Presentere data i et boblediagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et boblediagram er en variant av et punktdiagram der datapunkt er erstattet med bobler, og en ekstra dimensjon dataene blir vist i størrelsen på boblene. Akkurat som et punktdiagram, bruker ikke et boblediagram kategoriakse – både vannrette og loddrette akser er verdiakser. I tillegg til x og y-verdier som er tegnet i et punktdiagram, tegner et boblediagram x-verdier, y-verdier og z (størrelse) verdier.

Du kan bruke et boblediagram i stedet for et punktdiagram Hvis dataene har tre dataserier som alle inneholder et sett med verdier. Størrelsen på boblene bestemmes av verdiene i den tredje dataserien. Boblediagrammer brukes ofte til å presentere økonomiske data. Ulike boblestørrelser er nyttige for visuelt fremhev bestemte verdier.

Ordne dataene i rader eller kolonner i et regneark for å opprette et boblediagram, slik at x-verdier vises i første rad eller kolonne og tilsvarende y-verdier og boblestørrelsesverdier (z) er oppført i tilstøtende rader eller kolonner. For eksempel organisere regnearkdata som vist på bildet nedenfor.

Boblediagram

I denne boblediagram antall produkter vises langs den vannrette aksen, salgsbeløpene vises langs den vertikale aksen og markedet del prosentene representeres av størrelsen på boblene.

Vurder å bruke et boblediagram når dataene inkluderer følgende:

 • Velg tre verdier per data    Tre verdier er påkrevd for hver boble. Disse verdiene kan være i rader eller kolonner i regnearket, men de må være i følgende rekkefølge: x-verdi, y-verdi og z-verdien.

 • Flere dataserier    Tegne inn flere dataserier i et boblediagram (flere boble serieaksen) er lik inntegning av flere dataserier i et punktdiagram (flere punkt serieaksen). Punktdiagrammer bruke sett med x og y-verdier, men boblediagrammer bruke sett med x-verdier, y-verdier og z-verdier.

Når du oppretter et boblediagram, kan du velge å vise bobler i 2D-format eller med en 3D-effekt.

Boblediagram og boblediagram med 3D-effekt

Til toppen av siden

Opprette en omfattende boblediagram

Formatert boblediagram

Så hvordan vi opprette denne boblediagram? Fremgangsmåten nedenfor hjelper deg med å opprette et boblediagram med lignende resultater. Dette diagrammet brukte vi regnearket eksempeldataene. Du kan kopiere disse dataene i regnearket, eller du kan bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene regneark til et tomt regneark, eller åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et boblediagram.

  Kopiere regneark eksempeldataene

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp
   Merke et eksempel fra Hjelp
  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Antall produkter

  Salg

  Prosentdel av markedsandel

  2

  5

  kr 5 500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12 %

  4

  20

  60 000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10 %

  6

  22

  $ 32 000

  42%

  Obs!: Kontroller at regnearket inneholder minst fire rader eller kolonner med data. Når du oppretter et boblediagram fra tre eller færre rader eller kolonner med data, diagrammet ikke tegne boblene på riktig måte.

 2. Merk dataene du vil tegne inn i boblediagrammet.

  Obs!: Er det best å ikke Inkluder rad- eller kolonneoverskriftene i utvalget. Hvis du velger overskriftene med dataene dine, kan diagrammet gi uriktige resultater.

 3. Klikk pilen ved siden av Punktdiagram diagrammer i diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn.

  Velg pilen ved siden av punktdiagram diagrammer

 4. Velg boblediagram med 3D-effekt-ikonet.

 5. Klikk diagramområde i diagrammet. Dette viser Diagramverktøy.

 6. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen i kategorien Utforming under Diagramverktøy.

 7. Hvis du ser en forklaring i diagrammet, klikk forklaringen, og trykk deretter Slett.

 8. Hvis du vil endre størrelsen på diagrammet i i Størrelse-gruppen i kategorien Format velger størrelsen du vil bruke i Figurhøyde og Figurbredde-boksen, og trykk deretter ENTER.

  For våre boblediagram brukt vi 3,5-tommers for både figurhøyde og figurbredde.

