Planlegge områder og behandle brukere

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har ansvaret for behandling av alle gruppeområdene for organisasjonen for Office 365 Small Business-abonnement, vil denne artikkelen veilede deg gjennom noen av hovedoppgavene og -konseptene for behandling av en områdesamling og brukerne.

I denne artikkelen

Hva er en nettstedssamling?

Administrere en nettstedssamling

Planlegge nettstedene i nettstedssamlingen

Administrere brukere

Planlegge bruk av nettstedsfunksjoner

Planlegge støtte for flere språk på nettsteder områder

Hva er en områdesamling?

SharePoint Online-standardområdene i Office 365 for Small Business er en del av en enkelt områdesamling. En områdesamling er en gruppe med SharePoint-områder som har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger, for eksempel tillatelser. Områdesamlinger er hierarkiske og inneholder alltid ett område på øverste nivå og eventuelle områder under dette.

Hierarkidiagram av en nettstedssamling som viser et nettsted på øverste nivå og undernettsteder.

SharePoint Online områdesamlingen har tre områdesamlinger når du begynner: The gruppeområde og Mine områder. Du kan opprette flere sekundære områder under gruppeområdet. Enkeltbrukere kan også opprette sekundære områder under sine Mine områder.

Obs!: Du kan ikke opprette flere områdesamlinger i SharePoint Online for Office 365 for Small Business.

Gruppenettsted    Gruppenettstedet og eventuelle nettsteder du har opprettet under det, er tilgjengelig for brukere som du inviterer ved å gi dem tillatelse til nettstedet, eller for eksterne brukere du eksplisitt deler nettstedet med ved hjelp av funksjonen for ekstern deling. Som standard, vil alle i Office 365-katalogen legges til som medlemmer i den interne nettstedssamlingen, og som besøkende i den offentlige nettstedssamlingen. Med et gruppenettsted kan din organisasjon, team eller gruppe komme i kontakt med hverandre og samarbeide på dokumenter og andre filer, publisere kunngjøringer, planlegge møter, vedlikeholde oppgaver, spore problemer eller gjøremål, lagre informasjon i lister og så videre. Du kan også opprette ulike sekundære nettsteder fra de tilgjengelige nettstedsmalene på gruppeområdet.

Personlige nettsteder (My Site-nettsteder) Personlige nettsteder gir brukerne i organisasjonen et rikt sett med funksjoner for sosiale nettverksfunksjoner. Disse funksjonene omfatter:

 • Nyhetsfeed:    en side der områdebrukere kan samhandle

 • OneDrive for Business:    et sted der brukere kan lagre, dele og synkronisere personlige forretningsdokumenter, bilder og andre mediefiler

 • Områder:    en tilpasset side der brukere kan lagre snarveier til nyttige webområder

 • Profil:    en side der brukere kan presentere seg for andre og organisasjonen

Til toppen av siden

Administrere en områdesamling

Som en administrator for områdesamling har tillatelsesnivået Full kontroll i områdesamlingen. Dette betyr at du har tilgang til innhold i alle sekundære områder på gruppeområdet. Du kan behandle brukertillatelser for gruppeområdet og utføre administrative oppgaver som er relevante for området. I tillegg til disse oppgavene kanskje du må utføre en rekke andre aktiviteter i din rolle som administrator for områdesamling.

Typiske ansvarsområder for administratorer for områdesamlinger

Hvis du er administrator for en områdesamling for SharePoint Online-området, kan ansvarsområdene inkludere følgende:

 • Fungere som et kontaktpunkt mellom brukerne og global Office 365-administrator (hvis du også ikke er denne personen).

 • Gi brukere tilgangstillatelse til gruppeområdet.

 • Bestemme hvem som skal ha tilgang til viktig innhold som er lagret på SharePoint Online-områder ved å konfigurere tillatelser på områdesamlingsnivå.

 • Bestemme hvilke funksjoner som skal gjøres tilgjengelige for personene som skal bruke områdene i områdesamlingen.

 • Tilby litt teknisk støtte for personene som bruker områdesamlingen.

 • Velge en reserveadministrator for områdesamlingen.

 • Hjelpe til med administrasjon av bestemte funksjoner, for eksempel:

  • Aktivere eller deaktivere tilgjengelige områdesamlingsfunksjoner.

  • Opprette eller tilpasse innholdstyper for områder.

  • Angi regionale innstillinger.

Til toppen av siden

Planlegge områdene i områdesamlingen

Selv om det er ganske enkelt å opprette flere områder for gruppen, er det lurt å planlegge områdene du vil bruke, fordi det kan hjelpe deg med å la SharePoint Online-områdene være håndterbare over tid. Du bør også vurdere om du vil tillate brukere i firmaet opprette sine egne gruppeområder ny for å administrere prosjekter. Hvis du vil ha mer sentralisert kontroll over hvordan områder blir opprettet, kan du deaktivere dette alternativet (du kan alltid slå det på nytt senere hvis du ombestemmer deg). For mer informasjon, kan du se Behandle områdeoppretting i SharePoint Online.

