streng. Kalenderen som skal brukes når varigheten beregnes. Hvis kalender ikke er angitt, er ressurskalenderen standard for gjeldende ressurs. Standard for gjeldende aktivitet er aktivitetskalenderen (eller standardkalenderen hvis det ikke finnes noen aktivitetskalender). For Project Server brukes standardkalenderen uavhengig av hvilken kalender som er angitt i kalender-strengen. Når du bruker denne funksjonen i en formel som er opprettet i Project Web App, og sammenligner den med samme formel som er opprettet i Project Professional, bør du teste den for å forsikre deg om at resultatet blir som forventet.

ProjDateSub

Returnerer datoen som kommer foran en annen dato i henhold til en angitt varighet.

Syntaks

ProjDateSub( date, duration, calendar )

dato  Obligatorisk – variant. Opprinnelig dato varighet trekkes fra.

varighet  Obligatorisk – variant. Varigheten som skal trekkes fra dato.

kalender  Valgfri – streng. Kalenderen som skal brukes når datoforskjellen beregnes. Hvis kalender ikke er angitt, er ressurskalenderen standard for gjeldende ressurs. Standard for gjeldende aktivitet er aktivitetskalenderen (eller standardkalenderen hvis det ikke finnes noen aktivitetskalender). For Project Server brukes standardkalenderen uavhengig av hvilken kalender som er angitt i kalender-strengen. Når du bruker denne funksjonen i en formel som er opprettet i Project Web App, og sammenligner den med samme formel som er opprettet i Project Professional, bør du teste den for å forsikre deg om at resultatet blir som forventet.

Obs!: Hvis du vil trekke sju dager fra en bestemt dato, fungerer følgende formel i Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Hvis du kjører samme formel i Project Server 2010, vil resultatet imidlertid bli 9/24/2010, ikke 9/17/2010. For at formler skal fungere på samme måte på Project Professional 2010 og Project Server 2010, bør du unngå negative parametre for ProjDateAdd- og ProjDateSub-funksjoner.

ProjDateValue

Returnerer datoverdien for et uttrykk.

Syntaks

ProjDateValue( expression )

uttrykk  Obligatorisk – variant. Uttrykket som skal vises som en dato.

ProjDurConv

Konverterer et uttrykk til en varighetsverdi i angitte enheter.

Syntaks

ProjDurConv( expression, durationunits )

uttrykkHER  Obligatorisk – variant. Uttrykket som skal konverteres til en varighet.

varighetsenheter  Valgfri – Lang. Enhetene som brukes til å uttrykke varigheten. Hvis ikke varighetsenheter er angitt, er standardverdien enhetstypen som er angitt i alternativet Vis varighet iTidsplan-fanen i Alternativer-dialogboksen (Verktøy-meny). varighetsenheter kan være én av følgende pjFormatUnit-konstanter:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Returnerer antall minutter i en varighet.

Syntaks

ProjDurValue( duration )

varighet  Obligatorisk – variant. Varigheten som skal uttrykkes i minutter.

Sekund

Returnerer en variant (heltall) som angir et helt tall mellom 0 og 59, som representerer sekundet i timen.

Syntaks

Second( time )

tid  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere et klokkeslett. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

Klokkeslett

Returnerer en variant (dato) som angir det gjeldende systemklokkeslettet.

Syntaks

Klokkeslett

Tidtaker

Returnerer et flyttall som representerer antall sekunder siden midnatt.

Syntaks

Timer

TimeSerial

Returnerer en variant (dato) som inneholder klokkeslettet for en bestemt time, minutt og sekund.

Syntaks

TimeSerial( hour, minute, second)

time  Obligatorisk – variant (heltall). Tall mellom 0 (00:00) og 23 (23:00) eller et numerisk uttrykk.

minutt  Obligatorisk – variant (heltall). Et numerisk uttrykk.

sekund  Obligatorisk – variant (heltall). Et numerisk uttrykk.

