Planer i planer: Hovedprosjekter og delprosjekter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Prosjekter kan raskt få hånd. Før du vet det, blir et enkelt Bygg prosjekt et montasje av mindre prosjekter, for eksempel utforming, excavation, grunnlags arbeid og markedsføring. Du kan ha mer kontroll over prosjektet ved å opprette mindre prosjekter i Project og deretter koble dem til én enkelt prosjekt fil for å vise hvor de passer i hoved prosjektet.

I denne artikkelen

Oversikt over hoved prosjekter

Arbeide med del prosjekter i et hoved prosjekt

Hvordan ressurser påvirkes når du kombinerer filer

Andre måter å kombinere filer på

Oversikt over hoved prosjekter

Tenk på en hovedprosjekt som en samling av konsoliderte prosjekter som viser et hierarki mellom flere relaterte prosjekter. Prosjekter som er satt inn i et hoved prosjekt, kalles under prosjekter.

Konsoliderte prosjekter

Knappesymbol Når du setter inn et under prosjekt, skiller et lite prosjekt ikon ut fra hoved aktiviteter som er en del av hoved prosjektet.

Knappesymbol I hoved prosjektet vises del prosjekter som sammendrags aktiviteter som du enkelt kan ordne i en disposisjon.

Knappesymbol Klikk pluss tegnet ved siden av et under prosjekt for å utvide del prosjektets oppgaver for visning.

Knappesymbol Hvert del prosjekt representerer en annen fase eller en annen funksjons gruppe i hoved prosjektet.

Når du setter inn et del prosjekt i hoved prosjektet, blir de to prosjektene koblet, og du kan vise all informasjonen i del prosjektet fra hoved prosjektet.

Når du oppdaterer et under prosjekt fra hoved prosjektet, oppdateres det også i kilde filen. Hvis du bare må kombinere filer for å opprette en rapport eller skrive ut en visning av kombinert prosjekt informasjon, kan du også konsolidere dem midlertidig i en visning.

Ved å opprette et hoved prosjekt og del prosjekter kan du bryte ned et stort prosjekt og delegere delene til de nødvendige personene. I prosjekt Styrings vilkår vil tildeling av del prosjekter på denne måten gi ansvaret til de som gjør jobben og Sams varer med ansvaret. Ved å opprette del prosjekter i et hoved prosjekt hjelper prosjekt ledere å få tilgang til, og kontrollere over, de delene av planen.

Hvis du vil finne ut om du skal dele opp et stort prosjekt i et hoved prosjekt og del prosjekter, kan du vurdere følgende:

 • Prosjektet er svært stort og detaljert.    Hvis prosjektet inneholder mer enn noen få hundre aktiviteter, kan du dele det opp i del prosjekter, slik at det blir enklere å administrere. Hvis noen deler av prosjektet inneholder arbeid som er inndelt i mer detalj enn andre, kan det være fornuftig å gjøre disse delene til del prosjekter, slik at de fleste brukere bare kan se en Opprullert beskrivelse av del prosjektet, men interesserte parter kan vise det mer detaljert. En enkelt fil er nesten alltid det raskeste alternativet, men det kan være lurt å fokusere på bare en del av prosjektet.

 • Organisasjonen er ikke sentralisert.    I en desentralisert eller distribuert organisasjon gir et hoved prosjekt og del prosjekter arbeidere mer kontroll over sitt eget arbeid enn én sentralisert prosjekt fil gjør.

 • Du vil øke effektiviteten til organisasjonens planleggings metoder.    Hvis administratorer på lavere nivå er ansvarlige for, og vet hvilke oppgaver som er nødvendige i prosjektet, kan det være mer fornuftig å la dem planlegge teamets arbeid og deretter konsolidere prosjekt filene til et hoved prosjekt. Hvis den nedbaserte planleggingen er normen, kan det hende du vil omorganisere den opprinnelige planen til del prosjekter når den implementeres, slik at individuelle prosjekt ledere eller Teams har tilgang til og kontroll over, sine egne tids planer.

 • Du arbeider med flere prosjekter.    Prosjekt ledere kan ha et sett med prosjekter de arbeider på hele tiden, uansett om prosjektene er relatert eller ikke. I stedet for å åpne dem én etter en, kan du åpne alle del prosjektene samtidig når du åpner hoved prosjektet. Denne Fremgangs måten gjør det også enklere å generere rapporter for flere prosjekter. Hvis prosjektene er relaterte, kan prosjekt lederen opprette aktivitetsavhengigheter mellom aktiviteter i forskjellige prosjekter. Oppretting av avhengigheter mellom prosjekter gjør det enklere for ulike prosjekt ledere å se hvordan arbeid i andre prosjekt ledere påvirker tids planene deres.

 • Noen prosjekter er underordnet andre.    Du kan gjenspeile hierarkiet av flere prosjekter nøyaktig ved å sette inn forskjellige prosjekter i andre filer. Den resulterende strukturen til del prosjekter bør gjenspeile prioritetene og ansvars områdene for gruppe medlemmene, i tillegg til forholdet mellom aktiviteter i forskjellige områder og den totale tids fristen.

 • Flere personer kan endre prosjektet ditt.    Ideelt sett er en prosjekt fil eid, administrert og endret av én prosjekt leder. Men ofte er et prosjekt en del av et større program som ledere på øverste nivå kan trenge for å administrere. Prosjekt gruppe medlemmer kan beholde fokus på arbeidet ved å vise det som en separat fil, og prosjekt lederen som styrer hoved prosjektet, kan koordinere tids planen for hvert del prosjekt team.

  Det kan være fornuftig å ha de ulike mile pælene i hoved prosjektet for hver del prosjekt gruppes mile pæler for å holde tids planene koordinert for en tids frist. Du kan koordinere mile pæler ved å opprette en avhengighet mellom mile pælene eller ved å kopiere og lime inn mile pæl aktiviteter fra hoved prosjektet til hvert del prosjekt.

