Print a sheet or workbook

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan skrive ut hele eller deler av ark og hele arbeidsbøker, én om gangen eller flere samtidig. Du kan også skrive ut et merket område av flere ark samtidig. Hvis dataene du vil skrive ut, befinner seg i en Excel-tabell, kan du skrive ut Excel-tabellen.

Du kan skrive ut hele eller deler av ark og hele arbeidsbøker

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive ut en del av regnearket, klikker du regnearket og merker dataområdet du vil skrive ut.

  • Hvis du vil skrive ut hele arket, klikker du arket eller arkfanen.

  • Hvis du vil skrive ut en arbeidsbok, klikker du et hvilket som helst av ark.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Velg skriveren du vil bruke, på hurtigmenyen Skriver.

 4. Standard er å skrive ut alle aktive ark. Hvis du vil endre det som skrives ut, velger du Vis detaljer.

 5. Merk alternativet som tilsvarer det du vil skrive ut (Merket område, Aktive ark, eller Hele arbeidsboken), og velg deretter Skriv ut på rullegardinmenyen Skriv ut.

Skriv ut flere ark samtidig

 1. Velg regnearkene du vil skrive ut.

  Hvis du vil merke

  Fremgangsmåte

  To eller flere tilstøtende ark

  Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

  To eller flere ark som ikke er tilstøtende

  Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede KOMMANDO mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

  Alle arkene i en arbeidsbok

  Hold nede CTRL, høyreklikk en arkfane og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmenyen.

  Obs!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, holder du nede CONTROL og klikker arkfanen for et merket regneark, og klikker deretter Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Velg skriveren du vil bruke, på hurtigmenyen Skriver.

 4. Velg Vis detaljer.

 5. Velg Aktive ark og deretter Skriv ut på rullegardinmenyen Skriv ut.

Skriv ut merket område fra flere ark samtidig

 1. I hvert regneark merker du dataområdet du vil skrive ut.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Velg Vis detaljer.

 4. Velg Merket område, og velg deretter Skriv ut på rullegardinmenyen Skriv ut.

Skriv ut flere regneark samtidig

Obs!: Alle arbeidsbokfilene du vil skrive ut, må ligge i samme mappe.

 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

 2. For tilstøtende filer holder du nede SKIFT og velger navnet på hver arbeidsbok du vil skrive ut. For sammensatte filer holder du KOMMANDO nede og velger navnet på hver arbeidsbok du vil skrive ut.

 3. Klikk Skriv utFil-menyen.

Skriv ut en Excel-tabell

 1. Klikk en celle i tabellen for å aktivere tabellen.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Velg Vis detaljer.

 4. Merk Merket område og velg deretter Skriv ut i rullegardinmenyen Skriv ut.

Andre utskriftsalternativer

 • Velg Vis Detaljer i dialogboksen Skriv ut for å skrive til en PDF-fil, eller angi hvilke sider som skal skrives ut, papirstørrelse, papirretning, oppsett og alternativer for papirbehandling, marger og skalering.

 • Fanen Sideoppsett på båndet inneholder flere alternativer for utskriftsformat og utskrift, inkludert papirretning og om du vil skrive ut rutenett og overskrifter.

Se også

Skrive ut overskrifter eller titler på hver side

Skrive ut et ark på bare én side

Skalere arkstørrelsen for utskrift

Du kan skrive ut hele eller deler av ark og hele arbeidsbøker

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive ut en del av regnearket, klikker du regnearket og merker dataområdet du vil skrive ut.

  • Hvis du vil skrive ut hele arket, klikker du arket eller arkfanen.

  • Hvis du vil skrive ut en arbeidsbok, klikker du et hvilket som helst av ark.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 4. Ved siden av Skriv ut, klikker du alternativet som tilsvarer det du vil skrive ut (merket område, Aktive ark eller Hele arbeidsboken ), og klikk deretter Skriv ut.

Skriv ut flere ark samtidig

 1. Velg regnearkene du vil skrive ut.

  Hvis du vil merke

  Fremgangsmåte

  To eller flere tilstøtende ark

  Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

  To eller flere ark som ikke er tilstøtende

  Klikk fanen for det første arket. Deretter holder du nede CTRL og klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

  Alle arkene i en arbeidsbok

  Hold nede CTRL, høyreklikk en arkfane og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmenyen.

  Obs!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, holder du nede CONTROL og klikker arkfanen for et merket regneark, og klikker deretter Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Velg skriveren du vil bruke på skriver-hurtigmenyen.

 4. Ved siden av Skriv ut, klikk Aktive ark, og klikk deretter Skriv ut.

Skriv ut merket område fra flere ark samtidig

 1. I hvert regneark merker du dataområdet du vil skrive ut.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Ved siden av Skriv ut, klikk utvalg, og klikk deretter Skriv ut.

Skriv ut flere regneark samtidig

Obs!: Alle arbeidsbokfilene du vil skrive ut, må ligge i samme mappe.

 1. Klikk ÅpneFil-menyen.

 2. Hold nede CTRL og klikk navnet på hver arbeidsbok du vil skrive ut.

 3. Klikk på Skriv utFil-menyen.

Skriv ut en Excel-tabell

 1. Klikk en celle i tabellen for å aktivere tabellen.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Ved siden av Skriv ut, klikk utvalg, og klikk deretter Skriv ut.

Tips!: Oppsett-fanen på båndet inneholder flere alternativer for utskriftsformat og utskrift, inkludert papirretning og topptekster og bunntekster.

Se også

Skrive ut overskrifter eller titler på hver side

Forhåndsvis sidene før du skriver ut

Skrive ut med liggende papirretning

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×