Planleggingsveiledning for SharePoint Online

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som en Office 365 globale eller SharePoint administrator i organisasjonen, kan du bruke Administrasjonssenter for SharePoint til:

 • Opprette og behandle klassisk områdesamlinger, inkludert å tildele og overvåke lagringsplass for områdesamlinger

 • Behandle tillatelser og brukere og bidra til å sikre innhold på nettsteder

 • Behandle brukerprofiler og konfigurere innstillinger for OneDrive (kalt "Mine områder" innstillinger i administrasjonssenteret)

 • Aktivere og konfigurere spesifikke SharePoint Online funksjoner eller globale innstillinger

Her er en oversikt over viktige detaljer du bør vurdere når du planlegger utbygging, konfigurasjon og behandling SharePoint Online miljøet.

En områdesamling har samme eier og deler administrative innstillinger, for eksempel tillatelser. Når du oppretter en områdesamling, opprettes automatisk et område på øverste nivå i områdesamlingen. For klassisk områder, kan du opprette én eller flere sekundære områder under øverste nivå. Du kan opprette separate områdesamlinger for hver enhet for arbeid.

Innstillinger for områdesamlinger i administrasjonssenteret for SharePoint

Hvordan du bestemmer deg for å organisere områdesamlinger, avhengig av størrelsen på organisasjonen og sine forretningsbehov. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter områdesamlinger, kan du se opprette eller slette en områdesamling.

Områder for kommunikasjon og nye gruppeområder som inngår i Office 365-grupper kan ikke opprettes eller administreres i klassisk SharePoint administrasjonssenteret. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter disse områdene, kan du se opprette et gruppeområde i SharePoint Online og opprette et område for kommunikasjon i SharePoint Online. Informasjon om å tillate brukere å opprette områder, kan du se Behandle områdeoppretting i SharePoint Online. Hvis du vil ha informasjon om behandling av disse områdene ved hjelp av Microsoft PowerShell, kan du se Behandle gruppeområder og områder for kommunikasjon ved hjelp av PowerShell.

Hvis du regne ut noen grunnleggende detaljer. – for eksempel hva en områdesamling skal brukes, og som brukere må ha tilgang til den, og dermed kan du bestemme hva slags områdemal du bruker, hvor mye lagringsplass du vil tildele , og hvor mange områdesamlinger kan hende du må opprette. Hvis du trenger å se gjennom lagringsgrensene på eller antall områdesamlinger som støttes for planen, kan du se Begrensninger for SharePoint Online.

Hvis du vil finne ut av dette:

Spør om dette:

Hvilken type område bør jeg opprette?

For informasjon om de nye områdemalene og en rekke klassisk maler som er tilgjengelige i SharePoint Online, kan du se bruke maler for å opprette ulike typer SharePoint-områder.

 • Vil du koble til en gruppe personer for samarbeid, eller vil du sende innhold til et større publikum?

 • Skal nettstedet oppfylle et bestemt formål?

Hvor mange nettstedssamlinger kreves?

Forretningsbehov og samlet lagringsgrense vil ha innvirkning på denne avgjørelsen.

Det finnes enkelte typer områder som Appkatalog og søkesentral som frittstående områdesamlinger. Noen av disse kan opprettes automatisk for deg når du registrerer deg for Office 365. Du må kanskje flere områdesamlinger Hvis organisasjonen har andre spesialiserte formål. Noen grupper kan for eksempel trenger å begrense tilgang til innholdet.

 • Er det avdelinger eller grupper som trenger å vedlikeholde separate data?

 • Trenger du forskjellige nettstedssamlinger til spesialiserte formål?

 • Planlegger du å bruke apper for SharePoint (hvis dette er tilfelle, bør du opprette et appkatalognettsted)

Hvor mye lagringsplass trenger du?

Når organisasjonen kjøp tjenesten SharePoint Online, fordeles det et utvalg av lagring basert på antall brukerlisenser som kjøpes den og hvilken type Office 365-plan den kjøpt. For mer informasjon, kan du se Behandle lagringsgrenser for nettstedssamlinger.

 • Hvor mange nettstedssamlinger tror du at du trenger totalt?

 • Hvor mye lagringsplass følger med abonnementet?

Trenger du støtte for flere språk?

Funksjonen for flerspråklig User Interface (MUI) lar brukere vise områder eller sider på andre språk enn standardsett på området eller områdesamlingen. Funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt er ikke en oversettelse-verktøyet. de endres bare visningsspråket for bestemte elementer i brukergrensesnittet standard. Hvis du vil ha mer informasjon om flerspråklige nettsteder, kan du se Innføring i flerspråklige funksjoner.

