Planlegge SharePoint-området – utforme grunnleggende

Planlegge SharePoint-området – utforme grunnleggende

Formålet med denne veiledningen er å gjøre det mulig for nettsteds eiere å opprette et nytt SharePoint-nettsted som oppfyller forretnings mål, bruker behov og kan vedlikeholdes med minimal oversynslse. Det finnes kjente faktorer som bidrar til den totale suksessen til intranettet, området eller siden. Hvis du sørger for at bestemte grunnleggende er integrert i utformingen, økes sannsynligheten for at virksomhetens mål og brukere må innfris. 

Lær hvordan du integrerer grunnleggende SharePoint-utforming i utformingen og taktikker som kan føre til raskere eller langsommere SharePoint-prosjektets suksess. 

Denne veiledningen består av tre separate deler:

I denne artikkelen:

 • Grunnleggende innføring i SharePoint-utforming

 • Kjent suksess taktikker

 • Moderne ressurser for oppretting av nettsted

Grunnleggende om SharePoint-utforming

1. sikker og tilgjengelig

Styring

Styring er settet med policyer, roller, ansvars områder og prosesser som styrer hvordan organisasjonens forretnings avdelinger og IT-grupper arbeider sammen i SharePoint for å oppnå målene. Alle bedrifter har unike behov og mål som påvirker sin tilnærming til ledelsen. Større organisasjoner vil sannsynligvis trenge mer – og mer detaljert – ledelse enn mindre organisasjoner.

Ledelsen bestemmes vanligvis av flere personer i en organisasjon. Styrings policyen blir implementert av SharePoint-administratoren. Som område eier har du ikke full kontroll over organisasjonens Styrings plan, men du bør gjøre deg oppmerksom på visse policyer, for eksempel:

 • Tillatelser og redigering

 • Innholds oppbevaring

 • Deling-ekstern og intern

Hvorfor prioritere ledelse?

En god plan for ledelse kan gjøre følgende:

 • Effektivisere distribusjonen av produkter og teknologier, for eksempel SharePoint.

 • Bidra til å holde organisasjonens system sikre og mer kompatible.

 • Bidra til å sikre best mulig avkastning på investeringen i teknologi.

Tilgjengelighet

Områder du oppretter i SharePoint Online, inneholder tilgjengelighets funksjoner som gjør det enklere for personer med funksjons hemninger å bruke dem. Betegnelsen «personer med funksjonshemminger» omfatter millioner av mennesker med et bredt spekter av behov. Hver sekundære målgruppe har imidlertid spesifikke, særskilte behov. Noen av de vanligste funksjons typene omfatter: blinde, lav syn, farge blinde, begrenset mobilitet og bevegelighet, døve og kognitive hemninger som dysleksi eller blikk underskudd Disorder. 

Lær mer om ressurser for å opprette tilgjengelige nett steder i SharePoint Online.

Hvorfor prioritere tilgjengelighet?

Utforming av nettsteder med tanke på tilgjengelighet bidrar til å gjøre nettstedene dine mer:

 • Tilgjengelig uavhengig av enheten eller innskrivingsmetoden som brukes (for eksempel nettleser på skrivebordet, talestyrt nettleser, nettleser i mobiltelefon, datamaskiner i biler osv.).

 • Tilgjengelig uansett betingelsene det arbeides under (for eksempel støyende miljøer, rom med forskjellige grader av belysning, håndsfrimiljøer i kjøretøy osv.).

 • Forutsigbar. Kreativitet er viktig for nettsteder, men forutsigbarhet er avgjørende. Når du gjør navigasjonen på nettstedet enkel å forstå og forutsigbar, er det mer tilgjengelig for alle.

Gjenbruk

Bruker vennlighet viser bruker vennligheten på nettstedet ditt – hvor enkelt det er for brukere å utføre målene ved hjelp av området? Husk at brukere må ha dette nettstedet for å få tilgang til ressurser og effektivisere arbeids belastninger. Sørg for at plan for område oppretting er midt stilt rundt viktige oppgaver og bruker behov som nettstedet trenger for å støtte. 

Grunnleggende retnings linjer for bruker støtte for å vurdere:

 • Mer informasjon: hvor enkelt er det for brukere å utføre grunnleggende oppgaver første gang de bruker nettstedet?

 • Effektivitet: Når brukere har lært utformingen, kan de utføre oppgaver raskt?

 • Memorability: Når brukere returnerer til nettstedet etter en periode som ikke bruker det, hvor enkelt kan de gjenopprettes av ferdigheter?

 • Feil: hvor mange feil gjør brukere og hvor enkelt kan de gjenopprette fra feilene?

 • Tilfredshet: hvor behagelig er det å bruke utformingen?