Nedenfor vises en liste over områdemaler i SharePoint Online for Office 365 for Small Business og en beskrivelse av hver mal. Bruk denne listen til å finne ut hvilke områdetyper som passer best for organisasjonen.

 • Blogg    Et område der en person eller en gruppe kan legge ut ideer, observasjoner og ekspertise som besøkende på området kan kommentere.

 • Område for fellesskap    Et område for å delta i diskusjoner i fellesskapet.

 • Prosjektområde    Et område for å styre og samarbeide om et prosjekt.

 • Gruppeområde    Et område der grupper raskt kan ordne, skrive inn og dele informasjon. Det inneholder et dokumentbibliotek og lister for administrasjon av kunngjøringer, kalenderelementer, oppgaver og diskusjoner.

Styring

Styring er settet med policyer, roller, ansvarsområder og prosesser som veileder, bestemmer og kontrollerer hvordan organisasjonsgruppene samarbeider for å oppnå forretningsmål. Når det gjelder SharePoint Online-områdesamlingen, kan en styringsplan være en veiledning som hjelper deg med å planlegge rollene, ansvarsområdene og policyene som er nødvendige for å støtte områdesamlingen. Den kan inneholde, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Informasjonsarkitektur, inkludert nettsider, dokumenter, lister og data

 • Vedlikeholdsaktiviteter, inkludert administrasjon av brukerkontoer

 • Policyer for varemerking og tilpassing

 • Opplæring

Det er viktig å klargjøre en styringsplan for organisasjonen. Ved å delta i utviklingen av et styringsplan, kan du bidra til å identifisere eierskap for forretningsgrupper og tekniske grupper, og definere hvem som er ansvarlig for hvilke områder på systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utvikler en styringsplan, se Beste praksis for opprettelse og administrasjon av gruppenettsteder.

Til toppen av siden

Administrere brukere

Brukerkontoer opprettes av den globale Office 365-administratoren. Som administrator for en områdesamling kan du tilordne tillatelser til disse brukerne ved hjelp av Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. på gruppeområdet deres.

Brukerkontoer i Office 365

Den globale administratoren legger til nye brukere i Office 365 for Small Business ved å bruke administrasjonssenteret for Office 365, som er portalen for å administrere brukere og konfigurere tjenester. Når en ny bruker legges til, må globale administratoren gjøre følgende:

 • Angi om denne brukeren også skal ha tilgang til administrasjonssenteret

 • Angi den geografiske plasseringen til brukeren

 • Velge typen brukerlisens

 • Opprette et brukernavn og passord for brukeren

Gruppeområdebrukere

Når en ny bruker er lagt til i brukerkatalogen for Office 365 for Small Business, blir brukeren automatisk lagt til i en SharePoint-gruppe med navnet Medlem (personer som kan redigere innhold og sider) på det interne området, og Besøkende (personer som kan vise og lese) på offentlige områder. Hvis du vil at enkelte brukere skal ha mer tilgang enn en besøkende eller et medlem, kan du angi tillatelser for disse brukerne ved å legge dem til i andre SharePoint-grupper, for eksempel Eiere (personer med full kontroll over området). Tillatelsesnivåer og gruppemedlemskap i SharePoint angis under Innstillinger i Brukere og tillatelser. Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelsesnivåer og gruppemedlemskap, kan du se Tillatelsesnivåer og gruppemedlemskap i denne artikkelen.

Tilgangsnivåer og gruppemedlemskap

Tillatelsesnivåer er samlinger med tillatelser (eller SharePoint-rettigheter) som lar brukere å utføre et sett med relaterte oppgaver. Tillatelsesnivået Lese inkluderer for eksempel tillatelsene Vise elementer, Åpne elementer, Vise sider og Vise versjoner (blant andre), og alle disse er nødvendige for å vise sider, dokumenter og elementer på et SharePoint-område. Tillatelser kan inkluderes i flere tillatelsesnivåer.

Det anbefales ikke at du tilordner tillatelser direkte til enkeltbrukere, fordi dette kan gjøre det svært vanskelig å spore og administrere hvem som har tilgang til områder. I stedet kan du tilordne tillatelser til SharePoint-grupper og deretter tilordne enkeltbrukere til de aktuelle SharePoint-gruppene. Du kan også bruke SharePoint-gruppene som ble opprettet for deg som standard.

En SharePoint-gruppe er et sett med brukere som defineres på områdesamlingsnivå for enkel administrasjon av tillatelser. Hver gruppe tilordnes et standard tilgangsnivå.

Obs!:  Når du tilordner tillatelsesnivåer til SharePoint-grupper på områdesamlingsnivå, arver alle områder og alt områdeinnhold disse tillatelsesnivåene som standard. Denne standard virkemåten kalles tillatelsesarv. Du kan også angi om du vil bryte tillatelsesarven eller gi unike tillatelser. Dette er svært nyttig hvis du har filer som bare bestemte brukere skal se. Når du bryter tillatelsesarven, kan du fjerne alle de andre SharePoint-gruppene og gi tilgang til bare bestemte SharePoint-grupper eller brukere.