Tidsverdi

Returnerer en variant (dato) som inneholder klokkeslettet.

Syntaks

TimeValue( time)

tid  Obligatorisk – vanligvis et strenguttrykk som representerer et klokkeslett mellom 0:00:00 og 23:59:59. tid kan imidlertid også være et uttrykk som representerer et klokkeslett i det intervallet. Hvis tid inneholder Null, returneres Null.

Ukedag

Returnerer en variant (heltall) som inneholder et heltall som representerer ukedagen.

Syntaks

Weekday( date[, firstdayofweek] )

dato  Obligatorisk – variant, numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere en dato. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

første dag i uken  Valgfri – en konstant som angir første dag i uken. Hvis den ikke er angitt, brukes søndag.

År

Returnerer en variant (heltall) som inneholder et heltall som representerer året.

Syntaks

Year( date)

dato  Obligatorisk – en variant, et numerisk uttrykk eller strenguttrykk, eller en kombinasjon, som kan representere en dato. Hvis dato inneholder Null, returneres Null.

Generelle funksjoner

Velg

Velger og returnerer en verdi fra en liste over argumenter.

Syntaks

Choose( index, choice-1[, choice-2, ... [, choice-n]])

indeks  Obligatorisk – numerisk uttrykk eller felt som resulterer i en verdi mellom 1 og antall tilgjengelige velg.

valg  Obligatorisk – variant-uttrykk som inneholder ett av de tilgjengelige valgene.

IIf

Returnerer en eller to deler, avhengig av evalueringen av et uttrykk.

Syntaks

IIf( expr, truepart, falsepart )

uttr  Obligatorisk – variant-uttrykk du vil evaluere.

sann del  Obligatorisk – verdi eller uttrykk som skal returneres hvis det tilsvarende uttrykket er Sann.

usant  Obligatorisk – verdi eller uttrykk som skal returneres hvis det tilsvarende uttrykket er Usann.

IsNumeric

Returnerer en boolsk verdi som angir om et uttrykk kan evalueres som et tall.

Syntaks

IsNumeric( expression)

uttrykk  Obligatorisk – variant som inneholder et numerisk uttrykk eller strenguttrykk.

IsNull

Returnerer en boolsk verdi som angir om et uttrykk inneholder gyldige data (Null).

Syntaks

IsNull( expression )

uttrykk  Obligatorisk – variant som inneholder et numerisk uttrykk eller strenguttrykk.

Bytte

Evaluerer en liste over uttrykk, og returnerer en variant-verdi eller et uttrykk forbundet med det første uttrykket i listen som er Sann.

Syntaks

Switch( expr-1, value-1[, expr-2, value-2, ... [, expr-n,value-n]] )

Matematiske funksjoner

Abs

Returnerer en verdi av samme type som er sendt til det, som angir et talls absolutte verdi.

Syntaks

Abs( number )

tall  Obligatorisk – et gyldig, numerisk uttrykk. Hvis tall inneholder Null, returneres Null. Hvis det er en variabel som ikke er startet, returneres null.

Atn

Returnerer et langt flyttall som angir et talls arcustangens.

Syntaks

Atn( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et gyldig, numerisk uttrykk.

Cos

Returnerer et langt flyttall som angir cosinusen for en vinkel.

Syntaks

Cos( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk som uttrykker en vinkel i radianer.

Exp

Returnerer et langt flyttall som angir e (basisen for naturlige logaritmer) opphøyd i en potens.

Syntaks

Exp( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et gyldig, numerisk uttrykk.

Fix

Returnerer heltallsdelen av et tall. Hvis tallet er negativt, returneres det første negative heltallet som er identisk med eller større enn number.

Syntaks

Fix( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et gyldig, numerisk uttrykk. Hvis tall inneholder Null, returneres Null.

Int

Returnerer heltallsdelen av et tall. Hvis number er negativt, returneres det første negative heltallet som er identisk med number.