Kilde: Nielson Norman anvendelighet 101

Hvorfor prioritere bruker vennlighet?

SharePoint-området blir verdifull for brukere når det bidrar til å redusere tiden som trengs for å fullføre oppgaver og koble brukere til ofte åpnede ressurser. Nettstedet blir verdifull for bedriften når det reduserer kunde støtte billetter og automatiserer aktiviteter som kontrakt behandling. For at du skal kunne oppfylle disse typene mål, må nettstedet ditt først kunne brukes av alle mål grupper, for eksempel brukere av mobile enheter , eksterne gruppe medlemmer, flerspråklige behov og tilgjengelighets krav.

Arbeid på alle enheter

Når brukere beholder filer på den lokale enheten eller på en delt nettverks ressurs, er de ikke i lykke når de ikke har enheten med dem eller ikke har en tilkobling til nettverket ditt. Hvis noe skjer med en brukers enhet, kan det hende at dataene ikke gjenopprettes. Hvis en brukers enhet er oppgradert, må lokale data overføres.

Ved å lagre filer i OneDrivekan brukere få tilgang til dem fra alle enhetene sine, for eksempel telefonen og data maskinens hjem (avhengig av hva du tillater). De kan til og med få tilgang til filer i en nett leser fra andre enheter de stoler på. Skaff deg SharePoint-mobilappen.

2. Informer og engasjere

Dra nytte av moderne lister og biblioteker

Samle inn og behandle innhold ved hjelp av SharePoint-lister akkurat som du kan samle inn informasjon i Excel. Biblioteker gjør det mulig for deg og teamene å samle inn, spore og dele informasjon i SharePoint-biblioteker.

Nett deler for moderne innholds behandling:

 • Du kan enkelt legge til, ordne på nytt, sortere, filtrere og opprette egen definerte visninger av biblioteker ved hjelp av webdelen dokument bibliotek

 • Forbedre visningen av lister med formatering for kolonne-og liste visning ved hjelp av liste nett delen

 • Vise innhold dynamisk fra et dokument bibliotek, et område, en område samling eller alle områder som bruker den uthevede innholds nett delen

 • Legge til filer som koblinger i stedet for å kopiere dem mellom områder ved hjelp av koblings nett delen

Personlige nyheter og innhold

Opprett og kurater nyheter som er relevante for publikum, ved hjelp av nyhets nett delen. Opprett iøynefallende inn Legg, for eksempel kunngjøringer, personers nyheter, status oppdateringer og mer som kan inkludere grafikk og rik formatering. Med nyhets nett delen kan du angi kilden for automatiske nyhets inn Legg og rekkefølgen du vil de skal vises på, på siden.

Tilpasse hvordan brukerne viser innhold og nyheter ved å bruke mål gruppe angivelse. Mål gruppe angivelse gjør at bestemt innhold kan prioriteres til bestemte mål grupper på Starts IDen for SharePoint, nyheter på mobilappen og i nyhets området når mål gruppe angivelse er aktivert.

Arbeide sammen på samme fil

Samtidig redigering er to eller flere forfattere som arbeider på forskjellige deler av et dokument samtidig. Mens én forfatter fungerer på den delen av dokumentet, kan en annen forfatter arbeide på hennes, uten at du ikke avbryter det andre arbeidet. Samtidig redigering fjerner barrierer til serverbasert dokument samarbeid og hjelper organisasjoner med å redusere den indirekte belastningen som er knyttet til tradisjonell dokument deling via vedlegg. 

Koble gruppe området til en Office 365-gruppe

Hvis du har funnet ut at du trenger å bygge et gruppe område, kan du vurdere å koble det til en Office 365-gruppe.

Når du oppretter eller kobler til en gruppe, blir delte ressurser tilgjengelige for teamet som en delt innboks, en gruppe kalender, en OneNote-notatblokk, et standard sted for filer (dokument biblioteket for gruppe nettstedet), Planner for oppgave behandling, sider, lister, biblioteker og gruppe nyheter – alt for å hjelpe gruppen med å samarbeide, kommunisere og flytte ting fremover.

Opprett et gruppe tilkoblet SharePoint-gruppeområde i sekunder. 

3. Bygg gruppe og kultur 

Koble sammen ansatte

Hjelpe arbeids grupper med å koble til og engasjere deg på tvers av organisasjonen din med Yammer. Bruk Yammer til å diskutere ideer, dele oppdateringer og nettverk med andre. Lær mer om nett delene for Yammer-uthevelse og Yammer-samtaler.

Yammer-samtaler lar brukere delta i nett samtaler uten å forlate SharePoint-siden. Yammer-uthevinger gir en rask oversikt over aktive samtaler og en målrettet Portal til bestemte grupper eller samtaler i Yammer.

