Presentere data i et hjuldiagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruker Microsoft Excel, kan du raskt gjøre dataene til et hjuldiagram, og deretter bruke nye formateringsfunksjonene for å gjøre det enklere å lese denne hjuldiagram. Hvis du for eksempel ved å legge til en forklaring, dataetiketter og tekstbokser som viser deg hva hver sirkel i et hjuldiagram representerer, kan du raskt finne ut om dataene som er tegnet inn i diagrammet.

Formatert hjuldiagram

Når du oppretter et hjuldiagram, kan du rotere sektorene for forskjellige perspektiver, fokusere på bestemte sektorer ved å dra ut sektorer i hjuldiagrammet eller endre hullstørrelsen på i hjuldiagram forstørre eller redusere størrelsen på sektorene.

Obs!: Begynner med Office 2016, fjernet hjuldiagrammer til fordel stjerneskudd diagrammer.

Hva du vil gjøre?

Lær mer om inntegning av data i et hjuldiagram

Opprette en omfattende hjuldiagram

Rotere sektorer i et hjuldiagram

Dra ut sektorer i et hjuldiagram

Endre hullstørrelsen på i et hjuldiagram

Lagre et diagram som en mal

Lær mer om inntegning av data i et hjuldiagram

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et hjuldiagram. Akkurat som et sektordiagram, viser et hjuldiagram forholdet mellom enkeltdelene og helheten, men et hjuldiagram kan inneholde mer enn én dataserie. Hver dataseriene som du tegn i et hjuldiagram legger til en ring i diagrammet. Den første dataserien vises i midten av diagrammet.

På grunn av deres sirkelformet egenart er hjuldiagrammer ikke lett å lese, spesielt når de viser flere dataserier. Proporsjonene for ytre ringer og indre ringer ikke representerer størrelsen på dataene nøyaktig – datapunkter på ytre ringer vises kanskje større enn datapunkter på indre ringer mens de faktiske verdiene være mindre. Vise verdier eller prosenter i dataetikettene er svært nyttig i et hjuldiagram, men hvis du vil sammenligne datapunkter side ved side, du bør bruke et stablet stolpediagram eller stablet liggende stolpediagram i stedet.

Vurder å bruke et hjuldiagram når:

 • Du har én eller flere dataserier du vil tegne inn.

 • Ingen av verdiene du vil tegne inn, er negative.

 • Ingen av verdiene du vil tegne inn er en nullverdi (0).

 • Du har ikke mer enn sju kategorier per dataserien.

 • Kategoriene representerer deler av helheten i hver ring i hjuldiagrammet.

Når du oppretter et hjuldiagram, kan du velge ett av følgende hjuldiagrammer diagramundertyper:

 • Hjuldiagram    Hjuldiagrammer viser data i ringer, og hver ring representerer en dataserie. Hvis dataetikettene viser prosentandeler, vil hver ring utgjøre 100 %.

  Hjuldiagram

 • Hjuldiagram med uttrukne sektorer    I likhet med sektordiagrammer med uttrukne sektorer viser hjuldiagrammer med uttrukne sektorer forholdet mellom de enkelte verdiene og helheten, samtidig som de fremhever enkeltverdier, men de kan inneholde mer enn én dataserie.

  Hjuldiagram med uttrukne sektorer

Hjuldiagrammer og hjuldiagrammer med uttrukne er ikke tilgjengelig i 3D, men du kan bruke 3D formatering for å gi disse diagrammene et 3 D som utseende.

Til toppen av siden

Opprette en omfattende hjuldiagram

Formatert hjuldiagram

Dette er tilfelle, hvordan du, oppretter vi denne hjuldiagram? Fremgangsmåten nedenfor hjelper deg med å opprette et hjuldiagram med lignende resultater. Dette diagrammet brukte vi regnearket eksempeldataene. Du kan kopiere disse dataene i regnearket, eller du kan bruke dine egne data.

 1. Åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et hjuldiagram, eller kopiere regneark eksempeldataene til et tomt regneark.

  Slik kopierer du eksempelet for regnearkdata

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp
   Merke et eksempel fra Hjelp
  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Europa

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Asia

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  USA

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Merk dataene du vil tegne inn i hjuldiagrammet.

 3. Klikk Andre diagrammer i diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Excel

 4. Klikk hjuldiagrammer under hjuldiagrammer.

 5. Klikk tegneområde i hjuldiagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 6. Velg oppsettet du vil bruke i kategorien Utforming i gruppen Diagramoppsett.