Syntaks

Int( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et gyldig, numerisk uttrykk. Hvis tall inneholder Null, returneres Null.

Log

Returnerer et langt flyttall som angir den naturlige logaritmen for et tall.

Syntaks

Log( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk som er større enn null.

Rnd

Returnerer et flyttall som inneholder et tilfeldig tall.

Syntaks

Rnd( number )

tall  Obligatorisk – flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk.

Sgn

Returnerer en variant (heltall) som angir symbolet for et tall.

Syntaks

Sgn( number )

tall  Obligatorisk – et gyldig, numerisk uttrykk.

Returverdier kan være følgende:

 • Hvis tallet er større enn null, returnerer Sgn 1.

 • Hvis tallet er lik null, returnerer Sgn 0.

 • Hvis tallet er mindre enn null, returnerer Sgn -1.

Sin

Returnerer et langt flyttall som angir sinusen for en vinkel.

Syntaks

Sin( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk som uttrykker en vinkel i radianer.

Sqr

Returnerer et langt flyttall som angir kvadratroten av et tall.

Syntaks

Sqr( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk som er lik eller større enn null.

Tan

Returnerer et langt flyttall som angir tangenten for en vinkel.

Syntaks

Tan( number )

tall  Obligatorisk – langt flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk som uttrykker en vinkel i radianer.

Tekstfunksjoner

Asc

Returnerer et heltall som representerer tegnkoden som tilsvarer den første bokstaven i en streng.

Syntaks

Asc( string )

streng  Et gyldig strenguttrykk.

Chr

Returnerer en streng som inneholder tegnet som er forbundet med den angitte tegnkoden.

Syntaks

Chr( charcode )

tegnkode  Et langt heltall som angir et tegn.

Format

Returnerer en variant (streng) som inneholder et uttrykk formatert i henhold til instruksjoner i et formatuttrykk.

Syntaks

Format( expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]] )

uttrykk  Obligatorisk – et gyldig uttrykk.

format  Valgfri – et gyldig navn eller brukerdefinert formatuttrykk.

første dag i uken  Valgfri – en konstant som angir første dag i uken.

første uke i året  Valgfri – en konstant som angir første uke i året.

Instr

Returnerer en variant (langt) som angir plasseringen av den første forekomsten av en streng sammen med en annen.

Syntaks

Instr( [start, ]string1, string2[, compare] )

start  Valgfri – numerisk uttrykk som angir startpunktet for hvert søk. Hvis det utelates, begynner søket ved første tegnplassering. Hvis start inneholder Null, oppstår det en feil. Argumentet start kreves hvis compare er angitt.

streng1  Obligatorisk – strenguttrykket det søkes i.

streng2  Obligatorisk – strenguttrykket det ble søkt i.

sammenlign  Valgfri – angir strengsammenligningstypen. Hvis sammenlign er Null, oppstår det en feil. Hvis sammenlign utelates, avgjør innstillingen Sammenlignalternativ sammenligningstypen.

LCase

Returnerer en streng som er konvertert til små bokstaver.

Syntaks

LCase( string )

string   Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk. Hvis string inneholder Null, returneres Null .

Venstre

Returnerer en variant (streng) som inneholder et angitt antall tegn fra venstre side i en streng.

Syntaks

Left( string, length )

streng  Obligatorisk. Strenguttrykk tegnene lengst til venstre returneres fra. Hvis streng inneholder Null, returneres Null.

lengde  Obligatorisk – variant (Langt). Numerisk uttrykk som angir hvor mange tegn som skal returneres. Hvis 0, returneres en tom streng (""). Hvis større enn eller lik antall tegn i streng, returneres hele strengen.

Len

Returnerer et langt heltall som inneholder antall tegn i en streng eller antall byte som kreves for å lagre en variabel.

