PROGNOSE.ETS.STAT-funksjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer en statistisk verdi som et resultat av prognose av tidsserier.

Statistikktypen angir hvilken statistikk som forespørres av denne funksjonen.

Syntaks

PROGNOSE.ETS.STAT(verdier, tidslinje, statistikktype, [sesongavhengighet], [datafullføring], [aggregering])

Syntaksen for funksjonen PROGNOSE.ETS.STAT har følgende argumenter:

 • Verdier    Obligatorisk. Verdiene er de historiske verdiene som du vil beregne de neste punktene for.

 • Tidslinje    Kreves. Den uavhengige matrisen eller det uavhengige området med numeriske data. Datoene i tidslinjen må ha et konsekvent trinn mellom dem, og det kan ikke være null. Tidslinjen trenger ikke være sortert, siden PROGNOSE.ETS.STAT sorterer den implisitt for beregninger. Hvis det ikke kan identifiseres et konstant trinn i tidslinjen, returnerer PROGNOSE.ETS.STAT feilverdien #NUM!. Hvis tidslinjen inneholder dupliserte verdier, returnerer PROGNOSE.ETS.STAT feilverdien #VERDI!. Hvis områdene av tidslinjen og verdiene har forskjellig størrelse, returnerer PROGNOSE.ETS.STAT feilverdien #I/T.

 • Statistikktype    Obligatorisk. En numerisk verdi mellom 1 og 8, som angir hvilken statistikk som blir returnert for den beregnede prognosen.

 • Sesongforhold    Valgfritt. En numerisk verdi. Standardverdien 1 betyr at Excel automatisk oppdager sesongavhengighet for prognosen og bruker positive, hele tall så lenge det sesongavhengige mønsteret gjelder. 0 betyr at det ikke er noen sesongavhengighet, noe som igjen betyr at forutsigelsen vil være lineær. Positive heltall angir at algoritmen skal bruke mønstre av denne lengden som sesongavhengigheten. Noen annen verdi gjør at PROGNOSE.ETS.STAT returnerer feilverdien #NUM! .

  Maksimal støttet sesongavhengighet er 8 760 (antall timer i året). Eventuell sesongavhengighet over dette tallet gir feilverdien #NUM! .

 • Datafullføring    Valgfritt. Selv om tidslinjen krever et konstant trinn mellom datapunktene, støtter PROGNOSE.ETS.STAT opptil 30 % manglende data og justerer automatisk etter dette. 0 angir at algoritmen skal behandle manglende punkter som nuller. Standardverdien 1 behandler manglende punkter ved å gjøre dem til gjennomsnittet av de nærliggende punktene.

 • Aggregering    Valgfritt. Selv om tidslinjen krever et konstant trinn mellom datapunktene, aggregerer PROGNOSE.ETS.STAT flere punkter som har samme tidsangivelse. Aggregeringsparameteren er en numerisk verdi som angir hvilken metode som skal brukes for å aggregere flere verdier med samme tidsangivelse. Standardverdien 0 bruker GJENNOMSNITT, mens andre alternativer er SUMMER, ANTALL, ANTALLA, MIN, MAKS, MEDIAN.

Følgende valgfrie statistikker kan returneres:

 • Alfa-parameteren av ETS-algoritmen    Returnerer grunnlagsverdiparameteren – en høy verdi legger mer vekt på nye datapunkter.

 • Beta-parameteren av ETS-algoritmen    Returnerer trendverdiparameteren – en høy verdi legger mer vekt på en nye trend.

 • Gamma-parameteren av ETS-algoritmen    Returnerer den sesongavhengige verdiparameteren – en høy verdi legger mer vekt på den siste sesongavhengige perioden.

 • MASE-metrikk    Returnerer metrikk om gjennomsnittlige, absolutte, skalerte feil – en nøyaktighetsmåling for prognosene.

 • SMAPE-metrikk    Returnerer metrikk om symmetriske, gjennomsnittlige, absolutte prosentfeil – en nøyaktighetsmåling basert på prosenten av feil.

 • MAE-metrikk    Returnerer metrikk om symmetriske, gjennomsnittlige, absolutte prosentfeil – en nøyaktighetsmåling basert på prosenten av feil.

 • RMSE-metrikk    Returnerer metrikk om roten av gjennomsnittlige kvadrerte feil – en måling på forskjellene mellom beregnede og observerte verdier.

 • Trinnstørrelse oppdaget    Returnerer trinnstørrelsen funnet i den historiske tidslinjen.

Laste ned en eksempelarbeidsbok

Klikk denne koblingen for å laste ned en arbeidsbok med Excel prognose. Eksempler på ETS-funksjonen

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Prognosefunksjoner (referanse)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×