Siden tillatelsene til en bruker bestemmer hva vedkommende kan se og har tilgang til på et område, bør du nøye vurdere SharePoint -gruppemedlemskap for brukeren. En bruker med ansvar for å opprette og tilpasse områder må for eksempel minst være medlem av Designere-gruppen. En bruker som bare trenger å lese innhold og kanskje legge til kommentarer i en blogg, trenger kanskje bare å være i Medlemmer-gruppen.

Standardroller

Her er standardrollene i SharePoint Online, med en beskrivelse av hvilke aktiviteter en bruker med en bestemt rolle kan utføre på området.

 • Administratorer for områdesamling    Administratorer for områdesamling har tillatelsesnivået Full kontroll . De har tilgang til innhold i alle sekundære områder under gruppeområdet. De kan legge til brukere i deretter gruppeområde og utføre administrative og overvå oppgaver som er relevant for områdene.

 • Områdeeiere    Medlemmer av gruppen eiere har tillatelsesnivået Full kontroll som standard, i området for de opprettet på gruppeområdet. De kan legge til brukere og utføre noen administrative oppgaver som er relevante for deres område..

  Tips!:  Det er lurt å legge til en områdeeiers kontaktinformasjon på hjemmesiden til et område. Dette kan hjelpe brukere med å finne eieren når de trenger administrativ hjelp.

  Obs!: En bruker som oppretter et område under et område på øverste nivå på gruppeområdet, blir automatisk områdeeier for dette området.

 • Designer    Som standard har medlemmer av gruppen Utforming tillatelsesnivået Utforming . De kan opprette lister og dokumentbiblioteker, redigere sider og bruke temaer, kantlinjer og stilark på gruppeområdet.

 • Redigere    Som standard har brukere i medlemmer -gruppen Rediger tillatelsesnivå. På gruppeområdet kan i redigerere vise og legge til, oppdatere og slette, og godkjenne og tilpasse lister og biblioteker.

 • Bidragsyter    Ingen gruppen har tillatelsesnivået bidra som standard. På gruppeområdet kan bidragsytere bare legge til, redigere og slette elementer i eksisterende lister og dokumentbiblioteker og arbeide med webdeler.

 • Besøkende    Medlemmer av gruppen besøkende har tillatelsesnivået Les som standard. På gruppeområdet, kan besøkende bare vise sider, listeelementer og dokumenter.

Administrative roller

Når SharePoint Online-området opprettes, blir følgende administrative roller opprettet som standard:

 • Global administrator    Det øverste administratornivået i Office 365. Når du registrerer deg for å kjøpe Office 365, blir du global administrator. Globale administratorer har tilgang til alle funksjoner i Office 365 (som å legge til brukere i katalogen, legge til domener og behandle tjenesteinnstillinger), og bare globale administratorer kan tildele andre administratorroller. Det kan være flere globale administratorer i firmaet, men den første globale administratoren blir standardadministrator for områdesamlingen i SharePoint Online.

 • Administrator for områdesamling    Administratorene har Full kontroll for SharePoint Online områdesamlingen. De har tilgang til innhold i alle sekundære områder under gruppeområdet. De kan legge til brukere i deretter gruppeområde og utføre administrative og overvå oppgaver som er relevante for området. En administrator for områdesamling kan legge til en annen administrator for områdesamling, eller endre administrator for områdesamling gjennom siden for områdeinnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om administrering av brukere og tillatelser, kan du se Planlegg tillatelsesstrategien, Forstå tilgangsnivåer i SharePoint, og Opprette og administrere SharePoint-grupper

Til toppen av siden

Planlegge bruk av områdefunksjoner

Som en områdesamlingsadministrator for SharePoint Online administrerer du områdesamlingsfunksjoner. Disse oppgavene kan omfatte å aktivere eller deaktivere funksjoner i henhold til styringsplanen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere eller deaktivere funksjoner for områdesamlinger. Se også Administrere papirkurven for en SharePoint-områdesamling.

Til toppen av siden

Planlegge støtte for flere språk i områder

Som en områdesamlingsadministrator kan du aktivere MUI-funksjonen (Multiple Language User Interface) for å tillate brukere å vise områder på andre språk enn standardspråket som er angitt for områdesamlingen.

Når MUI er aktivert, kan brukere vise følgende elementer på et annet språk:

 • Områdetittel og -beskrivelse

 • SharePoint-standardmenyer og -handlinger

 • Standardkolonner

 • Egendefinerte kolonner (liste eller område)

 • Navigasjonsfeltkoblinger

Hvis du vil ha mer informasjon om MUI-funksjonen, kan du se Innføring i flerspråklige funksjoner.

Til toppen av siden

Gå tilbake til Planleggingsveiledning for SharePoint Online for Office 365 for bedrifter

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×