Syntaks

Len( string, varname )

streng  Et gyldig strenguttrykk. Hvis streng inneholder Null, returneres Null.

varnavn  Et gyldig variabelnavn. Hvis varnavn inneholder Null, returneres Null. Hvis varnavn er en variant, behandles den på samme måte av Len som en streng, og antall tegn den inneholder, returneres alltid.

LTrim

Returnerer en variant (streng) som inneholder en kopi av en angitt streng uten innledende mellomrom.

Syntaks

LTrim( string )

streng  Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk. Hvis streng inneholder Null, returneres Null .

Mid

Returnerer en variant (streng) som inneholder et angitt antall tegn fra en streng.

Syntaks

Mid( string, start[, length] )

streng  Obligatorisk – strenguttrykk tegn returneres fra. Hvis streng inneholder Null, returneres Null.

start  Obligatorisk – langt. Tegnplassering i streng der delen som skal kopieres, starter. Hvis start er større enn antall tegn i streng, returnerer Mid en tom streng ("").

lengde  Valgfri – variant (langt). Antall tegn som skal returneres. Hvis de er utelatt eller det er mindre enn lengde-tegn i teksten (inkludert tegnet ved start), returneres alle tegn fra start-plasseringen til slutten av strengen.

Høyre

Returnerer en variant (streng) som inneholder et angitt antall tegn fra høyre side i en streng.

Syntaks

Right( string, length )

streng  Obligatorisk – strenguttrykk tegnene lengst til høyre returneres fra. Hvis streng inneholder Null, returneres Null.

lengde  Obligatorisk – variant (Langt). Numerisk uttrykk som angir hvor mange tegn som skal returneres. Hvis 0, returneres en tom streng (""). Hvis lik eller større enn antall tegn i streng, returneres hele strengen.

RTrim

Returnerer en variant (streng) som inneholder en kopi av en angitt streng uten etterfølgende mellomrom.

Syntaks

RTrim( string )

streng  Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk. Hvis streng inneholder Null, returneres Null .

Mellomrom

Returnerer en variant (streng) som består av angitt antall mellomrom.

Syntaks

Space( number )

tall  Obligatorisk – antall mellomrom du vil ha i strengen.

StrComp

Returnerer en variant (heltall) som angir resultatet for et strenguttrykk.

Syntaks

StrComp( string1, string2[, compare] )

streng1  Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk.

streng2  Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk.

sammenlign  Valgfri – angir strengsammenligningstypen. Hvis argumentet sammenlign er Null, oppstår det en feil.

StrConv

Returnerer en variant (streng) konvertert som angitt.

Syntaks

StrConv( string, conversion, LCID )

streng  Obligatorisk – strenguttrykk som skal konverteres.

konvertering  Obligatorisk – heltall. Summen av verdier som angir sammenligningstypen som skal utføres.

LCID  Valgfri – IDen for nasjonal innstilling, hvis den er forskjellig fra systemets ID for nasjonal innstilling. (Systemets ID for nasjonal innstilling er standard.)

Streng

Returnerer en variant (streng) som inneholder en gjentakende tegnstreng med den angitte lengden.

Syntaks

String( number, character )

tall  Obligatorisk – langt. Lengden på den returnerte strengen. Hvis tall inneholder Null, returneres Null.

tegn  Obligatorisk – variant. Tegnkode som angir tegnet eller strenguttrykket der det første tegnet brukes til å komponere returstrengen. Hvis tegn inneholder Null, returneres Null.

Trimme

Returnerer en variant (streng) som inneholder en kopi av en angitt streng uten innledende eller etterfølgende mellomrom.

Syntaks

Trim( string )

streng  Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk. Hvis streng inneholder Null, returneres Null .

UCase

Returnerer en variant (streng) som inneholder den angitte strengen, konvertert til store bokstaver.

Syntaks

UCase( string )

streng  Obligatorisk – et gyldig strenguttrykk. Hvis streng inneholder Null, returneres Null .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×