Produktmerknader for Microsoft Office Communicator 2007

Sist oppdatert: 10. juli 2007

Disse produktmerknadene for Microsoft® Office Communicator 2007 inneholder informasjon om kjente problemer angående denne versjonen av Office Communicator 2007.

I denne artikkelen

Kunnskapsbaseartikler (KB-artikler) om kjente problemer

Produktmerknader

Til toppen av siden

Kunnskapsbaseartikler (KB-artikler) om kjente problemer

Til toppen av siden

Produktmerknader

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon som du bør være klar over før du distribuerer og bruker Office Communicator 2007-klienten.

I disse merknadene

Lydanrop

Videokonferanser

Konfigurasjon av lyd og video

Samtalelogg

Tilgangskontrolloppføring (ACE) for offentlig Internett-tilkobling

Office-integrering

Programintegrering

Installasjon

Multilingual User Interface (MUI)-pakke

Språkstøtte

Interoperabilitet med Communicator 2005

Interoperabilitet med Windows Messenger 5.1

Interoperabilitet med Windows Live Messenger

Lydanrop

Office Communicator kan ikke foreta VoIP-anrop til eksterne brukere etter tilkobling via et virtuelt privat nettverk (VPN)

PROBLEM:     Hvis en bruker har konfigurert både interne og eksterne SIP-servere og logger på Office Communicator hjemmefra uten å bruke et virtuelt privat nettverk (VPN) og deretter kobler til via et VPN, logger Office Communicator automatisk brukeren av og deretter på igjen. I denne tilstanden kan ikke brukeren foreta VoIP-anrop fordi det fullstendige domenenavnet (FQDN) for Media Relay ikke kan løses.
LØSNING:     Den eneste kjente løsningen er å logge av manuelt og deretter logge på igjen og skrive inn påloggingsinformasjonen på nytt.

Office Communicator vil kanskje ikke kunne svare på visse typer IVR-systemer (Interactive Voice Response) via DTMF-tonetaster (Dual-Tone Multi-Frequency) hvis den du ringer, har angitt innstillinger for viderekobling

PROBLEM:     Hvis du ringer en annen bruker som har satt innstillingene for viderekobling i Communicator til å viderekoble anrop umiddelbart eller til å omdirigere ubesvarte anrop til et IVR-system som forventer at en tonetast (DTMF [Dual-Tone Multi-Frequency]) trykkes, kan ikke Communicator svare. Grunnen er at såkalt "Early Media" foretas i inngående retning (det vil si at det ikke finnes et utgående medium som kan overføre DTMF). Anroperen kan høre at IVR-systemet ber ham eller henne foreta et valg, men ingenting blir sendt når brukeren trykker 1 eller 2 for å velge et alternativ. I denne tilstanden vil "Anroper <brukernavn>..." vises i samtalevinduet i Communicator.
LØSNING:     Dette problemet skal bare forekomme med noen få IVR-systemer. I enkelte tilfeller er løsningen å vente til anropet er helt tilkoblet (det vil si at statusen i samtalevinduet endres fra "Anroper <brukernavn>..." til "Kobler til <brukernavn>..." til å vise anropskontroller) før du trykker DTMF-knappene. I enkelte andre tilfeller finnes det ingen løsninger. Anropet når kanskje aldri "tilkoblet" status.

Blokkerte kontakter kan kontakte deg via overføring fra en annen kontakt

PROBLEM:     Hvis Andreas setter Freds tilgangsnivå til Blokkert, kan ikke Fred kontakte Andreas direkte. Men hvis Fred kontakter Sara og Sara overfører Fred til Andreas, blokkerer ikke Communicator overføringen, selv om Andreas har satt Freds status til Blokkert.
LØSNING:     Det finnes ingen løsning på nåværende tidspunkt.