Hva du kan gjøre med Yammer-webdeler:

 • Søke etter eksperter, samtaler og filer

 • Bli med i grupper for å holde deg informert, koble deg til fellesskapet og samle ideer

 • @ omtale noen for å gjenta dem i

 • Ros noen i nettverket ditt for å feire en suksess, eller bare for å si takk

 • Bruke avspørringer til å fylle tilbake meldinger om kilden og få svar raskt

Samle organisasjonen

Du kan beholde partnerne, teamet og kollegene dine i løkken i tillegg til å engasjere dem med viktige eller interessante historier ved å bruke nyheter-funksjonen på gruppe området. Du kan raskt opprette iøynefallende innlegg, som kunngjøringer, personnyheter, statusoppdateringer og mer, kan også omfatte grafikk og rik formatering. Bruk nyhets nett delen på gruppe området.

Noen ganger må innhold leveres gjennom video, for eksempel når kunngjøringer for hele organisasjonen utføres eller når senior ledere er vert for et live-arrangement. Microsoft stream er bedriftens egne video områder. Bruk data flyt nett delenpå nettstedet til å vise video innhold.

Hjelp organisasjonen med å få større innsyn i kommende hendelser ved å legge til hendelser-nettdelen.

4. Opprett og Utvid kunnskap

De mest vellykkede områdene engasjerer brukere med riktig innhold og ressurser til riktig tid. Innhold kan defineres som dokumenter, bilder, video, firma nyheter, del overskrifter og dokument etiketter – ethvert medium med informasjon som brukere trenger for å bli informert.

Innhold vil til og med avgjøre hvordan du bryter området opp i sider, dokument biblioteker, lister, navigasjons koblinger på området og andre komponenter. Bruk en innholds forhånds definert metode for å fastslå hvilket innhold som tilhører siden, før du bygger området. Hvis du vil at innholdet skal nå frem til den riktige mål gruppen, kan du lære mer om område navigasjon, anbefalte søke-og innholds behandlings metoder. 

Navigasjon

De mest effektive SharePoint-områdene hjelper brukerne å finne det de trenger raskt, slik at de kan bruke informasjonen de finner, til å ta avgjørelser, lære om hva som skjer, få tilgang til verktøyene de trenger, eller delta med kolleger for å løse et problem. Planlegging av en effektiv navigerings opplevelse er derfor et kritisk element i utformingen av SharePoint-nettsteder. Gode navigasjons opplevelser presenterer besøkende med et fullstendig bilde av hva som er tilgjengelig på nettstedet og kombinert med hjemme siden, og gir en omfattende "historie" for nettstedet. 

Lær mer om hvordan du planlegger nettsteds navigasjon. Du må arbeide sammen med administratoren for område samlingen for å gjøre navigasjons endringer som påvirker hub-områder og hjemme områder.

Søke

Microsoft-søk i SharePoint gir et utmerket bruker grensesnitt som tilpassede søke resultater uten behov for at en administrator kan konfigurere noe. Du kan også forfremme informasjon og svar brukerne må fullføre oppgaver, for eksempel policyer, fordeler, ressurser, verktøy og mer. Mål grupper, som for eksempel nye ansettelser eller eksterne arbeidere, med bestemt innhold som bruker mål gruppe angivelse

Innholdsbehandling

Innholds behandling viser til administrasjon av alt innhold på SharePoint-områder, for eksempel tekst, bilder, logoer, etiketter, koblinger og metadata. Behandling av innhold i denne konteksten betyr at brukerne kan finne innholdet ditt, og når de finner det, er innholdet oppdatert og relevant for hva brukeren trenger.

Innholds behandling skal være en del av selskapets Styrings strategi for å automatisere visse oppgaver, for eksempel oppbevarings -og publiserings tillatelser. Som område eier må du arbeide med nettsteds samlingen eller leier administratoren for å forstå hvilke policyer som er på plass for organisasjonen. 

Anbefalte Fremgangs måter for innholds planlegging: 

 • Identifisere brukerne, behovene og sikre at nettstedet ditt oppfyller disse behovene

 • Bruke nettsted-menyen til å vise brukere hva de kan gjøre på området

 • Emne spesifikke områder er ideelle for at området skal kunne skaleres etter hvert som bedriften vokser.

 • Overvåk gjeldende innhold for kvalitets sikring før du legger det til på nettstedet

 • Legge igjen rikelig med åpnings plass i utformingen – mindre det

Gode Fremgangs måter for skriving av innhold: 

 • Bruke en samtale tone og et kjent vokabular for publikum

 • Vil du svare på følgende for brukere med én gang: hvor er jeg? Hva kan jeg gjøre her? Hva kan jeg gjøre nå?