  Båndet i Outlook

 9. Hvis du vil formatere, og Plasser en diagramtittel i diagrammet, klikk diagramområde, og gjør deretter følgende:

  1. Klikk diagramtittelen i diagrammet, og skriv deretter inn teksten du vil bruke.

   For våre boblediagram skrevet vi Bransjer Market del undersøkelse.

  2. For å redusere størrelsen på diagramtittelen, høyreklikk tittelen, velg Skrift, og angi deretter ønsket størrelse.

   For våre boblediagram brukte vi 12.

  3. Hvis du vil justere diagramtittelen med tegneområde, klikk diagramtittelen, og dra den dit du vil bruke.

 10. Hvis du vil legge til en vannrett aksetittel, klikk diagramområdet i diagrammet, og gjør deretter følgende:

  1. Klikk plusstegnet ved siden av diagrammet

  2. Velg Aksetitler, og velg deretter Primær vannrett.

  3. Merk tekstboksen aksetittel, og skriv deretter inn teksten.

   Diagram elementer-menyen

   Vi skrevet Antall produkterfor våre boblediagram.

 11. Klikk den loddrette aksen, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Format-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 12. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 13. Gjør følgende under Aksealternativer:

  1. For Minimum, skriver du inn 0 (null).

  2. For Maksimal, skriver du inn tallet du vil bruke.

   Vi skrevet 80000for våre boblediagram.

 14. Klikk tall i dialogboksen Formater akse.

 15. Under tall i desimaler-boksen skriver du inn 0 (null), og klikk pil ned i hjørnet øverst til høyre, og klikk Lukk.

 16. Hvis du vil bruke en spesiell formateringseffekt tegneområdet, diagramområdet, diagramtittel eller loddrette aksen i diagrammet, velger du diagrammet elementet, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Format-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen) og gjør deretter følgende:

  1. Klikk mer-knappen ved siden av Figureffekter i Figurstiler-gruppen i kategorien Format.

  2. Klikk på effekten du vil bruke.

   Figurstiler på Excel-båndet

 17. Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellig fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

   Båndet i Excel

  2. Klikk temaet du vil bruke. (Hold pekeren over hvert tema for å se en forhåndsvisning av hvordan temaet vises når de brukes i diagrammet.)

Du kan lagre diagrammet som en mal som du kan bruke som grunnlag for andre lignende diagrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Lagre et egendefinert diagram som en mal.

Til toppen av siden

Opprette en omfattende boblediagram

Formatert boblediagram

Så hvordan vi opprette denne boblediagram? Fremgangsmåten nedenfor hjelper deg med å opprette et boblediagram med lignende resultater. Dette diagrammet brukte vi regnearket eksempeldataene. Du kan kopiere disse dataene i regnearket, eller du kan bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene regneark til et tomt regneark, eller åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et boblediagram.

  Slik kopierer du eksempelet for regnearkdata

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp
   Merke et eksempel fra Hjelp
  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Antall produkter

  Salg

  Prosentdel av markedsandel

  2

  5

  kr 5 500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12 %

  4

  20

  60 000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10 %

  6

  22

  $ 32 000

  42%

  Obs!: Kontroller at regnearket inneholder minst fire rader eller kolonner med data. Når du oppretter et boblediagram fra tre eller færre rader eller kolonner med data, diagrammet ikke tegne boblene på riktig måte.

 2. Merk dataene du vil tegne inn i boblediagrammet.

  Obs!: Er det best å ikke Inkluder rad- eller kolonneoverskriftene i utvalget. Hvis du velger overskriftene med dataene dine, kan diagrammet gi uriktige resultater.

 3. Klikk Andre diagrammer i diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Excel

 4. Klikk boblediagram med 3D-effekt under boble.

 5. Klikk diagramområde i diagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 6. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen i kategorien Utforming.

  Diagramstiler på Excel-båndet

  For våre boblediagram brukte vi stil 29.

 7. Klikk forklaringen i diagrammet, og trykk deretter Slett.

 8. Hvis du vil endre størrelsen på diagrammet i i Størrelse-gruppen i kategorien Format velger størrelsen du vil bruke i Figurhøyde og Figurbredde-boksen, og trykk deretter ENTER.