Tilbake til toppen

Videokonferanser

Videokonferanser starter automatisk video når du blir med i en konferanse

PROBLEM:     Invitasjonsvarselet for videokonferanser angir at en kontakt inviterer en bruker til en telefonkonferanse, men skiller ikke mellom lyd- og videokonferanser. En bruker kan bli med i en konferanse uten å være klar over at konferansen er en videokonferanse, og at vedkommendes webkamera vil sende video når han eller hun blir med i konferansen.
LØSNING:     Brukeren kan tildekke kameraet eller snu kameraet bort fra seg selv når det ikke er i bruk. Når videoruten åpnes og angir at videostrømmen starter, kan brukeren også trykke Pause for å stanse den utgående videostrømmen.

Tilbake til toppen

Konfigurasjon av lyd og video

Egendefinert lydfil kan ikke spilles av i Communicator

PROBLEM:     Invitasjonsvarselet for videokonferanser angir at en kontakt inviterer en bruker til en telefonkonferanse, men skiller ikke mellom lyd- og videokonferanser. En bruker kan bli med i en konferanse uten å være klar over at konferansen er en videokonferanse, og at vedkommendes webkamera vil sende video når han eller hun blir med i konferansen.
LØSNING:     Brukeren kan tildekke kameraet eller snu kameraet bort fra seg selv når det ikke er i bruk. Når videoruten åpnes og angir at videostrømmen starter, kan brukeren også trykke Pause for å stanse den utgående videostrømmen.

HID-data (Human Interface Device) oppdateres ikke når du kobler fra enheten og kobler til igjen med det samme

PROBLEM:     Hvis du kobler fra en (HID-)enhet og kobler til igjen med det samme, for eksempel etter 1-3 sekunder, oppdateres ikke summetone og LED i enheten.
LØSNING:     Vent i ca. 10 sekunder før du kobler til enheten igjen.

Hvis du endrer systemets standard lydenhet mens Communicator kjører, må du starte Communicator på nytt

PROBLEM:    Hvis du endrer systemets standard lydenhet via Windows Kontrollpanel mens Communicator kjører, vil ikke endringene aktiveres før du avslutter Communicator og starter programmet på nytt.
LØSNING:     Avslutt Communicator, og start programmet på nytt.

Lyd- eller videoenhet gjenkjennes ikke i Windows Vista hvis du kobler enheten til en annen USB-port

PROBLEM:    Når du velger en enhet som foretrukket lyd- eller videoenhet for samtaler i Communicator og deretter kobler fra enheten og kobler den til en annen USB-port, er det ikke sikkert at Communicator gjenkjenner enheten ettersom Windows gir den et annet navn. Dette problemet gjelder bare Windows Vista®.
LØSNING:     Koble enheten tilbake i den opprinnelige porten.

Kjente medieproblemer på visse enheter

PROBLEM:    Du kan oppleve at mediekvaliteten blir dårligere på enkelte maskinvareenheter. Disse problemene kan være kjente.
LØSNING:     Se følgende kunnskapsbaseartikler, der du finner en oversikt over kjente problemer på visse enheter.

Webkamera fungerer ikke på begynnelsen av et videoanrop på en datamaskin som kjører Windows Vista

PROBLEM:    På enkelte bærbare maskiner og skjermer der webkameraet er bygd inn i skjermpanelet og Windows Vista kjører, kan det hende at webkameraet ikke viser noen videoutdata på begynnelsen av et anrop. Det skyldes en feil i USB Video Class-driveren for Windows Vista.
LØSNING:     Du kan laste ned en hurtigreparasjon for å løse problemet. Du finner informasjon om hurtigreparasjoner i kunnskapsbaseartikkel 931812 om Office Communicator 2007. Webkameraet skal starte opp som normalt etter hurtigreparasjonen. I enkelte tilfeller kan det oppstå en forsinkelse på opptil 5 sekunder, der brukergrensesnittet fryses, men deretter skal webkameraet fungere normalt.

