Power View-designtips

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Her er noen tips som kan være nyttige når du arbeider i Power View i Excel og i SharePoint, og skal opprette interaktive visninger av data fra datamodeller i Excel-arbeidsbøker eller tabellmodeller distribuert til SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services-forekomster (SSAS).

I denne artikkelen

Opprette en Power View-rapport

Power View i Excel

Power View i SharePoint

Tilpasse en Power View-rapport til vinduet

Hvorfor er diagramikoner nedtonet?

Hva betyr ikonene i feltlisten?

Felt i feltdelen

Tabellnavn

Radetikettfelt

Oppsettdelen

Vise en Power View-rapport i SharePoint i lese- og fullskjermmodus

Overlappende og innfelte elementer oppå hverandre

Utvide en visualisering

Endre størrelse på en visualisering

Angre

Sorry, we can't show your data because closely related fields are on different axes (Beklager, vi kan ikke vise dataene fordi nært beslektede felt er på ulike akser)

Løsning 1: Fjern feltet

Løsning 2: Opprett et identisk felt i datamodellen

Se også

Opprette en Power View-rapport

Power View i Excel

Det er enkelt å starte Power View i Microsoft Excel 2013.

Klikk fanen Sett inn > Power View i Excel.

Les mer om hvordan du starter Power View i Excel 2013.

Power View i SharePoint

Start Power View fra en datamodell i en Excel-fil (XLIX), en delt datakildefil (RSDS) eller en BISM-tilkoblingsfil (BISM) i SharePoint Server 2013.

Modeller kan være i en standard SharePoint Server 2013-dokumentbibliotek eller i et Power Pivot-galleri. Utformingsmiljøet i Power View åpnes, og du ser visningen der du vil plassere visualiseringene.

Les mer om hvordan du oppretter, lagrer, eksporterer og skriver ut Power View-rapporter.

Til toppen av siden

Tilpasse en Power View-rapport til vinduet

Et Power View-rapportark i Microsoft Excel (eller visning i SharePoint) har en fast størrelse, på samme måte som et Microsoft Office PowerPoint-lysbilde og i motsetning til andre Excel-regneark.

Skalere Power View

Visningen er tilpasset til arket som standard, og den skaleres etter hvert som du åpner flere ruter. Hvis du for eksempel viser filterområdet, krymper arket for å få plass i resten av vinduet. Du kan deaktivere dette.

Hvis du ikke vil at arket skal skaleres for å få plass i vinduet, fjerner du merket for Tilpass til vindu.

Nå kan du rulle for å vise de forskjellige delene av arket.

Til toppen av siden

Hvorfor er diagramikoner nedtonet?

Når et element på båndet er deaktivert (nedtonet), betyr det at handlingen ikke er tilgjengelig, uansett hva du har valgt i arket eller visningen. Hvis for eksempel en tabell ikke inneholder aggregerte tall, for eksempel summer eller gjennomsnittsverdier, kan du ikke konvertere den til et diagram, og alle diagramikonene vil derfor være deaktivert på fanen Utforming.

Legge til et numerisk felt i tabellen.

Les mer om å endre en sum til et gjennomsnitt eller et annet aggregat i Power View.

Til toppen av siden

Hva betyr ikonene i feltlisten?

Ruten til høyre for visningen er feltlisten.

I feltdelen i den øvre halvdelen vises tabellene og feltene i datamodellen som Power View-rapporten er basert på. Dette er de tilgjengelige feltene du kan legge inn i rapporten.

Den nedre halvdelen er oppsettdelen. Her vises alternativer for feltoppsett for visualiseringen du har valgt i visningen.

Felt i feltdelen

Klikk et felt, og det blir lagt til i visningen. Hvis en visualisering er valgt i visningen, legges det nye feltet til i denne visualiseringen. Hvis ikke starter det nye feltet en ny visualisering i visningen.

Du kan også dra et felt til visningen. Du kan starte en ny tabell eller legge den til i en eksisterende tabell.

Tabellnavn

Utvid tabellnavnet i feltdelen for å vise feltene i tabellen.

Klikk selve tabellnavnet. Standardfeltene i tabellen blir lagt til i visningen automatisk i Power View. Standardfeltene er definert i datamodellen som rapporten er basert på.

