Planlegge arbeidet som gjenstår på en aktivitet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis en aktivitet pågår og du finner ut at den krever mer eller mindre arbeid enn det som i utgangspunktet var planlagt, kan du justere gjenstående arbeid for aktiviteten.

Hva vil du gjøre?

Endre hvor mye planlagt gjenstående arbeid

Justere det gjenstående arbeid dag-ved-dag

Overfør gjenstående arbeid

Endre mengden gjenstående arbeid

Justere den totale mengden gjenstående arbeid hvis totalt arbeid er det aller viktigste og du kan godta dette vil påvirke andre tidsplan faktorer. Hvis det totale gjenstående arbeidet du øker ikke skaper en ressurs er overallokert, kan du for eksempel kanskje du vil bruke denne metoden.

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Velg TabellVis-menyen, og velg deretter Arbeid.

 3. I Gjenstående-feltet skriver du inn den nye mengden gjenstående arbeid for aktiviteten du vil endre.

  Verdiene for arbeid og prosentandelen av fullført arbeid som er beregnet på nytt, vises i feltene Arbeid og % arb. ferd. (Prosent av arbeid fullført). Bruk tabulatortasten for å flytte til feltet hvis det ikke vises.

Obs!: Når du justerer gjenstående arbeid for en aktivitet, beregnes arbeidet og prosent av arbeid fullført ved hjelp av verdiene for faktisk arbeid i henhold til formlene Arbeid = Gjenstående arbeid + Faktisk arbeid og Prosent fullført arbeid = Faktisk arbeid / Arbeid.

Til toppen av siden

Justere det gjenstående arbeidet dag for dag

Juster det gjenstående arbeidet dag for dag hvis du vil konturdiagram det gjenstående arbeidet slik at det oppfyller kravene i tidsplanen. Tenk deg for eksempel at du ved å øke gjenstående arbeid legger to dager til en aktivitet og gjør en ressurs overallokert den andre dagen. Du kan unngå overallokeringen ved å legge til mer arbeid den første dagen.

Tips!: Du kan også justere det gjenstående arbeidet på andre løsningsnivåer, for eksempel uke-etter-uke eller måned-etter-måned. I stedet for å velge Dager i fremgangsmåten nedenfor, velger du tidsenheten du vil justere det gjenstående arbeidet for.

 1. Klikk AktivitetsbeleggVis-menyen.

 2. Klikk TidsskalaFormat-menyen, og klikk deretter én av følgende kategorier: Øverste skalaenhet, Midterste skalaenhet eller Laveste skalaenhet. I Enheter-boksen klikker du Dager, og deretter klikker du OK.

  Hvis visningen Aktivitetsbelegg allerede er konfigurert til å vise dager, hopper du over dette trinnet.

 3. Velg DetaljerFormat-menyen, og klikk deretter Arbeid.

  Obs!: Hvis Arbeid allerede er valgt, må du ikke klikke feltet på nytt, for da skjuler du det i stedet for å vise det.

 4. Skriv inn den nye mengden gjenstående arbeid for en bestemt dag i fremtiden, i Arbeid-feltet i tidsarkdelen av visningen for denne dagen.

  Viktig!: Ikke endre arbeidsverdien for dager du allerede har registrert faktisk arbeid for. Den nye verdien du registrerer, overskriver det faktiske arbeidet.

Til toppen av siden

Tilordne gjenstående arbeid på nytt

Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil kontrollere hvilke av flere ressurser som utfører hvilken del av det gjenstående arbeidet, hvis du vil angi nøyaktig når det gjenstående arbeidet skal begynne, eller hvis du justerte det gjenstående arbeidet og det førte til endringer i planen som ikke kan godtas.

 1. Klikk AktivitetsbeleggVis-menyen.

 2. Klikk aktiviteten du vil tilordne det gjenstående arbeidet på nytt for.

 3. Klikk RessurstildelingVerktøy-menyen.

 4. I rutenettet klikker du ressursen du vil tilordne arbeidet på nytt for, og deretter klikker du Tilordne.

 5. Klikk Lukk når du er ferdig med å identifisere ressursene du tilordner arbeid på nytt for.

 6. Hvis det tidsinndelte rutenettet i visningen Aktivitetsbelegg ikke viser Arbeid-feltet, må du vise det. Velg DetaljerFormat-menyen, og klikk deretter Arbeid.

  Obs!: Hvis Arbeid allerede er valgt, må du ikke klikke det igjen, ellers skjuler du Arbeid-feltet i stedet for å vise det.

 7. I det tidsinndelte rutenettet i visningen Aktivitetsbelegg fjerner du verdier for det gjenstående arbeidet fra Arbeid-feltet i rutenettet for gjeldende tilordnede ressurs, og deretter skriver du inn verdiene i Arbeid-feltet i rutenettet for den nye ressursen.

  Obs!: Hvis du allerede har angitt en verdi for faktisk arbeid for en dag, må du ikke endre verdien for gjenstående arbeid for samme dag med mindre du vil endre verdien for faktisk arbeid.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×