Planlegge start- og sluttdatoen for en publisert side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter en side, må det publiseres før Områdebrukere kan se den. Du kan angi datoen da en publisert side blir tilgjengelig, og du kan også angi når en publisert side blir utilgjengelig. Når du skal planlegge en side for publisering, må du godkjenne tillatelser for listen eller biblioteket som inneholder siden.

I denne artikkelen

Oversikt over Sideplanlegging

Planlegge startdato og sluttdato for en publisert side

Oversikt over sideplanlegging

Funksjonsavhengigheter     Muligheten til å planlegge publiseringen av en side, er del av publiseringsfunksjonssettet i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Sideplanlegging avhenger spesielt av funksjonene Versjonskontroll og Endring i Office SharePoint Server 2007. Hvis planlegging skal fungere på riktig måte med et bestemt element, må Versjonskontroll og Endring være aktivert i listen eller biblioteket som inneholder dette elementet. I et publiseringsområde er Versjonskontroll og Endring aktivert som standard i Sider-biblioteket, og sideplanlegging støttes.

Siden versjonskontroll     Når versjonskontroll er aktivert, har hver side et versjonsnummer. Versjoner kan være større eller mindre. En hovedversjon tallet har skjema-x.0 der x er et positiv heltall, for eksempel 2.0. En underordnet versjon tallet har i skjemaet x.y, der x er en ikke-negativt heltall og y er et positiv heltall, for eksempel, 0,4.

Hver gang du redigerer en side, opprettes det en ny, underordnet versjon av denne siden. Det nye, underordnede versjonsnummeret er en økning på 0.1 større enn den forrige versjonen av siden, uansett om den forrige versjonen er overordnet eller underordnet. Hvis du for eksempel redigerer en side med et versjonsnummer på 2.0, er det nye versjonsnummeret 2.1.

Obs!: En ny, underordnet versjon opprettes, uansett om du redigerer innholdet eller egenskapene for en side.

Når en side godkjennes, opprettes det en ny, overordnet versjon av denne siden. Det nye, overordnede versjonsnummeret er det neste positive heltallet som er større enn den forrige versjonen av siden, uansett om den forrige versjonen er overordnet eller underordnet. Hvis du for eksempel godkjenner en side med et versjonsnummer på 3.5, er det nye versjonsnummeret 4.0.

Sideendring     Når Endring er aktivert, må sider sendes for godkjenning før de kan publiseres. Hver side har en status som angir stadiet i endringsprosessen. Det finnes fem sidestatuser, og de utvikler seg i følgende rekkefølge:

 1. Kladd     En side med kladdestatus er opprettet, men er ikke sendt for godkjenning. Eller siden er godkjent, men den har en sluttdato for publisering som ligger i fortiden. Alle sider med kladdestatus er underordnede versjoner.

 2. Venter     En side med statusen Venter er opprettet og sendt for godkjenning, men enten har den ikke blitt godkjent eller avvist, eller den er godkjent med en publiseringsstartdato som ligger i fremtiden.

 3. Planlagt     En side med statusen Planlagt er opprettet og godkjent, men den er planlagt for publisering i fremtiden. Når publiseringsdatoen ankommer, endres sidestatusen til Godkjent.

 4. Godkjent eller Avvist     En side med statusen Godkjent er opprettet og godkjent for publisering, men er enten planlagt for umiddelbar publisering eller har en publiseringsstartdato som er i fortiden, og har enten ingen publiseringssluttdato eller har en sluttdato som ligger i fremtiden. Alle godkjente sider er overordnede versjoner. En side med statusen Avvist er opprettet og sendt for godkjenning, og er avvist for publisering. Alle avviste sider er underordnede versjoner.

Sideplanlegging     Når en side er godkjent, planlegges den for publisering. Som standard publiseres godkjente sider umiddelbart, uten en publiseringssluttdato. Standardverdiene for området kan variere. Når du redigerer innholdet eller egenskapene for en side, kan du endre den planlagte startdatoen og den planlagte sluttdatoen.

Når en side er godkjent for publisering, men publiseringsstartdatoen er i fremtiden, har siden statusen Planlagt. Når startdatoen ankommer, endres sidestatusen fra Planlagt til Godkjent. Når publiseringssluttdatoen for en godkjent side ankommer, endres sidestatusen fra Godkjent til Kladd.

Til toppen av siden

Planlegge start- og sluttdatoen for en publisert side

Du kan planlegge start- og sluttdatoen for en side ved å gjøre følgende:

 1. Gå til siden du vil planlegge.

 2. Hvis verktøylinjen for sideredigering ikke vises, klikker du Vis verktøylinje for sideredigeringOmrådehandlinger-menyen.

 3. På verktøylinjen for sideredigeringklikker du koblingen kalt Startdato for publikasjon. Siden Sideinnstillinger åpnes.

 4. Under Tidsplan på siden Sideinnstillinger kan du angi følgende egenskaper:

  • Startdato     Hvis du vil at siden skal publiseres nå, klikker du Øyeblikkelig.

   Hvis du vil planlegge publiseringen for en fremtidig dato, klikker du På følgende dato, og deretter velger du en dato ved å klikke kalenderikonet. Du kan også velge en bestemt tid på døgnet for start av publiseringen ved å bruke menyene ved siden av kalenderikonet. Hvis du velger en dato, men ikke angir et klokkeslett, brukes midnatt.

  • Sluttdatoen for prosjektet      Hvis du vil at siden skal være publiserte uendelig, klikker du aldri. Hvis du har konfigurert for området varsling, kan du også angi et intervall siden kontakten mottar jevnlige påminnelser om å sjekke siden for å bekrefte at innholdet er oppdatert og aktuelt. Hvis du vil gjøre dette, velg sender en e-post til en gjennomgang av innhold-forespørsel til siden kontakten intervall, og angi deretter et intervall. Siden kontakten mottar en påminnelse for å se gjennom siden hver gang det angitte intervallet utløper.

   Hvis du vil at publiseringen skal avslutte på en bestemt dato, klikker du På følgende dato, og deretter velger du en dato ved å klikke kalenderikonet. Du kan også velge en bestemt tid på døgnet for avslutning av publiseringen ved å bruke menyene ved siden av kalenderikonet. Hvis du velger en dato, men ikke angir et klokkeslett, brukes midnatt. Hvis du velger at publiseringen skal avsluttes på en bestemt dag, og du har konfigurert varsel for området, kan du også angi et intervall der sidekontakten mottar en påminnelse om at sluttdatoen for publikasjonen nærmer seg. Du gjør dette ved å velge Varsle sidekontakt, og deretter angi et intervall. Sidekontakten mottar en påminnelse ved det angitte intervallet før sluttdatoen for publikasjonen.

 5. Når du er ferdig med å planlegge siden, klikker du OK nederst på Sideinnstillinger-siden.

Obs!: Hvis en side er publisert, og har en sluttdato for publisering som er i fortiden, kan du ikke endre egenskapene for denne siden med mindre du endrer sluttdatoen for publiseringen slik at den ikke er i fortiden. Dette er fordi du oppretter en ny, underordnet versjon når du redigerer egenskapene for siden, og underordnede versjoner kan ikke publiseres.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×