Radetikettfelt

∑ Aggregater i en tabell er feltene som er merket med sigmasymbolet (∑). Et aggregat er en numerisk verdi som angir størrelsen, antallet, skalaen, viktigheten eller omfanget av noe. Aggregater er definert i modellen som rapporten er basert på. Du trenger minst ett aggregat for å opprette en diagramvisualisering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere egenskaper for tabellvirkemåte for Power View-rapporter.

Du kan også bruke et ikke-aggregert felt som aggregat. Hvis du for eksempel har et produktnavnfelt, kan du legge det til i en tabell og deretter sette det til Antall. Se Endre en sum til et gjennomsnitt eller et annet aggregat i Power View.

Power View-kalkulatorikon Beregnede felt i en tabell er merket med en kalkulator Power View-kalkulatorikon symbol. Disse kalles noen ganger beregnede mål. Hvert beregnede felt har sin egen formel opprettet med DAX. Du kan ikke endre et aggregat, for eksempel hvis det er en sum, kan det bare være en sum.

Les mer om hvordan du oppretter visualiseringer i Power View.

Til toppen av siden

Oppsettdelen

Elementene i oppsettdelen varierer, alt etter hvilken type visualisering du har valgt i visningen. Hvis du for eksempel har valgt et diagram, ser du feltene i boksene Verdi, Akse og Serie. Her vises noen handlinger du kan utføre i oppsettdelen:

Dra felt fra feltdelen i feltlisten til boksene i oppsettdelen. Dette legger dem til i den valgte visualiseringen i visningen.

Slette felt fra oppsettdelen. Dette sletter dem ikke fra selve modellen.

Endre et aggregat i oppsettdelen. De fleste aggregater er som standard summer. Du kan endre standardaggregasjon permanent ved hjelp av Power Pivot. Du kan også endre aggregasjonen ved hver enkelt bruk ved å klikke feltnavnet i boksen Values (Verdier) og deretter velge Average (Gjennomsnitt), Minimum, Maximum (Maksimum) eller Count (Antall).

Endre et ikke-aggregert felt til et aggregat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre en sum til et gjennomsnitt eller et annet aggregat i Power View.

Opprette en delarkbeholder. Hvis du har valgt et diagram, kan du for eksempel opprette fliser ved å dra et felt etter delark etter-boksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delark i Power View.

Opprett multipler ved å dra et felt til den loddrette eller vannrette multippelboksen i oppsettinndelingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Multippelvisualiseringer for Power View.

Til toppen av siden

Vise en Power View-rapport i SharePoint i lese- og fullskjermmodus

I lesemodus bruker rapporten all plass i nettleseren. I fullskjermmodus bruker rapporten hele skjermen, som navnet antyder, på samme måte som en lysbildefremvisning i PowerPoint. Du bør bruke denne modusen når du presenterer med Power View.

Klikk fanen Hjem > Lesemodus eller Full skjerm.

I begge modi er båndet og feltlisten skjult, slik at det er mye bedre plass til visualiseringene i visningen. Filterområdet beholder tilstanden fra utformingsmodus – hvis det er synlig i utformingsmodus, er det også synlig i lese- og fullskjermmodus.

I liste- og fullskjermmodus kan du flytte mellom visningene i en rapport ved å bruke piltastene eller klikke flervisningsikonet nede til venstre. Du kan samhandle med rapportvisualiseringene akkurat som du kan i utformingsmodus.

Du kan imidlertid ikke redigere rapporten i lese- og fullskjermmodus – du kan for eksempel ikke flytte, skalere eller slette visualiseringer eller kopiere, endre rekkefølgen på eller slette visninger.

Trykk ESC for å avslutte fullskjermmodus og gå tilbake til modusen du var i tidligere, enten dette var utformings- eller lesemodus.

Til toppen av siden

Overlappende og innfelte elementer oppå hverandre

Elementer i en visning kan overlappe hverandre eller dekke hverandre helt. Du kan for eksempel sette et lite diagram oppå et større diagram. For en bedre utformingsopplevelse kan du flytte objekter fremover eller helt fremst, eller bakover eller helt bakerst.