 • Må noen av nettstedssamlingene opprettes på bestemte språk?

Styring er settet med policyer, roller, ansvarsområder og prosesser som kontrollerer hvordan organisasjonen samarbeider for å oppnå forretningsmål. Disse målene er fokusert på tjenesten du leverer og håndtering av de immaterielle rettighetene de ansatte oppretter. Når du planlegger nettstedssamlingene, bør du også lage en plan for styring av dem.

Når du tenker på hvordan du vil strukturere og styre nettstedssamlingene, bør du finne svar på spørsmålene nedenfor.

Hvis du vil oppnå dette:

Spør om dette:

En effektiv nettstedssamling består av grupper med enkeltpersoner og grupper som har felles mål.

Øker strukturen til nettstedssamlingene effektiviteten til organisasjonen?

Et sikkert nettsted som er åpent for personer som trenger informasjonen, men der informasjon er blokkert fra personer som ikke skal ha tilgang til den.

Gjør strukturen det mulig for informasjonsarkitekturen å overholde forskriftsmessige krav, behov for personvern og sikkerhetsmål?

En tillatelsesmodell som tillater lesetilgang, skrivetilgang eller begge deler.

Hvilken type tilgang trenger brukerne til innholdet?

Autorisasjon for eksterne brukere på disse områdesamlinger som trenger den. Hvis du vil ha mer informasjon om å tillate eksterne brukere tilgang til nettsteder, kan du se styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Trenger brukere som ikke arbeider for firmaet, tilgang?

En administrert plan for nettsteder som er godt vedlikeholdt.

Hvem skal kunne opprette og administrere nettstedene i nettstedssamlingen?

Plasseringer for bestemte handlinger og programmer, for eksempel sandkasseløsninger.

Hvilke funksjoner skal være aktivert for brukere?

En nettstedssamling der innholdet er nyttig for brukerne som deler nettstedet.

Skal innholdet som finnes i søkeresultater, være relevant for personene som deler nettstedssamlingen?

En løsning som er enkel å administrere og oppgradere.

Hvor mye tilpassing vil du tillate?

Du kan slette og gjenopprette klassisk områdesamlinger ved hjelp av administrasjonssenteret for SharePoint som SharePoint-administrator. Hvis du vil ha informasjon, kan du se slette en områdesamling og gjenopprette en slettet områdesamling.

Behandle tillatelser og bidra til å sikre innhold

Det er viktig å tenke når du konfigurerer og distribusjon av en områdesamling tillatelser og sikkerhet. Administrere din bruker base og sikring av innhold og data må vurderes for et vellykket område. Hvis du vil ha informasjon om SharePoint administratorrolle i Office 365, og oppgaver for en SharePoint-administrator, kan du se om SharePoint-administratorrolle i Office 365. Hvis du vil ha informasjon om aktivitetene i administratorene, kan du se Planlegge områder og behandle brukere.

SharePoint Online gjør det mulig for brukerne å invitere eksterne brukere (det vil si brukere som ikke har en lisens til Office 365-abonnementet) til å vise eller redigere innhold på områder. Ekstern deling er en kraftig samarbeid-funksjon som kan støtte organisasjonens behov til å samarbeide med eksterne leverandører, kunder eller klienter. Det er viktig å styre ekstern deling nøye for å sikre at alt innhold som du ikke vil delte gir en tilstrekkelig er beskyttet. Hvis du vil ha informasjon, kan du se styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Ekstern deling er aktivert som standard for SharePoint Online-miljø (leier) og områdesamlinger i den. Du bør slå den av globalt før personer begynne å bruke nettsteder, eller inntil du vet nøyaktig hvor du vil bruke funksjonen. Når du aktiverer den globalt, kan du tillater ekstern deling for bestemte områdesamlinger, mens holde det deaktivert for områdesamlinger som skal lagre innhold som er sensitivt for bedriften din. Du bør gi omtenksomme hensyn til der du aktivere ekstern deling og tilgangsnivået ekstern deling du tillater.

For informasjon om hvordan brukere kan dele innhold, kan du se dele SharePoint-filer eller mapper i Office 365.