 • Prosjektet har flere interessenter som bryr seg om forskjellige deler av prosjektet.    Når personer vil se på forskjellige detaljer, kan prosjekt ledere plassere alle prosjekt filene på en server og tilpasse forskjellige visninger for ulike interessenter. Den samme prosjekt filen kan brukes som et under prosjekt i forskjellige hoved prosjekter for å tilpasse informasjonen som vises.

 • Du vil at del prosjektene skal være skrivebeskyttet.    Du kan beholde ytterligere kontroll over deler av et prosjekt ved å flytte aktiviteter til et del prosjekt og begrense tilgang til viktige personer.

 • Du vil analysere den kritiske linjen for hver fase i tillegg til det overordnede prosjektet.    Hvert enkelt prosjekt inneholder en kritisk linje. Hvis du konsoliderer flere prosjekter i ett hoved prosjekt, blir det enkelt å se det totale bildet som flere kritiske baner i hoved prosjektet, samtidig som du beholder separate kritiske linjer for hvert del prosjekt.

Finn ut mer

Arbeide med del prosjekter i et hoved prosjekt

Når du setter inn et del prosjekt i et hoved prosjekt, representeres del prosjektet som et aktivitets Sammendrag i aktivitets listen, og en indikator for prosjekt ikon vises i indikatorer -feltet. Del prosjektet rykkes inn på disposisjons nivået i raden der du setter det inn, men du kan rykke inn eller ut på samme måte som en hvilken som helst annen aktivitet. Fordi del prosjektet er representert som et aktivitets Sammendrag, kan du ikke redigere sammendrags informasjonen, men du kan utvide disposisjonen for å vise del prosjektets aktiviteter og redigere prosjekt informasjonen i hoved prosjekt filen.

Obs!: Formatering du har brukt på aktivitets Sammendrag eller Gantt-stolper i et under prosjekt, vises ikke i hoved prosjektet. Formaterings informasjonen lagres i hver fil og må brukes separat i hoved prosjektet.

Når du lagrer hoved prosjektet, blir endringer i del prosjektet lagret i del prosjektets kilde fil også. Hvis du vil arbeide direkte i kilde filen uten å åpne hoved prosjekt filen, oppdateres endringer i del prosjektets kilde fil automatisk i hoved prosjekt filen.

Obs!: Hvis du ikke lenger trenger å beholde hoved prosjektet og del prosjektet synkronisert, kan du koble dem fra. Hvis det er gjort endringer i enten del prosjektet eller hoved prosjektet, forblir den andre filen uendret.

Finn ut mer

Hvordan ressurser påvirkes når du kombinerer filer

Når du konsoliderer filer i en hoved prosjekt fil, forblir ressursene for begge filene atskilt, akkurat som aktivitetene i et del prosjekt forblir i del prosjektet. Du kan endre ressurs informasjon i hoved prosjektet, og endringene blir rep lik ert i del prosjektets kilde fil. Du kan vise alle ressurser i hoved prosjektet og del prosjekter sammen i Ressursliste -visningen, men du kan ikke tildele en ressurs til et annet prosjekt enn del prosjektet den kom fra.

Obs!: Hvis de samme ressursene brukes i flere del prosjekter, ser du dupliserte ressurs navn fordi ressursene ikke er kombinert. Hvis du imidlertid vil tildele ressursene i forskjellige del prosjekter og løse like ressurs navn, kan du kombinere dem i en ressursutvalg og gjøre dem tilgjengelige for de andre filene.

Andre måter å kombinere filer på

Konsolidere ikke-relaterte filer

Opprette et arbeidsom råde for prosjekt filer

Hoved prosjekter og del prosjekter lar deg opprette et hierarki av prosjekter som gjenspeiler forholdet mellom dem og, i noen tilfeller, strukturen i organisasjonen. Du kan imidlertid ha andre grunner til å konsolidere Project-filer. Du kan for eksempel kombinere dem midlertidig for en rask gjennomgang eller for utskrift.

Konsolidere ikke-relaterte filer

Bruk konsoliderte filer hvis du har flere filer du vil kombinere i ett vindu, enten filene er relatert eller ikke. Hvis du kombinerer ikke-relaterte filer i et konsolidert prosjekt, blir det enklere å se informasjon fra flere prosjekter i forskjellige visninger og skrive dem ut. Du kan konsolidere Project-filer hvis du trenger å holde oversikt over mange pågående prosjekter, for eksempel når du utvikler forskjellige produkter på en gang. Du kan sortere og gruppere etter produkt navn, prosjekt frister og ledere for å finne og evaluere den bestemte informasjonen du trenger. Du kan for eksempel skrive ut en Gantt-diagramvisning som inneholder alle prosjektene dine.

Opprette et arbeidsom råde

Et alternativ til å konsolidere prosjekter er å opprette et arbeidsom råde som inneholder individuelle prosjekt filer, som er alle åpne i et eget vindu. Bruk et arbeidsom råde hvis du arbeider med de samme Project-filene ofte, og ikke vil konsolidere dem til ett stort prosjekt.

Når du åpner filene og deretter lagrer dem som et arbeidsom råde, lagrer Project filene og de gjeldende innstillingene i en enkelt arbeidsom råde fil. Når du deretter åpner arbeidsom råde filen, åpner du alle de inkluderte filene på en gang. Hvert prosjekt har sin egen knapp på oppgave linjen, noe som gjør det enkelt å bytte fra ett prosjekt til et annet.

Hvis du vil opprette et arbeidsom råde, velger eller åpner du prosjekt filene, og deretter velger du fil _GT_Lagre arbeidsom råde.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×