  Båndet i Excel

  For våre hjuldiagram brukte vi Oppsett 6.

  Oppsettet 6 viser en forklaring. Hvis diagrammet har for mange Forklaringstekster, eller hvis Forklaringstekster ikke er enkelt å skille, kan du vil legge til dataetiketter til datapunkter i hjuldiagram stedet for å vise en forklaring (Tabelloppsett-fanen, etiketter-gruppen, Dataetiketter knappen).

 7. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

  For våre hjuldiagram brukte vi stil 26.

 8. Hvis du vil endre størrelsen på diagrammet, gjør du følgende:

  1. Klikk diagrammet.

  2. Skriv inn den ønskede størrelsen i Figurhøyde og Figurbredde-boksen i Størrelse-gruppen i kategorien Format.

   Vår hjuldiagram angi vi for høyden på figuren til 4" og figurbredde til 5,5".

 9. Hvis du vil endre størrelsen på hjuldiagrammer hull, gjør du følgende:

  1. Klikk en dataserie, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Format-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

   båndet i Excel

  2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

  3. Klikk Seriealternativer, og dra glidebryteren til størrelsen du ønsker under Hullstørrelse, eller Skriv inn en prosentverdi mellom 10 og 90 i prosentboksen.

   For våre hjuldiagram brukt vi 20%.

 10. Hvis du vil at dataene etiketter skiller seg ut bedre, gjør du følgende:

  1. Klikk en dataetikett én gang for å merke dataetikettene for en hel dataserie, eller velg dem fra en liste over diagramelementer (Format-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

  2. Klikk mer Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter en Figurstil.

   Figurstiler på Excel-båndet

   For våre hjuldiagram brukte vi Lett effekt - mørk 1.

  3. Gjenta disse trinnene hvis du vil formatere dataetiketter for alle dataserier i diagrammet hjuldiagrammer.

 11. Hvis du vil endre og formatere diagramtittelen, gjør du følgende:

  1. Klikk diagramtittelen, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Format-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

  2. Skriv inn tittelen du vil bruke, og trykk deretter ENTER.

  3. Klikk mer Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter en Figurstil.

   For våre hjuldiagram brukte vi Moderat effekt - Strek 1.

  4. Hvis du vil endre plasseringen av tittelen, kan du dra den dit du vil bruke.

 12. Hvis du vil endre formatet på forklaringen, klikker du forklaringen, og velg deretter stilen du vil bruke i Figurstiler-boksen (Format-fanen i Figurstiler-gruppen, mer Mer-knappen -knappen).

 13. Hvis du vil legge til tekstetiketter med piler som peker til hjuldiagrammer ringer, gjør du følgende:

  1. Klikk TekstboksSett inn-gruppen i kategorien Oppsett.

  2. Klikk diagrammet der du vil plassere tekstboksen, skriver du inn teksten du vil bruke, og trykk deretter ENTER.

  3. Merk tekstboksen, og klikk deretter dialogboksvelgeren KnappFormat-fanen i Figurstiler-gruppen.

  4. Klikk Tekstboksen, og Merk av for Endre størrelse for å få plass til tekst under Virkemåte for beste tilpasning, og klikk OK.

  5. Velg stilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen.

  6. Klikk figurer i Sett inn-gruppen i kategorien Oppsett.

  7. Klikk pilen under linjer.

  8. Tegne pilen fra hjørnet av tekstboksen til hjuldiagrammer ring som du vil ha den slik at de peker til i diagrammet.

  9. Hvis du vil endre formatet på tekstbokser, klikk en tekstboks, og velg deretter stilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen (Format-fanen, Figurstiler-gruppen).

   Gjenta disse trinnene for alle hjuldiagrammer ringer i diagrammet.

 14. Hvis du vil endre bakgrunnen i diagrammet, gjør du følgende:

  1. Klikk diagramområdet, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Format-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

  2. Klikk mer Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter en Figurstil.

   For våre hjuldiagram brukte vi Lett effekt - Strek 3.

 15. Hvis du vil avrunde hjørnene av diagrammet bakgrunnen, gjør du følgende:

  1. Klikk dialogboksvelgeren KnappFormat-fanen i Figurstiler-gruppen.

  2. Klikk Kantlinjestiler, og merk deretter av for avrundet hjørnene.

 16. Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellige fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

   Båndet i Excel

  2. Klikk temaet du vil bruke under Innebygd.

   For våre hjuldiagram brukte vi Apex temaet.