SharePoint Online IRM bruker Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), en informasjonsteknologi for beskyttelse i Office 365. Beskyttelse for Information Rights Management (IRM) kan brukes til filer i SharePoint lister og biblioteker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hva er Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Når IRM er aktivert for lister eller biblioteker, krypteres filene slik at bare autoriserte personer kan vise dem eller utføre bestemte handlinger på dem. Hver rettighetsbehandlet fil inneholder også en utstedelseslisens som legger begrensninger på personene som viser filen. Vanlige begrensninger omfatter å gjøre en fil skrivebeskyttet, deaktivere kopiering av tekst, forhindre personer i å lagre en lokal kopi, og forhindre personer i å skrive ut filen. Klientprogrammer som kan lese IRM-støttede filtyper, bruker utstedelseslisensen i rettighetsbehandlede filer til å gjennomføre disse begrensningene. På denne måten beholdes beskyttelsen for rettighetsbehandlede filer etter at de er lastet ned.

IRM er som standard deaktivert når du registrerer deg med Office 365. Før du slår på IRM-tjenesten gjennom Administrasjonssenter for SharePoint, må den globale Office 365-administratoren først installere Microsoft PowerShell-modulen for rettighetsadministrasjon og koble til Rights Management-tjenesten. Se konfigurere informasjon Rights Management (IRM) i SharePoint Online og Bruke Information Rights Management i en liste eller bibliotekfor mer informasjon.

Behandle brukerprofiler

Enten du administrerer bare din brukerkontoer i Office 365 eller Synkroniser lokale directory-objekter, hvis det er informasjon du vil legge til brukerprofiler, men ingen-feltet for den, kan du vurdere å opprette en SharePoint Onlinebrukerprofilegenskap. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Behandle brukerprofiler i SharePoint-administrasjonssenteret. Husk at disse egenskapene som er spesifikke for SharePoint Online og vil ikke bli replikert denne informasjonen til Office 365.

Hvis du vil hjelpe eiere av klassisk områder rette innhold til bestemte grupper av personer, kan du kanskje du vil bruke målgrupper. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Behandle målgrupper.

Det finnes noen funksjoner som kan konfigureres eller forvaltede globalt fra administrasjonssenteret SharePoint. For å hjelpe deg med å planlegge tid og ressurser, er det nyttig å vurdere om organisasjonen har en bedrift trenger for bestemte funksjoner.

Dette trinnet gjør det enklere å avgjøre om du må engasjere emneeksperter i organisasjonen som samarbeider med administrasjonsansatte med planlegging av konfigurasjon av funksjonene. Hvis du for eksempel skal samle inn de nødvendige kravene for konfigurasjon av funksjoner, som for Termlager eller postbehandlingsfunksjoner som Innholdsorganisator, kan det hende du må samarbeide med personer i organisasjonen som er ansvarlig for firmataksonomi, postbehandling eller innholdsbehandling.

Tenger du disse funksjonene?

Hvis du vil lære mer om hvordan du konfigurerer dette, kan du gå hit:

Du må konfigurere søk for SharePoint Online-miljøet.

Du vil opprette og bruke taksonomier til å klassifisere og organisere informasjon på nettsteder.

Du kan bruke verktøyet for behandling av termlager til å opprette, importere og behandle hierarkisamlinger for sentralt lagrede termer (kalles termsett).

Du må arbeide med forretningsdata som er lagret i eksterne programmer, og du vil integrere disse dataene inn i SharePoint Online områder.

Du kan bruke Forretningsdatatilkoblingstjenester for å koble deg til datakilder, for eksempel SQL Azure-databaser eller Windows Communication Foundation-nettjenester (kalles også WCF).

Du må automatisk rute innhold til bestemte plasseringer basert på kriterier for postbehandling eller dokumentbehandling.

Du vil gi brukerne mulighet til å finne og installere forretningsapper som er utviklet internt, eller tredjepartsapper å tilpasse og utvide områder.

Som en del av planleggingen, bør du vurdere om organisasjonen har bestemte forretningsbehov som muligens må du bruke tredjeparts tjenester eller programmer til å tilpasse SharePoint Online. Hvis du for eksempel må kanskje organisasjonen overføre en stor mengde innhold eller et stort antall brukere på SharePoint Online-området. Eller du kan ha forretningsprosesser som krever støtte for e-post-aktiverte lister. Hvis du tror at organisasjonen din kan dra nytte av tredjepartstjenester eller programmer, kan du utforske du profesjonelle tjenester og programmer som er tilgjengelig fra partnere i Microsoft Partner Center. Du kan finne eksperter som hjelper deg med å distribuere i skyen eller skreddersy Microsoft Office 365 for behovene til bedriften din. Det er lurt å utforske og se nærmere på tilgjengelige tredjepartstjenester og løsninger på begynnelsen av din planleggingsprosessen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×