Problem med utskrift av objekter som bruker gjennomsiktighet i Publisher

Objektet bruker en gjennomsiktig farge for en linje eller et fyll. Når du skriver ut til en PostScript eller en PCL-skriver, kan du se følgende problemer:

 • Objektet kan vise et bånd mønster.

 • Fargen på objektet kan endres.

 • Objektet kan vises uklart.

 • Objektet kan miste gjennomsiktigheten.

 • Hvis dette objektet overlapper eller overlappes av et annet gjennomsiktig objekt, kan det vises et uønsket mønster (kalt en moiré).

Obs!: Du kan skrive ut gjennomsiktigheten slik den vises på skjermen, på en fargeblekkskriver, og gjennomsiktigheten vil vises riktig når du publiserer publikasjonen som et nettsted eller sender den som en e-postmelding.

Objektet er ett av følgende:

 • En autofigur

 • En tabell

 • En tekst boks eller WordArt med skygge

 • Et bilde eller utklipp

Hvis du vil finne og velge elementet, klikker du feil meldingen i oppgave ruten utformings kontroll , klikker pilen og klikker deretter gå til dette elementet.

Automatisk korrigering

Erstatt gjennomsiktighet med farge tone      Klikk denne korrigeringen for automatisk å tilbakestille objektets gjennomsiktighet til 0 prosent.

Hvis du bruker denne løsningen, kan du ikke se objekter som er under dette objektet. Du kan også miste utseendet på en nyanse eller sjattering for de delene av det gjennomsiktige objektet som vises mot en bakgrunn med hel dekkende farge. Hvis du vil beholde disse effektene, må du løse problemet manuelt.

Manuell korrigering

Hvis du vil løse problemet manuelt, gjør du ett av følgende:

Bytte ut gjennomsiktighet med en nyanse eller sjattering

Fremgangs måtene nedenfor gjelder bare for objekter der en enkelt farge vises gjennom det gjennomsiktige objektet. Hvis du vil gjenopprette utseendet til det gjennomsiktige objektet mot en bakgrunn med hel dekkende farge, gjør du følgende:

 1. Tilbakestille objektets gjennomsiktighet til 0 prosent.

  For et objekt med et gjennomsiktig fyll

  1. Høyre klikk objektet, og velg Formater objekt.

  2. Bruk Glide bryte ren for gjennomsiktighet i farger og linjer -fanen under Fyllfor å angi gjennomsiktigheten til 0%.

  For et objekt med en gjennomsiktig linje

  1. Høyre klikk objektet, og velg Formater objekt.

  2. Bruk Glide bryte ren for gjennomsiktighet i farger og linjer -fanen under linjefor å angi gjennomsiktigheten til 0%, og klikk deretter OK.

 2. Merk objektet, og bruk deretter en fargetone eller sjattering på det.

  For et fyll

  1. Høyre klikk objektet, og velg Formater objekt.

  2. Klikk rulle gardin listen ved siden av farge under Fylli kategorien farger og linjer , og velg nyanser.

  3. I dialog boksen Fyll effekter velger du farge tonen eller sjatteringen du vil bruke, og klikker OK.

  For en linje

  1. Høyre klikk objektet, og velg Formater objekt.

  2. Klikk rulle gardin listen ved siden av farge under linjei kategorien farger og linjer , og velg nyanser.

  3. I dialog boksen Fyll effekter velger du farge tonen eller sjatteringen du vil bruke, og klikker OK.

Obs!: Du kan bare velge lyse eller mørke sjatteringer av en farge i trinn på 10 prosent. Det kan hende at det ikke er mulig å sammenligne en nøyaktig farge tone eller sjattering på utseendet til gjennomsiktigheten mot en bakgrunn med hel dekkende farge.

Lagre objektene som et bilde og sette inn bildet på stedet

Fremgangs måtene nedenfor gjelder bare for gjennomsiktige objekter som delvis dekker ett eller flere bakgrunns objekter. Hvis du vil opprette et bilde som du kan bruke i stedet for objekter i publikasjonen, gjør du følgende:

 1. Merk alle objektene som påvirkes av gjennomsiktigheten, og høyre klikk og velg deretter gruppe Knapp .

 2. Høyre klikk gruppen på nytt, og klikk deretter Lagre som bilde.

 3. Velg en grafikk fil type fra Filtype-listen i dialog boksen Lagre som .

  Obs!: Du får best resultat ved å velge enhets uavhengig punkt grafikk. Denne filtypen vil beholde utseendet på gjennomsiktigheten mot de grupperte bakgrunns objektene.

 4. Klikk Endre.

 5. Velg oppløsningen som Sams varer med den typen utskrift du vil bruke, i dialog boksen endre oppløsning , og klikk deretter OK.

 6. Skriv inn et navn på bildet i filnavn -boksen.

 7. Velg plasseringen der du vil lagre bildet, i Lagre i -listen, og klikk deretter Lagre.

 8. Slett objektene ved å merke de grupperte objektene, og trykk deretter Slett. Hvis du vil beholde de opprinnelige objektene, drar du gruppen bort fra siden til utklippsområde.