 • Sikre H1-og H2-titler bruk nøkkel ord som tar hensyn til hva slags type Works brukerne skal søke i når de leter etter dette innholdet

 • Brukere kan ikke lese, de bruker store overskrifter med nøkkel ord

 • Stave akronymer og forkortelser i første omtale

 • Vurdere kultur, dobbel betydning og lokalisering

 • Kontroller at innhold er tilgjengelig, for eksempel: bilder og farger alene brukes ikke til å formidle informasjon og videoer har teksting for hørselshemmede

Gode Fremgangs måter for innholds behandling:

 • Fil navn og dokument titler bør være meningsfulle for brukere fordi denne informasjonen blir viktig når brukere søker i nettstedet etter innhold

 • Unngå å bruke datoer og versjons numre i fil navn

 • Velg brukervennlige navn for SharePoint-Hyper-koblinger

 • Planlegge innholds overvåking så ofte som nødvendig for å sikre at innhold forblir relevante

Kjente suksess faktorer

Finn ambassadører

Ambassadører er personene i organisasjonen som har dedisere tid til å forsterker muligheten nye ideer og måter å arbeide på. Ambassadører kan hjelpe deg med å akselerere bruker engasjement og innføring for SharePoint-nettsteder. Ambassadører er et verdifullt aktivum når du oppretter og starter nye nett steder, hub-områder og-portaler. 

Ambassadører kan hjelpe deg med:

 • Innføring av skalering i hele organisasjonen

 • Promotering SharePoint og verdien på tvers av Teams

 • Welcoming nye brukere og svar på spørsmål

Lær mer om hvordan du kan finne og utnytte ambassadører i Office ved hjelp av ressurser for SharePoint-innføring.

Be om tilbake melding

Be om tilbake melding fra brukere under utformings prosessen for å bekrefte at utformingen tilfreds stiller behovene deres. Testing av nettstedet før den opprinnelige starten kan være spesielt Insightful i å oppdage informasjons arkitektur-eller nettsteds struktur problemer.

Tilbake melding kan være verdifull i form av en undersøkelse, bruker vennlighet eller ved å se brukere samhandle med det nye nettstedet. Husk at når du bruker nettstedet ditt, skal publikum kunne forstå den umiddelbart: hvor er jeg, hva kan jeg gjøre her og hva kan jeg gjøre nå?

Mål nettsted suksess

Etablerte mål områder som ofte overvåkes og kommuniseres. Vis analyse av område bruk for å lære mer om hvordan brukere samhandler med området.

Noen eksempler på mål for områder som kan måles:

 • Redusere tiden for oppgaver (for eksempel skjemaer)

 • Reduserte kunde støtte samtaler

 • Øke ansatt engasjement og-tilfredshet

 • Koble ansatte til andre ansatte og forretnings verktøy

 • Informasjons gateway (det vil si at nye gruppe medlemmer blir innebygd)

Hold innholdet oppdatert og kompatibel

For de fleste organisasjoner og nett steder er volumet og kompleksiteten til innhold økende daglig – e-post, dokumenter, direkte meldinger med mer. Effektivt administrasjon – eller styring – denne informasjonen er viktig når du trenger å gjøre følgende: overholde en bransje forsvarlig ved å redusere risikoen i tilfelle brudd på sikkerheten, og hjelper organisasjonen med å dele kunnskapene dine effektivt og være mer smidig ved å sikrer at brukerne bare arbeider med innhold som er gjeldende og relevante for dem.

Arbeide sammen med administratoren for område samlingen for å opprette oppbevarings policyer som kan bidra til å behandle innhold ved å beholde innhold, slik at det ikke kan slettes permanent før slutten av oppbevarings perioden og sletter innhold permanent på slutten av oppbevarings perioden.

Ett aspekt ved å styre innhold er en planlagt overvåking så ofte som nødvendig. Bestemme hvor regelmessig administrasjons gruppen for nettstedet skal: oppdatere innhold, sikre at koblinger ikke brytes, oppdatere ansatt informasjon og se gjennom tillatelses-og Delings innstillinger.  

Veilednings ressurser for moderne nettsted oppretting:

Planlegge området:

Planlegge SharePoint-området ditt

Bli inspirert med SharePoint-utse ende boken

Veilednings gjennomgang: opprette et kommunikasjons område for organisasjonen

Veiledende gjennomgang: opprette et gruppe område

Bygge området:

Opprette og bruke moderne sider på et SharePoint-område

Tilpass SharePoint-området ditt

Tilpasse navigasjonen på SharePoint-området

Bruke nettdeler på SharePoint-sider

Behandle området:

Administrasjon og livs syklus for en moderne SharePoint-side

Behandle innstillingene for SharePoint-området

Vise bruks data for SharePoint-området

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×