Registernøkkelverdier må angis for å kunne foreta punkt-til-punkt-videoanrop med et VGA-kompatibelt webkamera

PROBLEM:    For å kunne foreta punkt-til-punkt-videoanrop med et VGA-kompatibelt webkamera må både sender og mottaker av anropet ha angitt riktige registernøkkelverdier på datamaskinen.
LØSNING:     Gjør følgende for å aktivere VGA-video i et punkt-til-punkt-videoanrop:

 1. Bruk en datamaskin med to kjerner eller bedre. På dårligere maskiner kan det oppstå ytelsesproblemer, for eksempel dårlig lyd.

 2. Koble et VGA-kompatibelt kamera, for eksempel Microsoft LifeCam NX6000, til datamaskinen.

 3. Angi følgende registernøkler (både sender og mottaker av videoanropet):
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Når både sender og mottaker har angitt registernøklene, må de starte Communicator på nytt.

Obs!: VGA aktiveres bare i punkt-til-punkt-videoanrop, ikke i videokonferanser med flere deltakere. Når VGA-videomodus er aktivert, er det ikke lenger noen interoperabilitet med Live Communications Server 2005-klienter.

Tilbake til toppen

Samtalelogg

Uttrykksikoner lagres ikke når Communicator arkiverer en samtaleloggøkt i en Outlook-melding

PROBLEM:    Uttrykksikoner som brukes i en direktemeldingsøkt, vises ikke i en arkivert melding i samtaleloggen i Samtalelogg-mappen i Outlook.
LØSNING:     Det finnes ingen løsning på nåværende tidspunkt.

Samtaleloggoppføringen for en konferanse som er planlagt fra Outlook, viser sender og deltakere som Ukjent

PROBLEM:    Når du blir med i en konferanse som er planlagt fra Outlook, lagres ikke deltakernavn når samtalen avsluttes og lagres i Outlook.
LØSNING:     Det finnes ingen løsning på nåværende tidspunkt.

Tilbake til toppen

Tilgangskontrolloppføring (ACE) for offentlig Internett-tilkobling

Brukere som oppgraderer fra Office Communicator Public Beta, og som ikke har flyttet tilgangskontrolloppføringen (ACE) for offentlig Internett-tilkobling fra Blokkert-beholderen, bør fjerne denne ACEen

PROBLEM:    Office Communicator 2007 (Public Beta) hadde som standard den offentlige ACEen i Blokkert-beholderen. Hvis den ikke er fjernet manuelt etter den tid, finnes den fremdeles i Office Communicator 2007 RTM.
LØSNING:    Hvis du ønsker å motta varsler fra offentlige direktemeldingskontakter når de legger til navnet ditt i sin kontaktliste, må du fjerne den offentlige ACEen fra Blokkert-beholderen. Da kan du motta varsler fra offentlige direktemeldingskontakter.

Tilbake til toppen

Office-integrering

Talemeldinger og ubesvarte anrop vises ikke, og Melding venter-indikatoren oppdateres ikke når Outlook 2007 kjører i hurtigbuffermodus

PROBLEM:    I enkelte tilfeller oppdateres ikke Melding venter-indikatoren i Office Communicator-vinduet når du kjører Outlook 2007 i hurtigbuffermodus og mottar beskjed om en ny talemelding eller et ubesvart anrop. Med Outlook 2007 i hurtigbuffermodus har det også forekommet at beskjeder om talemeldinger og ubesvarte anrop ikke vises i mappen for talemeldinger eller ubesvarte anrop i Outlook. LØSNING:    Hvis det finnes elementer i mappen for talemeldinger eller tapte anrop i Office Outlook 2007, kan du aktivere funksjonen for Melding venter-indikator ved å utvide søkemappenoden i Outlook 2007, klikke den tilhørende søkemappen, enten mappen for tapte anrop eller mappen for talemeldinger, og deretter velge et element i mappen og merke det som lest eller ulest. På nåværende tidspunkt finnes det ikke noen løsninger for situasjoner der elementer i mappen for talemeldinger eller tapte anrop ikke vises. Office Communicator-teamet arbeider sammen med Office Outlook-teamet for å finne en løsning.