 9. Pek på bildeSett inn -menyen.

 10. Naviger til stedet der du lagret bildet i dialog boksen Sett inn bilde , Merk det, og klikk deretter Sett inn.

Obs!: 

 • Disse Fremgangs måtene vil ikke oppnå ønsket resultat i alle tilfeller. Du kan for eksempel ikke gruppere objekter som er på en malside, eller få effekten av et gjennomsiktig objekt som overlapper en side bakgrunn.

 • For å få best mulig resultat, bør du unngå å bruke gjennomsiktighet hvis du skal skrive ut publikasjonen på en PostScript-eller PCL-skriver. I stedet bruker du et tegne program til å opprette ugjennomsiktige bilder som vises gjennomsiktig.

Automatisk korrigering

Erstatt gjennomsiktighet med farge tone      Klikk denne korrigeringen for automatisk å tilbakestille objektets gjennomsiktighet til 0 prosent.

Hvis du bruker denne løsningen, kan du ikke se objekter som er under dette objektet. Du kan også miste utseendet på en nyanse eller sjattering for de delene av det gjennomsiktige objektet som vises mot en bakgrunn med hel dekkende farge. Hvis du vil beholde disse effektene, må du løse problemet manuelt.

Manuell korrigering

Hvis du vil løse problemet manuelt, gjør du ett av følgende:

Bytte ut gjennomsiktighet med en nyanse eller sjattering

Fremgangs måtene nedenfor gjelder bare for objekter der en enkelt farge vises gjennom det gjennomsiktige objektet. Hvis du vil gjenopprette utseendet til det gjennomsiktige objektet mot en bakgrunn med hel dekkende farge, gjør du følgende:

 1. Tilbakestille objektets gjennomsiktighet til 0 prosent.

  For et objekt med et gjennomsiktig fyll

  1. Høyre klikk objektet, og velg Formater objekt.

  2. Bruk Glide bryte ren for gjennomsiktighet i farger og linjer -fanen under Fyllfor å angi gjennomsiktigheten til 0%.

  For et objekt med en gjennomsiktig linje

  1. Høyre klikk objektet, og velg Formater objekt.

  2. Bruk Glide bryte ren for gjennomsiktighet i farger og linjer -fanen under linjefor å angi gjennomsiktigheten til 0%, og klikk deretter OK.

 2. Merk objektet, og bruk deretter en fargetone eller sjattering på det.

  For et fyll

  1. Høyre klikk objektet, og velg Formater objekt.

  2. Klikk Fyll effekterunder Fylli kategorien farger og linjer .

  3. I dialog boksen Fyll effekter klikker du nyanse -fanen og velger farge tonen eller sjatteringen du vil bruke, og klikker OK.

Obs!: Du kan bare velge lyse eller mørke sjatteringer av en farge i trinn på 10 prosent. Det kan hende at det ikke er mulig å sammenligne en nøyaktig farge tone eller sjattering på utseendet til gjennomsiktigheten mot en bakgrunn med hel dekkende farge.

Lagre objektene som et bilde og sette inn bildet på stedet

Fremgangs måtene nedenfor gjelder bare for gjennomsiktige objekter som delvis dekker ett eller flere bakgrunns objekter. Hvis du vil opprette et bilde som du kan bruke i stedet for objekter i publikasjonen, gjør du følgende:

 1. Merk alle objektene som påvirkes av gjennomsiktigheten, og høyre klikk og velg deretter gruppe Knapp .

 2. Høyre klikk gruppen på nytt, og klikk deretter Lagre som bilde.

 3. Velg en grafikk fil type fra Filtype-listen i dialog boksen Lagre som .

  Obs!: Du får best resultat ved å velge enhets uavhengig punkt grafikk. Denne filtypen vil beholde utseendet på gjennomsiktigheten mot de grupperte bakgrunns objektene.

 4. Klikk Endre.

 5. Velg oppløsningen som Sams varer med den typen utskrift du vil bruke, i dialog boksen endre oppløsning , og klikk deretter OK.

 6. Skriv inn et navn på bildet i filnavn -boksen.

 7. Velg plasseringen der du vil lagre bildet, i Lagre i -listen, og klikk deretter Lagre.

 8. Slett objektene ved å merke de grupperte objektene, og trykk deretter Slett. Hvis du vil beholde de opprinnelige objektene, drar du gruppen bort fra siden til utklippsområde.

 9. Pek på bildeSett inn -menyen.

 10. Naviger til stedet der du lagret bildet i dialog boksen Sett inn bilde , Merk det, og klikk deretter Sett inn.

Obs!: 

 • Disse Fremgangs måtene vil ikke oppnå ønsket resultat i alle tilfeller. Du kan for eksempel ikke gruppere objekter som er på en malside, eller få effekten av et gjennomsiktig objekt som overlapper en side bakgrunn.

 • For å få best mulig resultat, bør du unngå å bruke gjennomsiktighet hvis du skal skrive ut publikasjonen på en PostScript-eller PCL-skriver. I stedet bruker du et tegne program til å opprette ugjennomsiktige bilder som vises gjennomsiktig.