Til toppen av siden

Rotere sektorer i et hjuldiagram

Rekkefølgen i hvilke dataserie i hjuldiagrammer diagrammer som er tegnet inn i Office Excel 2007 bestemmes av dataene i regnearket. Du kan rotere hjuldiagrammer diagram sektorer innenfor 360 grader av i hjuldiagrammet for et annet perspektiv.

Rotert hjuldiagram

 1. Klikk dataserien eller et datapunkt i et hjuldiagram, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter dataserier eller datapunkt du vil bruke.

   båndet i Excel

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Dra glidebryteren til ønsket grad av rotasjon du vil bruke under vinkel på første sektor-boksen, eller Skriv inn en verdi mellom 0 (null) og 360 angi vinkelen du vil bruke den første sektoren skal vises.

Til toppen av siden

Dra ut sektorer i et hjuldiagram

Hvis du vil fremheve individuelle sektorer i et hjuldiagram, kan du bruke diagramtypen hjuldiagram med uttrukne sektorer når du har opprettet diagrammet. Viser hjuldiagrammer med uttrukne hvor mye hver verdi bidrar til helheten enkeltverdier. Du kan endre innstillingen hjuldiagrammer Sektoruttrekk for alle sektorer eller enkeltsektorer.

Hjuldiagram med uttrukne sektorer

Du kan også trekke ut sektorene manuelt.

Hjuldiagram med uttrukket sektor

Endre innstillingene for sektorer i et hjuldiagram med uttrukne sektorer

 1. Klikk en dataserie eller et datapunkt i hjuldiagram med uttrukne sektorer, eller gjør følgende for å velge en dataserie fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter en dataserie.

   båndet i Excel

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Under Utvidelse av hjuldiagram, drar du glidebryteren for å øke eller redusere prosentvise Atskillelsen, eller Skriv inn prosenten av Atskillelsen du vil bruke i prosentboksen.

Dra ut sektorer i et hjuldiagram manuelt

Klikk hjuldiagrammet, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil trekke ut alle sektorene i hjuldiagrammet, drar du bort fra midten av diagrammet.

 • Hvis du vil trekke ut enkeltsektorer i hjuldiagrammet, klikk sektoren du vil trekke ut, og dra deretter sektoren bort fra midten av diagrammet.

Til toppen av siden

Endre hullstørrelsen på i et hjuldiagram

Ved å forstørre eller redusere hullstørrelsen på i et hjuldiagram, forminske eller forstørre bredden på sektorene. Hvis du for eksempel vil vise bredere sektorer for å få bedre plass dataetiketter som inneholder lang serie eller kategorinavnene, eller en kombinasjon av navn, verdier og prosenter.

 1. Klikk en dataserie i et hjuldiagram, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter en dataserie.

   båndet i Excel

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Dra glidebryteren til størrelsen du ønsker under Hullstørrelse, eller Skriv inn en prosentverdi mellom 10 og 90 i prosentboksen.

Til toppen av siden

Lagre et diagram som en mal

Hvis du vil opprette et annet diagram tilsvarende det du nettopp opprettet, kan du lagre diagrammet som en mal som du kan bruke som grunnlag for andre lignende diagrammer.

 1. Klikk diagrammet du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som mal i Type-gruppen i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Skriv inn et navn på malen i Filnavn-boksen.

  Tips!: Hvis du ikke angir en annen mappe, lagres malfilen (CRTX) i Diagrammer-mappen, og malen blir tilgjengelig under Maler i både dialogboksen Sett inn diagram (dialogboksvelgeren Knapp under DiagrammerSett inn-fanen) og i dialogboksen Endre diagramtype (Endre diagramtype under TypeUtforming-fanen).

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en diagrammal, kan du se Lagre et egendefinert diagram som en mal.

Obs!: En diagrammal inneholder diagramformateringen og lagrer fargene som brukes når du lagrer diagrammet som en mal. Når du bruker en diagrammal til å opprette et diagram i en annen arbeidsbok, det nye diagrammet bruker fargene i diagrammalen – ikke fargene i dokumenttema som brukes i arbeidsboken. Hvis du vil bruke temafargene dokumentet i stedet for malen diagramfarger, høyreklikk diagramområdet, og klikk deretter Tilbakestill til samsvar stil på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×