Office Communicator kan ikke åpne et OneNote-notat for en samtale når notatet inneholder grafikk

PROBLEM:    Office Communicator kan ikke åpne et notat som er opprettet med Microsoft® Office OneNote™ hvis notatet inneholder grafikk.
LØSNING:    Ikke legg til grafikkbilder i OneNote-filer som er koblet til Office Communicator-samtaler.

Tilstedeværelsesinformasjon fra Office Communicator vises ikke i Office Outlook eller SharePoint

PROBLEM:    Tilstedeværelsesinformasjon fra Office Communicator vises ikke i Office Outlook eller Office SharePoint
LØSNING:    Angi følgende registernøkler for å gjøre Communicator til standard tilstedeværelsesprogram i Office-programmer:
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Foreldet tilstedeværelse i Office Outlook

PROBLEM:    Når en bruker logger av Office Communicator, kan tilstedeværelsesinformasjonen for kontaktene i Communicator-kontaktlisten være utdatert.
LØSNING:    Start Office Communicator eller Office Outlook på nytt.

Ingen tilstedeværelsesinformasjon i Office Outlook

PROBLEM:    Når du logger av Office Communicator, kan tilstedeværelsesinformasjonen for kontaktene i Communicator-kontaktlisten være utdatert.
LØSNING:    Hvis du avslutter Office Communicator og blar mellom e-postmeldinger i Outlook mens Communicator er i ferd med å avsluttes, kan Outlook kobles fra Communicator, og ingen tilstedeværelsesinformasjon vises, selv om du starter Communicator på nytt.

Ukjent tilstedeværelse for enkelte kontakter i Office Outlook

PROBLEM:    Hvis en brukers e-postadresse, slik den er registrert i en e-postmelding i Outlook, ikke kan gjøres om til en SIP-adresse i Outlooks adressebok eller via Office Communicator, kan ikke tilstedeværelsesinformasjon hentes for brukeren.
LØSNING:    Sett registernøkkelen SetOnlineStatusLevel til å tillate at Outlook foretar et kall til Microsoft Exchange for å løse SIP-adressen for brukere. Denne registernøkkelen kan være spesielt nyttig når brukerens Exchange-adresse (x400/X500) finnes i e-postmeldingen.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Tilbake til toppen

Programintegrering

Live Meeting-oppføringspunkter vises ikke i Office Communicator-brukergrensesnittet etter installasjon av Live Meeting-konsoll

PROBLEM:    Etter installasjon av Live Meeting-konsollen vises ikke menyene Del informasjon ved å bruke Live Meeting og Møt nå ved å bruke Live Meeting-tjenesten i Office Communicator-brukergrensesnittet. Menyelementene skal vises på høyreklikkmenyen i Communicator når du høyreklikker en kontakt i kontaktlisten. Live Meeting-menyene skal også være tilgjengelige fra Alternativer-knappen i Communicators samtalevindu. Installasjonen av Live Meeting-konsollen fører til at de nye registernøklene for Office Communicator skrives under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Når Live Meeting-konsollen installeres med brukerrettigheter, skrives ikke disse registernøklene til registeret. Du vil ikke kunne bruke Live Meeting-serveren eller Live Meeting-tjenesten til møter, og heller ikke motta Live Meeting-invitasjoner som sendes via Communicator. Hvis du eller administrator ikke konfigurerer Live Meeting-serverkontoer eller -tjenestekontoer, vil ikke Live Meeting-menyene vises i Communicator-brukergrensesnittet. Hvis du vil ha mer informasjon om registernøklene som deles mellom Office Communicator og Office Live Meeting, kan du se vedlegg C i "Deploying the Microsoft Office Live Meeting 2007 Client with Office Communications Server 2007 Guide".
LØSNING:    Du eller administrator må installere Live Meeting-konsollen med administratorrettigheter. For Windows Vista må du eller administrator installere Live Meeting som en administrator som kjører i modus for administratorgodkjenning. Når Live Meeting-konsollen er installert, må du eller administrator konfigurere Live Meeting-brukerkontoene. Live Meeting konfigureres fra Live Meeting-klienten ved å starte Live Meeting, klikke nedpilen på tittellinjen i Live Meeting, klikke Åpne brukerkontoer, angi nødvendig informasjon i dialogboksen Brukerkontoer og deretter klikke Test tilkobling. Administrator kan også angi registernøkler. Før Live Meeting-oppføringspunktene vises i Office Communicator-brukergrensesnittet, må du logge av Communicator og deretter logge på igjen. Det gjør du ved å høyreklikke Communicator-ikonet i systemstatusfeltet, klikke Avslutt, starte Communicator på nytt og deretter logge på Communicator igjen. Du kan teste om Live Meeting-menyene er tilgjengelige ved å høyreklikke en kontakt i kontaktlisten i Communicator. Avhengig av hva som er angitt i registernøklene eller konfigurert i dialogboksen Brukerkontoer i Live Meeting, skal menyene Del informasjon ved å bruke Live Meeting og Møt nå ved å bruke Live Meeting-tjenesten nå vises.