Automatisk korrigering

Erstatt gjennomsiktighet med farge tone      Klikk denne korrigeringen for automatisk å tilbakestille objektets gjennomsiktighet til 0 prosent.

Hvis du bruker denne løsningen, kan du ikke se objekter som er under dette objektet. Du kan også miste utseendet på en nyanse eller sjattering for de delene av det gjennomsiktige objektet som vises mot en bakgrunn med hel dekkende farge. Hvis du vil beholde disse effektene, må du løse problemet manuelt.

Manuell korrigering

Hvis du vil løse problemet manuelt, gjør du ett av følgende:

Bytte ut gjennomsiktighet med en nyanse eller sjattering

Fremgangs måtene nedenfor gjelder bare for objekter der en enkelt farge vises gjennom det gjennomsiktige objektet. Hvis du vil gjenopprette utseendet til det gjennomsiktige objektet mot en bakgrunn med hel dekkende farge, gjør du følgende:

 1. Tilbakestille objektets gjennomsiktighet til 0 prosent.

  For et objekt med et gjennomsiktig fyll

  1. Merk objektet.

  2. Klikk pilen ved siden av fyll farge Knappesymbolformaterings verktøy linjen, og klikk deretter flere fyll farger.

  3. Klikk standard -fanen i dialog boksen farger , og bruk deretter Glide bryte ren gjennomsiktighet for å angi gjennomsiktigheten til 0%.

  For et objekt med en gjennomsiktig linje

  1. Merk objektet.

  2. Klikk pilen ved siden av linje farge Bilde av knappformaterings verktøy linjen, og klikk deretter flere linje farger.

  3. Klikk standard -fanen i dialog boksen farger , og bruk deretter Glide bryte ren gjennomsiktighet for å angi gjennomsiktigheten til 0%.

 2. Merk objektet, og bruk deretter en fargetone eller sjattering på det.

  For et fyll

  1. Klikk pilen ved siden av fyll farge Knappesymbolformaterings verktøy linjen, og klikk deretter Fyll effekter.

  2. Klikk kategorien nyanse i dialog boksen Fyll effekter , og velg deretter ønsket farge tone eller sjattering.

  For en linje

  1. Klikk pilen ved siden av linje farge Bilde av knappformaterings verktøy linjen, og klikk deretter Mønstrede linjer.

  2. Klikk kategorien farge toner i dialog boksen Mønstrede linjer , og velg deretter farge tonen eller sjatteringen du vil bruke.

Obs!: Du kan bare velge lyse eller mørke sjatteringer av en farge i trinn på 10 prosent. Det kan hende at det ikke er mulig å sammenligne en nøyaktig farge tone eller sjattering på utseendet til gjennomsiktigheten mot en bakgrunn med hel dekkende farge.

Lagre objektene som et bilde og sette inn bildet på stedet

Fremgangs måtene nedenfor gjelder bare for gjennomsiktige objekter som delvis dekker ett eller flere bakgrunns objekter. Hvis du vil opprette et bilde som du kan bruke i stedet for objekter i publikasjonen, gjør du følgende:

 1. Merk og grupper alle objektene som påvirkes av gjennomsiktigheten.

  Slik gjør du det

  1. Klikk Velg objekter -verktøyet Pekerknappen , og dra deretter merke boksen rundt objektene du vil bruke i gruppen.

  2. Klikk gruppe Knapp i nedre høyre hjørne av merke boksen.

 2. Høyre klikk på gruppen, og klikk deretter på Lagre som bilde.

 3. Velg en grafikk fil type fra Filtype-listen i dialog boksen Lagre som .

  Obs!: Du får best resultat ved å velge enhets uavhengig punkt grafikk. Denne filtypen vil beholde utseendet på gjennomsiktigheten mot de grupperte bakgrunns objektene.

 4. Klikk Endre.

 5. Velg oppløsningen som Sams varer med den typen utskrift du vil bruke, i dialog boksen endre oppløsning , og klikk deretter OK.

 6. Skriv inn et navn på bildet i filnavn -boksen.

 7. Velg plasseringen der du vil lagre bildet, i Lagre i -listen, og klikk deretter Lagre.

 8. Slett objektene ved å merke de grupperte objektene, og trykk deretter Slett. Hvis du vil beholde de opprinnelige objektene, drar du gruppen bort fra siden til utklippsområde.

 9. Pek på bildeSett inn -menyen, og klikk deretter fra fil.

 10. Naviger til stedet der du lagret bildet i dialog boksen Sett inn bilde , Merk det, og klikk deretter Sett inn.

Obs!: 

 • Disse Fremgangs måtene vil ikke oppnå ønsket resultat i alle tilfeller. Du kan for eksempel ikke gruppere objekter som er på en malside, eller få effekten av et gjennomsiktig objekt som overlapper en side bakgrunn.

 • For å få best mulig resultat, bør du unngå å bruke gjennomsiktighet hvis du skal skrive ut publikasjonen på en PostScript-eller PCL-skriver. I stedet bruker du et tegne program til å opprette ugjennomsiktige bilder som vises gjennomsiktig.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×