  For våre boblediagram brukt vi 3,5-tommers for både figurhøyde og figurbredde.

  Båndet i Outlook

 9. Legge til, formatere, og Plasser en diagramtittel i diagrammet, klikk diagramområde, og gjør deretter følgende:

  1. Klikk Diagramtittel i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Over diagram.

   Båndet i Excel

  2. Klikk diagramtittelen i diagrammet, og skriv deretter inn teksten du vil bruke.

   For våre boblediagram skrevet vi Bransjer Market del undersøkelse.

  3. For å redusere størrelsen på diagramtittelen, høyreklikk tittelen, og angi deretter ønsket størrelse i Størrelse-boksen på hurtigmenyen.

   For våre boblediagram brukte vi 12.

  4. Hvis du vil justere diagramtittelen med tegneområde, klikk diagramtittelen, og dra den dit du vil bruke.

 10. Hvis du vil legge til en vannrett aksetittel, klikk diagramområdet i diagrammet, og gjør deretter følgende:

  1. Klikk Aksetitler, i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett og deretter klikker du Tittel på primær vannrett akse, og klikk deretter Tittel nedenfor aksen.

  2. Klikk vannrett aksetittel, skriver du inn teksten du vil bruke, og trykk deretter ENTER.

   Vi skrevet Antall produkterfor våre boblediagram.

 11. Klikk den loddrette aksen, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 12. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 13. Gjør følgende under Aksealternativer:

  1. Velg alternativet faste for Minimum, og skriv deretter inn 0 (null) i boksen Fast.

  2. Velg alternativet faste for Maksimalt, og skriv deretter nummeret du vil bruke, i boksen Fast.

   Vi skrevet 80000for våre boblediagram.

 14. Klikk tall i dialogboksen Formater akse.

 15. Under tall i desimaler-boksen skriver du inn 0 (null), og klikk deretter Lukk.

 16. Hvis du vil bruke en spesiell formateringseffekt tegneområdet, diagramområdet, diagramtittel eller loddrette aksen i diagrammet, velger du diagrammet elementet, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen) og gjør deretter følgende:

  1. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen.

  2. Klikk på effekten du vil bruke.

   Figurstiler på Excel-båndet

   For våre boblediagram brukte vi Lett effekt – uthevingsfarge 4 for tegneområdet, Spesielt effekt – uthevingsfarge 4 for diagramområdet, Lett effekt – uthevingsfarge 4 for diagramtittel og Spesielt linje – uthevingsfarge 6 for den loddrette aksen.

 17. Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellig fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

   Båndet i Excel

  2. Klikk temaet du vil bruke under Innebygd.

   For våre boblediagram brukte vi Støping temaet.

Til toppen av siden

Lagre et diagram som en mal

Hvis du vil opprette et annet diagram tilsvarende det du nettopp opprettet, kan du lagre diagrammet som en mal som du kan bruke som grunnlag for andre lignende diagrammer.

 1. Klikk diagrammet du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som mal i Type-gruppen i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Skriv inn et navn på malen i Filnavn-boksen.

  Tips!: Hvis du ikke angir en annen mappe, lagres malfilen (CRTX) i Diagrammer-mappen, og malen blir tilgjengelig under Maler i både dialogboksen Sett inn diagram (dialogboksvelgeren Knapp under DiagrammerSett inn-fanen) og i dialogboksen Endre diagramtype (Endre diagramtype under TypeUtforming-fanen).

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en diagrammal, kan du se Lagre et egendefinert diagram som en mal.

Obs!: En diagrammal inneholder diagramformatering og fargene som er brukt når du lagrer diagrammet som en mal. Når du bruker en diagrammal til å lage et diagram i en annen arbeidsbok, brukes fargene i diagrammalen, ikke fargene i dokumenttemaet i arbeidsboken. Hvis du vil bruke temafargene i dokumentet i stedet for diagrammalfargene, høyreklikker du diagramområdet og klikker Tilbakestill i samsvar med stil på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×