Live Meeting-invitasjoner som sendes fra Communicator 2005, ignoreres av Communicator 2007

PROBLEM:    Hvis en Communicator 2005-bruker sender en invitasjon om programdeling for Live Meeting 2005-tjenesten eller -serveren, vil Communicator 2007-brukeren se en invitasjon som ligner en direktemeldingsinvitasjon. Communicator 2005-brukeren vil ikke få noen feilmelding om at Communicator 2007-brukeren ikke kan bli med i konferansen, og invitasjonen tidsavbrytes. Communicator 2007-brukeren vil aldri se konferanseinvitasjonen.
LØSNING:    Communicator 2007 støtter ikke innholdet i Communicator 2005-invitasjoner om programdeling. Det finnes ingen løsning for øyeblikket.

SharePoint-område viser ikke tilstedeværelsesindikator ved siden av brukerens navn

PROBLEM:    Selv om navnet på en Office Communicator-bruker vises på et Windows SharePoint Server 3.0-område (for eksempel som eier av et dokument), er det ikke sikkert at det vises en tilstedeværelsesindikator ved siden av navnet på SharePoint-området. Det skyldes vanligvis en feilaktig eller manglende SIP-adresse for brukeren i SharePoint.
LØSNING:    Brukeren eller administratoren for SharePoint-området kan løse problemet med den feilaktige eller manglende SIP-adressen i SharePoint ved å klikke brukernavnet for å åpne brukerprofilen, klikke Rediger element, skrive inn riktig SIP-adresse og klikke OK.

Tilbake til toppen

Installasjon

Installasjonen av Communicator kan ikke avbrytes

PROBLEM:    Når du under installasjon av Office Communicator prøver å avbryte installasjonen når du ser meldingen "Skriver systemregisterverdier", ser det ut som om Communicator avbryter installasjonen, og meldingen "Installasjonen av Microsoft Office Communicator ble ikke fullført" vises. Installasjonen er imidlertid ikke avbrutt.
LØSNING:    Det finnes ingen løsning for øyeblikket.

Tilbake til toppen

Multilingual User Interface (MUI)-pakke

MUI-pakken fungerer ikke hvis den er installert i en annen mappe enn Communicator

PROBLEM:    Når MUI-pakken og Communicator ikke er installert i samme mappe, fungerer ikke MUI-pakken.
LØSNING:    Kontroller at MUI-pakken og Communicator er installert i samme mappe.