Ordne visualiseringsrekkefølge i Power View

Velg en visualisering på utformingsoverflaten.

På fanen Utforming >

Flytt fremover

Plasser lengst frem

Flytt bakover

Plasser lengst bak

Tips!:  Hvis en av visualiseringene er fremst øverst til høyre i en annen visualisering, kan det være vanskelig å velge filteret eller løsrivingsikonet for visualiseringen bak. Flytt visualiseringen helt frem for å filtrere, og send den deretter helt bak igjen.

Hvis du legger til en ny visualisering når visningen allerede er full, plasseres den oppå eksisterende elementer i visningen i Power View.

Til toppen av siden

Utvide en visualisering

Alle visualiseringene har en pop-ut-knappen Løsrivingsikon i Power View i øvre høyre hjørne. Når du klikker handlingsknappen, visualiseringen ser ut til å utvide slik at det fyller hele Power View-visningen, eller hvis du er i leseruten eller full skjerm til å fylle hele modusen-modus. Dette er et midlertidig. Resten av rapporten er fremdeles under, og når du klikker ikonet for pop-ut igjen, visualiseringen tilbake til plasseringen i rapporten.

Obs!: Delark har ikke en pop-ut-knappen.

Endre størrelse på en visualisering

Visualiseringer skaleres automatisk når du legger til nye felt i visualiseringen. Du kan også skalere dem manuelt.

  1. Velg visualiseringen

  2. Hold markøren over et av skaleringshåndtakene for visualiseringen (et skaleringshåndtak vises når du holder markøren over midten av de stiplete, grå linjene som omgir visualiseringen). Markøren endres til en tohodet pil Dobbeltpil for skalering i Power View .

  3. Dra den tohodede pilen til størrelsen du vil bruke for visualiseringen.

Obs!: Når du manuelt har endret størrelsen på visualiseringen, skaleres den ikke lenger automatisk for å tilpasses hvis det legges til nye felt. I stedet vises det rullefelt, slik at du kan rulle innholdet i visualiseringen. Du går tilbake til modus for automatisk størrelse ved å dobbeltklikk et av skaleringshåndtakene.

Angre

En av fordelene ved å utforme i Power View er at du kan angre nesten alt du gjør. Det gir deg fleksibilitet til å eksperimentere og lære, fordi du vet at du når som helst kan angre det. Du kan angre flere trinn, i den rekkefølgen du utførte dem i.

Angre og gjøre om i Power View

Obs!:  I Excel har Power View-ark sine egne Angre- og Gjør om-knapper. Det er de store Frem- og Tilbake-pilene på fanen Power View.

Sorry, we can't show your data because closely related fields are on different axes (Beklager, vi kan ikke vise dataene fordi nært beslektede felt er på ulike akser)

Du ser denne meldingen i Power View hvis en visualisering har det samme feltet i mer enn ett område – for eksempel både i akse- og forklaringsområdene.

Hvis du oppretter Power View-rapporter i SharePoint (RDLX-filer) med en flerdimensjonal modell i SQL Server Analysis Services, vil du kanskje se denne meldingen selv med ulike felt hvis de er "nært beslektet" (hvis de deler noen nøkkelfelt). Denne begrensningen skyldes tilføyelsen av støtte for flerdimensjonale modeller.

Løsning 1: Fjern feltet

Fjern feltet fra alle områdene unntatt ett. Hvis du for eksempel har et stående stolpediagram med det samme feltet både på aksen og forklaringen, fjerner du det fra forklaringen og lar det bare være igjen på aksen.

Løsning 2: Opprett et identisk felt i datamodellen

Hvis du har tilgang til datamodellen for Power View-rapporten, lager du en kopi av dette feltet. La oss for eksempel si at du har et stående stolpediagram med feltet Country (Land) både på aksen og forklaringen. I datamodellen oppretter du en beregnet kolonne med formelen =[Country] og gir den navnet Country2 (Land2). Deretter dra du Country (Land) til Axis (Akse) og Country2 (Land2) til Legend (Forklaring).

Se også

Videoer om Power View og PowerPivot

Opplæring: Importere Data til Excel og Opprett en datamodell

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×