Tilbake til toppen

Språkstøtte

Ekstra språkstøtte kreves for omfattende skript eller høyre-mot-venstre-språk

PROBLEM:    Det kan oppstå problemer hvis du installerer en Communicator-versjon som er oversatt til språk som arabisk, hebraisk, hindi eller thai, eller hvis Multilingual User Interface-pakken (MUI) og operativsystemet ditt ikke støtter omfattende skript eller høyre-mot-venstre-språk.
LØSNING:    Du kan installere ekstra språkstøttefiler ved å åpne Kontrollpanel, klikke Innstillinger for region og språk, klikke kategorien Språk og deretter velge Installer filer for omfattende skript og høyre-mot-venstre-språk.

Tilbake til toppen

Interoperabilitet med Communicator 2005

PROBLEM:    Følgende problemer med interoperabilitet finnes mellom Office Communicator 2005-klienten og Office Communicator 2007-klienten.

 • Programdeling med NetMeeting er ikke lenger mulig fra og med Office Communicator 2007. Hvis en Communicator 2005-bruker sender en invitasjon om programdeling til en Communicator 2007-bruker, vil ikke invitasjonen bli levert til 2007-brukeren.

 • Programdeling med NetMeeting er ikke lenger mulig fra og med Office Communicator 2007. Hvis en Communicator 2005-bruker sender en invitasjon om programdeling til en Communicator 2007-bruker, vil ikke invitasjonen bli levert til 2007-brukeren.

 • Overføring av kontakter på en kategoriside ved hjelp av HTTP GET/POST støttes ikke lenger. Med Office Communicator 2007 kan utviklere overføre kontekstavhengig informasjon til en kategoriside ved å kjøre et skript på kategorisiden. Hvis du vil ha mer informasjon om egendefinerte kategorier, kan du se distribusjonsveiledningen for Microsoft Office Communicator 2007 (Public Beta).

 • Forbedrede tilstedeværelsesstatuser i Microsoft Office Communicator 2007 vises ikke i Office Communicator 2005-klienter.

 • Plasseringsbasert viderekobling er ikke lenger tilgjengelig fra og med Office Communicator 2007.

 • Videostrømmen fryser periodisk under lyd-/videoanrop mellom Office 2005 og Office Communicator 2007.

 • Når en Office Communicator 2005-bruker ringer et Enterprise Voice-aktivert Office Communicator 2007-nummer, kan ikke Office Communicator 2007-brukeren legge til video i anropet.

 • Lyd-/videomodi kan ikke legges til i eller fjernes fra et anrop fra en Communicator 2007-klient til en Communicator 2005-klient hvis Communicator 2005-klientens krypteringsnivå er satt til “nødvendig” eller “avvis” i domenepolicyen.

 • Når en Communicator 2007-bruker har en direktemeldingssamtale med en Communicator 2005-bruker, legger 2007-klienten til denne brukeren i listen over nylige kontakter. Resultatet er at 2005-brukeren ser et varsel som angir at vedkommende er blitt lagt til i kontaktlisten på Communicator 2007-klienten. I virkeligheten er brukeren bare lagt til i listen over nylige kontakter, ikke i kontaktlisten. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig for en Communicator 2005-bruker å skille mellom varsler om at man er lagt til i listen over nylige kontakter, og varsler om at man er lagt til i kontaktlisten.


LØSNING:    Det finnes ingen løsning for øyeblikket.

Tilbake til toppen

Interoperabilitet med Windows Messenger 5.1

Begrensninger

PROBLEM:    Forbedrede tilstedeværelsesstatuser i Office Communicator 2007 støttes ikke i Windows Messenger 5.1
LØSNING:    Det finnes ingen løsning for øyeblikket.

Tilbake til toppen

Interoperabilitet med Windows Live Messenger

Begrensninger

PROBLEM:     Windows Live-tjenesten støtter ikke deltakelse av en Windows Live Messenger-bruker i en Office Communicator 2007-konferanse.
LØSNING:    Det planlegges støtte for denne funksjonen i Windows Live-tjenesten i fremtiden.

Tilbake til toppen

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×